ข่าวประชาสัมพันธ์>> รายละเอียด
   

UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบโดเมน รุ่นที่ 2 (DNSSEC)
วันเริ่มต้นประกาศ : 2014-12-10


   เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

               สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาความปลอดภัยให้กับระบบโดเมน รุ่นที่ 2 (Domain Name System Security Extension : DNSSEC ) ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ การจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์มนัสศิริ จันสุทธิรางกูล, อาจารย์ปรัชญ์ สง่างาม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายUniNet ในเรื่องของระบบ DNSSEC และสามารถนำไปติดตั้งใช้งานในสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดโครงการดังกล่าวนี้ จะสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมอบรมให้ได้ทราบถึงความสำคัญในการติดตั้งใช้งานระบบ Domain Name System Security Extension : DNSSEC ด้วยทุกวันนี้ DNS ยังมีช่องว่างที่บรรดา Hacker สามารถปลอมแปลง IP address ระหว่างทางที่ผู้ใช้งานเรียกใช้ระบบ DNS ได้ ดังนั้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ DNS จึงได้ติดตั้ง DNSSEC จะทำให้ Domain name มีความน่าเชื่อถือ ด้วยการใส่รหัสเรียกว่า key (sign zone key และ key signed key) ในการเพิ่มความน่าเชื่อถือ ในข้อมูลของ Domain Name นั้นจะถูกเข้ารหัส เราสามารถมั่นใจได้ว่าข้อมูล IP address ที่ได้รับเชื่อถือและนำไปใช้ได้
               ในการอบรมในครั้งนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่าย UniNet จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet ได้รับความรู้และสามารถนำไปประยุกต์กับการทำงานของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
               ดูภาพกิจกรรมได้ที่ http://www.uni.net.th/PhotoGallery/ หรือผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆของเครือข่าย Uninet ได้ที่ www.uni.net.th หรือโทรศัพท์ 02-354-5678
เอกสารแนบ จำนวน  5  ไฟล์DSC_7561.jpg

normal_DSC_7567.jpg

normal_DSC_7574.jpg

normal_DSC_7578.jpg

normal_DSC_7584.jpg


กลับสู่หน้าหลัก