เครื่องแม่ข่ายที่ติดตั้งตามภูมิภาค


ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก
   จังหวัดกำแพงเพชร    จังหวัดกาฬสินธุ์    จังหวัดฉะเชิงเทรา
   จังหวัดเชียงราย    จังหวัดขอนแก่น    จังหวัดชลบุรี
   จังหวัดเชียงใหม่    จังหวัดชัยภูมิ    จังหวัดจันทบุรี
   จังหวัดน่าน    จังหวัดนครพนม    จังหวัดนครนายก
   จังหวัดนครสวรรค์    จังหวัดนครราชสีมา    จังหวัดปราจีนบุรี
   จังหวัดตาก    จังหวัดบุรีรัมย์    จังหวัดระยอง
   จังหวัดพะเยา    จังหวัดมหาสารคาม    จังหวัดสระแก้ว
   จังหวัดแพร่    จังหวัดมุกดาหาร    จังหวัดสมุทรปราการ
   จังหวัดแม่ฮ่องสอน    จังหวัดยโสธร    จังหวัดตราด
   จังหวัดลำปาง    จังหวัดร้อยเอ็ด  
   จังหวัดลำพูน    จังหวัดเลย  
   จังหวัดพิจิตร    จังหวัดสกลนคร  
   จังหวัดพิษณุโลก    จังหวัดสุรินทร์  
   จังหวัดเพชรบูรณ์    จังหวัดศรีสะเกษ  
   จังหวัดสุโขทัย    จังหวัดหนองคาย  
   จังหวัดอุทัยธานี    จังหวัดหนองบัวลำภู  
   จังหวัดอุตรดิตถ์    จังหวัดอุดรธานี  
     จังหวัดอุบลราชธานี  
     จังหวัดอำนาจเจริญ  
     จังหวัดบึงกาฬ  
       


ภาคตะวันตก ภาคกลาง ภาคใต้
   จังหวัดกาญจนบุรี    จังหวัดอ่างทอง    จังหวัดกระบี่
   จังหวัดนครปฐม    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-1    จังหวัดชุมพร
   จังหวัดเพชรบุรี-1    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา-2    จังหวัดตรัง
   จังหวัดเพชรบุรี-2    จังหวัดสระบุรี    จังหวัดนครศรีธรรมราช
   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-1    จังหวัดสิงห์บุรี    จังหวัดนราธิวาส
   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-2    จังหวัดนนทบุรี    จังหวัดปัตตานี
   จังหวัดราชบุรี    จังหวัดชัยนาท    จังหวัดพังงา
   จังหวัดสมุทรสงคราม    จังหวัดปทุมธานี-1    จังหวัดพัทลุง
   จังหวัดสมุทรสาคร    จังหวัดปทุมธานี-2    จังหวัดภูเก็ต
   จังหวัดสุพรรณบุรี-1    จังหวัดลพบุรี    จังหวัดระนอง
   จังหวัดสุพรรณบุรี-2    กรุงเทพมหานคร    จังหวัดสตูล
       จังหวัดสงขลา
       จังหวัดสุราษฎร์ธานี
       จังหวัดยะลา