ข่าวประชาสัมพันธ์>> รายละเอียด
   

ภาพบรรยากาศการเสวนา เรื่อง ปัญหาและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ BGP Routing และการกำหนด Policy ด้าน BGP ของ UniNet ร่วมกัน
วันเริ่มต้นประกาศ : 2015-01-30


   เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

               ในงาน WUNCA ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ชั้น 8 มีการเสวนา เรื่อง ปัญหาและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ BGP Routing และการกำหนด Policy ด้าน BGP ของ UniNet ร่วมกัน ดำเนินการอภิปรายโดย ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์ โดยมีวิทยากร คือ คุณทวี ศรีบุศย์ดี (หัวหน้าฝ่ายบริหารเครือข่าย) และคุณเกรียงศักดิ์ เหล็กดี (เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่าย(NOC) โดยมีการร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาการปรับจูน Policy บน BGP หรือการใช้งาน BGP ของมหาวิทยาลัย และจะมีการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่บริหารเครือข่าย (NOC) และสมาชิกเครือข่าย UniNet เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้าน BGP Routing พร้อมทั้งร่วมกันกำหนด Policy ด้าน BGP ของ UniNet ร่วมกัน
               
               
เอกสารแนบ จำนวน  5  ไฟล์DSC_0459.JPG

DSC_0469.JPG

DSC_0403.JPG

DSC_0476.JPG

DSC_0462.JPG


กลับสู่หน้าหลัก