ลำดับ ชื่อสถาบัน
1จงรักสัตย์วิทยา
2จ้องฮั้ว
3บำรุงอิสลาม
4พัฒนาอิสลาม
5ศานติธรรมวิทยา
6เตรียมศึกษาวิทยา
7โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง
8โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะ
9โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ
10โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
11โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน
12โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า
13โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน
14โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา
15โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด
16โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ
17โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย (บ้านแหลม)
18โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113
19โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง
20โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน
21โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)
22โรงเรียนชุมชนวัดปิยาราม
23โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม
24โรงเรียนตลาดปรีกี
25โรงเรียนต้นพิกุล
26โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
27โรงเรียนบ้านกระจูด
28โรงเรียนบ้านกระเสาะ
29โรงเรียนบ้านกอแลบีเละ
30โรงเรียนบ้านกะลาพอ
31โรงเรียนบ้านกาฮง
32โรงเรียนบ้านกาแลสะนอ
33โรงเรียนบ้านกูวิง
34โรงเรียนบ้านคลองช้าง
35โรงเรียนบ้านควนคูหา
36โรงเรียนบ้านควนดิน
37โรงเรียนบ้านควนลังงา
38โรงเรียนบ้านควนแปลงงู
39โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง
40โรงเรียนบ้านคาโต
41โรงเรียนบ้านคูระ
42โรงเรียนบ้านค่าย
43โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
44โรงเรียนบ้านจะเฆ่
45โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
46โรงเรียนบ้านจือโระ
47โรงเรียนบ้านช่องแมว
48โรงเรียนบ้านดอนรัก
49โรงเรียนบ้านดูซงปาแย
50โรงเรียนบ้านตรัง
51โรงเรียนบ้านตะบิ้ง
52โรงเรียนบ้านตะโละ
53โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน
54โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
55โรงเรียนบ้านตันหยง
56โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ
57โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ
58โรงเรียนบ้านตือเบาะ
59โรงเรียนบ้านถนน
60โรงเรียนบ้านท่าข้าม
61โรงเรียนบ้านท่าน้ำ
62โรงเรียนบ้านท่าเรือ
63โรงเรียนบ้านนอก
64โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง
65โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ
66โรงเรียนบ้านนาค้อใต้
67โรงเรียนบ้านนาประดู่
68โรงเรียนบ้านนาเกตุ
69โรงเรียนบ้านน้ำดำ
70โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
71โรงเรียนบ้านน้ำใส
72โรงเรียนบ้านบน
73โรงเรียนบ้านบากง(ยะรัง)
74โรงเรียนบ้านบากง(หนองจิก)
75โรงเรียนบ้านบางปู
76โรงเรียนบ้านบางมะรวด
77โรงเรียนบ้านบางราพา
78โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ
79โรงเรียนบ้านบานา
80โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ
81โรงเรียนบ้านบาละแต
82โรงเรียนบ้านบาเงง
83โรงเรียนบ้านบือจะ
84โรงเรียนบ้านบือเจาะ
85โรงเรียนบ้านบือเระ
86โรงเรียนบ้านบูดน
87โรงเรียนบ้านบูดี
88โรงเรียนบ้านประจัน
89โรงเรียนบ้านปลักแตน
90โรงเรียนบ้านปะกาจินอ
91โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
92โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
93โรงเรียนบ้านปานัน
94โรงเรียนบ้านปาเระ
95โรงเรียนบ้านปุลากง
96โรงเรียนบ้านป่าบอน
97โรงเรียนบ้านป่าม่วง
98โรงเรียนบ้านป่าไหม้
99โรงเรียนบ้านฝาง
100โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง
101โรงเรียนบ้านมะปริง
102โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว
103โรงเรียนบ้านยะรัง
104โรงเรียนบ้านยาบี
105โรงเรียนบ้านยามูเฉลิม
106โรงเรียนบ้านระแว้ง
107โรงเรียนบ้านราวอ(ปะนาเระ)
108โรงเรียนบ้านราวอ(มายอ)
109โรงเรียนบ้านรูสะมิแล
110โรงเรียนบ้านลดา
111โรงเรียนบ้านละหารยามู
112โรงเรียนบ้านลานช้าง
113โรงเรียนบ้านศาลาสอง
114โรงเรียนบ้านสระมาลา
115โรงเรียนบ้านสะกำ
116โรงเรียนบ้านสะบารัง
117โรงเรียนบ้านสือดัง
118โรงเรียนบ้านหนองแรต
119โรงเรียนบ้านเกาะจัน
120โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ
121โรงเรียนบ้านเจาะกือแย
122โรงเรียนบ้านแลแวะ
123โรงเรียนบ้านโคกหมัก
124โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
125โรงเรียนบ้านโตะบาลา
126โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต
127โรงเรียนบ้านโลทู
128โรงเรียนบ้านใหม่
129โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์
130โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง
131โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา
132โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว
133โรงเรียนยะหริ่ง
134โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์
135โรงเรียนราชมุนีรังสฤษดิ์
136โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
137โรงเรียนวัดควน
138โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส
139โรงเรียนวัดภมรคติวัน
140โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร
141โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
142โรงเรียนวัดสุนทรวารี
143โรงเรียนวัดสุวรรณากร
144โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
145โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี
146โรงเรียนสะนอพิทยาคม
147โรงเรียนสายบุรี แจ้งประชาคาร
148โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์
149โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
150โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล
151โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
152โรงเรียนเมืองปัตตานี
153โรงเรียนแม่ลานวิทยา
154โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
155โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์


กลับหน้าเดิม