ข่าวประชาสัมพันธ์>> รายละเอียด
   

ขอเชิญรับฟังนโยบายจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศาตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
วันเริ่มต้นประกาศ : 2015-09-14


   เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

               ขอเชิญรับฟังนโยบายจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมศาตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รายละเอียด คลิกที่นี่
               
               
กลับสู่หน้าหลัก