ข่าวประชาสัมพันธ์>> รายละเอียด
   

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPv6 Implementation and Infrastructure รุ่นที่ 2
วันเริ่มต้นประกาศ : 2015-07-14


   เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

               เนื่องด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPv6 Implementation and Infrastructure รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านมา ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิฐอารัญ ปิติมล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายUniNet ในเรื่องของระบบ IPv6 และสามารถนำไปติดตั้งใช้งานในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นอย่างมาก ภาพบรรยากาศการอบรมสามารถคลิกดูได้ ที่นี่
               ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-3545678 ต่อ 5002 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th
               หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-3545678 ต่อ 4004 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th
เอกสารแนบ จำนวน  5  ไฟล์IMG_0085.JPG

IMG_9827.JPG

IMG_9922.JPG

IMG_9967.JPG

IMG_9916.JPG


กลับสู่หน้าหลัก