แบบฟอร์มต่างๆ (Application form)               แบบขอใช้บริการ / ทรัพยากรต่างๆ (Request Form)
NoName FileDate UploadDownload
1แบบฟอร์มขอใช้บริการ UniNet2/12/2013
10:57:37               แบบฟอร์มการขอ IP Address หรือการขอใช้งานอินเตอร์เน็ต (IP Address Request Form)
NoName FileDate UploadDownload
No filenoc.uni.net.th

Office of Information Technology Administration for Educational Development, The Office of the Higher Education Commission
328 Si Ayutthaya Road, Ratchathewi, bangkok Thailand 10400 Tel. : 0-2354-5678 Ext 4004 Fax.: 0-2354-5678 Ext 5012