ประกาศแจ้ง : โครงการอบรมสำหรับสมาชิกเครือข่ายประจำปี 2559

อ่านต่อ»

UniNet เปิดให้บริการมิเรอร์สำหรับสมาชิกเครือข่ายและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นที่ mirror.uni.net.th

อ่านต่อ»

เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 (32nd WUNCA) ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ»

ขอเชิญรับฟังนโยบายจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศาตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ่านต่อ»

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Website Security monitoring (Phishing and Hacking Case Study) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ»

NOC Announcement

ไม่มีข่าวประกาศ


UniNet News
ประกาศแจ้ง : โครงการอบรมสำหรับสมาชิกเครือข่ายประจำปี 2559 ... อ่านต่อ
UniNet เปิดให้บริการมิเรอร์สำหรับสมาชิกเครือข่ายและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นที่ mirror.uni.net.th... อ่านต่อ
เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 (32nd WUNCA) ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา... อ่านต่อ

IT News

2015-11-13 เตือนภัยมัลแวร์ Bookworm เป้าหมายขโมยข้อมูล โจมตีหน่วยงานในไทย...อ่านต่อ
2015-09-21 ระวังภัย พบโปรแกรม Xcode ปลอม แอบฝังโค้ดอันตรายลงในแอป iOS ผู้ใช้ WeChat ได้รับผลกระทบ... อ่านต่อ
2015-08-28 ระวังภัย ช่องโหว่ในเราเตอร์ยี่ห้อ Asus, ZTE, Digicom และ Observa Telecom ผู้ไม่หวังดีสามารถควบคุมเราเตอร์ของเหยื่อจากระยะไกลได้...อ่านต่อ

UniNet Backbone Outages


* รายชื่อเส้นทางเครือข่ายแกนหลักที่อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 5 (ขอนแก่น ) - มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขอนแก่น )  
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อุบลราชธานี ) - วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ (อำนาจเจริญ )  
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร (ชุมพร ) - วิทยาลัยชุมชนระนอง (ระนอง )  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ยะลา ) - มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (นราธิวาส )  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก (ตาก) - วิทยาลัยการอาชีพเถิน (ลำปาง )  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (นครราชสีมา ) - มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ (บุรีรัมย์ )  
  วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู (หนองบัวลำภู ) - มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (เลย )  

IP Blocking


* หมายเลข IP ที่กระทำความผิด ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์
   202.29.16.12    ( บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น  )
   202.29.22.201    ( บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น  )
   202.29.22.221    ( บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น  )
   202.29.22.218    ( บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น  )
   202.29.22.219    ( บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น  )
   202.29.22.208    ( บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น  )
   202.29.20.225    ( เว็บไซต์หลอกลวง  )
   202.29.22.198    ( บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น  )

อ่านต่อ..