ข่าวประชาสัมพันธ์>> รายละเอียด
   

ประกาศแจ้ง : เว็บไซต์สำหรับการเรียนรู้ Science DMZ
วันเริ่มต้นประกาศ : 2017-01-21
   เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

                ฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย ขอแนะนำเว็บไซต์สำหรับเข้าศึกษาหาความรู้ในการออกแบบเครือข่ายสำหรับทางวิจัยหรือทดลอง หรือที่เรียกว่า "Science DMZ" ซึ่งสมาชิกสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://learn.nsrc.org/science-dmz
                ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
               หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-3545678 ต่อ 4004 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th
กลับสู่หน้าหลัก