ค้นหา

สมาชิกเครือข่าย UniNet และ NEdNet

รายละเอียด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ ชื่อสถาบันการศึกษา จังหวัด
1สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กระบี่กระบี่
2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1กรุงเทพมหานคร
3สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 1กาญจนบุรี
4สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 2กาญจนบุรี
5สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 3กาญจนบุรี
6สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาญจนบุรี เขต 4กาญจนบุรี
7สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 1กาฬสินธุ์
8สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 2กาฬสินธุ์
9สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กาฬสินธุ์ เขต 3กาฬสินธุ์
10สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชร เขต 1กำแพงเพชร
11สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชร เขต 2กำแพงเพชร
12สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 1ขอนแก่น
13สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 2ขอนแก่น
14สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 3ขอนแก่น
15สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 4ขอนแก่น
16สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอนแก่น เขต 5ขอนแก่น
17สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต 1จันทบุรี
18สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จันทบุรี เขต 2จันทบุรี
19สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 1ฉะเชิงเทรา
20สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2ฉะเชิงเทรา
21สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 1ชลบุรี
22สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 2ชลบุรี
23สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 3ชลบุรี
24สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยนาทชัยนาท
25สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต 1ชัยภูมิ
26สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต 2ชัยภูมิ
27สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ เขต 3ชัยภูมิ
28สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมพร เขต 1ชุมพร
29สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุมพร เขต 2ชุมพร
30สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต 1ตรัง
31สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรัง เขต 2ตรัง
32สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตราดตราด
33สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 1ตาก
34สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตาก เขต 2ตาก
35สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครนายกนครนายก
36สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 1นครปฐม
37สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครปฐม เขต 2นครปฐม
38สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครพนม เขต 1นครพนม
39สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครพนม เขต 2นครพนม
40สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 1นครราชสีมา
41สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 2นครราชสีมา
42สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 3นครราชสีมา
43สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 4นครราชสีมา
44สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 5นครราชสีมา
45สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 6นครราชสีมา
46สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 7นครราชสีมา
47สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1นครศรีธรรมราช
48สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2นครศรีธรรมราช
49สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3นครศรีธรรมราช
50สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 4นครศรีธรรมราช
51สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 1นครสวรรค์
52สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 2นครสวรรค์
53สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์ เขต 3นครสวรรค์
54สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1นนทบุรี
55สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 2นนทบุรี
56สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาส เขต 1นราธิวาส
57สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาส เขต 2นราธิวาส
58สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นราธิวาส เขต 3นราธิวาส
59สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่าน เขต 1น่าน
60สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา น่าน เขต 2น่าน
61สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1บุรีรัมย์
62สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 2บุรีรัมย์
63สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 3บุรีรัมย์
64สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4บุรีรัมย์
65สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 1ปทุมธานี
66สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 2ปทุมธานี
67สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบครีขันธ์ เขต 1ประจวบคีรีขันธ์
68สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบครีขันธ์ เขต 2ประจวบคีรีขันธ์
69สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปราจีนบุรี เขต 1ปราจีนบุรี
70สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2ปราจีนบุรี
71สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 1ปัตตานี
72สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 2ปัตตานี
73สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 3ปัตตานี
74สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1พระนครศรีอยุธยา
75สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 2พระนครศรีอยุธยา
76สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 1พะเยา
77สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พะเยา เขต 2พะเยา
78สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พังงาพังงา
79สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัทลุง เขต 1พัทลุง
80สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัทลุง เขต 2พัทลุง
81สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร เขต 1พิจิตร
82สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจิตร เขต 2พิจิตร
83สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก เขต 1พิษณุโลก
84สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก เขต 2พิษณุโลก
85สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิษณุโลก เขต 3พิษณุโลก
86สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภูเก็ตภูเก็ต
87สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 1มหาสารคาม
88สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 2มหาสารคาม
89สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มหาสารคาม เขต 3มหาสารคาม
90สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มุกดาหารมุกดาหาร
91สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 1ยะลา
92สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 2ยะลา
93สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยะลา เขต 3ยะลา
94สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยโสธร เขต 1ยโสธร
95สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยโสธร เขต 2ยโสธร
96สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระนองระนอง
97สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยอง เขต 1ระยอง
98สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยอง เขต 2ระยอง
99สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 1ราชบุรี
100สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 2ราชบุรี
101สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 1ร้อยเอ็ด
102สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2ร้อยเอ็ด
103สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3ร้อยเอ็ด
104สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 1ลพบุรี
105สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 2ลพบุรี
106สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 1ลำปาง
107สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 2ลำปาง
108สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 3ลำปาง
109สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูน เขต 1ลำพูน
110สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูน เขต 2ลำพูน
111สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1ศรีสะเกษ
112สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2ศรีสะเกษ
113สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3ศรีสะเกษ
114สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4ศรีสะเกษ
115สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 1สกลนคร
116สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 2สกลนคร
117สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สกลนคร เขต 3สกลนคร
118สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 1สงขลา
119สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 2สงขลา
120สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สงขลา เขต 3สงขลา
121สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สตูลสตูล
122สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 1สมุทรปราการ
123สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 2สมุทรปราการ
124สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรสงครามสมุทรสงคราม
125สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรสาครสมุทรสาคร
126สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระบุรี เขต 1สระบุรี
127สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระบุรี เขต 2สระบุรี
128สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระแก้ว เขต 1สระแก้ว
129สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระแก้ว เขต 2สระแก้ว
130สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สิงห์บุรีสิงห์บุรี
131สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1สุพรรณบุรี
132สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2สุพรรณบุรี
133สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณบุรี เขต 3สุพรรณบุรี
134สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1สุราษฎร์ธานี
135สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2สุราษฎร์ธานี
136สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3สุราษฎร์ธานี
137สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 1สุรินทร์
138สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 2สุรินทร์
139สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 3สุรินทร์
140สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต 1สุโขทัย
141สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุโขทัย เขต 2สุโขทัย
142สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองคาย เขต 1หนองคาย
143สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองคาย เขต 2หนองคาย
144สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1หนองบัวลำภู
145สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนองบัวลำภู เขต 2หนองบัวลำภู
146สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อำนาจเจริญอำนาจเจริญ
147สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 1อุดรธานี
148สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 2อุดรธานี
149สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 3อุดรธานี
150สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุดรธานี เขต 4อุดรธานี
151สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 1อุตรดิตถ์
152สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุตรดิตถ์ เขต 2อุตรดิตถ์
153สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานีอุทัยธานี
154สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุทัยธานี เขต 2อุทัยธานี
155สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 1อุบลราชธานี
156สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 2อุบลราชธานี
157สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 3อุบลราชธานี
158สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 4อุบลราชธานี
159สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อุบลราชธานี เขต 5อุบลราชธานี
160สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อ่างทองอ่างทอง
161สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 1เชียงราย
162สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 2เชียงราย
163สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 3เชียงราย
164สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงราย เขต 4เชียงราย
165สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 1เชียงใหม่
166สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 2เชียงใหม่
167สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 3เชียงใหม่
168สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 4เชียงใหม่
169สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 5เชียงใหม่
170สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชียงใหม่ เขต 6เชียงใหม่
171สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรี เขต 1เพชรบุรี
172สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบุรี เขต 2เพชรบุรี
173สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 1เพชรบูรณ์
174สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 2เพชรบูรณ์
175สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 3เพชรบูรณ์
176สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลย เขต 1เลย
177สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลย เขต 2เลย
178สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เลย เขต 3เลย
179สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แพร่ เขต 1แพร่
180สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แพร่ เขต 2แพร่
181สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 1แม่ฮ่องสอน
182สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2แม่ฮ่องสอน
183สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬบึงกาฬ
184สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จังหวัดกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
185สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรี
186สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฏร์ธานีสุราษฎร์ธานี
187สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
188สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดตรังตรัง
189สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จังหวัดพังงาพังงา
190สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จังหวัดนราธิวาสนราธิวาส
191สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 จังหวัดสงขลาสงขลา
192สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดจันทบุรีจันทบุรี
193สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรีชลบุรี
194สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จังหวัดเลยเลย
195สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
196สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 จังหวัดอุดรธานีอุดรธานี
197สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จังหวัดหนองคายหนองคาย
198สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จังหวัดนครพนมนครพนม
199สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จังหวัดสกลนครสกลนคร
200สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
201สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่นขอนแก่น
202สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จังหวัดมหาสารคามมหาสารคาม
203สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
204สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ
205สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี
206สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดนนทบุรีนนทบุรี
207สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 จังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ
208สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 จังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา
209สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์
210สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์
211สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
212สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จังหวัดลำปางลำปาง
213สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จังหวัดเชียงรายเชียงราย
214สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 จังหวัดแพร่แพร่
215สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัยสุโขทัย
216สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
217สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานีปทุมธานี
218สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 จังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
219สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร
220สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์
221สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรี
222สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
223สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรี
224สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรีราชบุรี
225สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
รวม    225  โหนด
กลับหน้าสมาชิก