เอกสารเผยแพร่ (Document Download)               เอกสารในการนำเสนอต่างๆ (Presentation)
NoName FileDate UploadDownload
1เอกสารนำเสนอ เรื่อง IPv6 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Prince of Songkla University)16/07/2012
16:01:08
2เอกสารนำเสนอ เรื่อง IPv6 on NontriNet ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University)13/07/2012
10:10:53
3เอกสารนำเสนอ เรื่อง IPv6 Roadmap ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University)13/07/2012
10:07:53               ไฟล์วิดีโอต่างๆ (Video dowload)
NoName FileDate UploadDownload
1วิดีโอ เรื่องการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และการยืนยันตัวตน ตามพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (part 1)21/11/2012
10:31:57
2วิดีโอ เรื่องการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และการยืนยันตัวตน ตามพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (part 2)21/11/2012
10:31:49
3วิดีโอ เรื่องการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และการยืนยันตัวตน ตามพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (part 3)21/11/2012
10:31:41
4วิดีโอ เรื่องการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และการยืนยันตัวตน ตามพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (part 4)21/11/2012
10:31:35
5วิดีโอ เรื่องการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และการยืนยันตัวตน ตามพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (part 5)21/11/2012
10:31:26
6วิดีโอ เรื่องการเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และการยืนยันตัวตน ตามพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (part 6)21/11/2012
10:31:15noc.uni.net.th

Office of Information Technology Administration for Educational Development, The Office of the Higher Education Commission
328 Si Ayutthaya Road, Ratchathewi, bangkok Thailand 10400 Tel. : 0-2354-5678 Ext 4004 Fax.: 0-2354-5678 Ext 5012