สมัครสมาชิกชื่อ : * (ภาษาไทยเท่านั้น)
นามสกุล : * (ภาษาไทยเท่านั้น)
เพศ :    ชาย หญิง
สถานศึกษา/หน่วยงาน : *
ตำแหน่ง : *
ประเภทตำแหน่ง :    ผู้บริหาร ช่างเทคนิค/ผู้ปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ :    ต่อ * ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
เบอร์โทรศัพท์มือถือ : *                  * ใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
แฟกซ์ :   
อีเมล์: *
 
ชื่อเข้าระบบ : *
(ต้องมากกว่า 4 ตัวอักษร)
รหัสเข้าระบบ : *
(ต้องมากกว่า 4 ตัวอักษร)
(confirm password)

banboon_code   

กรุณาระบุตามรหัสภาพด้านบน :
noc.uni.net.th

Office of Information Technology Administration for Educational Development, The Office of the Higher Education Commission
328 Si Ayutthaya Road, Ratchathewi, bangkok Thailand 10400 Tel. : 0-2354-5678 Ext 4004 Fax.: 0-2354-5678 Ext 5012