ประกาศแจ้ง : โครงการอบรมสำหรับสมาชิกเครือข่ายประจำปี 2559

อ่านต่อ»

UniNet เปิดให้บริการมิเรอร์สำหรับสมาชิกเครือข่ายและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นที่ mirror.uni.net.th

อ่านต่อ»

เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 (32nd WUNCA) ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

อ่านต่อ»

ขอเชิญรับฟังนโยบายจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศาตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ่านต่อ»

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Website Security monitoring (Phishing and Hacking Case Study) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ»

NOC Announcement

ไม่มีข่าวประกาศ


UniNet News
ประกาศแจ้ง : โครงการอบรมสำหรับสมาชิกเครือข่ายประจำปี 2559 ... อ่านต่อ
UniNet เปิดให้บริการมิเรอร์สำหรับสมาชิกเครือข่ายและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นที่ mirror.uni.net.th... อ่านต่อ
เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 (32nd WUNCA) ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา... อ่านต่อ

IT News

2015-11-13 เตือนภัยมัลแวร์ Bookworm เป้าหมายขโมยข้อมูล โจมตีหน่วยงานในไทย...อ่านต่อ
2015-09-21 ระวังภัย พบโปรแกรม Xcode ปลอม แอบฝังโค้ดอันตรายลงในแอป iOS ผู้ใช้ WeChat ได้รับผลกระทบ...อ่านต่อ
2015-08-28 ระวังภัย ช่องโหว่ในเราเตอร์ยี่ห้อ Asus, ZTE, Digicom และ Observa Telecom ผู้ไม่หวังดีสามารถควบคุมเราเตอร์ของเหยื่อจากระยะไกลได้...อ่านต่อ

UniNet Backbone Outages


* รายชื่อเส้นทางเครือข่ายแกนหลักที่อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 5 (ขอนแก่น ) - มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ขอนแก่น )  
  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ (สมุทรปราการ ) - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กรุงเทพมหานคร )  
  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (สุพรรณบุรี ) - มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี (กาญจนบุรี )  
  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (สุพรรณบุรี ) - มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี (กาญจนบุรี )  
  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (สุพรรณบุรี ) - มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี (กาญจนบุรี )  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี (สุพรรณบุรี ) - วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท (ชัยนาท )  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (นครสวรรค์ ) - วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี (สิงห์บุรี )  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (นครสวรรค์ ) - มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (กำแพงเพชร )  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (นครปฐม) - มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี (กาญจนบุรี )  
  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (สุพรรณบุรี ) - มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี (กาญจนบุรี )  
  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี (สุพรรณบุรี ) - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา )  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (นครปฐม) - วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี (ราชบุรี)  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (นครสวรรค์ ) - วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี (สิงห์บุรี )  
  วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ (ตราด ) - เชื่อมต่อกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี (จันทบุรี ) - วิทยาลัยชุมชนตราด (ตราด ) 

IP Blocking


* หมายเลข IP ที่กระทำความผิด ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์
   202.29.16.12    ( บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น  )
   202.29.22.201    ( บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น  )
   202.29.22.221    ( บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น  )
   202.29.22.218    ( บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น  )
   202.29.22.219    ( บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น  )
   202.29.22.208    ( บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น  )
   202.29.20.225    ( เว็บไซต์หลอกลวง  )
   202.29.22.198    ( บุกรุกเครือข่ายผู้อื่น  )

อ่านต่อ..