ข่าวประชาสัมพันธ์>> รายละเอียด
   

UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Website Security monitoring (Phishing and Hacking Case Study) รุ่นที่ 2
วันเริ่มต้นประกาศ : 2014-12-10


   เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

               สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Website Security Monitoring (Phishing and Hacking Case Study)) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมรุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญอย่าง ผศ.นิษฐิดา เอลซ์ คุณคณากรณ์ หอศิริธรรม คุณศิริพงษ์ ศิริวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คุณมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร มาให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต รู้ถึงวิธีป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ให้พ้นจากการถูกโจรกรรมข้อมูล การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งสามารถเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ เช่น การตรวจหาความผิดปกติที่ทำให้ Web Server ล่มเป็นระยะๆการตรวจสอบและวิธีค้นหา Backdoor การตรวจสอบช่องโหว่งของ Website ตนเองก่อถูก Hack เป็นต้นซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวนี้ จะสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เพื่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายจะสามารถดำเนินการวางแผนตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
               ดูภาพกิจกรรมได้ที่ http://www.uni.net.th/PhotoGallery/ หรือผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของเครือข่าย Uninet ได้ที่ www.uni.net.th หรือโทรศัพท์ 02-354-5678
               
เอกสารแนบ จำนวน  5  ไฟล์DSC_7047.JPG

DSC_7051.JPG

DSC_7083.JPG

DSC_7122.JPG

DSC_7125.JPG


กลับสู่หน้าหลัก