ข่าวประชาสัมพันธ์>> รายละเอียด
   

UniNet จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Website Security monitoring (Phishing and Hacking Case Study) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันเริ่มต้นประกาศ : 2015-07-08


   เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

               สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Website Security Monitoring (Phishing and Hacking Case Study)) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจัดอบรมครั้งนี้ เป็นการจัดอบรมรุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญอย่าง ผศ.นิษฐิดา เอลซ์, คุณคณากรณ์ หอศิริธรรม และ คุณศิริพงษ์ ศิริวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต รู้ถึงวิธีป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ให้พ้นจากการถูกโจรกรรมข้อมูล การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งสามารถเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ เช่น การตรวจหาความผิดปกติที่ทำให้ Web Server ล่มเป็นระยะๆการตรวจสอบและวิธีค้นหา Backdoor การตรวจสอบช่องโหว่งของ Website ตนเองก่อถูก Hack เป็นต้นซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวนี้ จะสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เพื่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายจะสามารถดำเนินการวางแผนตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
               ในการอบรมในครั้งนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และวิทยาลัยชุมชน ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet เท่านั้น จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 1-2 ท่าน โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.uni.net.th/uni_train/uni_train.php ทั้งนี้หากมีความต้องการเข้ารับการอบรมมากกว่าที่สามารถจะรับได้ในครั้งนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาอาจจะจัดให้มีการอบรมอีกในโอกาสต่อไป
               ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-3545678 ต่อ 5002 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th
กลับสู่หน้าหลัก