ข่าวประชาสัมพันธ์>> รายละเอียด
   

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Campus Network Design and Operation ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันเริ่มต้นประกาศ : 2015-09-02


   เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

               เนื่องด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Campus Network Design and Operation ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณมาหะมะ เซะบากอ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิฐอารัญ ปิติมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet เกี่ยวกับหลักการออกแบบเครือข่ายในเนื้อหา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นอย่างมาก ภาพบรรยากาศการอบรมสามารถคลิกดูได้ ที่นี่
               ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-3545678 ต่อ 5002 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th
               
เอกสารแนบ จำนวน  5  ไฟล์CAMPUS (35).JPG

CAMPUS (2).JPG

CAMPUS (31).JPG

CAMPUS (9).JPG

CAMPUS (12).JPG


กลับสู่หน้าหลัก