ข่าวประชาสัมพันธ์>> รายละเอียด
   

UniNet เปิดให้บริการมิเรอร์สำหรับสมาชิกเครือข่ายและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นที่ mirror.uni.net.th
วันเริ่มต้นประกาศ : 2016-02-12


   เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

               UniNet เปิดให้บริการมิเรอร์สำหรับสมาชิกเครือข่ายและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นที่ mirror.uni.net.th ซึ่งเป็น http เซิร์ฟเวอร์ รวมทั้งเป็น repository สำหรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์กลุ่มโอเพนซอร์สโดยเฉพาะกลุ่มระบบปฏิบัติลินุกซ์ด้วย
               mirror.uni.net.th ติดตั้งอยู่ที่โหนดบางเขน ดูแลและบริหารจัดการโดยความร่วมมือระหว่าง ทีมงาน Uninet และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ Uninet มีแผนงานที่จะขยายบริการดังกล่าวไปยังเครือข่ายภูมิภาคส่วนอื่นเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น
               
กลับสู่หน้าหลัก