ข่าวประชาสัมพันธ์>> รายละเอียด
   

เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 (32nd WUNCA) ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
วันเริ่มต้นประกาศ : 2015-12-08


   เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

               การประชุม WUNCA หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32(Workshop on UniNet Network and Computer Application: 32nd WUNCA) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet กับมหวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนหลายแห่ง กิจกรรมครั้งนี้ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
               ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดการลงทะเบีย หัวข้อการบรรยาย และการอบรมได้ที่ www.wunca.uni.net.th หรือ www.wunca.uni.net.th/wunca32/
               
กลับสู่หน้าหลัก