ข่าวบำรุงรักษาจำนวนทั้งหมด 102 ข่าว

2019-03-10 ประกาศแจ้ง : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะปรับปรุงระบบไฟฟ้าในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 เวลา 04.00 น. อ่านต่อ...
2017-10-25 ประกาศแจ้ง : เปลี่ยนอุปกรณ์การ์ด (SPA) บนเร้าเตอร์ (PE) โหนดปทุมวัน อ่านต่อ...
2017-07-24 ประกาศแจ้ง : ปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายแกนหลักโหนดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา พิษณุโลก เขต 1 และ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00น. - 18.00น. อ่านต่อ...
2017-07-11 ประกาศแจ้ง : บำรุงรักษาเครือข่ายแกนหลักโหนดเพชรบูรณ์ (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) ในวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00น. - 18.00น. อ่านต่อ...
2017-05-27 ประกาศแจ้ง : มทร.พระนคร วิทยาเขตเทเวศร์ บำรุงรักษาระบบสายไฟเบอร์ภายในอาคาร อ่านต่อ...
2017-05-20 ประกาศแจ้ง : มรภ.เทพสตรี บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (ติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าใหม่) อ่านต่อ...
2017-05-17 ประกาศแจ้ง : บำรุงรักษาวงจร BKNIX อ่านต่อ...
2017-03-18 ประกาศแจ้ง : บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก อ่านต่อ...
2016-03-21 ประกาศแจ้ง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. - 17:00 น. อ่านต่อ...
2016-03-14 ประกาศแจ้ง : ปรับปรุง Firmware Line Card (Core Router) โหนดพญาไท อ่านต่อ...
2016-02-27 ประกาศแจ้ง : สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. ปรับปรุงระบบไฟฟ้า อ่านต่อ...
2016-02-10 ประกาศแจ้ง : มรภ.กาญจนบุรี ปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์ไอที อ่านต่อ...
2016-01-14 ประกาศแจ้ง : วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. อ่านต่อ...
2015-12-30 ประกาศแจ้ง : ตรวจสอบเร้าเตอร์ Cisco7600 โหนดลาดกระบัง (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) services down อ่านต่อ...
2015-12-27 ประกาศแจ้ง : บำรุงรักษาและตรวจสอบเร้าเตอร์ CRS-1 (PE) โหนดบางมด (ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) อ่านต่อ...
2015-12-25 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 โดยจะทำให้สมาชิกเครือข่าย UniNet ที่ใช้งานผ่านโหนดลพบุรีไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ในวันดังกล่าว อ่านต่อ...
2015-12-14 ประกาศแจ้ง : วิทยาลัยชุมชนตราด เกิดเหตุระบบไฟฟ้าของห้องเครือข่ายเกิดการขัดข้อง ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและซ่อมบำรุง จึงทำให้สมาชิกเครือข่าย UniNet ที่ใช้งานผ่านโหนดตราดไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อ่านต่อ...
2015-12-10 ประกาศแจ้ง : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จะดำเนินการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปี ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 19.30 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. อ่านต่อ...
2015-12-08 ประกาศแจ้ง : วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัย ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. - 14.00 น. อ่านต่อ...
2015-12-03 ประกาศแจ้ง : วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. อ่านต่อ...
2015-11-29 ประกาศแจ้ง : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จะดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์ สหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) หรือ http://uc.thailis.or.th ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น. อ่านต่อ...
2015-10-30 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป อ่านต่อ...
2015-10-23 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันที่ 23 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 15.00 น. อ่านต่อ...
2015-10-22 ประกาศแจ้ง : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุงระบบ Mail Server ของ UniNet ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. - 21.30 น. อ่านต่อ...
2015-10-21 ประกาศแจ้ง : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ http://thaiteachers.tv ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 23.00 น. อ่านต่อ...
2015-10-09 ประกาศแจ้ง : ไฟเบอร์เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือขัดข้อง อ่านต่อ...
2015-10-04 ประกาศแจ้ง : Sub marine Cable ขัดข้องระหว่างในเส้นทางที่ไป Singapore อ่านต่อ...
2015-09-21 ประกาศแจ้ง : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของ Thailis ทั้งหมด ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 08.00 น. อ่านต่อ...
2015-09-18 ประกาศแจ้ง : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุงวงจรสื่อสัญญาณภายในประเทศ (NIX) และต่างประเทศ (IIG) ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 21.00 น. - 24.00 น. อ่านต่อ...
2015-09-17 ประกาศแจ้ง : ระบบให้บริการ Domain Name System (DNS) ของ UniNet สามารถให้บริการได้ตามปกติ ในวันที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 10.02 น. อ่านต่อ...
2015-09-16 ประกาศแจ้ง : วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตร ระนอง จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย ในวันที่ 1ุ6 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป อ่านต่อ...
2015-09-15 ประกาศแจ้ง : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย ในวันที่ 15 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป อ่านต่อ...
2015-09-14 ประกาศแจ้ง : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุงระบบ DataCenter ของ UniNet ในวันที่ 14 กันยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 23.00 น. อ่านต่อ...
2015-08-29 ประกาศแจ้ง : วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จะดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2558 เวลา 22.00 น. อ่านต่อ...
2015-08-24 ประกาศแจ้ง : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. อ่านต่อ...
2015-08-23 ประกาศแจ้ง : แผนการดำเนินการ Preventive Maintenance ใน 2 เส้นทางหลัก คือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 - วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 - สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2558 อ่านต่อ...
2015-08-20 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะดำเนินการปิดระบบสารสนเทศ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสงขลา‬ จะทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 10.00 น. และ 17.00 น. - 18.00 น. อ่านต่อ...
2015-08-19 ประกาศแจ้ง : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 12.30 น. - 13.00 น. อ่านต่อ...
2015-08-07 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา จะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น. อ่านต่อ...
2015-08-01 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 23.59 น. อ่านต่อ...
2015-07-30 ประกาศแจ้ง : ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าห้อง Data Center ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 (วันอาสาฬหบูชา) ตั้งแต่เวลา 18.30 - 24.00 น. อ่านต่อ...
2015-07-16 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.37 น. ตอนนี้อยู่ระหว่างการซ่อมแซมแก้ไข อ่านต่อ...
2015-07-09 ประกาศแจ้ง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์ มีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฏาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. จะทำให้สมาชิกเครือข่าย UniNet ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ อ่านต่อ...
2015-07-02 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จะดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 16.00 น. อ่านต่อ...
2015-06-29 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด อยู่ระหว่างการซ่อมแซมแก้ไข ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. - 15.00 น. อ่านต่อ...
2015-06-25 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. อ่านต่อ...
2015-06-09 ประกาศแจ้ง : เนื่องด้วย วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เกิดเหตุระบบปรับอากาศของห้องเครือข่ายขัดข้อง และอุปกรณ์เครือข่ายไม่สามารถให้บริการได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. อ่านต่อ...
2015-05-30 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของห้อง Data Center ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12.00 น. - 16.00 น. อ่านต่อ...
2015-05-29 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. อ่านต่อ...
2015-05-29 ประกาศแจ้ง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดน่าน ดำเนินการการตัดต้นไม้ จึงมีความจำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน จ.น่าน ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. อ่านต่อ...
2015-05-29 ประกาศแจ้ง : วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าดับ จึงทำให้สมาชิกเครือข่าย UniNet ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโหนดดังกล่าว ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ อ่านต่อ...
2015-05-07 ประกาศแจ้ง : วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. อ่านต่อ...
2015-04-09 ประกาศแจ้ง : โหนดยโสธร (วิทยาลัยชุมชนยโสธร จังหวัดยโสธร) สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว อ่านต่อ...
2015-04-08 ประกาศแจ้ง : วิทยาลัยชุมชนยโสธร จังหวัดยโสธร เกิดเหตุไฟฟ้าดับ เนื่องจากพายุฝนทำให้เสาไฟฟ้าหักโค่น ตั้งแต่วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 20.00 น. จึงทำให้สมาชิกเครือข่าย UniNet ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโหนดยโสธรไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานอินเตอร์เน็ต อ่านต่อ...
2015-03-31 ประกาศแจ้ง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (โหนดสกลนคร) ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 10.50 น. เป็นต้นไป อ่านต่อ...
2015-03-30 ประกาศแจ้ง : เกิดปัญหาในส่วนของ Routing ระหว่าง UniNet และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 10.15 น. และได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จในเวลา 10.30 น. โดยในช่วงเวลาดังกล่าวอาจทำให้สมาชิกเครือข่าย UniNet ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตามปกติ อ่านต่อ...
2015-03-30 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เกิดเหตุไฟฟ้าดับ จึงทำให้สมาชิกเครือข่าย UniNet ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโหนดสกลนครไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานอินเตอร์เน็ต ในวันและเวลาดังกล่าว อ่านต่อ...
2015-03-29 ประกาศแจ้ง : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ โหนดพญาไท (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และสมาชิกเครือข่าย UniNet สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตามปกติ อ่านต่อ...
2015-03-29 ประกาศแจ้ง : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ โหนดพญาไท (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 22.00 น. - 24.00 น. อ่านต่อ...
2015-03-28 ประกาศแจ้ง : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ โหนดพญาไท (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 22.00 น. - วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 04.00 น. อ่านต่อ...
2015-03-26 ประกาศแจ้ง : เกิดปัญหาเกี่ยวกับระบบให้บริการ domain name server (DNS) แก่สมาชิกเครือข่าย ซึ่งจะทำให้สมาชิกเครือข่ายไม่ได้รับความสะดวกในการบริการใช้งานอินเตอร์เน็ต อ่านต่อ...
2015-03-21 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โหนดขอนแก่น) จะดำเนินการปรับปรุงห้องเครือข่าย ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 18.00 น. - วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 06.00 น. อ่านต่อ...
2015-03-20 ประกาศแจ้ง : วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. และวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 8.00 น. - 17.00 น. อ่านต่อ...
2015-03-19 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา (โหนดอยุธยา 2) จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08:00 น.- 17:00 น. อ่านต่อ...
2015-03-19 ประกาศแจ้ง : วงจรต่างประเทศของ CAT IIG เกิดเหตุขัดข้อง ทำให้สมาชิกเครือข่าย UniNet/NEdNet อาจจะไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานเครือข่ายต่างประเทศ อ่านต่อ...
2015-03-17 ประกาศแจ้ง : โหนดวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จังหวัดจันทบุรี จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 12:00 น.- 17:00 น อ่านต่อ...
2015-03-17 ประกาศแจ้ง : โหนดวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 12:00 น.- 15:00 น. อ่านต่อ...
2015-03-10 ประกาศแจ้ง : สมาชิกเครือข่าย UniNet ที่ต่อเชื่อมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โหนดอุบลราชธานี) และมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีษะเกษ (โหนดศรีษะเกษ) สามารถใช้งานได้แล้ว อ่านต่อ...
2015-03-09 ประกาศแจ้ง : สมาชิกเครือข่าย UniNet ที่ต่อเชื่อมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โหนดอุบลราชธานี) และมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีษะเกษ (โหนดศรีษะเกษ) ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องด้วยวงจรสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสงแกนหลักไม่สามารถใช้งานได้ ในเส้นทาง มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีษะเกษ-มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ และเส้นทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี-วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ อ่านต่อ...
2015-03-02 ประกาศแจ้ง : วิทยาลัยชุมชนพังงา จะดำเนินการปรับปรุงระบบปรับอากาศ ในอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. - วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 น. อ่านต่อ...
2015-03-02 ประกาศแจ้ง : วิทยาลัยชุมชนพังงา (โหนดพังงา) สามารถใช้งานได้ตามปกติ อ่านต่อ...
2015-02-28 ประกาศแจ้ง : การปรับปรุง Software Router (Upgrade IOS) โหนดพญาไท (สกอ.) อ่านต่อ...
2015-02-28 ประกาศแจ้ง : วงจรสื่อสัญญาณใยแก้วนำแสงเส้นทาง มหาวิทยาลัยแม่โจ้วิทยาลัยเขตแพร่ – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตน่าน ไม่สามารถใช้งานได้ อ่านต่อ...
2015-02-14 ประกาศแจ้ง : ปิดปรับปรุงระบบของเว็บไซต์ noc.uni.net.th ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 20.00 น. - วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. อ่านต่อ...
2015-02-07 ประกาศแจ้ง : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ณ โหนดพญาไท (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 18.00 น. - 24.00 น. อ่านต่อ...
2015-01-20 ประกาศแจ้ง : การปรับปรุงสายสื่อสัญญาณเครือข่ายใยแก้วนำแสงของเส้นทางระหว่างโหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และโหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 17.00 น. อ่านต่อ...
2014-12-25 ประกาศแจ้ง : วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท (โหนดชัยนาท) จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป อ่านต่อ...
2014-12-25 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (โหนดชัยภูมิ) เกิดเหตุระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขัดข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 10.40 น. อ่านต่อ...
2014-12-22 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (โหนดเพชรบุรี 1) จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. อ่านต่อ...
2014-12-21 ประกาศแจ้ง : สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุง Software Router (Upgrade IOS) ณ โหนดพญาไท (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 24.00 น. - วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 05.00 น. อ่านต่อ...
2014-12-10 ประกาศแจ้ง : การไฟฟ้านครหลวงดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในวันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 19.30 ถึงวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. อ่านต่อ...
2014-11-21 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. อ่านต่อ...
2014-11-20 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เกิดเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. อ่านต่อ...
2014-11-17 ประกาศแจ้ง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จะดำเนินการย้ายแนวสายไฟฟ้า ในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป อ่านต่อ...
2014-11-13 ประกาศแจ้ง : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการอัพเกรดซอฟต์แวร์อุปกรณ์ router ส่วนของวงจรภายในประเทศ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เวลา 02.00 น. - 07.00 น. อ่านต่อ...
2014-10-28 ประกาศแจ้ง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการปรับเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูงภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ทำให้สมาชิกเครือข่าย UniNet ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโหนดสมุทรปราการ ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป อ่านต่อ...
2014-10-26 ประกาศแจ้ง : แผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย UniNet ณ โหนดพญาไท ระหว่างวันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557 เวลา 21.00 น. - วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 เวลา 12.00 น. อ่านต่อ...
2014-10-22 ประกาศแจ้ง : การย้ายแนวเสาไฟฟ้า ทำให้สมาชิกเครือข่าย UniNet ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโหนดมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. อ่านต่อ...
2014-10-20 ประกาศแจ้ง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทำให้สมาชิกเครือข่าย UniNet ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. - 14.00 น. อ่านต่อ...
2014-10-16 ประกาศแจ้ง : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการปรับปรุงระบบ ณ โหนดพญาไท และนนทบุรี ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 03.00 น. - 06.00 น. อ่านต่อ...
2014-10-16 ประกาศแจ้ง : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการอัพเกรดอุปกรณ์ router ณ ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 00.00 น. - 04.00 น. อ่านต่อ...
2014-10-05 ประกาศแจ้ง : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom แจ้งว่า สายเคเบิลใต้น้ำ Asia-America Gateway (AAG) ที่เชื่อมโยงระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหรัฐอเมริกาเกิดความชำรุดเสียหาย จะทำให้สมาชิกเครือข่ายที่ใช้งานผ่านวงจรต่างประเทศในเส้นทางดังกล่าว ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานอินเตอร์เน็ต อ่านต่อ...
2014-10-05 ประกาศแจ้ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิษถ์ (โหนดอุตรดิษถ์) มีแผนปรับปรุงระบบไฟฟ้า ในวันที่ 20-21 , 27-28 กันยายน และ 4-5 ตุลาคม 2557 เวลา 08.00-17.00น. อ่านต่อ...
2014-10-04 ประกาศแจ้ง : แผนการบำรุงรักษาสายเคเบิลใต้น้ำ Asia-America Gateway (AAG) ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 เวลา 23.00 น. - วันที่ 4 ตุลาคม 2557 เวลา 03.00 น. อ่านต่อ...
2014-09-27 ประกาศแจ้ง : วงจรต่างประเทศของ CAT IIG มีปัญหา อ่านต่อ...
2014-09-27 ประกาศแจ้ง : แผนการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย UniNet ณ โหนดพญาไท ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น. - 24.00 น. อ่านต่อ...
2014-09-14 ประกาศแจ้ง : ประกาศแจ้ง : แผนการปรับปรุงระบบเครือข่าย UniNet ณ โหนดพญาไท ระหว่างวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 - วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 ในเวลา 21.00 น. - 03.00 น. อ่านต่อ...
2014-09-06 ประกาศแจ้ง : แผนการปรับปรุง version software ของ อุปกรณ์ router ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 - วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2557 ในเวลา 21.00 น. - 04:00 น. ของโหนดต่างๆ อ่านต่อ...
2014-08-27 ประกาศแจ้ง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ทำให้สมาชิกเครือข่าย UniNet ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านโหนดวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง ไม่สามารถใช้งานได้ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 11.20 น. - 16.30 น. อ่านต่อ...
2014-08-26 ประกาศแจ้ง : วงจรสื่อสัญญาณระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 2 กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่น เขต 5 และวงจรสื่อสัญญาณระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 2 กับโรงเรียนนครบางยาง ไม่สามารถใช้งานได้ อ่านต่อ...
2014-08-07 ประกาศแจ้ง : ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าที่โหนดประสานมิตรมีปัญหา อ่านต่อ...
2014-08-07 ประกาศแจ้ง : แผนการบำรุงรักษาวงจรต่างประเทศ ของ JGN-X ระหว่างกรุงเทพ (ประเทศไทย) และสิงคโปร์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 00.00 น. - 06.00 น. อ่านต่อ...
กลับสู่หน้าหลัก