ข่าวประชาสัมพันธ์จำนวนทั้งหมด 26 ข่าว

2018-01-21 ประกาศแจ้ง : เว็บไซต์สำหรับการเรียนรู้ Science DMZ อ่านต่อ...
2018-01-21 ประกาศแจ้ง : แนะนำเว็บไซต์ห้องสมุดวิดีโอทางด้าน Science DMZ และ perfSONAR อ่านต่อ...
2018-01-21 ประกาศแจ้ง : เว็บไซต์สำหรับการเรียนรู้การสร้างและใช้งาน perfSONAR อ่านต่อ...
2018-01-21 ประกาศแจ้ง : โครงการอบรมสำหรับสมาชิกเครือข่ายประจำปี 25ุ60 อ่านต่อ...
2017-02-28 เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (34th WUNCA) ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ...
2016-06-12 ประกาศแจ้ง : โครงการอบรมสำหรับสมาชิกเครือข่ายประจำปี 2559 อ่านต่อ...
2016-03-31 UniNet เปิดให้บริการมิเรอร์สำหรับสมาชิกเครือข่ายและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นที่ mirror.uni.net.th อ่านต่อ...
2016-01-22 เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 (32nd WUNCA) ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2559 ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ...
2015-09-30 ขอเชิญรับฟังนโยบายจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศาตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อ่านต่อ...
2015-09-15 ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Website Security monitoring (Phishing and Hacking Case Study) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านต่อ...
2015-09-14 ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Campus Network Design and Operation ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านต่อ...
2015-09-10 ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด การรับฟังนโยบายจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมศาตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 อ่านต่อ...
2015-08-26 ประกาศแจ้ง : รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Website Security monitoring (Phishing and Hacking Case Study) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านต่อ...
2015-08-25 UniNet จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Website Security monitoring (Phishing and Hacking Case Study) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านต่อ...
2015-08-07 UniNet จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Campus Network Design and Operation ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ่านต่อ...
2015-08-05 ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงานงานประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 31 อย่างเป็นทางการ อ่านต่อ...
2015-07-31 ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPv6 Implementation and Infrastructure รุ่นที่ 2 อ่านต่อ...
2015-07-11 ประกาศแจ้ง : รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPv6 Implementation and Infrastructure รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 212 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ...
2015-07-10 UniNet จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPv6 Implementation and Infrastructure รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ...
2015-05-11 มรภ.สงขลา รับไม้ต่อ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา “วันก้า” ครั้งที่ 31 เร่งเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้ร่วมงานจากภาครัฐและเอกชนกว่าพันคน เทียบเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศถ่ายทอดประสบการณ์ด้านเทคโนโลยี อ่านต่อ...
2015-02-15 ภาพบรรยากาศการเสวนาแนวทางการจัดการหรือวิธีการป้องกันและแก้ไขด้าน Security เมื่อได้รับอีเมลล์แจ้งจาก noc และการกำหนด Policy ด้าน Security อ่านต่อ...
2015-02-15 ภาพบรรยากาศการเสวนา เรื่อง ปัญหาและแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับ BGP Routing และการกำหนด Policy ด้าน BGP ของ UniNet ร่วมกัน อ่านต่อ...
2015-01-22 ประกาศแจ้ง : ขอเชิญสมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่านเข้าร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ไขปัญหาในการใช้งานเครือข่าย และกำหนดข้อตกลงพร้อมแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยร่วมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ...
2015-01-01 UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบโดเมน รุ่นที่ 2 (DNSSEC) อ่านต่อ...
2014-12-31 UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Website Security monitoring (Phishing and Hacking Case Study) รุ่นที่ 2 อ่านต่อ...
2014-08-13 ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Deployment and operation of BGP” ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง ALPHA ชั้น 34 อาคาร เอสวี ซิตี้ กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ...
กลับสู่หน้าหลัก