ข่าวประชาสัมพันธ์>> รายละเอียด
   

เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 (34th WUNCA) ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
วันเริ่มต้นประกาศ : 2016-10-03
   เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

               การประชุม WUNCA หรือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32(Workshop on UniNet Network and Computer Application: 34th WUNCA) โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet กับมหวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชนหลายแห่ง กิจกรรมครั้งนี้ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
               ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดการลงทะเบียนหัวข้อการบรรยาย และการอบรมได้ที่ www.wunca.uni.net.th หรือ www.wunca.uni.net.th/wunca34/
               
กลับสู่หน้าหลัก