ค้นหา

สมาชิกเครือข่าย UniNet และ NEdNet

รายละเอียด : โรงเรียน

ลำดับ ชื่อสถาบันการศึกษา จังหวัด
1ร.ร.วัดสว่างอารมณ์พระนครศรีอยุธยา
2วิทยาลัยการอาชีพสุไหง-โกลกนราธิวาส
3เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี (ศรีปทุมพิทยาคาร)อุบลราชธานี
4โรงเรียน ตชด.ทองพูนพิทยาอุบลราชธานี
5โรงเรียน ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2จันทบุรี
6โรงเรียน.บ้านหนองบัวเงินหนองคาย
7โรงเรียนกงหราพิชากรพัทลุง
8โรงเรียนกงไกรลาศวิทยาสุโขทัย
9โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคมบุรีรัมย์
10โรงเรียนกบินทร์บุรีปราจีนบุรี
11โรงเรียนกบินทร์วิทยาปราจีนบุรี
12โรงเรียนกมลาไสยกาฬสินธุ์
13โรงเรียนกรป.กลางอุปถัมภ์เชียงใหม่
14โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
15โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมปราจีนบุรี
16โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)สมุทรสาคร
17โรงเรียนกระบุรีระนอง
18โรงเรียนกระบุรีวิทยาระนอง
19โรงเรียนกระสังพิทยาคมบุรีรัมย์
20โรงเรียนกระเทียมวิทยาสุรินทร์
21โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคมนครราชสีมา
22โรงเรียนกระแชงวิทยาศรีสะเกษ
23โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยาสงขลา
24โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมราชบุรี
25โรงเรียนกรุงไทยสระแก้ว
26โรงเรียนกฤษณาสุพรรณบุรี
27โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์อุดรธานี
28โรงเรียนกลาโหมอุทิศนนทบุรี
29โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)ราชบุรี
30โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยางปัตตานี
31โรงเรียนกอบกุลวิทยาคมสงขลา
32โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ลำปาง
33โรงเรียนกะทู้วิทยาภูเก็ต
34โรงเรียนกะปงพิทยาคมพังงา
35โรงเรียนกะเปอร์วิทยาระนอง
36โรงเรียนกันตังพิทยากรตรัง
37โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษาตรัง
38โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคมศรีสะเกษ
39โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาศรีสะเกษ
40โรงเรียนกันทรวิชัยมหาสารคาม
41โรงเรียนกันทรารมณ์ศรีสะเกษ
42โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)สุรินทร์
43โรงเรียนกันเกราพิทยาคมนครราชสีมา
44โรงเรียนกัลยาณวัตรขอนแก่น
45โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1พิษณุโลก
46โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
47โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคมสุราษฎร์ธานี
48โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์กาญจนบุรี
49โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)นครปฐม
50โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิชัยภูมิ
51โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
52โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานีอุทัยธานี
53โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่กระบี่
54โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
55โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
56โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
57โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
58โรงเรียนกาบังพิทยาคมยะลา
59โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190สุรินทร์
60โรงเรียนกาบเชิงวิทยาสุรินทร์
61โรงเรียนการุญวิทยาสุรินทร์
62โรงเรียนการุ้งวิทยาคมอุทัยธานี
63โรงเรียนกาวิละวิทยาลัยเชียงใหม่
64โรงเรียนกาวิละอนุกูลเชียงใหม่
65โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูลกาฬสินธุ์
66โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาลัยกาฬสินธุ์
67โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์กาฬสินธุ์
68โรงเรียนกำแพงศรีสะเกษ
69โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมพิจิตร
70โรงเรียนกำแพงวิทยาสตูล
71โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกำแพงเพชร
72โรงเรียนกำแพงแสนวิทยานครปฐม
73โรงเรียนกิ่วประชาวิทยาลำปาง
74โรงเรียนกิ่วลมวิทยาลำปาง
75โรงเรียนกุฉินารายณ์กาฬสินธุ์
76โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยากาฬสินธุ์
77โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคมขอนแก่น
78โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาอุบลราชธานี
79โรงเรียนกุดครองวิทยาคารกาฬสินธุ์
80โรงเรียนกุดค้าวเทพพิทยากาฬสินธุ์
81โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์อุดรธานี
82โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์สกลนคร
83โรงเรียนกุดจิกวิทยาหนองบัวลำภู
84โรงเรียนกุดจิกวิทยาคารกาฬสินธุ์
85โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมยโสธร
86โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคมหนองบัวลำภู
87โรงเรียนกุดดู่พิทยาคมหนองบัวลำภู
88โรงเรียนกุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)นครราชสีมา
89โรงเรียนกุดตุ้มวิทยาชัยภูมิ
90โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยาชัยภูมิ
91โรงเรียนกุดบงพิทยาคารหนองคาย
92โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษาสกลนคร
93โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุงสกลนคร
94โรงเรียนกุดปลาค้าวราษฎร์บำรุงกาฬสินธุ์
95โรงเรียนกุดลิงวิทยาคมกาฬสินธุ์
96โรงเรียนกุดสิมวิทยาสารกาฬสินธุ์
97โรงเรียนกุดเก่าน้อยบำรุงวิทย์ชัยภูมิ
98โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงขอนแก่น
99โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคารสกลนคร
100โรงเรียนกุดแห่วิทยาหนองบัวลำภู
101โรงเรียนกุตาไก้วิทยาคมนครพนม
102โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรุงเทพมหานคร
103โรงเรียนกุมภวาปีอุดรธานี
104โรงเรียนกุยบุรีวิทยาประจวบคีรีขันธ์
105โรงเรียนกุลโนนครราชสีมา
106โรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคมสกลนคร
107โรงเรียนกุ่ทองพิทยาลัยขอนแก่น
108โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ร้อยเอ็ด
109โรงเรียนกู่จานวิทยาคมยโสธร
110โรงเรียนกู่ทองพิทยาคมมหาสารคาม
111โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคมบุรีรัมย์
112โรงเรียนกู่สันตรัตน์มหาสารคาม
113โรงเรียนกู่แก้ววิทยาอุดรธานี
114โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคารขอนแก่น
115โรงเรียนก้างปลาวิทยาคมนครศรีธรรมราช
116โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคมขอนแก่น
117โรงเรียนขจรทรัพย์อํารุงปทุมธานี
118โรงเรียนขนงพระใต้นครราชสีมา
119โรงเรียนขนอมพิทยานครศรีธรรมราช
120โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคมสุรินทร์
121โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษกจันทบุรี
122โรงเรียนขวาววิทยาคารร้อยเอ็ด
123โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยาสุรินทร์
124โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์นครศรีธรรมราช
125โรงเรียนขอนแก่นพัฒนาศึกษาขอนแก่น
126โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนขอนแก่น
127โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2ขอนแก่น
128โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3ขอนแก่น
129โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัยขอนแก่น
130โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริมกาฬสินธุ์
131โรงเรียนขะเนกสุรินทร์
132โรงเรียนขัติยะวงษาร้อยเอ็ด
133โรงเรียนขัวเรียงศึกษาขอนแก่น
134โรงเรียนขาณุวิทยากำแพงเพชร
135โรงเรียนขามทะเลสอวิทยานครราชสีมา
136โรงเรียนขามสะแกแสงนครราชสีมา
137โรงเรียนขามแก่นนครขอนแก่น
138โรงเรียนขุขันธ์ศรีสะเกษ
139โรงเรียนขุขันธ์วิทยาศรีสะเกษ
140โรงเรียนขุนขวากพิทยาเชียงราย
141โรงเรียนขุนควรวิทยาคมพะเยา
142โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมเชียงราย
143โรงเรียนขุนยวมแม่ฮ่องสอน
144โรงเรียนขุนยวมวิทยาแม่ฮ่องสอน
145โรงเรียนขุนรามวิทยาลพบุรี
146โรงเรียนขุนไกรพิทยาคมสุโขทัย
147โรงเรียนขุมคำวิทยาคารอุบลราชธานี
148โรงเรียนคงคาประชารักษ์นครศรีธรรมราช
149โรงเรียนคงคารามเพชรบุรี
150โรงเรียนคงทองวิทยานครปฐม
151โรงเรียนคณฑีพิทยาคมกำแพงเพชร
152โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงยะลา
153โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2ยะลา
154โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีปทุมธานี
155โรงเรียนครนพิทยาคมชุมพร
156โรงเรียนครบุรีวิทยานครราชสีมา
157โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศสมุทรปราการ
158โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยาชลบุรี
159โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์กำแพงเพชร
160โรงเรียนคลองขวางตราด
161โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาสุราษฎร์ธานี
162โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160กระบี่
163โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กระบี่
164โรงเรียนคลองนาเกลือน้อยสมุทรปราการ
165โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารสระแก้ว
166โรงเรียนคลองบางกระทึกนครปฐม
167โรงเรียนคลองบางกระบือสมุทรปราการ
168โรงเรียนคลองบางน้ำจืดสมุทรปราการ
169โรงเรียนคลองบางปิ้งสมุทรปราการ
170โรงเรียนคลองบางปูสมุทรปราการ
171โรงเรียนคลองบางแก้วสมุทรปราการ
172โรงเรียนคลองบางโพธิ์ปทุมธานี
173โรงเรียนคลองบ้านพร้าวปทุมธานี
174โรงเรียนคลองปลัดเปรียงสมุทรปราการ
175โรงเรียนคลองพนกระบี่
176โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากระบี่
177โรงเรียนคลองพลูวิทยาจันทบุรี
178โรงเรียนคลองมหาวงก์สมุทรปราการ
179โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กระบี่
180โรงเรียนคลองลาดช้างปทุมธานี
181โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์กำแพงเพชร
182โรงเรียนคลองลานวิทยากำแพงเพชร
183โรงเรียนคลองสอง (เสวตสมบูรณ์อุปถัมภ์)ปทุมธานี
184โรงเรียนคลองสองพี่น้องสมุทรปราการ
185โรงเรียนคลองสำโรงสมุทรปราการ
186โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)ปทุมธานี
187โรงเรียนคลองหนึ่ง (แก้วนิมิตร)ปทุมธานี
188โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมสระแก้ว
189โรงเรียนคลองหินพิทยาคมกระบี่
190โรงเรียนคลองห้วยนาพัฒนาการเพชรบูรณ์
191โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏราษฎร์บำรุง)ปทุมธานี
192โรงเรียนคลองเกลือนนทบุรี
193โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์พังงา
194โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์สมุทรปราการ
195โรงเรียนคลองเสาธงสมุทรปราการ
196โรงเรียนคลองแดนวิทยาสงขลา
197โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง)สมุทรปราการ
198โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมตราด
199โรงเรียนคลองใหม่สมุทรปราการ
200โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทรศรีสะเกษ
201โรงเรียนคล้ายสอนศึกษานนทบุรี
202โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคมสตูล
203โรงเรียนควนขนุนพัทลุง
204โรงเรียนควนสุบรรณสุราษฎร์ธานี
205โรงเรียนควนสุบรรณวิทยาสุราษฎร์ธานี
206โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยานครศรีธรรมราช
207โรงเรียนควนเนียงวิทยาสงขลา
208โรงเรียนควนโดนวิทยาสตูล
209โรงเรียนคอนสวรรค์ชัยภูมิ
210โรงเรียนคอนสารวิทยาคมชัยภูมิ
211โรงเรียนคันธพิทยาคารตรัง
212โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมมุกดาหาร
213โรงเรียนคำชะอีวิทยาคารมุกดาหาร
214โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์สกลนคร
215โรงเรียนคำนาดีพิทยาคมร้อยเอ็ด
216โรงเรียนคำบงพิทยาคมกาฬสินธุ์
217โรงเรียนคำบงเจริญสุขอุดรธานี
218โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัยกาฬสินธุ์
219โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์มุกดาหาร
220โรงเรียนคำม่วงกาฬสินธุ์
221โรงเรียนคำม่วงจรัสวิทย์กาฬสินธุ์
222โรงเรียนคำยางพิทยาอุดรธานี
223โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์มุกดาหาร
224โรงเรียนคำเขื่อนแก้วยโสธร
225โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ยโสธร
226โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคมอำนาจเจริญ
227โรงเรียนคำเจริญวิทยาคมกาฬสินธุ์
228โรงเรียนคำเตยวิทยายโสธร
229โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์นครพนม
230โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์เชียงใหม่
231โรงเรียนคำเพิ่มพิทยาสกลนคร
232โรงเรียนคำเหมือดแก้วบำเพ็ญวิทยากาฬสินธุ์
233โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์หนองบัวลำภู
234โรงเรียนคำใหญ่วิทยากาฬสินธุ์
235โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาจันทบุรี
236โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคมสุโขทัย
237โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมสุราษฎร์ธานี
238โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนานครศรีธรรมราช
239โรงเรียนคีรีวัฒนานครราชสีมา
240โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยาตราด
241โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ตราด
242โรงเรียนคึมใหญ่วิทยาอำนาจเจริญ
243โรงเรียนคุระบุรีพังงา
244โรงเรียนคุระบุรีวิทยาคมพังงา
245โรงเรียนคุรุชนพัฒนายะลา
246โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)พิษณุโลก
247โรงเรียนคุรุประชานุกูลชัยภูมิ
248โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ชัยนาท
249โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ยะลา
250โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ราชบุรี
251โรงเรียนคุรุราษฎร์วิทยาชัยภูมิ
252โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคีร้อยเอ็ด
253โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยาหนองคาย
254โรงเรียนคุรุสภากาญจนบุรี
255โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ขอนแก่น
256โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ศรีสะเกษ
257โรงเรียนคูเต่าวิทยาสงขลา
258โรงเรียนคูเมืองวิทยาชัยภูมิ
259โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมบุรีรัมย์
260โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยาหนองคาย
261โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยาหนองคาย
262โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมสิงห์บุรี
263โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานี
264โรงเรียนค้อวังวิทยาคมยโสธร
265โรงเรียนค้อวิทยาคมนครพนม
266โรงเรียนงำเมืองวิทยาคมพะเยา
267โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์นครปฐม
268โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยาสกลนคร
269โรงเรียนจตุรคามพัฒนาร้อยเอ็ด
270โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ขอนแก่น
271โรงเรียนจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
272โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษกร้อยเอ็ด
273โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคารศรีสะเกษ
274โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคารขอนแก่น
275โรงเรียนจตุราษฎร์พิทยาคมบุรีรัมย์
276โรงเรียนจระเข้วิทยายนขอนแก่น
277โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยานครราชสีมา
278โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์พระนครศรีอยุธยา
279โรงเรียนจอมจันทร์วิทยาคารน่าน
280โรงเรียนจอมทองเชียงใหม่
281โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์สุรินทร์
282โรงเรียนจอมศรีพิทยาคารอุดรธานี
283โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์พระนครศรีอยุธยา
284โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์สงขลา
285โรงเรียนจะนะวิทยาสงขลา
286โรงเรียนจะโหนงพิทยาคมสงขลา
287โรงเรียนจักรคำคณาทรลำพูนลำพูน
288โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคีนครราชสีมา
289โรงเรียนจักราชวิทยานครราชสีมา
290โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ร้อยเอ็ด
291โรงเรียนจัตุรัสวิทยาการชัยภูมิ
292โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูลชัยภูมิ
293โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมเชียงราย
294โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ร้อยเอ็ด
295โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมกรุงเทพมหานคร
296โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ยะลา
297โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรุงเทพมหานคร
298โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์นครสวรรค์
299โรงเรียนจารุศรบำรุงปทุมธานี
300โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคมกาฬสินธุ์
301โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารอุดรธานี
302โรงเรียนจิตประชาราษฎร์สุราษฎร์ธานี
303โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 3ศรีสะเกษ
304โรงเรียนจินดาสินธวานนท์กาฬสินธุ์
305โรงเรียนจุกเสม็ดชลบุรี
306โรงเรียนจุนวิทยาคมพะเยา
307โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์กาฬสินธุ์
308โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์บุรีรัมย์
309โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีปทุมธานี
310โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลกพิษณุโลก
311โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรีลพบุรี
312โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายเชียงราย
313โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลยเลย
314โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยชลบุรี
315โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช
316โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูล
317โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรังตรัง
318โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยมุกดาหารมุกดาหาร
319โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรีเพชรบุรี
320โรงเรียนจ่าการบุญพิษณุโลก
321โรงเรียนจ่านกร้องพิษณุโลก
322โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศนครศรีธรรมราช
323โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษกนครศรีธรรมราช
324โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูลฉะเชิงเทรา
325โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยาสมุทรปราการ
326โรงเรียนฉิมพลีวิทยาชัยภูมิ
327โรงเรียนชนบทศึกษาขอนแก่น
328โรงเรียนชนแดนวิทยาคมเพชรบูรณ์
329โรงเรียนชลกันยานุกูลชลบุรี
330โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์นครนายก
331โรงเรียนชลบุรีสุขบทชลบุรี
332โรงเรียนชลประทานบ้านกอโจดนครราชสีมา
333โรงเรียนชลประทานผาแตกเชียงใหม่
334โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์นครราชสีมา
335โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์นนทบุรี
336โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์พระนครศรีอยุธยา
337โรงเรียนชลประทานแก่งกระจานเพชรบุรี
338โรงเรียนชลราษฎรบำรุงชลบุรี
339โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2ชลบุรี
340โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์พัทลุง
341โรงเรียนชะอวดนครศรีธรรมราช
342โรงเรียนชะอวดวิทยาคารนครศรีธรรมราช
343โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีเพชรบุรี
344โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยาสงขลา
345โรงเรียนชัยชุมพลวิทยาชัยภูมิ
346โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมชัยนาท
347โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคมลพบุรี
348โรงเรียนชัยบาดาลวิทยาลพบุรี
349โรงเรียนชัยบุรีพิทยาสุราษฎร์ธานี
350โรงเรียนชัยปราการเชียงใหม่
351โรงเรียนชัยปัญญาวิทยานุสรณ์มุกดาหาร
352โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพลชัยภูมิ
353โรงเรียนชัยมงคลพิทยาสุโขทัย
354โรงเรียนชัยสิทธาวาสปทุมธานี
355โรงเรียนชัยเกษมวิทยาประจวบคีรีขันธ์
356โรงเรียนชาติตระการวิทยาพิษณุโลก
357โรงเรียนชาติเฉลิมระนอง
358โรงเรียนชายเขาวิทยาอุตรดิตถ์
359โรงเรียนชาวไทยใหม่พังงา
360โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมระยอง
361โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาระยอง
362โรงเรียนชำนิพิทยาคมบุรีรัมย์
363โรงเรียนชิตใจชื่นปราจีนบุรี
364โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
365โรงเรียนชีพอนุสรณ์ขอนแก่น
366โรงเรียนชีลองวิทยาชัยภูมิ
367โรงเรียนชื่นชมพิทยาคารมหาสารคาม
368โรงเรียนชุบศรลพบุรี
369โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมันพิษณุโลก
370โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์พิษณุโลก
371โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่างพิษณุโลก
372โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดงพิษณุโลก
373โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)พิษณุโลก
374โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยาพิษณุโลก
375โรงเรียนชุมชนกระนวนขอนแก่น
376โรงเรียนชุมชนกุดบอดวิทยาเสริมกาฬสินธุ์
377โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟอุดรธานี
378โรงเรียนชุมชนกุดโดนวิทยาคมกาฬสินธุ์
379โรงเรียนชุมชนกู่จานยโสธร
380โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์สกลนคร
381โรงเรียนชุมชนคงวิทยานครราชสีมา
382โรงเรียนชุมชนคลองจันทน์ชัยนาท
383โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173นครศรีธรรมราช
384โรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุงอุดรธานี
385โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)นครราชสีมา
386โรงเรียนชุมชนจรูญลองรัตนาคารแพร่
387โรงเรียนชุมชนจำปีอุดรธานี
388โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์ตาก
389โรงเรียนชุมชนชวนวิทยาชัยภูมิ
390โรงเรียนชุมชนชุมแพขอนแก่น
391โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์สกลนคร
392โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่สกลนคร
393โรงเรียนชุมชนดงเย็นอุดรธานี
394โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ยโสธร
395โรงเรียนชุมชนดอนตาลมุกดาหาร
396โรงเรียนชุมชนดอนม่วงงามกาฬสินธุ์
397โรงเรียนชุมชนด่านวิทยาอุตรดิตถ์
398โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยาแม่ฮ่องสอน
399โรงเรียนชุมชนทมป่าข่าอุดรธานี
400โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่พิจิตร
401โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์พิษณุโลก
402โรงเรียนชุมชนท่าสะอาดเลย
403โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษาอุดรธานี
404โรงเรียนชุมชนนาคำไฮวิทยาหนองบัวลำภู
405โรงเรียนชุมชนนางัวนครพนม
406โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยากาฬสินธุ์
407โรงเรียนชุมชนนาพระชัยนครพนม
408โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคารนครพนม
409โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยากาฬสินธุ์
410โรงเรียนชุมชนนาสีนวลมหาสารคาม
411โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคมกาฬสินธุ์
412โรงเรียนชุมชนนาโสกมุกดาหาร
413โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1สระบุรี
414โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7ระยอง
415โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพาสงขลา
416โรงเรียนชุมชนนิรมัยสกลนคร
417โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อมขอนแก่น
418โรงเรียนชุมชนบงเหนือสกลนคร
419โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อยสกลนคร
420โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออกระยอง
421โรงเรียนชุมชนบัวคำร้อยเอ็ด
422โรงเรียนชุมชนบัวบานสามัคคีชัยภูมิ
423โรงเรียนชุมชนบึงบาปทุมธานี
424โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211สกลนคร
425โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกลนครสวรรค์
426โรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะปัตตานี
427โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)สระบุรี
428โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)แพร่
429โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโนสกลนคร
430โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอปัตตานี
431โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดินพิจิตร
432โรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่หนองบัวลำภู
433โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุกมหาสารคาม
434โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่งอุบลราชธานี
435โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไหสกลนคร
436โรงเรียนชุมชนบ้านขวาวร้อยเอ็ด
437โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างปราจีนบุรี
438โรงเรียนชุมชนบ้านขามธาตุวิทยาหนองบัวลำภู
439โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อมอุบลราชธานี
440โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)อุบลราชธานี
441โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูชลบุรี
442โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยางสุโขทัย
443โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลานกำแพงเพชร
444โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี)นครสวรรค์
445โรงเรียนชุมชนบ้านคายเชียงใหม่
446โรงเรียนชุมชนบ้านคำชะอีมุกดาหาร
447โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระอำนาจเจริญ
448โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้วนครพนม
449โรงเรียนชุมชนบ้านคุริงมิตรภาพที่ 25ชุมพร
450โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบามหาสารคาม
451โรงเรียนชุมชนบ้านจอก(คอนสวรรค์วิทยากร)ชัยภูมิ
452โรงเรียนชุมชนบ้านจัวลำปาง
453โรงเรียนชุมชนบ้านชนบทขอนแก่น
454โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้างหนองคาย
455โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสารชลบุรี
456โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกานครราชสีมา
457โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่งเชียงใหม่
458โรงเรียนชุมชนบ้านซางบึงกาฬ
459โรงเรียนชุมชนบ้านซาดสุรินทร์
460โรงเรียนชุมชนบ้านดงเชียงใหม่
461โรงเรียนชุมชนบ้านดงอุตรดิตถ์
462โรงเรียนชุมชนบ้านดงบังมหาสารคาม
463โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์)อุบลราชธานี
464โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันน่าน
465โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามบุรีรัมย์
466โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์บุรีรัมย์
467โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่-บูรพาอุบลราชธานี
468โรงเรียนชุมชนบ้านดอยเต่าเชียงใหม่
469โรงเรียนชุมชนบ้านด่านสงขลา
470โรงเรียนชุมชนบ้านด่านจากนครราชสีมา
471โรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้ายเลย
472โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียงชลบุรี
473โรงเรียนชุมชนบ้านตะขบนครราชสีมา
474โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะปัตตานี
475โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้งตราด
476โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังในสระแก้ว
477โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนปัตตานี
478โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาดเชียงราย
479โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อนหนองคาย
480โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ชุมพร
481โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาวเลย
482โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ชุมพร
483โรงเรียนชุมชนบ้านทับสวายนครราชสีมา
484โรงเรียนชุมชนบ้านทางควายสงขลา
485โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งลำปาง
486โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกระบี่
487โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งพะเยา
488โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้างน่าน
489โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียนอุดรธานี
490โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนาอุทัยธานี
491โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามอุทัยธานี
492โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อยพิจิตร
493โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบอุทัยธานี
494โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)เชียงใหม่
495โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ปราจีนบุรี
496โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดานกาญจนบุรี
497โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้ามเชียงใหม่
498โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบงอุบลราชธานี
499โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระขอนแก่น
500โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลาสกลนคร
501โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางตาก
502โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหนลำปาง
503โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุอุดรธานี
504โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำอุตรดิตถ์
505โรงเรียนชุมชนบ้านนาคาน่าน
506โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอังชุมพร
507โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงเลย
508โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุงน่าน
509โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับสงขลา
510โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอนเลย
511โรงเรียนชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์นครราชสีมา
512โรงเรียนชุมชนบ้านนาวานครศรีธรรมราช
513โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทองสงขลา
514โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยียอุบลราชธานี
515โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพงบุรีรัมย์
516โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์อุบลราชธานี
517โรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ (ต.ม.ธ.ก.รุ่น 7 อนุสรณ์)บุรีรัมย์
518โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่อำนาจเจริญ
519โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำฆ้องอุดรธานี
520โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบแม่ฮ่องสอน
521โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อยสงขลา
522โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกอำนาจเจริญ
523โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้วน่าน
524โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนเพชรบูรณ์
525โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่งนครสวรรค์
526โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยเชียงใหม่
527โรงเรียนชุมชนบ้านบอนพะเยา
528โรงเรียนชุมชนบ้านบอนวิทยากาฬสินธุ์
529โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียนชัยภูมิ
530โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่าปัตตานี
531โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่ชลบุรี
532โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนดนครศรีธรรมราช
533โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพายโสธร
534โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนปัตตานี
535โรงเรียนชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนานครราชสีมา
536โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้วอุดรธานี
537โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อราชบุรี
538โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่สงขลา
539โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้วน่าน
540โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวายแพร่
541โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืนอุทัยธานี
542โรงเรียนชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ (สถิตย์วิริยะคุณ)นครราชสีมา
543โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคหนองคาย
544โรงเรียนชุมชนบ้านปากชมเลย
545โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวยหนองคาย
546โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วยเลย
547โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียวนครศรีธรรมราช
548โรงเรียนชุมชนบ้านปาดังสงขลา
549โรงเรียนชุมชนบ้านปาตาปัตตานี
550โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดปัตตานี
551โรงเรียนชุมชนบ้านป่ากอดำเชียงราย
552โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินเชียงราย
553โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อยเชียงราย
554โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดงกาฬสินธุ์
555โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีพะเยา
556โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ลำพูน
557โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่องแม่ฮ่องสอน
558โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่าแม่ฮ่องสอน
559โรงเรียนชุมชนบ้านผำร้อยเอ็ด
560โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดงสกลนคร
561โรงเรียนชุมชนบ้านฝางขอนแก่น
562โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระตาก
563โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืนขอนแก่น
564โรงเรียนชุมชนบ้านพุเตยเพชรบูรณ์
565โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแกนครพนม
566โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยาลำปาง
567โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำปัตตานี
568โรงเรียนชุมชนบ้านมายสกลนคร
569โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราชมหาสารคาม
570โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย (บ้านแหลม)ปัตตานี
571โรงเรียนชุมชนบ้านระเวอุบลราชธานี
572โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)แพร่
573โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113ปัตตานี
574โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงินเพชรบูรณ์
575โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ระยอง
576โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อมเชียงใหม่
577โรงเรียนชุมชนบ้านวังดินลำพูน
578โรงเรียนชุมชนบ้านวังพิกุลเพชรบูรณ์
579โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบงอุบลราชธานี
580โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินนครราชสีมา
581โรงเรียนชุมชนบ้านวังหินอุตรดิตถ์
582โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่มขอนแก่น
583โรงเรียนชุมชนบ้านวัดนครราชสีมา
584โรงเรียนชุมชนบ้านศรีฐานยโสธร
585โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยเชียงราย
586โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)อุบลราชธานี
587โรงเรียนชุมชนบ้านศีรษะละเลิงนครราชสีมา
588โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปาเชียงราย
589โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อสกลนคร
590โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขืองสกลนคร
591โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้นอุดรธานี
592โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร (วันครู 2504)กำแพงเพชร
593โรงเรียนชุมชนบ้านสว่างร้อยเอ็ด
594โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นบุรีรัมย์
595โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)สงขลา
596โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิงปัตตานี
597โรงเรียนชุมชนบ้านสะพืออุบลราชธานี
598โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพงลำปาง
599โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปาเชียงราย
600โรงเรียนชุมชนบ้านสาบันปัตตานี
601โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตาปราจีนบุรี
602โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้วร้อยเอ็ด
603โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมารบุรีรัมย์
604โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่นอุบลราชธานี
605โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคันเลย
606โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูศรีสะเกษ
607โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคูยโสธร
608โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกนครราชสีมา
609โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่มมหาสารคาม
610โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวขอนแก่น
611โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวมุกดาหาร
612โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวระเหวชัยภูมิ
613โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)อุบลราชธานี
614โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือชลบุรี
615โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิงสกลนคร
616โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์)กำแพงเพชร
617โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ)ร้อยเอ็ด
618โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้ายกาญจนบุรี
619โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยาบึงกาฬ
620โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาวอุบลราชธานี
621โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้นนครพนม
622โรงเรียนชุมชนบ้านหนองรีชลบุรี
623โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโนอุบลราชธานี
624โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้องพิจิตร
625โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้งบึงกาฬ
626โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม)ร้อยเอ็ด
627โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเซียงซาชัยภูมิ
628โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเม็กอุดรธานี
629โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเรือขอนแก่น
630โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลาพะเยา
631โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงชัยภูมิ
632โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงสระแก้ว
633โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ชัยภูมิ
634โรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำนครราชสีมา
635โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)แพร่
636โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่แม่ฮ่องสอน
637โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงพะเยา
638โรงเรียนชุมชนบ้านหลวงน่าน
639โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรังกาญจนบุรี
640โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีขอนแก่น
641โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจชลบุรี
642โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัวขอนแก่น
643โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ)นครสวรรค์
644โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวายนครสวรรค์
645โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรืออุบลราชธานี
646โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเสือศรีสะเกษ
647โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาครชัยนาท
648โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศกบุรีรัมย์
649โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา)ราชบุรี
650โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206ขอนแก่น
651โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานพะเยา
652โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเชียงใหม่
653โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคลร้อยเอ็ด
654โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผางตาก
655โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนชลบุรี
656โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อยน่าน
657โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกระบี่
658โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงตราด
659โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางชุมพร
660โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้วกำแพงเพชร
661โรงเรียนชุมชนบ้านเจียดอุบลราชธานี
662โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลมเลย
663โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานพะเยา
664โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็งยโสธร
665โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงแก้วอุบลราชธานี
666โรงเรียนชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยางพิจิตร
667โรงเรียนชุมชนบ้านเพชรชัยภูมิ
668โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุงน่าน
669โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ 52อุทัยธานี
670โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงายเชียงใหม่
671โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอนแม่ฮ่องสอน
672โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่าชัยภูมิ
673โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสางนครราชสีมา
674โรงเรียนชุมชนบ้านเหลื่อมนครราชสีมา
675โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้นลพบุรี
676โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ชัยภูมิ
677โรงเรียนชุมชนบ้านแซร์ออสระแก้ว
678โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวงเชียงราย
679โรงเรียนชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่งตาก
680โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตาวกลาง (มิตรภาพที่ 26)ตาก
681โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืนลำพูน
682โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุงตาก
683โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้ากแพร่
684โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะตาก
685โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกพะเยา
686โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวงเชียงใหม่
687โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วยแพร่
688โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮี้แม่ฮ่องสอน
689โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่างเชียงใหม่
690โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสพะเยา
691โรงเรียนชุมชนบ้านแวงอุดรธานี
692โรงเรียนชุมชนบ้านแวงใหญ่ขอนแก่น
693โรงเรียนชุมชนบ้านโคกขอนแก่น
694โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84ร้อยเอ็ด
695โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่ายสงขลา
696โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร)ร้อยเอ็ด
697โรงเรียนชุมชนบ้านโคกปรงเพชรบูรณ์
698โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่ามร้อยเอ็ด
699โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายนครราชสีมา
700โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดเพชรบูรณ์
701โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสีขอนแก่น
702โรงเรียนชุมชนบ้านโคกหม้ออุทัยธานี
703โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมบึงกาฬ
704โรงเรียนชุมชนบ้านโคนอุตรดิตถ์
705โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาขอนแก่น
706โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์หนองคาย
707โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้สระแก้ว
708โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญบุรีรัมย์
709โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์)ยโสธร
710โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดงอุบลราชธานี
711โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยามหาสารคาม
712โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงามสกลนคร
713โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมงขอนแก่น
714โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสาหนองคาย
715โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมืองร้อยเอ็ด
716โรงเรียนชุมชนบ้านโภชน์เพชรบูรณ์
717โรงเรียนชุมชนบ้านโสกชัยภูมิ
718โรงเรียนชุมชนบ้านโสกวิทยาคารเลย
719โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่เชียงใหม่
720โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่น่าน
721โรงเรียนชุมชนบ้านไชยบุรีนครพนม
722โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อยพิษณุโลก
723โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องนครศรีธรรมราช
724โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 169เชียงราย
725โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารปทุมธานี
726โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ปทุมธานี
727โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4หนองคาย
728โรงเรียนชุมชนประชาสามัคคีกำแพงเพชร
729โรงเรียนชุมชนประทายนครราชสีมา
730โรงเรียนชุมชนประสานมิตรนครพนม
731โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคารอุตรดิตถ์
732โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์สกลนคร
733โรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามนครศรีธรรมราช
734โรงเรียนชุมชนภูเรือเลย
735โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤตชุมพร
736โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์กาฬสินธุ์
737โรงเรียนชุมชนย่อวิทยายโสธร
738โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115น่าน
739โรงเรียนชุมชนลำทะเมนชัยศึกษานครราชสีมา
740โรงเรียนชุมชนวังทองอุดรธานี
741โรงเรียนชุมชนวังปลาป้อมวิทยศึกษาหนองบัวลำภู
742โรงเรียนชุมชนวังสะพุงเลย
743โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารพิจิตร
744โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำระยอง
745โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามสิงห์บุรี
746โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218นครศรีธรรมราช
747โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงพระนครศรีอยุธยา
748โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินชุมพร
749โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีสงขลา
750โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)สระบุรี
751โรงเรียนชุมชนวัดควนมีดสงขลา
752โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนารามลพบุรี
753โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ลพบุรี
754โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อปทุมธานี
755โรงเรียนชุมชนวัดจันทารามสุราษฎร์ธานี
756โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรบุรีรัมย์
757โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178ราชบุรี
758โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนนชัยนาท
759โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามระยอง
760โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)นนทบุรี
761โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)ปัตตานี
762โรงเรียนชุมชนวัดทับมา (ญาณรังษีราษฎร์รังสรรค์)ระยอง
763โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)ตราด
764โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงนครศรีธรรมราช
765โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามชุมพร
766โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทองปทุมธานี
767โรงเรียนชุมชนวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)อ่างทอง
768โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาวสงขลา
769โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร)อ่างทอง
770โรงเรียนชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)ปทุมธานี
771โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)ตราด
772โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดีปทุมธานี
773โรงเรียนชุมชนวัดบางขันปทุมธานี
774โรงเรียนชุมชนวัดบางคูนครศรีธรรมราช
775โรงเรียนชุมชนวัดบางซ้ายนอกพระนครศรีอยุธยา
776โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนปราจีนบุรี
777โรงเรียนชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)นนทบุรี
778โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่นนทบุรี
779โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรมสระบุรี
780โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ตราด
781โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศสมุทรปราการ
782โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)บุรีรัมย์
783โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่งนครสวรรค์
784โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง (ประทุมราษฎร์รังสรรค์)ระยอง
785โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้งปราจีนบุรี
786โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ราชบุรี
787โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)อ่างทอง
788โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมาสงขลา
789โรงเรียนชุมชนวัดปัณณารามนครศรีธรรมราช
790โรงเรียนชุมชนวัดปากตรังสุราษฎร์ธานี
791โรงเรียนชุมชนวัดปิยารามปัตตานี
792โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรมอุดรธานี
793โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133สิงห์บุรี
794โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยาสิงห์บุรี
795โรงเรียนชุมชนวัดพายทองอ่างทอง
796โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)ชัยนาท
797โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามปทุมธานี
798โรงเรียนชุมชนวัดมาติการามชัยนาท
799โรงเรียนชุมชนวัดม่วงสิงห์บุรี
800โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)พิษณุโลก
801โรงเรียนชุมชนวัดระโสมพระนครศรีอยุธยา
802โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว(แหลมราษฎร์บำรุง)ราชบุรี
803โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยมนนทบุรี
804โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้าอ่างทอง
805โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)สระบุรี
806โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภูเชียงใหม่
807โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็นเชียงใหม่
808โรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคามปราจีนบุรี
809โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม (วิทยาคม)อ่างทอง
810โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏินนทบุรี
811โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลานตาก
812โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ (พุทธวโรปการ)สงขลา
813โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาสสุราษฎร์ธานี
814โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีนครศรีธรรมราช
815โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ระยอง
816โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณารามนครศรีธรรมราช
817โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธพระนครศรีอยุธยา
818โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมูระยอง
819โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงปราจีนบุรี
820โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึงชลบุรี
821โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอราชบุรี
822โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้สระบุรี
823โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพราชบุรี
824โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ปทุมธานี
825โรงเรียนชุมชนวัดหมนนครศรีธรรมราช
826โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์)นครสวรรค์
827โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกรชุมพร
828โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญชุมพร
829โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามปัตตานี
830โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวันนครศรีธรรมราช
831โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรีนครศรีธรรมราช
832โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)นครสวรรค์
833โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์)นครสวรรค์
834โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรนครศรีธรรมราช
835โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะนครศรีธรรมราช
836โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้วชลบุรี
837โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถนครนายก
838โรงเรียนชุมชนวัดเทพราชนครศรีธรรมราช
839โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จปทุมธานี
840โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)พระนครศรีอยุธยา
841โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้งตราด
842โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลางบุรีรัมย์
843โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักราชบุรี
844โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยปทุมธานี
845โรงเรียนชุมชนวัดไทยงามสระบุรี
846โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อยนนทบุรี
847โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้านนทบุรี
848โรงเรียนชุมชนศรีจอมทองเชียงใหม่
849โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรืองมุกดาหาร
850โรงเรียนชุมชนศิลาเพชรน่าน
851โรงเรียนชุมชนศิลาแลงน่าน
852โรงเรียนชุมชนศูนย์อพยพแปลง 4เชียงใหม่
853โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)เชียงราย
854โรงเรียนชุมชนสมสนุกบึงกาฬ
855โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคีอุบลราชธานี
856โรงเรียนชุมชนสหพัฒนานราธิวาส
857โรงเรียนชุมชนสะงวยอุดรธานี
858โรงเรียนชุมชนสะพานไม้แก่นสงขลา
859โรงเรียนชุมชนสามพร้าวอุดรธานี
860โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุงกาฬสินธุ์
861โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์กาฬสินธุ์
862โรงเรียนชุมชนส่องดาวสกลนคร
863โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยาขอนแก่น
864โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยาหนองบัวลำภู
865โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ขอนแก่น
866โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคารกาฬสินธุ์
867โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานนครราชสีมา
868โรงเรียนชุมชนหนองหินเลย
869โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคารกาฬสินธุ์
870โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคีนครพนม
871โรงเรียนชุมชนหนองเม็กขอนแก่น
872โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงมอุดรธานี
873โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่างร้อยเอ็ด
874โรงเรียนชุมชนหมูหม่นวิทยาสรรค์อุดรธานี
875โรงเรียนชุมชนหัวดงอุตรดิตถ์
876โรงเรียนชุมชนห้วยยางชัยภูมิ
877โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่อุบลราชธานี
878โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยายโสธร
879โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์สกลนคร
880โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนาร้อยเอ็ด
881โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงอำนาจเจริญ
882โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางอุตรดิตถ์
883โรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูงมุกดาหาร
884โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมปทุมธานี
885โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดีนครพนม
886โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุงกาฬสินธุ์
887โรงเรียนชุมชนแท่นประจันชัยภูมิ
888โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาแม่ฮ่องสอน
889โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)ตราด
890โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ขอนแก่น
891โรงเรียนชุมชนโนนสูงอุดรธานี
892โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อมสกลนคร
893โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครูขอนแก่น
894โรงเรียนชุมชนโนนแดงนครราชสีมา
895โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุขขอนแก่น
896โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วงหนองบัวลำภู
897โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์กาฬสินธุ์
898โรงเรียนชุมชนโพนทรายมุกดาหาร
899โรงเรียนชุมชนโพนพิทยาคมกาฬสินธุ์
900โรงเรียนชุมชนใหม่นครศรีธรรมราช
901โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคมอุตรดิตถ์
902โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมนครพนม
903โรงเรียนชุมชนไมตรีอุทิศนนทบุรี
904โรงเรียนชุมชนไร่สีสุกอำนาจเจริญ
905โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์สุรินทร์
906โรงเรียนชุมพลสวรรค์วิทยาชัยภูมิ
907โรงเรียนชุมพลโพนพิสัยหนองคาย
908โรงเรียนชุมพวงศึกษานครราชสีมา
909โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ขอนแก่น
910โรงเรียนชุมแพพิทยาคมขอนแก่น
911โรงเรียนชุมแพวิทยายนขอนแก่น
912โรงเรียนชุมแพศึกษาขอนแก่น
913โรงเรียนชุมแสงชนูทิศนครสวรรค์
914โรงเรียนชุมแสงพิทยาคมบุรีรัมย์
915โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์พิษณุโลก
916โรงเรียนช่องกุ่มวิทยาสระแก้ว
917โรงเรียนช่องพรานวิทยาราชบุรี
918โรงเรียนช่องแคพิทยาคมนครสวรรค์
919โรงเรียนช่องแมวพิทยานครราชสีมา
920โรงเรียนช้างกลางประชานุกูลนครศรีธรรมราช
921โรงเรียนช้างบุญวิทยาสุรินทร์
922โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคมร้อยเอ็ด
923โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้ายลพบุรี
924โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมสระบุรี
925โรงเรียนซับบอนวิทยาคมเพชรบูรณ์
926โรงเรียนซับมงคลวิทยาชัยภูมิ
927โรงเรียนซับม่วงวิทยาสระแก้ว
928โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคมชัยภูมิ
929โรงเรียนซาวน์วัศพระนครศรีอยุธยา
930โรงเรียนซำยางวิทยายนขอนแก่น
931โรงเรียนดงขุยวิทยาคมเพชรบูรณ์
932โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคมตาก
933โรงเรียนดงตาลวิทยาลพบุรี
934โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์มหาสารคาม
935โรงเรียนดงบังวิทยากาฬสินธุ์
936โรงเรียนดงประคำพิทยาคมพิษณุโลก
937โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์กาฬสินธุ์
938โรงเรียนดงพลองพิทยาคมบุรีรัมย์
939โรงเรียนดงมอนวิทยาคมมุกดาหาร
940โรงเรียนดงมะไฟวิทยาสกลนคร
941โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมหนองบัวลำภู
942โรงเรียนดงยางวิทยาคมอุบลราชธานี
943โรงเรียนดงหลวงวิทยามุกดาหาร
944โรงเรียนดงเจนวิทยาคมพะเยา
945โรงเรียนดงเจริญพิทยาคมพิจิตร
946โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารอุดรธานี
947โรงเรียนดงเย็นวิทยาคมมุกดาหาร
948โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมหาสารคาม
949โรงเรียนดประสพสุราษฎร์ธานี
950โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคมพะเยา
951โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคารร้อยเอ็ด
952โรงเรียนดอนกลอยหนองยางมหาสารคาม
953โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์หนองคาย
954โรงเรียนดอนคาวิทยาสุพรรณบุรี
955โรงเรียนดอนจานวิทยาคมกาฬสินธุ์
956โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคมฉะเชิงเทรา
957โรงเรียนดอนชัยวิทยาคมเชียงราย
958โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยาอุดรธานี
959โรงเรียนดอนตาลวิทยามุกดาหาร
960โรงเรียนดอนถ่อนโคกกลางวิทยานครพนม
961โรงเรียนดอนทองวิทยาพิษณุโลก
962โรงเรียนดอนท้าววิทยานครราชสีมา
963โรงเรียนดอนปอวิทยาหนองบัวลำภู
964โรงเรียนดอนพุดวิทยาสระบุรี
965โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง)อุบลราชธานี
966โรงเรียนดอนมดแดงวิทยาคมอุบลราชธานี
967โรงเรียนดอนมันนครราชสีมา
968โรงเรียนดอนยานางศึกษากาฬสินธุ์
969โรงเรียนดอนศาลานำวิทยาพัทลุง
970โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคมเชียงราย
971โรงเรียนดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523ชัยนาท
972โรงเรียนดอนหวายตาใกล้อำนาจเจริญ
973โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากรุงเทพมหานคร
974โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรุงเทพมหานคร
975โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยานครพนม
976โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูรม่วงน้อยร้อยเอ็ด
977โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคมกาฬสินธุ์
978โรงเรียนดอยลานพิทยาเชียงราย
979โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมเชียงใหม่
980โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษกเชียงราย
981โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคมเชียงใหม่
982โรงเรียนดัดดรุณีฉะเชิงเทรา
983โรงเรียนดาราดามกรุงเทพมหานคร
984โรงเรียนดาราพิทยาคมอุตรดิตถ์
985โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์เชียงราย
986โรงเรียนดำรงสินอุทิศอุบลราชธานี
987โรงเรียนดิศกุลกาญจนบุรี
988โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนพังงา
989โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคีร้อยเอ็ด
990โรงเรียนดูนสาดขอนแก่น
991โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ร้อยเอ็ด
992โรงเรียนด่านขุนทดนครราชสีมา
993โรงเรียนด่านช้างวิทยาสุพรรณบุรี
994โรงเรียนด่านซ้ายเลย
995โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ราชบุรี
996โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมกาญจนบุรี
997โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคมสกลนคร
998โรงเรียนด่านสวีวิทยาชุมพร
999โรงเรียนด่านอุดมวิทยานครราชสีมา
1000โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคมอุตรดิตถ์
1001โรงเรียนด่านแม่คํามันอุตรดิตถ์
1002โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมตาก
1003โรงเรียนด่านใต้วิทยากาฬสินธุ์
1004โรงเรียนตกพรมวิทยาคารจันทบุรี
1005โรงเรียนตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2ตาก
1006โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์อุตรดิตถ์
1007โรงเรียนตระการพืชผลอุบลราชธานี
1008โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมยโสธร
1009โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ตรัง
1010โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมตราด
1011โรงเรียนตราษตระการคุณตราด
1012โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยานครศรีธรรมราช
1013โรงเรียนตลาดคลอง 16ฉะเชิงเทรา
1014โรงเรียนตลาดบางบ่อฉะเชิงเทรา
1015โรงเรียนตลาดปรีกีปัตตานี
1016โรงเรียนตลาดรางกระทุ่มนครปฐม
1017โรงเรียนตลาดสํารองกาญจนบุรี
1018โรงเรียนตลาดหนองหวายสุราษฎร์ธานี
1019โรงเรียนตลาดโพธิ์พิทยาคมบุรีรัมย์
1020โรงเรียนตลิ่งชันวิทยาสุพรรณบุรี
1021โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมอุทัยธานี
1022โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขตพังงา
1023โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูลพังงา
1024โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษาสุราษฎร์ธานี
1025โรงเรียนตะคร้อพิทยานครสวรรค์
1026โรงเรียนตะพานหินพิจิตร
1027โรงเรียนตะเครียะวิทยาคมสงขลา
1028โรงเรียนตะแพนพิทยาพัทลุง
1029โรงเรียนตะโหมดพัทลุง
1030โรงเรียนตันหยงมัสนราธิวาส
1031โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม(สพม เขต33)สุรินทร์
1032โรงเรียนตากพิทยาคมตาก
1033โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์นครสวรรค์
1034โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ตาก
1035โรงเรียนตากใบนราธิวาส
1036โรงเรียนตาขุนสุราษฎร์ธานี
1037โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษกสุรินทร์
1038โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์นครสวรรค์
1039โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์บุรีรัมย์
1040โรงเรียนตาดทองพิทยาคมอุดรธานี
1041โรงเรียนตานีวิทยาสุรินทร์
1042โรงเรียนตาพระยาสระแก้ว
1043โรงเรียนตาลชุมมิตรภาพที่ 186น่าน
1044โรงเรียนตาลสุมพัฒนาอุบลราชธานี
1045โรงเรียนตำบลบ้านแป้นลำพูน
1046โรงเรียนตำบลริมปิงลำพูน
1047โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)นครราชสีมา
1048โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านป่าก่ออำนาจเจริญ
1049โรงเรียนติ้ววิทยาคมเพชรบูรณ์
1050โรงเรียนตือระมิตรภาพที่172นราธิวาส
1051โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ศรีสะเกษ
1052โรงเรียนตูมใหญ่วิทยาบุรีรัมย์
1053โรงเรียนต้นธงวิทยาลำปาง
1054โรงเรียนต้นพิกุลปัตตานี
1055โรงเรียนถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)นครราชสีมา
1056โรงเรียนถนนหักพิทยาคมบุรีรัมย์
1057โรงเรียนถลางพระนางสร้างภูเก็ต
1058โรงเรียนถาวรานุกูลสมุทรสงคราม
1059โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยาแพร่
1060โรงเรียนถ่อนวิทยาหนองคาย
1061โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคมพะเยา
1062โรงเรียนทรัพย์ทวีสุราษฎร์ธานี
1063โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคมตาก
1064โรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาอุดรธานี
1065โรงเรียนทรายขาววิทยานครศรีธรรมราช
1066โรงเรียนทรายทองวิทยาร้อยเอ็ด
1067โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ร้อยเอ็ด
1068โรงเรียนทรายมูลวิทยายโสธร
1069โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยาสกลนคร
1070โรงเรียนทวีธาภิเศก 2กรุงเทพมหานคร
1071โรงเรียนทวีธาภิเษกกรุงเทพมหานคร
1072โรงเรียนทหารอากาศบำรุงนครราชสีมา
1073โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์นครสวรรค์
1074โรงเรียนทองทิพย์วิทยาลำปาง
1075โรงเรียนทองผาภูมิวิทยากาญจนบุรี
1076โรงเรียนทองพูลอุทิศปทุมธานี
1077โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคารแม่ฮ่องสอน
1078โรงเรียนทองหลางวิทยาคมอุทัยธานี
1079โรงเรียนทองเอนวิทยาสิงห์บุรี
1080โรงเรียนทองแสนขันวิทยาอุตรดิตถ์
1081โรงเรียนทับ6วิทยาคารนครราชสีมา
1082โรงเรียนทับกฤชพัฒนานครสวรรค์
1083โรงเรียนทับกุงประชานุกูลอุดรธานี
1084โรงเรียนทับช้างวิทยาคมสงขลา
1085โรงเรียนทับปุดพังงา
1086โรงเรียนทับปุดวิทยาพังงา
1087โรงเรียนทับสะแกวิทยาประจวบคีรีขันธ์
1088โรงเรียนทับหลีสุริยวงศ์ระนอง
1089โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์สุรินทร์
1090โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์อุทัยธานี
1091โรงเรียนทัพพระยาพิทยาสระแก้ว
1092โรงเรียนทัพราชวิทยาสระแก้ว
1093โรงเรียนทัศนาวลัยนครศรีธรรมราช
1094โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารลำพูน
1095โรงเรียนทางพูนวิทยาคารนครศรีธรรมราช
1096โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยานนทบุรี
1097โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาสุราษฎร์ธานี
1098โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ปทุมธานี
1099โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูถัมถ์กรุงเทพมหานคร
1100โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรุงเทพมหานคร
1101โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯสมุทรสาคร
1102โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรุงเทพมหานคร
1103โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมลำปาง
1104โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยาอุตรดิตถ์
1105โรงเรียนทุ่งขนานวิทยาจันทบุรี
1106โรงเรียนทุ่งขุ่นน้อยจานวิทยาอุบลราชธานี
1107โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารชุมพร
1108โรงเรียนทุ่งคาวิทยาลำปาง
1109โรงเรียนทุ่งช้างน่าน
1110โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาชุมพร
1111โรงเรียนทุ่งทรายวิทยากำแพงเพชร
1112โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคมสงขลา
1113โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษาอุดรธานี
1114โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารอุดรธานี
1115โรงเรียนทุ่งฝางวิทยาลำปาง
1116โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคมตาก
1117โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคารสกลนคร
1118โรงเรียนทุ่งมหาเมฆกรุงเทพมหานคร
1119โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยาพังงา
1120โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ตรัง
1121โรงเรียนทุ่งศรีอุดม(สพม เขต29)อุบลราชธานี
1122โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)ชลบุรี
1123โรงเรียนทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1124โรงเรียนทุ่งสงวิทยานครศรีธรรมราช
1125โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ฉะเชิงเทรา
1126โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคมศรีสะเกษ
1127โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ตรัง
1128โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์สตูล
1129โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคมลำพูน
1130โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาลำปาง
1131โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยาลำปาง
1132โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาอุบลราชธานี
1133โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์สุโขทัย
1134โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคมชลบุรี
1135โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคมสุพรรณบุรี
1136โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคมบุรีรัมย์
1137โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์หนองบัวลำภู
1138โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยากำแพงเพชร
1139โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยาพิจิตร
1140โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาพังงา
1141โรงเรียนทุ่งโพวิทยาอุทัยธานี
1142โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาขอนแก่น
1143โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมนครศรีธรรมราช
1144โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษกนครศรีธรรมราช
1145โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษกศรีสะเกษ
1146โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยาเชียงราย
1147โรงเรียนท่าข้ามวิทยาชุมพร
1148โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารปัตตานี
1149โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคารกาฬสินธุ์
1150โรงเรียนท่าคันโทวิทยายนกาฬสินธุ์
1151โรงเรียนท่าจำปาวิทยานครพนม
1152โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยาสงขลา
1153โรงเรียนท่าฉางวิทยาคารสุราษฎร์ธานี
1154โรงเรียนท่าชนะสุราษฎร์ธานี
1155โรงเรียนท่าชัยวิทยาสุโขทัย
1156โรงเรียนท่าชีวิทยาคมสุราษฎร์ธานี
1157โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงนครราชสีมา
1158โรงเรียนท่าช้างวิทยาคมพระนครศรีอยุธยา
1159โรงเรียนท่าช้างวิทยาคารสิงห์บุรี
1160โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคมหนองคาย
1161โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมนครสวรรค์
1162โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม)สุรินทร์
1163โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์สุรินทร์
1164โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์นนทบุรี
1165โรงเรียนท่าทองพิทยาคมพิษณุโลก
1166โรงเรียนท่านครญานวโรภาสอุทิศนครศรีธรรมราช
1167โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีสกลนคร
1168โรงเรียนท่านางแนววิทยายนขอนแก่น
1169โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90สงขลา
1170โรงเรียนท่าบ่อหนองคาย
1171โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคมหนองคาย
1172โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศอุตรดิตถ์
1173โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1อุตรดิตถ์
1174โรงเรียนท่าพระวิทยายนขอนแก่น
1175โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมกาญจนบุรี
1176โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุงกาญจนบุรี
1177โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคมร้อยเอ็ด
1178โรงเรียนท่ายางวิทยาเพชรบุรี
1179โรงเรียนท่าลี่วิทยาเลย
1180โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมน่าน
1181โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคารลพบุรี
1182โรงเรียนท่าศาลานครศรีธรรมราช
1183โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษานครศรีธรรมราช
1184โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์สตูล
1185โรงเรียนท่าสว่างวิทยาสุรินทร์
1186โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมตาก
1187โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยาสุราษฎร์ธานี
1188โรงเรียนท่าสีดาวิทยาร้อยเอ็ด
1189โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคมลพบุรี
1190โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูลพระนครศรีอยุธยา
1191โรงเรียนท่าอุแทพิทยาสุราษฎร์ธานี
1192โรงเรียนท่าเกษมพิทยาสระแก้ว
1193โรงเรียนท่าเฟืองวิทยาสุราษฎร์ธานี
1194โรงเรียนท่าเรือ 'นิตยานุกูล'พระนครศรีอยุธยา
1195โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมกาญจนบุรี
1196โรงเรียนท่าเรือวิทยานครราชสีมา
1197โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกชุมพร
1198โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์สตูล
1199โรงเรียนท่าแร่วิทยาสกลนคร
1200โรงเรียนท่าแร่ศึกษาสกลนคร
1201โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาอุบลราชธานี
1202โรงเรียนท่าใหม่ (พูลสวัสราษฎร์นุกูล)จันทบุรี
1203โรงเรียนท่าไทร (ดิตถานุเคราะห์)สุราษฎร์ธานี
1204โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาลนครศรีธรรมราช
1205โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)สระบุรี
1206โรงเรียนท้ายหาดสมุทรสงคราม
1207โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยาพังงา
1208โรงเรียนท้าวสุรนารีนครราชสีมา
1209โรงเรียนท้าวสุรนารี(2521)นครราชสีมา
1210โรงเรียนธงชัยวิทยาลำปาง
1211โรงเรียนธงชัยวิทยาประจวบคีรีขันธ์
1212โรงเรียนธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา)นครราชสีมา
1213โรงเรียนธงธานีร้อยเอ็ด
1214โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์กรุงเทพมหานคร
1215โรงเรียนธนากรสงเคราะห์หนองคาย
1216โรงเรียนธนาคารออมสินประจวบคีรีขันธ์
1217โรงเรียนธรรมบวรวิทยาสกลนคร
1218โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2ราชบุรี
1219โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมปทุมธานี
1220โรงเรียนธรรมากรวิทยานุกูลนครพนม
1221โรงเรียนธรรมโฆสิสงขลา
1222โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัยสุพรรณบุรี
1223โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคมร้อยเอ็ด
1224โรงเรียนธัญญบุรีปทุมธานี
1225โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ปทุมธานี
1226โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์กาฬสินธุ์
1227โรงเรียนธัญธารวิทยานราธิวาส
1228โรงเรียนธัญรัตน์ปทุมธานี
1229โรงเรียนธาตุดอนตูมอุดรธานี
1230โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาสกลนคร
1231โรงเรียนธาตุพนมนครพนม
1232โรงเรียนธาตุพิทยาคมเลย
1233โรงเรียนธาตุศรีนครสุรินทร์
1234โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมอุดรธานี
1235โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์)นครสวรรค์
1236โรงเรียนธารทองพิทยาคมบุรีรัมย์
1237โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)เชียงราย
1238โรงเรียนธารน้ำใจนครพนม
1239โรงเรียนธารปราสาทเพชรวิทยานครราชสีมา
1240โรงเรียนธารโตวัฑฒนวิทย์ยะลา
1241โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่งลำพูน
1242โรงเรียนนครขอนแก่นขอนแก่น
1243โรงเรียนนครชัยประชาสรรค์หนองบัวลำภู
1244โรงเรียนนครนายกวิทยาคมนครนายก
1245โรงเรียนนครบางยางพิทยาคมพิษณุโลก
1246โรงเรียนนครพนมวิทยาคมนครพนม
1247โรงเรียนนครวิทยาคมเชียงราย
1248โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยาศรีสะเกษ
1249โรงเรียนนครสวรรค์นครสวรรค์
1250โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูลนครสวรรค์
1251โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา'พระนครศรีอยุธยา
1252โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)พระนครศรีอยุธยา
1253โรงเรียนนครไตรตรึงษ์กำแพงเพชร
1254โรงเรียนนครไทยพิษณุโลก
1255โรงเรียนนครไทยวิทยาคมพิษณุโลก
1256โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคมนนทบุรี
1257โรงเรียนนนทรีวิทยากรุงเทพมหานคร
1258โรงเรียนนบพิตำวิทยานครศรีธรรมราช
1259โรงเรียนนราธิวาสนราธิวาส
1260โรงเรียนนราสิกขาลัยนราธิวาส
1261โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑลกรุงเทพมหานคร
1262โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรุงเทพมหานคร
1263โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีปทุมธานี
1264โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการสมุทรปราการ
1265โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีนนทบุรี
1266โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรุงเทพมหานคร
1267โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสมุทรปราการ
1268โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรุงเทพมหานคร
1269โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชากรุงเทพมหานคร
1270โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
1271โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพเชียงใหม่
1272โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมนครสวรรค์
1273โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสานมุกดาหาร
1274โรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศทักษิณสงขลา
1275โรงเรียนนวราชานุสรณ์นครนายก
1276โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรุงเทพมหานคร
1277โรงเรียนนากระแซงศึกษาอุบลราชธานี
1278โรงเรียนนาขามวิทยากาฬสินธุ์
1279โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์สมุทรปราการ
1280โรงเรียนนาคสมุทรสงเคราะห์อุบลราชธานี
1281โรงเรียนนางรองบุรีรัมย์
1282โรงเรียนนางรองพิทยาคมบุรีรัมย์
1283โรงเรียนนางอยโพนปลาโหลสกลนคร
1284โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์นครพนม
1285โรงเรียนนางามวิทยากาฬสินธุ์
1286โรงเรียนนางามวิทยาคารนครพนม
1287โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษกชัยภูมิ
1288โรงเรียนนาจะหลวยอุบลราชธานี
1289โรงเรียนนาจะหลวย(กรป.กลางอุปถัมภ์)อุบลราชธานี
1290โรงเรียนนาจานศึกษาขอนแก่น
1291โรงเรียนนาจำปากาฬสินธุ์
1292โรงเรียนนาจิกพิทยาคมอำนาจเจริญ
1293โรงเรียนนาดีพิทยาคมหนองคาย
1294โรงเรียนนาดีวิทยาสุรินทร์
1295โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์มหาสารคาม
1296โรงเรียนนาด้วงวิทยาเลย
1297โรงเรียนนาตาลวิทยาคมกาฬสินธุ์
1298โรงเรียนนาถ่อนพัฒนานครพนม
1299โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูลนครพนม
1300โรงเรียนนาทมวิทยานครพนม
1301โรงเรียนนาทวีวิทยาคมสงขลา
1302โรงเรียนนาทันวิทยากาฬสินธุ์
1303โรงเรียนนานกกกอุตรดิตถ์
1304โรงเรียนนานกชุมวิทยาคมอุดรธานี
1305โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัยอุดรธานี
1306โรงเรียนนาน้อยน่าน
1307โรงเรียนนาบอนนครศรีธรรมราช
1308โรงเรียนนาบัววิทยาสุรินทร์
1309โรงเรียนนาบัววิทยาพิษณุโลก
1310โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคมกำแพงเพชร
1311โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยาลำปาง
1312โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูลนครพนม
1313โรงเรียนนาผือโคกกอกอำนาจเจริญ
1314โรงเรียนนาภูพิทยาคมมหาสารคาม
1315โรงเรียนนามนพิทยาคมกาฬสินธุ์
1316โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์กาฬสินธุ์
1317โรงเรียนนามลวิทยาคารกาฬสินธุ์
1318โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษากาฬสินธุ์
1319โรงเรียนนายมวิทยาคารอำนาจเจริญ
1320โรงเรียนนายอวัฒนาสกลนคร
1321โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมชัยภูมิ
1322โรงเรียนนายายอามพิทยาคมจันทบุรี
1323โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยาสุรินทร์
1324โรงเรียนนารีนุกูลอุบลราชธานี
1325โรงเรียนนารีนุกูล 2อุบลราชธานี
1326โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่แพร่
1327โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคีกำแพงเพชร
1328โรงเรียนนาวังวิทยาอำนาจเจริญ
1329โรงเรียนนาวังศึกษาวิชหนองบัวลำภู
1330โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์มุกดาหาร
1331โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมเพชรบูรณ์
1332โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคมหนองคาย
1333โรงเรียนนาสะเม็งวิทยามุกดาหาร
1334โรงเรียนนาสักวิทยาชุมพร
1335โรงเรียนนาสารสุราษฎร์ธานี
1336โรงเรียนนาส่วงวิทยาอุบลราชธานี
1337โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาชัยภูมิ
1338โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคมขอนแก่น
1339โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษาหนองคาย
1340โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคมน่าน
1341โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ขอนแก่น
1342โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)นครพนม
1343โรงเรียนนาหว้าเหนืออุบลราชธานี
1344โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาดสกลนคร
1345โรงเรียนนาอ้อวิทยาเลย
1346โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์หนองคาย
1347โรงเรียนนาเจริญหนองแดงอำนาจเจริญ
1348โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมเพชรบูรณ์
1349โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์มหาสารคาม
1350โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์กาฬสินธุ์
1351โรงเรียนนาเดื่อพิทยาคมนครพนม
1352โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูลสกลนคร
1353โรงเรียนนาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษกอุบลราชธานี
1354โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยาอำนาจเจริญ
1355โรงเรียนนาแกผดุงราชกิจเจริญนครพนม
1356โรงเรียนนาแกพิทยาคมนครพนม
1357โรงเรียนนาแกวิทยาหนองบัวลำภู
1358โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยานครพนม
1359โรงเรียนนาแก้วพิทยาคมสกลนคร
1360โรงเรียนนาแต้โคกสำราญอำนาจเจริญ
1361โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคมตาก
1362โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยาขอนแก่น
1363โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาคมบุรีรัมย์
1364โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์มหาสารคาม
1365โรงเรียนนาโพธิ์วิทยาอุบลราชธานี
1366โรงเรียนนาโยงวิทยาคมตรัง
1367โรงเรียนนาโสกวิทยาคารมุกดาหาร
1368โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์กาฬสินธุ์
1369โรงเรียนนิคม 3 (กรมประชาสงเคราะห์)ศรีสะเกษ
1370โรงเรียนนิคมกุฉินารายณ์หมู่ที่ 2กาฬสินธุ์
1371โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยาพัทลุง
1372โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยาสกลนคร
1373โรงเรียนนิคมพัฒนา10นราธิวาส
1374โรงเรียนนิคมพัฒนา2นราธิวาส
1375โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3สตูล
1376โรงเรียนนิคมพิมายศึกษานครราชสีมา
1377โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ลพบุรี
1378โรงเรียนนิคมวิทยาระยอง
1379โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ระนอง
1380โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2สระแก้ว
1381โรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยาอุดรธานี
1382โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1บุรีรัมย์
1383โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)กำแพงเพชร
1384โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2อุบลราชธานี
1385โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2พังงา
1386โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3บุรีรัมย์
1387โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5บุรีรัมย์
1388โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7บุรีรัมย์
1389โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2ระยอง
1390โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 4ระยอง
1391โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5ระยอง
1392โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8ระยอง
1393โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1สุพรรณบุรี
1394โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2สุพรรณบุรี
1395โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3ลำปาง
1396โรงเรียนนิคมสร้างตนเองขุนทะเลสุราษฎร์ธานี
1397โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1ระยอง
1398โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3ระยอง
1399โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาทสุรินทร์
1400โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2สุรินทร์
1401โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1ยะลา
1402โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4นครราชสีมา
1403โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิสงขลา
1404โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1นครราชสีมา
1405โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4นครราชสีมา
1406โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1อุตรดิตถ์
1407โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่อุบลราชธานี
1408โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3อุตรดิตถ์
1409โรงเรียนนิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาเชียงราย
1410โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2ศรีสะเกษ
1411โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรเพชรบุรี
1412โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3อุดรธานี
1413โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งนราธิวาส
1414โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ยะลา
1415โรงเรียนนิยมมิตรวิทยาคารนครราชสีมา
1416โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์เพชรบูรณ์
1417โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กาญจนบุรี
1418โรงเรียนนุ่มประสงค์วิทยานนทบุรี
1419โรงเรียนน่านนครน่าน
1420โรงเรียนน่านปัญญานุกูลน่าน
1421โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยาร้อยเอ็ด
1422โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคมตาก
1423โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคมลำพูน
1424โรงเรียนน้ำปลีกศึกษาอำนาจเจริญ
1425โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์อุตรดิตถ์
1426โรงเรียนน้ำผุดตรัง
1427โรงเรียนน้ำพองขอนแก่น
1428โรงเรียนน้ำพองประชานุกูลขอนแก่น
1429โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษารัชมังคลาภิเษกขอนแก่น
1430โรงเรียนน้ำพองศึกษาขอนแก่น
1431โรงเรียนน้ำยืนอุบลราชธานี
1432โรงเรียนน้ำยืนวิทยาอุบลราชธานี
1433โรงเรียนน้ำรอบวิทยาสุราษฎร์ธานี
1434โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุงอุตรดิตถ์
1435โรงเรียนน้ำริดวิทยาอุตรดิตถ์
1436โรงเรียนน้ำรินพิทยาคมพิษณุโลก
1437โรงเรียนน้ำสวยวิทยาหนองคาย
1438โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ลพบุรี
1439โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมเพชรบูรณ์
1440โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยาศรีสะเกษ
1441โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)อุดรธานี
1442โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมอุดรธานี
1443โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ร้อยเอ็ด
1444โรงเรียนบงเหนือวิทยาคมสกลนคร
1445โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนาสกลนคร
1446โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรีนนทบุรี
1447โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการสมุทรปราการ
1448โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒กรุงเทพมหานคร
1449โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรุงเทพมหานคร
1450โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์สิงหเสนี)กรุงเทพมหานคร
1451โรงเรียนบรบือมหาสารคาม
1452โรงเรียนบรบือวิทยาคารมหาสารคาม
1453โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยราชบุรี
1454โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมนครสวรรค์
1455โรงเรียนบรรหารวิทยาปราจีนบุรี
1456โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1สุพรรณบุรี
1457โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2สุพรรณบุรี
1458โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3สุพรรณบุรี
1459โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5สุพรรณบุรี
1460โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6สุพรรณบุรี
1461โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7สุพรรณบุรี
1462โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์อุดรธานี
1463โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ชลบุรี
1464โรงเรียนบะฮีวิทยาคมสกลนคร
1465โรงเรียนบันนังสตาวิทยายะลา
1466โรงเรียนบัวปากท่าวิทยานครปฐม
1467โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคมบุรีรัมย์
1468โรงเรียนบัวเจริญวิทยาศรีสะเกษ
1469โรงเรียนบัวเชดวิทยาสุรินทร์
1470โรงเรียนบัวแก้วเกษรปทุมธานี
1471โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคมขอนแก่น
1472โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคมพิษณุโลก
1473โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษกสงขลา
1474โรงเรียนบางกะปิกรุงเทพมหานคร
1475โรงเรียนบางขันวิทยานครศรีธรรมราช
1476โรงเรียนบางคล้าพิทยาคมฉะเชิงเทรา
1477โรงเรียนบางจานวิทยาเพชรบุรี
1478โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ปทุมธานี
1479โรงเรียนบางซ้ายวิทยาพระนครศรีอยุธยา
1480โรงเรียนบางดีวิทยาคมตรัง
1481โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยาฉะเชิงเทรา
1482โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)กรุงเทพมหานคร
1483โรงเรียนบางบัวทองนนทบุรี
1484โรงเรียนบางบ่อวิทยาคมสมุทรปราการ
1485โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์)สุพรรณบุรี
1486โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายนฉะเชิงเทรา
1487โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคมกรุงเทพมหานคร
1488โรงเรียนบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
1489โรงเรียนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
1490โรงเรียนบางปะอิน 'ราชานุเคราะห์ ๑'พระนครศรีอยุธยา
1491โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุงสมุทรปราการ
1492โรงเรียนบางมดวิทยากรุงเทพมหานคร
1493โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)พิจิตร
1494โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมพิจิตร
1495โรงเรียนบางระกำพิษณุโลก
1496โรงเรียนบางระกำวิทยาพิษณุโลก
1497โรงเรียนบางระจันวิทยาสิงห์บุรี
1498โรงเรียนบางละมุงชลบุรี
1499โรงเรียนบางลี่วิทยาสุพรรณบุรี
1500โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคมสุราษฎร์ธานี
1501โรงเรียนบางสะพานประจวบคีรีขันธ์
1502โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมประจวบคีรีขันธ์
1503โรงเรียนบางสะพานวิทยาประจวบคีรีขันธ์
1504โรงเรียนบางหลวงวิทยานครปฐม
1505โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคมชัยภูมิ
1506โรงเรียนบางเลนวิทยานครปฐม
1507โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมอ่างทอง
1508โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์สมุทรปราการ
1509โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมพัทลุง
1510โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาราชบุรี
1511โรงเรียนบางแม่หม้ายสุพรรณบุรี
1512โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์สุพรรณบุรี
1513โรงเรียนบางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล)ชัยนาท
1514โรงเรียนบางไทรพระนครศรีอยุธยา
1515โรงเรียนบางไทรวิทยาพระนครศรีอยุธยา
1516โรงเรียนบาเจาะนราธิวาส
1517โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์มุกดาหาร
1518โรงเรียนบีกริมสระแก้ว
1519โรงเรียนบึงกาฬบึงกาฬ
1520โรงเรียนบึงของหลงวิทยาหนองคาย
1521โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์สุรินทร์
1522โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยานครสวรรค์
1523โรงเรียนบึงบัวพิทยาคมพิจิตร
1524โรงเรียนบึงบูรพ์ศรีสะเกษ
1525โรงเรียนบึงพญาปราบนครราชสีมา
1526โรงเรียนบึงพะไลนครราชสีมา
1527โรงเรียนบึงมะลูวิทยาศรีสะเกษ
1528โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์กาฬสินธุ์
1529โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมชลบุรี
1530โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมเพชรบูรณ์
1531โรงเรียนบึงสาลีนครราชสีมา
1532โรงเรียนบึงสิงโตฉะเชิงเทรา
1533โรงเรียนบึงเขาย้อนปทุมธานี
1534โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมหนองคาย
1535โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บํารุงปทุมธานี
1536โรงเรียนบุญนาคพิทยาคมชัยนาท
1537โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์เลย
1538โรงเรียนบุญวัฒนานครราชสีมา
1539โรงเรียนบุญวัฒนา 2นครราชสีมา
1540โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยลำปาง
1541โรงเรียนบุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคีสุพรรณบุรี
1542โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคมเชียงราย
1543โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์นครราชสีมา
1544โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2นครราชสีมา
1545โรงเรียนบุณฑริกอุบลราชธานี
1546โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารอุบลราชธานี
1547โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์นครปฐม
1548โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคารพิจิตร
1549โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคมบุรีรัมย์
1550โรงเรียนบุแกรงวิทยาคมสุรินทร์
1551โรงเรียนบุ่งคล้านครหนองคาย
1552โรงเรียนบุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194กาฬสินธุ์
1553โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมยโสธร
1554โรงเรียนบุ่งหวายอุบลราชธานี
1555โรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์นราธิวาส
1556โรงเรียนบ่อกรุวิทยาสุพรรณบุรี
1557โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยาชลบุรี
1558โรงเรียนบ่อบุโปโลอำนาจเจริญ
1559โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกกาญจนบุรี
1560โรงเรียนบ่อยางวิทยาอุทัยธานี
1561โรงเรียนบ่อวิทยาบางระกำพิษณุโลก
1562โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารน่าน
1563โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาสุพรรณบุรี
1564โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยาสงขลา
1565โรงเรียนบ่อเกลือน่าน
1566โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนากาฬสินธุ์
1567โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81สกลนคร
1568โรงเรียนบ่อแก้ววิทยากำแพงเพชร
1569โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคมตราด
1570โรงเรียนบ้าทุ่งน้ำแพร่ป่าบงเชียงราย
1571โรงเรียนบ้าน ก.ม.7ฉะเชิงเทรา
1572โรงเรียนบ้าน กม.2เพชรบูรณ์
1573โรงเรียนบ้าน กม.35เพชรบูรณ์
1574โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์หนองบัวลำภู
1575โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยาร้อยเอ็ด
1576โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล)ขอนแก่น
1577โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)สุโขทัย
1578โรงเรียนบ้านกงพานศรีสะเกษ
1579โรงเรียนบ้านกม.ห้าชลบุรี
1580โรงเรียนบ้านกรงปินังยะลา
1581โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารบุรีรัมย์
1582โรงเรียนบ้านกระจูดปัตตานี
1583โรงเรียนบ้านกระต่ายด่อนศรีสะเกษ
1584โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุดนครราชสีมา
1585โรงเรียนบ้านกระทุ่มสุรินทร์
1586โรงเรียนบ้านกระทุ่มทองนครสวรรค์
1587โรงเรียนบ้านกระทุ่มรายนครราชสีมา
1588โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มนครปฐม
1589โรงเรียนบ้านกระนวนขอนแก่น
1590โรงเรียนบ้านกระบี่ศรีสะเกษ
1591โรงเรียนบ้านกระสังสุรินทร์
1592โรงเรียนบ้านกระสังบุรีรัมย์
1593โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีบุรีรัมย์
1594โรงเรียนบ้านกระออมสุรินทร์
1595โรงเรียนบ้านกระอานสงขลา
1596โรงเรียนบ้านกระเดียนอุบลราชธานี
1597โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)สุรินทร์
1598โรงเรียนบ้านกระเบื้องใหญ่นครราชสีมา
1599โรงเรียนบ้านกระเสาะปัตตานี
1600โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ศรีสะเกษ
1601โรงเรียนบ้านกระโพ (กระโพราษฎร์วิทยาคาร)สุรินทร์
1602โรงเรียนบ้านกระโพธิ์ช่างหม้อศรีสะเกษ
1603โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)อุบลราชธานี
1604โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)พังงา
1605โรงเรียนบ้านกรามศรีสะเกษ
1606โรงเรียนบ้านกรูดหนองออกนครราชสีมา
1607โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)พิษณุโลก
1608โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมพิษณุโลก
1609โรงเรียนบ้านกฤษณาศรีสะเกษ
1610โรงเรียนบ้านกลองนครศรีธรรมราช
1611โรงเรียนบ้านกลางอุบลราชธานี
1612โรงเรียนบ้านกลางอุทัยธานี
1613โรงเรียนบ้านกลางสงขลา
1614โรงเรียนบ้านกลางสุราษฎร์ธานี
1615โรงเรียนบ้านกลางเชียงราย
1616โรงเรียนบ้านกลางพังงา
1617โรงเรียนบ้านกลางนครพนม
1618โรงเรียนบ้านกลาง 'ผดุงราษฎร์วิทยา'สกลนคร
1619โรงเรียนบ้านกลาง(หนองไผ่)เพชรบูรณ์
1620โรงเรียนบ้านกลาง(หล่มสัก)เพชรบูรณ์
1621โรงเรียนบ้านกลางดงสุโขทัย
1622โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อสกลนคร
1623โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคมพิษณุโลก
1624โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44กระบี่
1625โรงเรียนบ้านกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด
1626โรงเรียนบ้านกลูบีนราธิวาส
1627โรงเรียนบ้านกล้วยศรีสะเกษ
1628โรงเรียนบ้านกล้วยนครราชสีมา
1629โรงเรียนบ้านกล้วย(พวงราษฎร์บำรุง)ลพบุรี
1630โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยาร้อยเอ็ด
1631โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่างหนองคาย
1632โรงเรียนบ้านกวาลอซีรานราธิวาส
1633โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมยโสธร
1634โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคมกาฬสินธุ์
1635โรงเรียนบ้านกอกหัวนาศรีสะเกษ
1636โรงเรียนบ้านกอกแก้วร้อยเอ็ด
1637โรงเรียนบ้านกองก๋อยแม่ฮ่องสอน
1638โรงเรียนบ้านกองนางหนองคาย
1639โรงเรียนบ้านกองลมเชียงใหม่
1640โรงเรียนบ้านกองลอยเชียงใหม่
1641โรงเรียนบ้านกองแขกเชียงใหม่
1642โรงเรียนบ้านกองโคอุตรดิตถ์
1643โรงเรียนบ้านกอตอตือระยะลา
1644โรงเรียนบ้านกอแนะเหนือนราธิวาส
1645โรงเรียนบ้านกอแลบีเละปัตตานี
1646โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)ภูเก็ต
1647โรงเรียนบ้านกะทิงสงขลา
1648โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ยชัยนาท
1649โรงเรียนบ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)ศรีสะเกษ
1650โรงเรียนบ้านกะลัน (กระแสร์วิทยานุเคราะห์)สุรินทร์
1651โรงเรียนบ้านกะลาพอปัตตานี
1652โรงเรียนบ้านกะลูแปนราธิวาส
1653โรงเรียนบ้านกะสังสระแก้ว
1654โรงเรียนบ้านกะเอินศรีสะเกษ
1655โรงเรียนบ้านกะไหลพังงา
1656โรงเรียนบ้านกันจานศรีสะเกษ
1657โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ศรีสะเกษ
1658โรงเรียนบ้านกันโจรงสุรินทร์
1659โรงเรียนบ้านกั้งโนนสะอาดอุดรธานี
1660โรงเรียนบ้านกาด(เขมวังส์ฯ)เชียงใหม่
1661โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคมเชียงใหม่
1662โรงเรียนบ้านกาบินอุบลราชธานี
1663โรงเรียนบ้านกาลอยะลา
1664โรงเรียนบ้านกาลิซานราธิวาส
1665โรงเรียนบ้านกาลูปังยะลา
1666โรงเรียนบ้านกาวะนราธิวาส
1667โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์แพร่
1668โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะนราธิวาส
1669โรงเรียนบ้านกาฮงปัตตานี
1670โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยงสุรินทร์
1671โรงเรียนบ้านกาเนะสตูล
1672โรงเรียนบ้านกาแยนราธิวาส
1673โรงเรียนบ้านกาแลสะนอปัตตานี
1674โรงเรียนบ้านกาโสดยะลา
1675โรงเรียนบ้านกำปงบือแนยะลา
1676โรงเรียนบ้านกำปงปีแซนราธิวาส
1677โรงเรียนบ้านกือเม็งยะลา
1678โรงเรียนบ้านกุงชัยอำนาจเจริญ
1679โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ปราจีนบุรี
1680โรงเรียนบ้านกุดกลอยอุบลราชธานี
1681โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์ขอนแก่น
1682โรงเรียนบ้านกุดคอก่านโคกสำราญยโสธร
1683โรงเรียนบ้านกุดฉิมนครพนม
1684โรงเรียนบ้านกุดชุมพัฒนา (ศรีวิสารรังสรรค์)ยโสธร
1685โรงเรียนบ้านกุดดินจี่หนองบัวลำภู
1686โรงเรียนบ้านกุดดู่อุดมวิทย์อุดรธานี
1687โรงเรียนบ้านกุดธาตุขอนแก่น
1688โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)สกลนคร
1689โรงเรียนบ้านกุดนาค้ออุดรธานี
1690โรงเรียนบ้านกุดนาแก้วศรีสะเกษ
1691โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อยยโสธร
1692โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือนครราชสีมา
1693โรงเรียนบ้านกุดปลาดุกอำนาจเจริญ
1694โรงเรียนบ้านกุดผึ้งหนองบัวลำภู
1695โรงเรียนบ้านกุดยาลวนอุบลราชธานี
1696โรงเรียนบ้านกุดสิมบึงกาฬ
1697โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)ศรีสะเกษ
1698โรงเรียนบ้านกุดเรืออุบลราชธานี
1699โรงเรียนบ้านกุดเรือคำสกลนคร
1700โรงเรียนบ้านกุดเลาขอนแก่น
1701โรงเรียนบ้านกุดเวียนสระแก้ว
1702โรงเรียนบ้านกุดแข้มุกดาหาร
1703โรงเรียนบ้านกุดแห่ยโสธร
1704โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุงสกลนคร
1705โรงเรียนบ้านกุดโง้งมุกดาหาร
1706โรงเรียนบ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)ศรีสะเกษ
1707โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์นครราชสีมา
1708โรงเรียนบ้านกุดไผ่ชัยภูมิ
1709โรงเรียนบ้านกุตาไก้นครพนม
1710โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลดสตูล
1711โรงเรียนบ้านกุมแปนครศรีธรรมราช
1712โรงเรียนบ้านกุยแหย่กาญจนบุรี
1713โรงเรียนบ้านกุรุคุนครพนม
1714โรงเรียนบ้านกุศกรอุบลราชธานี
1715โรงเรียนบ้านกูบูนราธิวาส
1716โรงเรียนบ้านกูยินราธิวาส
1717โรงเรียนบ้านกูวายะลา
1718โรงเรียนบ้านกูวานราธิวาส
1719โรงเรียนบ้านกูวิงปัตตานี
1720โรงเรียนบ้านกูแบอีแกนราธิวาส
1721โรงเรียนบ้านกู่ศรีสะเกษ
1722โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ร้อยเอ็ด
1723โรงเรียนบ้านกู้กูภูเก็ต
1724โรงเรียนบ้านก่านหนองบัวลำภู
1725โรงเรียนบ้านก้อน่าน
1726โรงเรียนบ้านก้างปลาเลย
1727โรงเรียนบ้านก้านเหลืองบุรีรัมย์
1728โรงเรียนบ้านกําแพงเพชรสงขลา
1729โรงเรียนบ้านขนวนขอนแก่น
1730โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)ร้อยเอ็ด
1731โรงเรียนบ้านขนาดมอญสุรินทร์
1732โรงเรียนบ้านขนุนสงขลา
1733โรงเรียนบ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)ศรีสะเกษ
1734โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์)สุรินทร์
1735โรงเรียนบ้านขลอดชลบุรี
1736โรงเรียนบ้านขลุงไผ่บุรีรัมย์
1737โรงเรียนบ้านขวัญพัฒน์สุราษฎร์ธานี
1738โรงเรียนบ้านขวาวโค้งสุรินทร์
1739โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่สุรินทร์
1740โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาตินครพนม
1741โรงเรียนบ้านขอนคลานสตูล
1742โรงเรียนบ้านขอนซุงสุโขทัย
1743โรงเรียนบ้านขอนยูงอุดรธานี
1744โรงเรียนบ้านขอนสักตอประดู่ขอนแก่น
1745โรงเรียนบ้านขอนหาดนครศรีธรรมราช
1746โรงเรียนบ้านขอบเหล็กหนองบัวลำภู
1747โรงเรียนบ้านขะเนจื้อตาก
1748โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร)สกลนคร
1749โรงเรียนบ้านขามทับขอนศรีสะเกษ
1750โรงเรียนบ้านขามน้อยบุรีรัมย์
1751โรงเรียนบ้านขามป้อม(ชุมแพ)ขอนแก่น
1752โรงเรียนบ้านขามป้อม(บ้านไผ่)ขอนแก่น
1753โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็นขอนแก่น
1754โรงเรียนบ้านขามพิทยาคมหนองบัวลำภู
1755โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคมสุรินทร์
1756โรงเรียนบ้านขามศึกษาคารสุรินทร์
1757โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่นครพนม
1758โรงเรียนบ้านขามเปี้ยอุบลราชธานี
1759โรงเรียนบ้านขามเปี้ยมหาสารคาม
1760โรงเรียนบ้านขามเรียนมหาสารคาม
1761โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงบุรีรัมย์
1762โรงเรียนบ้านขามใหญ่อุบลราชธานี
1763โรงเรียนบ้านขี้นาคศรีสะเกษ
1764โรงเรียนบ้านขี้เหล็กอุบลราชธานี
1765โรงเรียนบ้านขี้เหล็กร้อยเอ็ด
1766โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตงร้อยเอ็ด
1767โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคลน่าน
1768โรงเรียนบ้านขุนกำลังพะเยา
1769โรงเรียนบ้านขุนนาวังสุโขทัย
1770โรงเรียนบ้านขุนหาญศรีสะเกษ
1771โรงเรียนบ้านขุนแม่บง(ตชด.)เชียงราย
1772โรงเรียนบ้านขุมเงินยโสธร
1773โรงเรียนบ้านขุยวิทยานครราชสีมา
1774โรงเรียนบ้านข่อยร้อยเอ็ด
1775โรงเรียนบ้านข่าร้อยเอ็ด
1776โรงเรียนบ้านข่านครพนม
1777โรงเรียนบ้านข่าดอนเข็มหนองบัวลำภู
1778โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคมนครพนม
1779โรงเรียนบ้านข่าเชียงพินชัยภูมิ
1780โรงเรียนบ้านข้าวสาร(บ้านผือ)อุดรธานี
1781โรงเรียนบ้านข้าวสาร(เมืองอุดรธานี)อุดรธานี
1782โรงเรียนบ้านข้าวแป้งสกลนคร
1783โรงเรียนบ้านครบุรีศึกษานครราชสีมา
1784โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)สระบุรี
1785โรงเรียนบ้านคลองลพบุรี
1786โรงเรียนบ้านคลอง 14นครนายก
1787โรงเรียนบ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)นครนายก
1788โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)นครนายก
1789โรงเรียนบ้านคลอง 31นครนายก
1790โรงเรียนบ้านคลองกระจังวังไทรเพชรบูรณ์
1791โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
1792โรงเรียนบ้านคลองขนุนระยอง
1793โรงเรียนบ้านคลองขุดสตูล
1794โรงเรียนบ้านคลองขุดนครศรีธรรมราช
1795โรงเรียนบ้านคลองข่อยอุทัยธานี
1796โรงเรียนบ้านคลองคุ้ยตรัง
1797โรงเรียนบ้านคลองจันสุราษฎร์ธานี
1798โรงเรียนบ้านคลองจากตราด
1799โรงเรียนบ้านคลองชะนีอุทัยธานี
1800โรงเรียนบ้านคลองช้างปัตตานี
1801โรงเรียนบ้านคลองซื่อสมุทรสาคร
1802โรงเรียนบ้านคลองดินนครศรีธรรมราช
1803โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2พระนครศรีอยุธยา
1804โรงเรียนบ้านคลองตันสมุทรสาคร
1805โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)สุโขทัย
1806โรงเรียนบ้านคลองทุเรียนระยอง
1807โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงสงขลา
1808โรงเรียนบ้านคลองน้ำใสสระแก้ว
1809โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)จันทบุรี
1810โรงเรียนบ้านคลองประทุนตราด
1811โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ระยอง
1812โรงเรียนบ้านคลองผักขมสระแก้ว
1813โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากรนนทบุรี
1814โรงเรียนบ้านคลองพังกลางสุราษฎร์ธานี
1815โรงเรียนบ้านคลองมวนตรัง
1816โรงเรียนบ้านคลองมะขามตราด
1817โรงเรียนบ้านคลองยวนกระบี่
1818โรงเรียนบ้านคลองยางนครราชสีมา
1819โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อยฉะเชิงเทรา
1820โรงเรียนบ้านคลองรอกสุราษฎร์ธานี
1821โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่นครปฐม
1822โรงเรียนบ้านคลองลาวจันทบุรี
1823โรงเรียนบ้านคลองลุตรัง
1824โรงเรียนบ้านคลองวาฬประจวบคีรีขันธ์
1825โรงเรียนบ้านคลองสงค์สุราษฎร์ธานี
1826โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์สมุทรสงคราม
1827โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์นครสวรรค์
1828โรงเรียนบ้านคลองสระสุราษฎร์ธานี
1829โรงเรียนบ้านคลองสิบสามสระแก้ว
1830โรงเรียนบ้านคลองสูบชุมพร
1831โรงเรียนบ้านคลองหมากกระบี่
1832โรงเรียนบ้านคลองหลวงสมุทรปราการ
1833โรงเรียนบ้านคลองหลวงสมุทรสาคร
1834โรงเรียนบ้านคลองหวะสงขลา
1835โรงเรียนบ้านคลองหวายอุทัยธานี
1836โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งสงขลา
1837โรงเรียนบ้านคลองหาดสระแก้ว
1838โรงเรียนบ้านคลองหินกระบี่
1839โรงเรียนบ้านคลองอุดมฉะเชิงเทรา
1840โรงเรียนบ้านคลองเกตุลพบุรี
1841โรงเรียนบ้านคลองเคียนพังงา
1842โรงเรียนบ้านคลองเจริญสระแก้ว
1843โรงเรียนบ้านคลองเตยพิษณุโลก
1844โรงเรียนบ้านคลองเต็งตรัง
1845โรงเรียนบ้านคลองเหนกชุมพร
1846โรงเรียนบ้านคลองแขยงวิทยากำแพงเพชร
1847โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)สงขลา
1848โรงเรียนบ้านคลองแห้งกระบี่
1849โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยาอุทัยธานี
1850โรงเรียนบ้านคลองโยงนครปฐม
1851โรงเรียนบ้านคลองใหญ่กระบี่
1852โรงเรียนบ้านคลองใหญ่จันทบุรี
1853โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ตราด
1854โรงเรียนบ้านคลองใหญ่สระแก้ว
1855โรงเรียนบ้านคลองใหม่นครปฐม
1856โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนสระแก้ว
1857โรงเรียนบ้านคลองไครกระบี่
1858โรงเรียนบ้านคลองไทรนครสวรรค์
1859โรงเรียนบ้านคล้อ มิตรภาพที่ 226ศรีสะเกษ
1860โรงเรียนบ้านควนสตูล
1861โรงเรียนบ้านควนขนุนพัทลุง
1862โรงเรียนบ้านควนคูหาปัตตานี
1863โรงเรียนบ้านควนจงสงขลา
1864โรงเรียนบ้านควนดินปัตตานี
1865โรงเรียนบ้านควนดินแดงพัทลุง
1866โรงเรียนบ้านควนตังตรัง
1867โรงเรียนบ้านควนต่อกระบี่
1868โรงเรียนบ้านควนนิมิตสุราษฎร์ธานี
1869โรงเรียนบ้านควนนิยมสุราษฎร์ธานี
1870โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์นครศรีธรรมราช
1871โรงเรียนบ้านควนปิงตรัง
1872โรงเรียนบ้านควนพญาตรัง
1873โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์พัทลุง
1874โรงเรียนบ้านควนพรุพีสุราษฎร์ธานี
1875โรงเรียนบ้านควนม่วงกระบี่
1876โรงเรียนบ้านควนยวนพัทลุง
1877โรงเรียนบ้านควนรุยนครศรีธรรมราช
1878โรงเรียนบ้านควนลังงาปัตตานี
1879โรงเรียนบ้านควนสตอสตูล
1880โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ตรัง
1881โรงเรียนบ้านควนสามัคคีสุราษฎร์ธานี
1882โรงเรียนบ้านควนเกสตูล
1883โรงเรียนบ้านควนเงินนครศรีธรรมราช
1884โรงเรียนบ้านควนเนียงสงขลา
1885โรงเรียนบ้านควนแปลงงูปัตตานี
1886โรงเรียนบ้านควนแหวงพัทลุง
1887โรงเรียนบ้านควนโสสงขลา
1888โรงเรียนบ้านควนใหม่สุราษฎร์ธานี
1889โรงเรียนบ้านคอกช้างนครศรีธรรมราช
1890โรงเรียนบ้านคอกม้ามหาสารคาม
1891โรงเรียนบ้านคอนกามศรีสะเกษ
1892โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สุรินทร์
1893โรงเรียนบ้านคอนสายอุบลราชธานี
1894โรงเรียนบ้านคอนสารชัยภูมิ
1895โรงเรียนบ้านคอลอกาเวนราธิวาส
1896โรงเรียนบ้านคอลอตันหยงปัตตานี
1897โรงเรียนบ้านคอลอมุดอสงขลา
1898โรงเรียนบ้านคอโคสุรินทร์
1899โรงเรียนบ้านคันธงนครศรีธรรมราช
1900โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ชุมพร
1901โรงเรียนบ้านคันธุลีสุราษฎร์ธานี
1902โรงเรียนบ้านคั่นกระไดประจวบคีรีขันธ์
1903โรงเรียนบ้านคาบสุรินทร์
1904โรงเรียนบ้านคาวิทยาราชบุรี
1905โรงเรียนบ้านคาโตปัตตานี
1906โรงเรียนบ้านคำกลางอุบลราชธานี
1907โรงเรียนบ้านคำกลางอำนาจเจริญ
1908โรงเรียนบ้านคำกลิ้งอุดรธานี
1909โรงเรียนบ้านคำก้อมอุบลราชธานี
1910โรงเรียนบ้านคำขวางอุบลราชธานี
1911โรงเรียนบ้านคำครึ่งขอนแก่น
1912โรงเรียนบ้านคำชนดงต้องสกลนคร
1913โรงเรียนบ้านคำตากล้าสกลนคร
1914โรงเรียนบ้านคำนกกกนครพนม
1915โรงเรียนบ้านคำนาดีร้อยเอ็ด
1916โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้างยโสธร
1917โรงเรียนบ้านคำบงขอนแก่น
1918โรงเรียนบ้านคำบอนอุบลราชธานี
1919โรงเรียนบ้านคำป่าหลายมุกดาหาร
1920โรงเรียนบ้านคำป่าหว้านกาฬสินธุ์
1921โรงเรียนบ้านคำผงสุรินทร์
1922โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)ร้อยเอ็ด
1923โรงเรียนบ้านคำม่วงยโสธร
1924โรงเรียนบ้านคำสมิงอุบลราชธานี
1925โรงเรียนบ้านคำสร้อยมุกดาหาร
1926โรงเรียนบ้านคำสว่างนครพนม
1927โรงเรียนบ้านคำสะอาดสกลนคร
1928โรงเรียนบ้านคำเดือยอำนาจเจริญ
1929โรงเรียนบ้านคำเตยยโสธร
1930โรงเรียนบ้านคำเตยนครพนม
1931โรงเรียนบ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)ศรีสะเกษ
1932โรงเรียนบ้านคำเม็กนครพนม
1933โรงเรียนบ้านคำเลาะอุดรธานี
1934โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณขอนแก่น
1935โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคีบึงกาฬ
1936โรงเรียนบ้านคำแม่นางนครพนม
1937โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ยอุบลราชธานี
1938โรงเรียนบ้านคำโพนสูงร้อยเอ็ด
1939โรงเรียนบ้านคำไผ่บึงกาฬ
1940โรงเรียนบ้านคีรีรอบสุราษฎร์ธานี
1941โรงเรียนบ้านคุยนางขาวหนองคาย
1942โรงเรียนบ้านคุระพังงา
1943โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)สระบุรี
1944โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)แพร่
1945โรงเรียนบ้านคูชุมพร
1946โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร)บุรีรัมย์
1947โรงเรียนบ้านคูบศรีสะเกษ
1948โรงเรียนบ้านคูระปัตตานี
1949โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์สงขลา
1950โรงเรียนบ้านคูหาสงขลา
1951โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)อุบลราชธานี
1952โรงเรียนบ้านค่าพะเยา
1953โรงเรียนบ้านค่ายนราธิวาส
1954โรงเรียนบ้านค่ายระยอง
1955โรงเรียนบ้านค่ายปัตตานี
1956โรงเรียนบ้านค่ายวิทยาชัยภูมิ
1957โรงเรียนบ้านค้ออุบลราชธานี
1958โรงเรียนบ้านค้อหนองบัวลำภู
1959โรงเรียนบ้านค้อร้อยเอ็ด
1960โรงเรียนบ้านค้อนครพนม
1961โรงเรียนบ้านค้อท่อนน้อยขอนแก่น
1962โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสนศรีสะเกษ
1963โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลางยโสธร
1964โรงเรียนบ้านค้อใหญ่สกลนคร
1965โรงเรียนบ้านค้างพลูนครราชสีมา
1966โรงเรียนบ้านคําไฮนครพนม
1967โรงเรียนบ้านงิ้วขอนแก่น
1968โรงเรียนบ้านงิ้วมุกดาหาร
1969โรงเรียนบ้านงิ้วงามอุตรดิตถ์
1970โรงเรียนบ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)เชียงราย
1971โรงเรียนบ้านงิ้วมีชัยอุดรธานี
1972โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคารร้อยเอ็ด
1973โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126สกลนคร
1974โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน (ติณภาคพิทยา)สุพรรณบุรี
1975โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)ศรีสะเกษ
1976โรงเรียนบ้านจองเชียงใหม่
1977โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ราชบุรี
1978โรงเรียนบ้านจอมพระสุรินทร์
1979โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193แม่ฮ่องสอน
1980โรงเรียนบ้านจอหอนครราชสีมา
1981โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระสงขลา
1982โรงเรียนบ้านจะมาแกะนราธิวาส
1983โรงเรียนบ้านจะรังบองอปัตตานี
1984โรงเรียนบ้านจะเฆ่ปัตตานี
1985โรงเรียนบ้านจะแนะนราธิวาส
1986โรงเรียนบ้านจันอุทัยธานี
1987โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญสกลนคร
1988โรงเรียนบ้านจันทิมากำแพงเพชร
1989โรงเรียนบ้านจันทึงชุมพร
1990โรงเรียนบ้านจันทเขลมจันทบุรี
1991โรงเรียนบ้านจันรมสุรินทร์
1992โรงเรียนบ้านจันลมศรีสะเกษ
1993โรงเรียนบ้านจั่นโคกรักษ์นครราชสีมา
1994โรงเรียนบ้านจานนครราชสีมา
1995โรงเรียนบ้านจานทองกวาวพิทยาศรีสะเกษ
1996โรงเรียนบ้านจานลานอำนาจเจริญ
1997โรงเรียนบ้านจานเตยร้อยเอ็ด
1998โรงเรียนบ้านจานเลียวศรีสะเกษ
1999โรงเรียนบ้านจารพัตสุรินทร์
2000โรงเรียนบ้านจารย์สุรินทร์
2001โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197ปัตตานี
2002โรงเรียนบ้านจำบอนพะเยา
2003โรงเรียนบ้านจำปานครศรีธรรมราช
2004โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อนสกลนคร
2005โรงเรียนบ้านจำป่าหวายพะเยา
2006โรงเรียนบ้านจำไก่พะเยา
2007โรงเรียนบ้านจิกบุรีรัมย์
2008โรงเรียนบ้านจิกศรีสะเกษ
2009โรงเรียนบ้านจิกลุ่มอุบลราชธานี
2010โรงเรียนบ้านจีกแดกสุรินทร์
2011โรงเรียนบ้านจือนือแรยะลา
2012โรงเรียนบ้านจือแรนราธิวาส
2013โรงเรียนบ้านจือโระปัตตานี
2014โรงเรียนบ้านจุนพะเยา
2015โรงเรียนบ้านจุโปยะลา
2016โรงเรียนบ้านจ้องเชียงราย
2017โรงเรียนบ้านฉนวนชัยภูมิ
2018โรงเรียนบ้านฉลองภูเก็ต
2019โรงเรียนบ้านฉลีกสุรินทร์
2020โรงเรียนบ้านฉลุงสงขลา
2021โรงเรียนบ้านฉันเพลสุรินทร์
2022โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาระยอง
2023โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)ตราด
2024โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคารปราจีนบุรี
2025โรงเรียนบ้านชมภูพิษณุโลก
2026โรงเรียนบ้านชมภูพานสกลนคร
2027โรงเรียนบ้านชอนไพรเพชรบูรณ์
2028โรงเรียนบ้านชะอวดนครศรีธรรมราช
2029โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดนนครพนม
2030โรงเรียนบ้านชะโนด 2มุกดาหาร
2031โรงเรียนบ้านชะโนตนครพนม
2032โรงเรียนบ้านชะไวอ่างทอง
2033โรงเรียนบ้านชัฏฝางชัยนาท
2034โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67อุดรธานี
2035โรงเรียนบ้านชัยภูมิกำแพงเพชร
2036โรงเรียนบ้านชากนอกชลบุรี
2037โรงเรียนบ้านชากพุดซาชลบุรี
2038โรงเรียนบ้านชากยายจีนชลบุรี
2039โรงเรียนบ้านชากลูกหญ้าระยอง
2040โรงเรียนบ้านชาดกาฬสินธุ์
2041โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือมหาสารคาม
2042โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ขอนแก่น
2043โรงเรียนบ้านชาดฮี(ธรรมทินโนปถัมภ์)อุบลราชธานี
2044โรงเรียนบ้านชาติตระการพิษณุโลก
2045โรงเรียนบ้านชายเคืองกำแพงเพชร
2046โรงเรียนบ้านชำฆ้อระยอง
2047โรงเรียนบ้านชำเบงสุรินทร์
2048โรงเรียนบ้านชำแจงแมงศรีสะเกษ
2049โรงเรียนบ้านชำแระกลางศรีสะเกษ
2050โรงเรียนบ้านชีวิทยาลพบุรี
2051โรงเรียนบ้านชีโหล่นร้อยเอ็ด
2052โรงเรียนบ้านชุมทองสระแก้ว
2053โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้าชลบุรี
2054โรงเรียนบ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)นครนายก
2055โรงเรียนบ้านชุมม่วงนครสวรรค์
2056โรงเรียนบ้านชุมแพขอนแก่น
2057โรงเรียนบ้านชุมแสงระยอง
2058โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)บุรีรัมย์
2059โรงเรียนบ้านช่องสุรินทร์
2060โรงเรียนบ้านช่องกะพัดจันทบุรี
2061โรงเรียนบ้านช่องช้างสุราษฎร์ธานี
2062โรงเรียนบ้านช่องด่านกาญจนบุรี
2063โรงเรียนบ้านช่องม้าเหลียวสุราษฎร์ธานี
2064โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)กาญจนบุรี
2065โรงเรียนบ้านช่องแมวปัตตานี
2066โรงเรียนบ้านช่องแมวนครราชสีมา
2067โรงเรียนบ้านช่องไม้งามสุราษฎร์ธานี
2068โรงเรียนบ้านช่อผกาบุรีรัมย์
2069โรงเรียนบ้านช้างเผือกประจวบคีรีขันธ์
2070โรงเรียนบ้านชําสองอุตรดิตถ์
2071โรงเรียนบ้านซองกาเรียกาญจนบุรี
2072โรงเรียนบ้านซับตารีจันทบุรี
2073โรงเรียนบ้านซับนกแก้วสระแก้ว
2074โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือสระบุรี
2075โรงเรียนบ้านซับบอนสระบุรี
2076โรงเรียนบ้านซับบอนเพชรบูรณ์
2077โรงเรียนบ้านซับปลากั้งสระบุรี
2078โรงเรียนบ้านซับสนุ่นสระบุรี
2079โรงเรียนบ้านซับใหม่ชัยภูมิ
2080โรงเรียนบ้านซับไม้แดงเพชรบูรณ์
2081โรงเรียนบ้านซารายอนราธิวาส
2082โรงเรียนบ้านซำงูอุบลราชธานี
2083โรงเรียนบ้านซำมูลนากชัยภูมิ
2084โรงเรียนบ้านซำยางขอนแก่น
2085โรงเรียนบ้านซำรังพิษณุโลก
2086โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อยกวยน้อยอุบลราชธานี
2087โรงเรียนบ้านซำหวายอุบลราชธานี
2088โรงเรียนบ้านซำโพธิ์ศรีสะเกษ
2089โรงเรียนบ้านซึม (ศีลราษฎร์นุเคราะห์)นครราชสีมา
2090โรงเรียนบ้านซ่องเพชรบุรี
2091โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง)เพชรบุรี
2092โรงเรียนบ้านซ่านสุโขทัย
2093โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคมร้อยเอ็ด
2094โรงเรียนบ้านณรงค์สุรินทร์
2095โรงเรียนบ้านดงเชียงใหม่
2096โรงเรียนบ้านดงมหาสารคาม
2097โรงเรียนบ้านดงเพชรบูรณ์
2098โรงเรียนบ้านดงพะเยา
2099โรงเรียนบ้านดงกระทงยามปราจีนบุรี
2100โรงเรียนบ้านดงกลางชัยภูมิ
2101โรงเรียนบ้านดงกลางตราด
2102โรงเรียนบ้านดงกลางอุดรธานี
2103โรงเรียนบ้านดงขวางเพชรบูรณ์
2104โรงเรียนบ้านดงขุมข้าวสกลนคร
2105โรงเรียนบ้านดงดินแดงลพบุรี
2106โรงเรียนบ้านดงติ้วนครพนม
2107โรงเรียนบ้านดงต้องนครพนม
2108โรงเรียนบ้านดงน้อยอุดรธานี
2109โรงเรียนบ้านดงน้อยเลย
2110โรงเรียนบ้านดงน้อยนครพนม
2111โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อเพชรบูรณ์
2112โรงเรียนบ้านดงบังสกลนคร
2113โรงเรียนบ้านดงบังบึงกาฬ
2114โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)ศรีสะเกษ
2115โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฎร์อุทิศ)สกลนคร
2116โรงเรียนบ้านดงบัง(สว่างวิทยา)นครราชสีมา
2117โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์บุรีรัมย์
2118โรงเรียนบ้านดงบังหนองเขื่อนอุดรธานี
2119โรงเรียนบ้านดงบากโนนสวรรค์อุดรธานี
2120โรงเรียนบ้านดงประชานุกูลนครราชสีมา
2121โรงเรียนบ้านดงประเสริฐร้อยเอ็ด
2122โรงเรียนบ้านดงพลองบุรีรัมย์
2123โรงเรียนบ้านดงมอนมุกดาหาร
2124โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหออำนาจเจริญ
2125โรงเรียนบ้านดงมะไฟหนองบัวลำภู
2126โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศสกลนคร
2127โรงเรียนบ้านดงมันสุรินทร์
2128โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์อุดรธานี
2129โรงเรียนบ้านดงยายเภาบุรีรัมย์
2130โรงเรียนบ้านดงวิทยาคารนครนายก
2131โรงเรียนบ้านดงสง่าสกลนคร
2132โรงเรียนบ้านดงสวรรค์วิทยาหนองบัวลำภู
2133โรงเรียนบ้านดงหมากไฟร้อยเอ็ด
2134โรงเรียนบ้านดงหม้อทองสกลนคร
2135โรงเรียนบ้านดงหลบนครราชสีมา
2136โรงเรียนบ้านดงหลวงสกลนคร
2137โรงเรียนบ้านดงหลวงมุกดาหาร
2138โรงเรียนบ้านดงหวายร้อยเอ็ด
2139โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวางอุดรธานี
2140โรงเรียนบ้านดงอินตาพะเยา
2141โรงเรียนบ้านดงอุดมอุดรธานี
2142โรงเรียนบ้านดงเจริญยโสธร
2143โรงเรียนบ้านดงเดือยสุโขทัย
2144โรงเรียนบ้านดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)อุดรธานี
2145โรงเรียนบ้านดงเมืองจอกร้อยเอ็ด
2146โรงเรียนบ้านดงเย็นมุกดาหาร
2147โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองพิจิตร
2148โรงเรียนบ้านดงเสือเหลืองพิทยาคมพิจิตร
2149โรงเรียนบ้านดงแดงศรีสะเกษ
2150โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ร้อยเอ็ด
2151โรงเรียนบ้านดงใหญ่อุดรธานี
2152โรงเรียนบ้านดงใหญ่มหาสารคาม
2153โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยาสุโขทัย
2154โรงเรียนบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)ศรีสะเกษ
2155โรงเรียนบ้านดอนเชียงราย
2156โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)น่าน
2157โรงเรียนบ้านดอนกร่างอ่างทอง
2158โรงเรียนบ้านดอนกลอยอุดรธานี
2159โรงเรียนบ้านดอนกลางอุบลราชธานี
2160โรงเรียนบ้านดอนกลางประจวบคีรีขันธ์
2161โรงเรียนบ้านดอนกลางนครพนม
2162โรงเรียนบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)นครนายก
2163โรงเรียนบ้านดอนก่ออุบลราชธานี
2164โรงเรียนบ้านดอนขวางนครราชสีมา
2165โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยเพชรบุรี
2166โรงเรียนบ้านดอนข่อยพระนครศรีอยุธยา
2167โรงเรียนบ้านดอนข่าอุดรธานี
2168โรงเรียนบ้านดอนจังหันนครสวรรค์
2169โรงเรียนบ้านดอนจันทร์สุโขทัย
2170โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)สมุทรสงคราม
2171โรงเรียนบ้านดอนชัยร้อยเอ็ด
2172โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอดอำนาจเจริญ
2173โรงเรียนบ้านดอนด่านในนครราชสีมา
2174โรงเรียนบ้านดอนตะลีอุบลราชธานี
2175โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตรวิทยา)นนทบุรี
2176โรงเรียนบ้านดอนตะหนินนครราชสีมา
2177โรงเรียนบ้านดอนตำลึงสุพรรณบุรี
2178โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลมร้อยเอ็ด
2179โรงเรียนบ้านดอนบมขอนแก่น
2180โรงเรียนบ้านดอนประดู่พัทลุง
2181โรงเรียนบ้านดอนปอหนองโองนครพนม
2182โรงเรียนบ้านดอนปินเชียงใหม่
2183โรงเรียนบ้านดอนผวานครราชสีมา
2184โรงเรียนบ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)นครราชสีมา
2185โรงเรียนบ้านดอนมูลพะเยา
2186โรงเรียนบ้านดอนมูล (ศิลาเพชร)น่าน
2187โรงเรียนบ้านดอนยาวอุบลราชธานี
2188โรงเรียนบ้านดอนยาวนครราชสีมา
2189โรงเรียนบ้านดอนยาวบุรีรัมย์
2190โรงเรียนบ้านดอนรักปัตตานี
2191โรงเรียนบ้านดอนรักกาญจนบุรี
2192โรงเรียนบ้านดอนสง่าประจวบคีรีขันธ์
2193โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณสุราษฎร์ธานี
2194โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางบึงกาฬ
2195โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนองมหาสารคาม
2196โรงเรียนบ้านดอนฮียโสธร
2197โรงเรียนบ้านดอนเกล็ดหนองบัวลำภู
2198โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืนสกลนคร
2199โรงเรียนบ้านดอนเดื่ออุดรธานี
2200โรงเรียนบ้านดอนเตยนครพนม
2201โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้อุบลราชธานี
2202โรงเรียนบ้านดอนเสียดบึงกาฬ
2203โรงเรียนบ้านดอนแคชุมพร
2204โรงเรียนบ้านดอนแซะนครราชสีมา
2205โรงเรียนบ้านดอนแดงนครพนม
2206โรงเรียนบ้านดอนแร้งนครราชสีมา
2207โรงเรียนบ้านดอนโทนนครพนม
2208โรงเรียนบ้านดอนโพสุพรรณบุรี
2209โรงเรียนบ้านดอนใหญ่อุบลราชธานี
2210โรงเรียนบ้านดอนไก่ดีสมุทรสาคร
2211โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขมพะเยา
2212โรงเรียนบ้านดอนไทรงามชุมพร
2213โรงเรียนบ้านดอนไผ่ราชบุรี
2214โรงเรียนบ้านดอนไผ่นครราชสีมา
2215โรงเรียนบ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)สมุทรสาคร
2216โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟบุรีรัมย์
2217โรงเรียนบ้านดานศรีสะเกษ
2218โรงเรียนบ้านดาหลำสตูล
2219โรงเรียนบ้านดินจี่กาฬสินธุ์
2220โรงเรียนบ้านดินดำเหล่าเสนไต้ศรีสะเกษ
2221โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อนหนองบัวลำภู
2222โรงเรียนบ้านดินแดงกระบี่
2223โรงเรียนบ้านดินโสกาญจนบุรี
2224โรงเรียนบ้านดีลีงลพบุรี
2225โรงเรียนบ้านดือแยหะยีนราธิวาส
2226โรงเรียนบ้านดุงวิทยาอุดรธานี
2227โรงเรียนบ้านดุซงยอนราธิวาส
2228โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยางอุบลราชธานี
2229โรงเรียนบ้านดุ่ทุ่งคำบอนยโสธร
2230โรงเรียนบ้านดูซงปาแยปัตตานี
2231โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง)ร้อยเอ็ด
2232โรงเรียนบ้านดู่อุดรธานี
2233โรงเรียนบ้านดู่สุรินทร์
2234โรงเรียนบ้านดู่ศรีสะเกษ
2235โรงเรียนบ้านดู่พะเยา
2236โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)เชียงราย
2237โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)นครราชสีมา
2238โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่สุรินทร์
2239โรงเรียนบ้านดู่พงษ์น่าน
2240โรงเรียนบ้านดู่อารางสุรินทร์
2241โรงเรียนบ้านดู่โศกสุรินทร์
2242โรงเรียนบ้านด่านยโสธร
2243โรงเรียนบ้านด่านระนอง
2244โรงเรียนบ้านด่านอุบลราชธานี
2245โรงเรียนบ้านด่านอุดรธานี
2246โรงเรียนบ้านด่านสุโขทัย
2247โรงเรียนบ้านด่านสุรินทร์
2248โรงเรียนบ้านด่านศรีสะเกษ
2249โรงเรียนบ้านด่านน่าน
2250โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)ศรีสะเกษ
2251โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)สระแก้ว
2252โรงเรียนบ้านด่านช้างนครราชสีมา
2253โรงเรียนบ้านด่านทองหลางนครราชสีมา
2254โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยาสุโขทัย
2255โรงเรียนบ้านด่านเกวียนนครราชสีมา
2256โรงเรียนบ้านด่านโลดพัทลุง
2257โรงเรียนบ้านด้ามพร้าอุบลราชธานี
2258โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์เชียงราย
2259โรงเรียนบ้านตบหูอุบลราชธานี
2260โรงเรียนบ้านตรมไพรสุรินทร์
2261โรงเรียนบ้านตรวจสุรินทร์
2262โรงเรียนบ้านตรอกนองจันทบุรี
2263โรงเรียนบ้านตรอกสะเดากาญจนบุรี
2264โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่นศรีสะเกษ
2265โรงเรียนบ้านตรังปัตตานี
2266โรงเรียนบ้านตรางสวายศรีสะเกษ
2267โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์)สุรินทร์
2268โรงเรียนบ้านตลาดนครศรีธรรมราช
2269โรงเรียนบ้านตลาดควายบุรีรัมย์
2270โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่ยะลา
2271โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105กาญจนบุรี
2272โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์บุรีรัมย์
2273โรงเรียนบ้านตลาดไทรนครราชสีมา
2274โรงเรียนบ้านตลิ่งชันพัทลุง
2275โรงเรียนบ้านตลิ่งชันกระบี่
2276โรงเรียนบ้านตลิ่งชันสงขลา
2277โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงอุทัยธานี
2278โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่งตาก
2279โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำนครสวรรค์
2280โรงเรียนบ้านตลุกพลวงนครราชสีมา
2281โรงเรียนบ้านตลุงเหนือกาญจนบุรี
2282โรงเรียนบ้านตอรังกำแพงเพชร
2283โรงเรียนบ้านตะกรุดนครสวรรค์
2284โรงเรียนบ้านตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคมพังงา
2285โรงเรียนบ้านตะกุดหว้าลพบุรี
2286โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่เพชรบูรณ์
2287โรงเรียนบ้านตะคร้อนครราชสีมา
2288โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ)นครสวรรค์
2289โรงเรียนบ้านตะติงไถงสุรินทร์
2290โรงเรียนบ้านตะบอง (เจริญราษฎร์อุทิศ)นครราชสีมา
2291โรงเรียนบ้านตะบัลสุรินทร์
2292โรงเรียนบ้านตะบิงติงงียะลา
2293โรงเรียนบ้านตะบิ้งปัตตานี
2294โรงเรียนบ้านตะลุมพุกบุรีรัมย์
2295โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยาสุโขทัย
2296โรงเรียนบ้านตะเคียนนครราชสีมา
2297โรงเรียนบ้านตะเคียน(กาบเชิง)สุรินทร์
2298โรงเรียนบ้านตะเคียน(สำโรงทาบ)สุรินทร์
2299โรงเรียนบ้านตะเคียนช่างเหล็กศรีสะเกษ
2300โรงเรียนบ้านตะเคียนรามศรีสะเกษ
2301โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ยชลบุรี
2302โรงเรียนบ้านตะเคียนเภาสงขลา
2303โรงเรียนบ้านตะเบาะเพชรบูรณ์
2304โรงเรียนบ้านตะเสะตรัง
2305โรงเรียนบ้านตะแกรงนครราชสีมา
2306โรงเรียนบ้านตะแบกงามนครสวรรค์
2307โรงเรียนบ้านตะโกสระแก้ว
2308โรงเรียนบ้านตะโกนครราชสีมา
2309โรงเรียนบ้านตะโกบุรีรัมย์
2310โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรบุรีรัมย์
2311โรงเรียนบ้านตะโกโคกนครราชสีมา
2312โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีบุรีรัมย์
2313โรงเรียนบ้านตะโละยะลา
2314โรงเรียนบ้านตะโละปัตตานี
2315โรงเรียนบ้านตะโละนราธิวาส
2316โรงเรียนบ้านตะโละดารามันปัตตานี
2317โรงเรียนบ้านตะโละใสสตูล
2318โรงเรียนบ้านตะโละไกรทองปัตตานี
2319โรงเรียนบ้านตะโล๊ะซูแมยะลา
2320โรงเรียนบ้านตะโล๊ะหะลอยะลา
2321โรงเรียนบ้านตังศรีสะเกษ
2322โรงเรียนบ้านตังกาเด็งยะลา
2323โรงเรียนบ้านตันหยงยะลา
2324โรงเรียนบ้านตันหยงปัตตานี
2325โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอปัตตานี
2326โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละปัตตานี
2327โรงเรียนบ้านตันหยงโปสตูล
2328โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคารตาก
2329โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยาตาก
2330โรงเรียนบ้านตากวนสุรินทร์
2331โรงเรียนบ้านตากองบุรีรัมย์
2332โรงเรียนบ้านตากิ่มนครราชสีมา
2333โรงเรียนบ้านตากูกสุรินทร์
2334โรงเรียนบ้านตากแดดสุรินทร์
2335โรงเรียนบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี
2336โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาสุราษฎร์ธานี
2337โรงเรียนบ้านตาคงสุรินทร์
2338โรงเรียนบ้านตาจั่นนครราชสีมา
2339โรงเรียนบ้านตาชียะลา
2340โรงเรียนบ้านตาดอุดรธานี
2341โรงเรียนบ้านตาดสกลนคร
2342โรงเรียนบ้านตาดกลอยเพชรบูรณ์
2343โรงเรียนบ้านตาดทองยโสธร
2344โรงเรียนบ้านตาทองศรีสะเกษ
2345โรงเรียนบ้านตานีสุรินทร์
2346โรงเรียนบ้านตาบานราธิวาส
2347โรงเรียนบ้านตามูลจันทบุรี
2348โรงเรียนบ้านตารามบุรีรัมย์
2349โรงเรียนบ้านตาลสกลนคร
2350โรงเรียนบ้านตาลดำชลบุรี
2351โรงเรียนบ้านตาลราษฎร์อุทิศนครพนม
2352โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคันศรีสะเกษ
2353โรงเรียนบ้านตาลเลียนสกลนคร
2354โรงเรียนบ้านตาลเหนือเชียงใหม่
2355โรงเรียนบ้านตาสายะลา
2356โรงเรียนบ้านตาสุดศรีสะเกษ
2357โรงเรียนบ้านตาอุดศรีสะเกษ
2358โรงเรียนบ้านตาฮะสุรินทร์
2359โรงเรียนบ้านตาเน๊าะปูเต๊ะยะลา
2360โรงเรียนบ้านตาเบาสุรินทร์
2361โรงเรียนบ้านตาเมียงสุรินทร์
2362โรงเรียนบ้านตาเรืองจันทบุรี
2363โรงเรียนบ้านตาเหล็งบุรีรัมย์
2364โรงเรียนบ้านตาแกบุรีรัมย์
2365โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัดสุรินทร์
2366โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงวร้อยเอ็ด
2367โรงเรียนบ้านตาโกนศรีสะเกษ
2368โรงเรียนบ้านตาโมอุบลราชธานี
2369โรงเรียนบ้านตาโมมสุรินทร์
2370โรงเรียนบ้านตำหรุ (วังประชาสงเคราะห์)ประจวบคีรีขันธ์
2371โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็กศรีสะเกษ
2372โรงเรียนบ้านติม(พันธ์พิทยาคม)ศรีสะเกษ
2373โรงเรียนบ้านติ้วยโสธร
2374โรงเรียนบ้านตีบใต้เพชรบูรณ์
2375โรงเรียนบ้านตึกสุโขทัย
2376โรงเรียนบ้านตึกชุมสุรินทร์
2377โรงเรียนบ้านตือมายูนราธิวาส
2378โรงเรียนบ้านตือเบาะปัตตานี
2379โรงเรียนบ้านตุงลอยเชียงใหม่
2380โรงเรียนบ้านตุงลุงเหนืออุบลราชธานี
2381โรงเรียนบ้านตุ๊กแกนครสวรรค์
2382โรงเรียนบ้านตูบช้างบุรีรัมย์
2383โรงเรียนบ้านตูมอุดรธานี
2384โรงเรียนบ้านตูมศรีสะเกษ
2385โรงเรียนบ้านตูมราษฎร์บูรณะนครราชสีมา
2386โรงเรียนบ้านต่างตานครราชสีมา
2387โรงเรียนบ้านต้นปรงตรัง
2388โรงเรียนบ้านต้นประดู่พัทลุง
2389โรงเรียนบ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91สุราษฎร์ธานี
2390โรงเรียนบ้านต้นยวนสุราษฎร์ธานี
2391โรงเรียนบ้านต้นรุงเชียงใหม่
2392โรงเรียนบ้านต้นส้านสงขลา
2393โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร)นครพนม
2394โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลาอุดรธานี
2395โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซบึงกาฬ
2396โรงเรียนบ้านต้อนหนองคาย
2397โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคารกาฬสินธุ์
2398โรงเรียนบ้านต๋อมพะเยา
2399โรงเรียนบ้านถนนปัตตานี
2400โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1)บุรีรัมย์
2401โรงเรียนบ้านถนนชัยสุรินทร์
2402โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)บุรีรัมย์
2403โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่นครราชสีมา
2404โรงเรียนบ้านถนนโพธิ์นครราชสีมา
2405โรงเรียนบ้านถลุงเหล็กลพบุรี
2406โรงเรียนบ้านถาวรบุรีรัมย์
2407โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)แพร่
2408โรงเรียนบ้านถ่อน (คุรุราษฎร์สามัคคี)สกลนคร
2409โรงเรียนบ้านถ่อนนาเพลินอุดรธานี
2410โรงเรียนบ้านถ้ำ ตชด.เชียงราย
2411โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์พะเยา
2412โรงเรียนบ้านถ้ำลอดแม่ฮ่องสอน
2413โรงเรียนบ้านถ้ำเต่าสกลนคร
2414โรงเรียนบ้านถ้ำโกบกระบี่
2415โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์สระแก้ว
2416โรงเรียนบ้านทรงธรรมกำแพงเพชร
2417โรงเรียนบ้านทรัพย์พุทราเพชรบูรณ์
2418โรงเรียนบ้านทรัพย์มะนาวกำแพงเพชร
2419โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ขอนแก่น
2420โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญจันทบุรี
2421โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญนครราชสีมา
2422โรงเรียนบ้านทรายขาวกระบี่
2423โรงเรียนบ้านทรายพูลอุบลราชธานี
2424โรงเรียนบ้านทรายมูลขอนแก่น
2425โรงเรียนบ้านทรายมูลหนองบัวลำภู
2426โรงเรียนบ้านทรายมูล (นารถเกษมสงเคราะห์)เชียงใหม่
2427โรงเรียนบ้านทรายมูล(จันทน์รัตนานุเคราะห์)อุบลราชธานี
2428โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์)ยโสธร
2429โรงเรียนบ้านทรายแก้วยะลา
2430โรงเรียนบ้านทรายแดงระนอง
2431โรงเรียนบ้านทวดทองนครศรีธรรมราช
2432โรงเรียนบ้านทวารไพรสุรินทร์
2433โรงเรียนบ้านทองมงคลประจวบคีรีขันธ์
2434โรงเรียนบ้านทองสายหนองคาย
2435โรงเรียนบ้านทอนนราธิวาส
2436โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้องสุราษฎร์ธานี
2437โรงเรียนบ้านทอนเหรียนตรัง
2438โรงเรียนบ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์)นครราชสีมา
2439โรงเรียนบ้านทะเลสองห้องนครศรีธรรมราช
2440โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศกระบี่
2441โรงเรียนบ้านทับช้างจันทบุรี
2442โรงเรียนบ้านทับช้างนครราชสีมา
2443โรงเรียนบ้านทับร้างชลบุรี
2444โรงเรียนบ้านทับโกบสงขลา
2445โรงเรียนบ้านทับโพธิ์วิทยาสุรินทร์
2446โรงเรียนบ้านทับใต้ประจวบคีรีขันธ์
2447โรงเรียนบ้านทับใหม่สุราษฎร์ธานี
2448โรงเรียนบ้านทัพกระบือสุรินทร์
2449โรงเรียนบ้านทัพทันสุรินทร์
2450โรงเรียนบ้านทัพพระยากาญจนบุรี
2451โรงเรียนบ้านทัพหลวงสระแก้ว
2452โรงเรียนบ้านทัพหลวงสุพรรณบุรี
2453โรงเรียนบ้านทาป่าสักลำพูน
2454โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนานครราชสีมา
2455โรงเรียนบ้านทำเนียบสุราษฎร์ธานี
2456โรงเรียนบ้านทุ่งกรวดนครศรีธรรมราช
2457โรงเรียนบ้านทุ่งกระถินราชบุรี
2458โรงเรียนบ้านทุ่งกระโตนประจวบคีรีขันธ์
2459โรงเรียนบ้านทุ่งกราดชลบุรี
2460โรงเรียนบ้านทุ่งกลมชลบุรี
2461โรงเรียนบ้านทุ่งกวางน่าน
2462โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวพวงเชียงใหม่
2463โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหางลำพูน
2464โรงเรียนบ้านทุ่งคาชลบุรี
2465โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา)ภูเก็ต
2466โรงเรียนบ้านทุ่งค่ายตรัง
2467โรงเรียนบ้านทุ่งงายสงขลา
2468โรงเรียนบ้านทุ่งชนนครศรีธรรมราช
2469โรงเรียนบ้านทุ่งดินดำสุพรรณบุรี
2470โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่มสตูล
2471โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุกกำแพงเพชร
2472โรงเรียนบ้านทุ่งต่อตรัง
2473โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีพะเยา
2474โรงเรียนบ้านทุ่งถ้ำตาก
2475โรงเรียนบ้านทุ่งทองกำแพงเพชร
2476โรงเรียนบ้านทุ่งนารีพัทลุง
2477โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยาอุทัยธานี
2478โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียนสงขลา
2479โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49สตูล
2480โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยน่าน
2481โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอยขอนแก่น
2482โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาวสงขลา
2483โรงเรียนบ้านทุ่งปรือกระบี่
2484โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัดสกลนคร
2485โรงเรียนบ้านทุ่งพระสระแก้ว
2486โรงเรียนบ้านทุ่งมนขอนแก่น
2487โรงเรียนบ้านทุ่งมนอุทัยธานี
2488โรงเรียนบ้านทุ่งมนยโสธร
2489โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัยกำแพงเพชร
2490โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอกสุพรรณบุรี
2491โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่ากาญจนบุรี
2492โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรังสตูล
2493โรงเรียนบ้านทุ่งม่านเชียงราย
2494โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาเชียงราย
2495โรงเรียนบ้านทุ่งยาวตรัง
2496โรงเรียนบ้านทุ่งยาวแม่ฮ่องสอน
2497โรงเรียนบ้านทุ่งวังบุรีรัมย์
2498โรงเรียนบ้านทุ่งสมอเพชรบูรณ์
2499โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างบุรีรัมย์
2500โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่งอุทัยธานี
2501โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษาฉะเชิงเทรา
2502โรงเรียนบ้านทุ่งส่ายฉะเชิงเทรา
2503โรงเรียนบ้านทุ่งหงาวระนอง
2504โรงเรียนบ้านทุ่งหลุกเชียงใหม่
2505โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้างลำพูน
2506โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคนสระแก้ว
2507โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะนครศรีธรรมราช
2508โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้าชุมพร
2509โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ดประจวบคีรีขันธ์
2510โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดระยอง
2511โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์พังงา
2512โรงเรียนบ้านทุ่งเทิงอุบลราชธานี
2513โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีเพชรบูรณ์
2514โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดกระบี่
2515โรงเรียนบ้านทุ่งเสียนสุราษฎร์ธานี
2516โรงเรียนบ้านทุ่งแขวนนครราชสีมา
2517โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)แพร่
2518โรงเรียนบ้านทุ่งแจงราชบุรี
2519โรงเรียนบ้านทุ่งโต๊ะดังนราธิวาส
2520โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งเชียงใหม่
2521โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78แม่ฮ่องสอน
2522โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัยนาท
2523โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)แพร่
2524โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่อุดรธานี
2525โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
2526โรงเรียนบ้านทุ่งไพลสงขลา
2527โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์)ขอนแก่น
2528โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา)นครพนม
2529โรงเรียนบ้านท่อเมืองลังเชียงใหม่
2530โรงเรียนบ้านท่ากกต้องบึงกาฬ
2531โรงเรียนบ้านท่ากลอยฉะเชิงเทรา
2532โรงเรียนบ้านท่ากะบากสระแก้ว
2533โรงเรียนบ้านท่าก่ออุบลราชธานี
2534โรงเรียนบ้านท่าขนอนสุราษฎร์ธานี
2535โรงเรียนบ้านท่าขอนยางมหาสารคาม
2536โรงเรียนบ้านท่าขึ้นกำแพงเพชร
2537โรงเรียนบ้านท่าข้ามเพชรบูรณ์
2538โรงเรียนบ้านท่าข้ามปัตตานี
2539โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฉะเชิงเทรา
2540โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)นครพนม
2541โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี)นครสวรรค์
2542โรงเรียนบ้านท่าฉางระนอง
2543โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)สุโขทัย
2544โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2)อุบลราชธานี
2545โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ยเลย
2546โรงเรียนบ้านท่าดินดำลพบุรี
2547โรงเรียนบ้านท่าดินแดงกาญจนบุรี
2548โรงเรียนบ้านท่าตอนเชียงใหม่
2549โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์เพชรบุรี
2550โรงเรียนบ้านท่าตูมปราจีนบุรี
2551โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพังอุดรธานี
2552โรงเรียนบ้านท่าทองดำฉะเชิงเทรา
2553โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภาสุราษฎร์ธานี
2554โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อยขอนแก่น
2555โรงเรียนบ้านท่านางแนวขอนแก่น
2556โรงเรียนบ้านท่านุ่นพังงา
2557โรงเรียนบ้านท่าน้ำปัตตานี
2558โรงเรียนบ้านท่าบ่ออุบลราชธานี
2559โรงเรียนบ้านท่าบ่อ(บ่อศรีรัตนอำนวย)นครพนม
2560โรงเรียนบ้านท่าประดู่ตราด
2561โรงเรียนบ้านท่าฝางประจวบคีรีขันธ์
2562โรงเรียนบ้านท่าพลเพชรบูรณ์
2563โรงเรียนบ้านท่าพุทรากำแพงเพชร
2564โรงเรียนบ้านท่ามงคลน่าน
2565โรงเรียนบ้านท่ามะกรูดนครสวรรค์
2566โรงเรียนบ้านท่ามะกากาญจนบุรี
2567โรงเรียนบ้านท่ามะขามราชบุรี
2568โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยาสระบุรี
2569โรงเรียนบ้านท่ามะปริงชุมพร
2570โรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองกาญจนบุรี
2571โรงเรียนบ้านท่ามะแกงเชียงใหม่
2572โรงเรียนบ้านท่ามักกะสังสุโขทัย
2573โรงเรียนบ้านท่าม่วงสุราษฎร์ธานี
2574โรงเรียนบ้านท่าม่วงลพบุรี
2575โรงเรียนบ้านท่าม่วงร้อยเอ็ด
2576โรงเรียนบ้านท่าม่วงนครศรีธรรมราช
2577โรงเรียนบ้านท่ายมอุดรธานี
2578โรงเรียนบ้านท่ายางเพชรบุรี
2579โรงเรียนบ้านท่าลาดอุบลราชธานี
2580โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองบัวลำภู
2581โรงเรียนบ้านท่าลาดพัทลุง
2582โรงเรียนบ้านท่าลาด (ดอนมดแดง)อุบลราชธานี
2583โรงเรียนบ้านท่าลำบิดระยอง
2584โรงเรียนบ้านท่าลี่อุดรธานี
2585โรงเรียนบ้านท่าลี่เลย
2586โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยาอุดรธานี
2587โรงเรียนบ้านท่าวังผาน่าน
2588โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่นบึงกาฬ
2589โรงเรียนบ้านท่าศิลาสุรินทร์
2590โรงเรียนบ้านท่าสนุกพังงา
2591โรงเรียนบ้านท่าสว่างสุรินทร์
2592โรงเรียนบ้านท่าสองคอนมหาสารคาม
2593โรงเรียนบ้านท่าสะอาดบึงกาฬ
2594โรงเรียนบ้านท่าสะแกพิษณุโลก
2595โรงเรียนบ้านท่าสักอุตรดิตถ์
2596โรงเรียนบ้านท่าสาปยะลา
2597โรงเรียนบ้านท่าสีไคบึงกาฬ
2598โรงเรียนบ้านท่าส้มตรัง
2599โรงเรียนบ้านท่าหลวงอุบลราชธานี
2600โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำอุบลราชธานี
2601โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทรายเชียงใหม่
2602โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)พิจิตร
2603โรงเรียนบ้านท่าอาจตาก
2604โรงเรียนบ้านท่าอุเทนนครพนม
2605โรงเรียนบ้านท่าอ่างนครราชสีมา
2606โรงเรียนบ้านท่าเกวียนเชียงใหม่
2607โรงเรียนบ้านท่าเกวียนสระแก้ว
2608โรงเรียนบ้านท่าเกษมสระแก้ว
2609โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกิื้ออุปถัมภ์)อุดรธานี
2610โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมวิทยายลนครราชสีมา
2611โรงเรียนบ้านท่าเรือปัตตานี
2612โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)ตราด
2613โรงเรียนบ้านท่าเลียบฉะเชิงเทรา
2614โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคีนครราชสีมา
2615โรงเรียนบ้านท่าเวียงลำปาง
2616โรงเรียนบ้านท่าเสด็จสุพรรณบุรี
2617โรงเรียนบ้านท่าเสียวอุดรธานี
2618โรงเรียนบ้านท่าเสียวร้อยเอ็ด
2619โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึมอุบลราชธานี
2620โรงเรียนบ้านท่าแซะสุราษฎร์ธานี
2621โรงเรียนบ้านท่าแดงเพชรบูรณ์
2622โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)เพชรบุรี
2623โรงเรียนบ้านท่าโป่งชัยภูมิ
2624โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดงแม่ฮ่องสอน
2625โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์สงขลา
2626โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ศรีอุบลราชธานี
2627โรงเรียนบ้านท่าโสมอุดรธานี
2628โรงเรียนบ้านท่าไทรนครศรีธรรมราช
2629โรงเรียนบ้านท่าไม้ชัยนาท
2630โรงเรียนบ้านท่าไม้กำแพงเพชร
2631โรงเรียนบ้านท่าไม้ลายชุมพร
2632โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญบึงกาฬ
2633โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)อุบลราชธานี
2634โรงเรียนบ้านทุ่งคานราธิวาส
2635โรงเรียนบ้านท้องคุ้งสมุทรปราการ
2636โรงเรียนบ้านท้องโกงกางนครศรีธรรมราช
2637โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ในฉะเชิงเทรา
2638โรงเรียนบ้านธวัชบุรีร้อยเอ็ด
2639โรงเรียนบ้านธาตุอุบลราชธานี
2640โรงเรียนบ้านธาตุขอนแก่น
2641โรงเรียนบ้านธาตุ ธาตุศึกษาวิทยาสุรินทร์
2642โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)ศรีสะเกษ
2643โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกงพะเยา
2644โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมศรีสะเกษ
2645โรงเรียนบ้านธาตุวิทยาเลย
2646โรงเรียนบ้านธารทองแดงสระบุรี
2647โรงเรียนบ้านธารทิพย์เพชรบูรณ์
2648โรงเรียนบ้านธารนพเก้าสระแก้ว
2649โรงเรียนบ้านธารปราสาทนครราชสีมา
2650โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)กำแพงเพชร
2651โรงเรียนบ้านนกงางระนอง
2652โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้าลพบุรี
2653โรงเรียนบ้านนอกปัตตานี
2654โรงเรียนบ้านนาสงขลา
2655โรงเรียนบ้านนาระนอง
2656โรงเรียนบ้านนานครราชสีมา
2657โรงเรียนบ้านนาน่าน
2658โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)นครนายก
2659โรงเรียนบ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)นครราชสีมา
2660โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา)สระแก้ว
2661โรงเรียนบ้านนากระตึบร้อยเอ็ด
2662โรงเรียนบ้านนากระแซงอุบลราชธานี
2663โรงเรียนบ้านนากลางหนองบัวลำภู
2664โรงเรียนบ้านนากลางนครราชสีมา
2665โรงเรียนบ้านนากั้งบึงกาฬ
2666โรงเรียนบ้านนากุงยางคำนครพนม
2667โรงเรียนบ้านนาก้านเหลืองขอนแก่น
2668โรงเรียนบ้านนาขนวนศรีสะเกษ
2669โรงเรียนบ้านนาขมิ้นนครพนม
2670โรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง)บึงกาฬ
2671โรงเรียนบ้านนาขาม(ศรีชมภู)บึงกาฬ
2672โรงเรียนบ้านนาข่อยยะลา
2673โรงเรียนบ้านนาคอกควายนครพนม
2674โรงเรียนบ้านนาคานหักประชานุสรณ์ชัยภูมิ
2675โรงเรียนบ้านนาคายอุบลราชธานี
2676โรงเรียนบ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม)มุกดาหาร
2677โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคารสกลนคร
2678โรงเรียนบ้านนาคำหลวงอุดรธานี
2679โรงเรียนบ้านนาคูกาฬสินธุ์
2680โรงเรียนบ้านนาคูณน้อยหนองหัวงัวนครพนม
2681โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนากาฬสินธุ์
2682โรงเรียนบ้านนาค้อเลย
2683โรงเรียนบ้านนาค้อกลางปัตตานี
2684โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือปัตตานี
2685โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ปัตตานี
2686โรงเรียนบ้านนางหลงนครศรีธรรมราช
2687โรงเรียนบ้านนางัวอุดรธานี
2688โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญาบึงกาฬ
2689โรงเรียนบ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร)เพชรบูรณ์
2690โรงเรียนบ้านนางามมิตรภาพที่131สระแก้ว
2691โรงเรียนบ้านนางแก้วสตูล
2692โรงเรียนบ้านนางแดดเหนือชัยภูมิ
2693โรงเรียนบ้านนาจานอุดรธานี
2694โรงเรียนบ้านนาจานนครพนม
2695โรงเรียนบ้านนาจาน(นาเยีย)อุบลราชธานี
2696โรงเรียนบ้านนาจาน(พิบูลมังสาหาร)อุบลราชธานี
2697โรงเรียนบ้านนาจานนาเจริญขอนแก่น
2698โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์อุดรธานี
2699โรงเรียนบ้านนาชม (นาชมพิทยาสิทธิ์)ร้อยเอ็ด
2700โรงเรียนบ้านนาชุมแสงขอนแก่น
2701โรงเรียนบ้านนาชุมแสงอุดรธานี
2702โรงเรียนบ้านนาชุมใต้อุบลราชธานี
2703โรงเรียนบ้านนาซ่าวเลย
2704โรงเรียนบ้านนาดงบึงกาฬ
2705โรงเรียนบ้านนาดอกคำเลย
2706โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯเลย
2707โรงเรียนบ้านนาดินดำเลย
2708โรงเรียนบ้านนาดีหนองบัวลำภู
2709โรงเรียนบ้านนาดีขอนแก่น
2710โรงเรียนบ้านนาดีหนองคาย
2711โรงเรียนบ้านนาดีสุรินทร์
2712โรงเรียนบ้านนาดีค่ายสว่างวิทยาหนองบัวลำภู
2713โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญอุบลราชธานี
2714โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงอุดรธานี
2715โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางอุดรธานี
2716โรงเรียนบ้านนาด่านหนองบัวลำภู
2717โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศสกลนคร
2718โรงเรียนบ้านนาตะกุดเพชรบูรณ์
2719โรงเรียนบ้านนาตะแบง1มุกดาหาร
2720โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์)สุรินทร์
2721โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่งอุดรธานี
2722โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่าสกลนคร
2723โรงเรียนบ้านนาตาลเหนืออุบลราชธานี
2724โรงเรียนบ้านนาตาลใต้อุบลราชธานี
2725โรงเรียนบ้านนาตาวงษ์นครราชสีมา
2726โรงเรียนบ้านนาตำเสานครศรีธรรมราช
2727โรงเรียนบ้านนาทมอุดรธานี
2728โรงเรียนบ้านนาทมร้อยเอ็ด
2729โรงเรียนบ้านนาทมนครพนม
2730โรงเรียนบ้านนาทรายบึงกาฬ
2731โรงเรียนบ้านนาทวีสงขลา
2732โรงเรียนบ้านนาทะเลตรัง
2733โรงเรียนบ้านนาทุ่งเพชรบูรณ์
2734โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่งนครพนม
2735โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพรอุดรธานี
2736โรงเรียนบ้านนาน้อยนครพนม
2737โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่มอุดรธานี
2738โรงเรียนบ้านนาบอนกาฬสินธุ์
2739โรงเรียนบ้านนาบัวอุดรธานี
2740โรงเรียนบ้านนาบัวอุตรดิตถ์
2741โรงเรียนบ้านนาบัวสุรินทร์
2742โรงเรียนบ้านนาบัวสกลนคร
2743โรงเรียนบ้านนาปงกระบี่
2744โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ชัยภูมิ
2745โรงเรียนบ้านนาประดู่ปัตตานี
2746โรงเรียนบ้านนาปรังสงขลา
2747โรงเรียนบ้านนาฝายอุดรธานี
2748โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ขอนแก่น
2749โรงเรียนบ้านนาพินอุบลราชธานี
2750โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยาพิจิตร
2751โรงเรียนบ้านนาพู่อุดรธานี
2752โรงเรียนบ้านนามะเฟืองหนองบัวลำภู
2753โรงเรียนบ้านนามั่งอุดรธานี
2754โรงเรียนบ้านนามึนอุบลราชธานี
2755โรงเรียนบ้านนามูลขอนแก่น
2756โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้นนครพนม
2757โรงเรียนบ้านนายมอำนาจเจริญ
2758โรงเรียนบ้านนายมอุดรธานี
2759โรงเรียนบ้านนายมเพชรบูรณ์
2760โรงเรียนบ้านนายางอุตรดิตถ์
2761โรงเรียนบ้านนายางมุกดาหาร
2762โรงเรียนบ้านนายางน่าน
2763โรงเรียนบ้านนายาวเพชรบูรณ์
2764โรงเรียนบ้านนายูงอุบลราชธานี
2765โรงเรียนบ้านนายูง(นายูง)อุดรธานี
2766โรงเรียนบ้านนายูง(ศรีธาตุ)อุดรธานี
2767โรงเรียนบ้านนาราบน่าน
2768โรงเรียนบ้านนารายณ์นครราชสีมา
2769โรงเรียนบ้านนารีชัยภูมิ
2770โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)สุรินทร์
2771โรงเรียนบ้านนาล้อมพิษณุโลก
2772โรงเรียนบ้านนาวงศ์น่าน
2773โรงเรียนบ้านนาวัวเลย
2774โรงเรียนบ้านนาวิทยาคมสุราษฎร์ธานี
2775โรงเรียนบ้านนาศรีนวลบุรีรัมย์
2776โรงเรียนบ้านนาศรีสุขสุรินทร์
2777โรงเรียนบ้านนาสนาดก์จันทบุรี
2778โรงเรียนบ้านนาสวรรค์บึงกาฬ
2779โรงเรียนบ้านนาสะแบงบึงกาฬ
2780โรงเรียนบ้านนาสามัคคีอุบลราชธานี
2781โรงเรียนบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
2782โรงเรียนบ้านนาสิงห์บึงกาฬ
2783โรงเรียนบ้านนาสีดาชัยภูมิ
2784โรงเรียนบ้านนาสีนวลสกลนคร
2785โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59เลย
2786โรงเรียนบ้านนาส่วงอุบลราชธานี
2787โรงเรียนบ้านนาหนองทุ่มชัยภูมิ
2788โรงเรียนบ้านนาหนังหนองคาย
2789โรงเรียนบ้านนาหนาดนครพนม
2790โรงเรียนบ้านนาหวายเชียงใหม่
2791โรงเรียนบ้านนาหว้าอุบลราชธานี
2792โรงเรียนบ้านนาหว้านครพนม
2793โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อนครพนม
2794โรงเรียนบ้านนาห้วยแคนอุบลราชธานี
2795โรงเรียนบ้านนาอิซางอุตรดิตถ์
2796โรงเรียนบ้านนาอินอุตรดิตถ์
2797โรงเรียนบ้านนาอินทร์ นาโอ นาคอยพัฒนานครพนม
2798โรงเรียนบ้านนาอุดมมุกดาหาร
2799โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)แพร่
2800โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำสกลนคร
2801โรงเรียนบ้านนาฮำหนองคาย
2802โรงเรียนบ้านนาเกตุปัตตานี
2803โรงเรียนบ้านนาเกลือตรัง
2804โรงเรียนบ้านนาเกษมเจริญวิทยาอุบลราชธานี
2805โรงเรียนบ้านนาเกาสุรินทร์
2806โรงเรียนบ้านนาเกาะชัยภูมิ
2807โรงเรียนบ้านนาเก็นอุดรธานี
2808โรงเรียนบ้านนาเขนครพนม
2809โรงเรียนบ้านนาเคียนนครศรีธรรมราช
2810โรงเรียนบ้านนาเจริญหนองบัวลำภู
2811โรงเรียนบ้านนาเจริญ(พิบูลมังสาหาร)อุบลราชธานี
2812โรงเรียนบ้านนาเจริญ(เดชอุดม)อุบลราชธานี
2813โรงเรียนบ้านนาเฉลียงเพชรบูรณ์
2814โรงเรียนบ้านนาเฉลียงใต้เพชรบูรณ์
2815โรงเรียนบ้านนาเดื่อสกลนคร
2816โรงเรียนบ้านนาเต่านครพนม
2817โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่หนองคาย
2818โรงเรียนบ้านนาเมืองเพชรตรัง
2819โรงเรียนบ้านนาเลามหาสารคาม
2820โรงเรียนบ้านนาเลิงหนองบัวลำภู
2821โรงเรียนบ้านนาเลียงนครพนม
2822โรงเรียนบ้านนาเลี่ยงลำพูน
2823โรงเรียนบ้านนาเสนครศรีธรรมราช
2824โรงเรียนบ้านนาเสือหลายมุกดาหาร
2825โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดมบึงกาฬ
2826โรงเรียนบ้านนาแกชัยภูมิ
2827โรงเรียนบ้านนาแกหนองบัวลำภู
2828โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็กนครพนม
2829โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐลำปาง
2830โรงเรียนบ้านนาแคนอุบลราชธานี
2831โรงเรียนบ้านนาแซงร้อยเอ็ด
2832โรงเรียนบ้านนาแปนเลย
2833โรงเรียนบ้านนาแพงร้อยเอ็ด
2834โรงเรียนบ้านนาโกเลย
2835โรงเรียนบ้านนาโคกเลย
2836โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่นครพนม
2837โรงเรียนบ้านนาโตงตรัง
2838โรงเรียนบ้านนาโนนศรีสะเกษ
2839โรงเรียนบ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)ตาก
2840โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่มุกดาหาร
2841โรงเรียนบ้านนาโป่งเลย
2842โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อุบลราชธานี
2843โรงเรียนบ้านนาโพธิ์มุกดาหาร
2844โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นครพนม
2845โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)ร้อยเอ็ด
2846โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนาสกลนคร
2847โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจานพิษณุโลก
2848โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหินยโสธร
2849โรงเรียนบ้านนาใหญ่สุราษฎร์ธานี
2850โรงเรียนบ้านนาไค้น่าน
2851โรงเรียนบ้านนาไพรอุตรดิตถ์
2852โรงเรียนบ้านนาไพรงามศรีสะเกษ
2853โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนาอุดรธานี
2854โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโตยะลา
2855โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาลอุดรธานี
2856โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนายะลา
2857โรงเรียนบ้านนิเวศน์ร้อยเอ็ด
2858โรงเรียนบ้านนเรศสุพรรณบุรี
2859โรงเรียนบ้านน้อย 'ปรึกอุทิศ'พิจิตร
2860โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กพิษณุโลก
2861โรงเรียนบ้านน้ำกระจายสงขลา
2862โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)นครพนม
2863โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)นครพนม
2864โรงเรียนบ้านน้ำก้อเพชรบูรณ์
2865โรงเรียนบ้านน้ำขวบ-โนนดู่(กองทัพบกอุปถัมภ์)ศรีสะเกษ
2866โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นอุบลราชธานี
2867โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่น่าน
2868โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้งกาญจนบุรี
2869โรงเรียนบ้านน้ำคำสุรินทร์
2870โรงเรียนบ้านน้ำคำศรีสะเกษ
2871โรงเรียนบ้านน้ำจำเชียงราย
2872โรงเรียนบ้านน้ำจืดน้อยระนอง
2873โรงเรียนบ้านน้ำฉาสุราษฎร์ธานี
2874โรงเรียนบ้านน้ำชุนเพชรบูรณ์
2875โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญสระแก้ว
2876โรงเรียนบ้านน้ำซึมอุดรธานี
2877โรงเรียนบ้านน้ำดำปัตตานี
2878โรงเรียนบ้านน้ำตกพัทลุง
2879โรงเรียนบ้านน้ำตกนครศรีธรรมราช
2880โรงเรียนบ้านน้ำท่วมอำนาจเจริญ
2881โรงเรียนบ้านน้ำบ่อปัตตานี
2882โรงเรียนบ้านน้ำปาดพิษณุโลก
2883โรงเรียนบ้านน้ำปู่อุดรธานี
2884โรงเรียนบ้านน้ำผึ้งอ่างทอง
2885โรงเรียนบ้านน้ำพริกพิษณุโลก
2886โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214อุตรดิตถ์
2887โรงเรียนบ้านน้ำพุอุทัยธานี
2888โรงเรียนบ้านน้ำภูเลย
2889โรงเรียนบ้านน้ำมินพะเยา
2890โรงเรียนบ้านน้ำยาวน่าน
2891โรงเรียนบ้านน้ำรินพิษณุโลก
2892โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรร)แพร่
2893โรงเรียนบ้านน้ำลัดเชียงราย
2894โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19หนองคาย
2895โรงเรียนบ้านน้ำหมันอุตรดิตถ์
2896โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)อุตรดิตถ์
2897โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมร้อยเอ็ด
2898โรงเรียนบ้านน้ำฮูแม่ฮ่องสอน
2899โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
2900โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยนน่าน
2901โรงเรียนบ้านน้ำเขียว (มัธยม)สุรินทร์
2902โรงเรียนบ้านน้ำเค็มพังงา
2903โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงวันครู 2501มุกดาหาร
2904โรงเรียนบ้านน้ำเรื่องสุโขทัย
2905โรงเรียนบ้านน้ำเลียงน่าน
2906โรงเรียนบ้านน้ำแคมเลย
2907โรงเรียนบ้านน้ำแพร่เชียงใหม่
2908โรงเรียนบ้านน้ำแรมแพร่
2909โรงเรียนบ้านน้ำโค้งน่าน
2910โรงเรียนบ้านน้ำโมงปางสาน่าน
2911โรงเรียนบ้านน้ำใสปัตตานี
2912โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ร้อยเอ็ด
2913โรงเรียนบ้านบกอำนาจเจริญ
2914โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)อุบลราชธานี
2915โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำอุบลราชธานี
2916โรงเรียนบ้านบกแดงผักขะย่าศรีสะเกษ
2917โรงเรียนบ้านบกโนนเรียงหนองบัวลำภู
2918โรงเรียนบ้านบงตันเชียงใหม่
2919โรงเรียนบ้านบนปัตตานี
2920โรงเรียนบ้านบนควนนครศรีธรรมราช
2921โรงเรียนบ้านบรบือมหาสารคาม
2922โรงเรียนบ้านบวกลำพูน
2923โรงเรียนบ้านบอนศรีสะเกษ
2924โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุงสกลนคร
2925โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศสกลนคร
2926โรงเรียนบ้านบอมลำปาง
2927โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์บึงกาฬ
2928โรงเรียนบ้านบะหว้าสกลนคร
2929โรงเรียนบ้านบักจรังสุรินทร์
2930โรงเรียนบ้านบักดอกสุรินทร์
2931โรงเรียนบ้านบักดองศรีสะเกษ
2932โรงเรียนบ้านบันนังบูโยยะลา
2933โรงเรียนบ้านบันนังสตาอินทรฉัตรฯยะลา
2934โรงเรียนบ้านบัวหนองคาย
2935โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา)สกลนคร
2936โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)ชัยภูมิ
2937โรงเรียนบ้านบัวขาว (วันครู 2500)กาฬสินธุ์
2938โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคีสกลนคร
2939โรงเรียนบ้านบัวชุมลพบุรี
2940โรงเรียนบ้านบัวถนนบุรีรัมย์
2941โรงเรียนบ้านบัวระรมย์ศรีสะเกษ
2942โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุงสกลนคร
2943โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)ศรีสะเกษ
2944โรงเรียนบ้านบัวเชดสุรินทร์
2945โรงเรียนบ้านบัวโคกบึงกาฬ
2946โรงเรียนบ้านบากอุบลราชธานี
2947โรงเรียนบ้านบาก2มุกดาหาร
2948โรงเรียนบ้านบากง(ยะรัง)ปัตตานี
2949โรงเรียนบ้านบากง(หนองจิก)ปัตตานี
2950โรงเรียนบ้านบากันกระบี่
2951โรงเรียนบ้านบางกงสระบุรี
2952โรงเรียนบ้านบางกระบือนครศรีธรรมราช
2953โรงเรียนบ้านบางกระสั้นพระนครศรีอยุธยา
2954โรงเรียนบ้านบางกรักพังงา
2955โรงเรียนบ้านบางขุนทองนราธิวาส
2956โรงเรียนบ้านบางครามกระบี่
2957โรงเรียนบ้านบางครามตรัง
2958โรงเรียนบ้านบางคูภูเก็ต
2959โรงเรียนบ้านบางจากสมุทรปราการ
2960โรงเรียนบ้านบางฉางนครศรีธรรมราช
2961โรงเรียนบ้านบางตะเภานครศรีธรรมราช
2962โรงเรียนบ้านบางทองภูเก็ต
2963โรงเรียนบ้านบางนอนระนอง
2964โรงเรียนบ้านบางน้อยนครศรีธรรมราช
2965โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืดสมุทรสาคร
2966โรงเรียนบ้านบางปรุระนอง
2967โรงเรียนบ้านบางปิ้งสมุทรสาคร
2968โรงเรียนบ้านบางปูปัตตานี
2969โรงเรียนบ้านบางพระตรัง
2970โรงเรียนบ้านบางมวงพัทลุง
2971โรงเรียนบ้านบางมะนาวนราธิวาส
2972โรงเรียนบ้านบางมะรวดปัตตานี
2973โรงเรียนบ้านบางม่วงพังงา
2974โรงเรียนบ้านบางราพาปัตตานี
2975โรงเรียนบ้านบางริ้นระนอง
2976โรงเรียนบ้านบางรูปสุราษฎร์ธานี
2977โรงเรียนบ้านบางละมุงชลบุรี
2978โรงเรียนบ้านบางลางยะลา
2979โรงเรียนบ้านบางลาดกำแพงเพชร
2980โรงเรียนบ้านบางวันพังงา
2981โรงเรียนบ้านบางสองราระนอง
2982โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์
2983โรงเรียนบ้านบางสักตรัง
2984โรงเรียนบ้านบางสำโรงสุราษฎร์ธานี
2985โรงเรียนบ้านบางหมากตรัง
2986โรงเรียนบ้านบางหยีชุมพร
2987โรงเรียนบ้านบางหลามพังงา
2988โรงเรียนบ้านบางหอยกระบี่
2989โรงเรียนบ้านบางหินระนอง
2990โรงเรียนบ้านบางเจริญกระบี่
2991โรงเรียนบ้านบางเจริญประจวบคีรีขันธ์
2992โรงเรียนบ้านบางเทาภูเก็ต
2993โรงเรียนบ้านบางเบนระนอง
2994โรงเรียนบ้านบางเป้าตรัง
2995โรงเรียนบ้านบางเลนนครปฐม
2996โรงเรียนบ้านบางเหียนกระบี่
2997โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)เพชรบุรี
2998โรงเรียนบ้านบางแฟบสงขลา
2999โรงเรียนบ้านบางใหญ่สุราษฎร์ธานี
3000โรงเรียนบ้านบางใหญ่พังงา
3001โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุนสุราษฎร์ธานี
3002โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคีชุมพร
3003โรงเรียนบ้านบาตะกูโบปัตตานี
3004โรงเรียนบ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์)ยะลา
3005โรงเรียนบ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66นราธิวาส
3006โรงเรียนบ้านบานาปัตตานี
3007โรงเรียนบ้านบาราเฮาะปัตตานี
3008โรงเรียนบ้านบาละยะลา
3009โรงเรียนบ้านบาละแตปัตตานี
3010โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงนราธิวาส
3011โรงเรียนบ้านบาเงงปัตตานี
3012โรงเรียนบ้านบาเจาะยะลา
3013โรงเรียนบ้านบาโงยซิแนยะลา
3014โรงเรียนบ้านบาโงระนะนราธิวาส
3015โรงเรียนบ้านบาโดยะลา
3016โรงเรียนบ้านบาโหยสงขลา
3017โรงเรียนบ้านบิงนครราชสีมา
3018โรงเรียนบ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์นครราชสีมา
3019โรงเรียนบ้านบึงชลบุรี
3020โรงเรียนบ้านบึงสกลนคร
3021โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร)ชลบุรี
3022โรงเรียนบ้านบึงกระดานพิษณุโลก
3023โรงเรียนบ้านบึงกาฬบึงกาฬ
3024โรงเรียนบ้านบึงขวางสุรินทร์
3025โรงเรียนบ้านบึงตะกูชลบุรี
3026โรงเรียนบ้านบึงตะโกนครราชสีมา
3027โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)พิจิตร
3028โรงเรียนบ้านบึงตาต้าระยอง
3029โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น'ทศอุปถัมภ์'พิจิตร
3030โรงเรียนบ้านบึงทับปรางค์นครราชสีมา
3031โรงเรียนบ้านบึงนาจานเพชรบูรณ์
3032โรงเรียนบ้านบึงน้ำใสยะลา
3033โรงเรียนบ้านบึงพร้าวพิษณุโลก
3034โรงเรียนบ้านบึงพิไกรกำแพงเพชร
3035โรงเรียนบ้านบึงมาลย์กำแพงเพชร
3036โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์นครสวรรค์
3037โรงเรียนบ้านบึงสามพันเพชรบูรณ์
3038โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขตกำแพงเพชร
3039โรงเรียนบ้านบึงสารนครราชสีมา
3040โรงเรียนบ้านบึงสำราญกำแพงเพชร
3041โรงเรียนบ้านบึงหญ้าสุโขทัย
3042โรงเรียนบ้านบึงหล่มกำแพงเพชร
3043โรงเรียนบ้านบึงหล่มนครสวรรค์
3044โรงเรียนบ้านบึงหอมอุบลราชธานี
3045โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์ชลบุรี
3046โรงเรียนบ้านบึงเฒ่าพิจิตร
3047โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นขอนแก่น
3048โรงเรียนบ้านบือจะปัตตานี
3049โรงเรียนบ้านบือเจาะปัตตานี
3050โรงเรียนบ้านบือเระปัตตานี
3051โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)นครราชสีมา
3052โรงเรียนบ้านบุกระสังบุรีรัมย์
3053โรงเรียนบ้านบุกระโทกนครราชสีมา
3054โรงเรียนบ้านบุญช่วยบุรีรัมย์
3055โรงเรียนบ้านบุดียะลา
3056โรงเรียนบ้านบุตะโกนครราชสีมา
3057โรงเรียนบ้านบุตาโฮ-โนนกลางนครราชสีมา
3058โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ปราจีนบุรี
3059โรงเรียนบ้านบุยาวศรีสะเกษ
3060โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์นครสวรรค์
3061โรงเรียนบ้านบุวิทยาสรรค์บุรีรัมย์
3062โรงเรียนบ้านบุสูงปราจีนบุรี
3063โรงเรียนบ้านบุโบยสตูล
3064โรงเรียนบ้านบุไผ่นครราชสีมา
3065โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าเพชรบูรณ์
3066โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลงอุบลราชธานี
3067โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยาพิษณุโลก
3068โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลานอุดรธานี
3069โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยมอุทัยธานี
3070โรงเรียนบ้านบุ่งเบาบุรีรัมย์
3071โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัดหนองบัวลำภู
3072โรงเรียนบ้านบูกิ๊ตยือแรนราธิวาส
3073โรงเรียนบ้านบูดนปัตตานี
3074โรงเรียนบ้านบูดีปัตตานี
3075โรงเรียนบ้านบูเกะสูดอนราธิวาส
3076โรงเรียนบ้านบ่อกรังสุราษฎร์ธานี
3077โรงเรียนบ้านบ่อกวางทองชลบุรี
3078โรงเรียนบ้านบ่อคู่ลพบุรี
3079โรงเรียนบ้านบ่อทรายพัทลุง
3080โรงเรียนบ้านบ่อทองนครราชสีมา
3081โรงเรียนบ้านบ่อทองนราธิวาส
3082โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุนครปฐม
3083โรงเรียนบ้านบ่อผุดสุราษฎร์ธานี
3084โรงเรียนบ้านบ่อพระสุราษฎร์ธานี
3085โรงเรียนบ้านบ่อยางอุทัยธานี
3086โรงเรียนบ้านบ่อระแหงกาญจนบุรี
3087โรงเรียนบ้านบ่อรังเพชรบูรณ์
3088โรงเรียนบ้านบ่อวินชลบุรี
3089โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาทเชียงใหม่
3090โรงเรียนบ้านบ่อหยวกน่าน
3091โรงเรียนบ้านบ่อหลวงเชียงใหม่
3092โรงเรียนบ้านบ่อหลวงน่าน
3093โรงเรียนบ้านบ่อหินตรัง
3094โรงเรียนบ้านบ่อห้อลำปาง
3095โรงเรียนบ้านบ่ออิฐสงขลา
3096โรงเรียนบ้านบ่อเตยสงขลา
3097โรงเรียนบ้านบ่อแก้วกำแพงเพชร
3098โรงเรียนบ้านบ่อแก้วเชียงใหม่
3099โรงเรียนบ้านบ่อแก้วแพร่
3100โรงเรียนบ้านบ่อแสนพังงา
3101โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์)มหาสารคาม
3102โรงเรียนบ้านบ่อไทยเพชรบูรณ์
3103โรงเรียนบ้านบ้าหวีตรัง
3104โรงเรียนบ้านปงเชียงใหม่
3105โรงเรียนบ้านปงพะเยา
3106โรงเรียนบ้านปงน่าน
3107โรงเรียนบ้านปงตำเชียงใหม่
3108โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)แพร่
3109โรงเรียนบ้านปงสนุกน่าน
3110โรงเรียนบ้านปงสนุกลำปาง
3111โรงเรียนบ้านปงแพ่งลำปาง
3112โรงเรียนบ้านปงใหม่พะเยา
3113โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ตาก
3114โรงเรียนบ้านประกอบสงขลา
3115โรงเรียนบ้านประจันปัตตานี
3116โรงเรียนบ้านประจําไม้กาญจนบุรี
3117โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์กำแพงเพชร
3118โรงเรียนบ้านประดาหักอุทัยธานี
3119โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมลนครปฐม
3120โรงเรียนบ้านประตูพลิกสุราษฎร์ธานี
3121โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอสุรินทร์
3122โรงเรียนบ้านประทุนอายองสุรินทร์
3123โรงเรียนบ้านประพาสปราจีนบุรี
3124โรงเรียนบ้านปรางค์น่าน
3125โรงเรียนบ้านปรางค์นครราชสีมา
3126โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศนครศรีธรรมราช
3127โรงเรียนบ้านปราสาทศรีสะเกษ
3128โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58สุรินทร์
3129โรงเรียนบ้านปราสาทเบงสุรินทร์
3130โรงเรียนบ้านปรือคันศรีสะเกษ
3131โรงเรียนบ้านปรือน้อยประจวบคีรีขันธ์
3132โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ศรีสะเกษ
3133โรงเรียนบ้านปลวกแดงระยอง
3134โรงเรียนบ้านปลักบ่อสงขลา
3135โรงเรียนบ้านปลักปลานราธิวาส
3136โรงเรียนบ้านปลักแตนปัตตานี
3137โรงเรียนบ้านปลักแรดพิษณุโลก
3138โรงเรียนบ้านปลัดสุรินทร์
3139โรงเรียนบ้านปลัดมุมบุรีรัมย์
3140โรงเรียนบ้านปลาดุกอุบลราชธานี
3141โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20ฉะเชิงเทรา
3142โรงเรียนบ้านปลายคลอง(ชัยบุรี)สุราษฎร์ธานี
3143โรงเรียนบ้านปลายคลอง(พุนพิน)สุราษฎร์ธานี
3144โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยสมุทรสาคร
3145โรงเรียนบ้านปลายดาบนครราชสีมา
3146โรงเรียนบ้านปลายน้ำสุราษฎร์ธานี
3147โรงเรียนบ้านปลายเสนครศรีธรรมราช
3148โรงเรียนบ้านปวงลำพูน
3149โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)ลำพูน
3150โรงเรียนบ้านปวงตึกสุรินทร์
3151โรงเรียนบ้านปวนพุเลย
3152โรงเรียนบ้านปอบิดนครราชสีมา
3153โรงเรียนบ้านปอพานหนองโนมหาสารคาม
3154โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)ร้อยเอ็ด
3155โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา)สุรินทร์
3156โรงเรียนบ้านปะกาจินอปัตตานี
3157โรงเรียนบ้านปะกาฮะรังปัตตานี
3158โรงเรียนบ้านปะดะดอนราธิวาส
3159โรงเรียนบ้านปะตงจันทบุรี
3160โรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)ปัตตานี
3161โรงเรียนบ้านปะอาตราด
3162โรงเรียนบ้านปะอาวอุบลราชธานี
3163โรงเรียนบ้านปะเหลียนตรัง
3164โรงเรียนบ้านปะโคอุดรธานี
3165โรงเรียนบ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี)ชัยภูมิ
3166โรงเรียนบ้านปันเจอร์สตูล
3167โรงเรียนบ้านปัวพะเยา
3168โรงเรียนบ้านปั้นหม้อจันทบุรี
3169โรงเรียนบ้านปากกะแดะสุราษฎร์ธานี
3170โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)แพร่
3171โรงเรียนบ้านปากข้าวสารสระบุรี
3172โรงเรียนบ้านปากคลองชุมพร
3173โรงเรียนบ้านปากคลองร่วมสุโขทัย
3174โรงเรียนบ้านปากคลองลานกำแพงเพชร
3175โรงเรียนบ้านปากคะยางสุโขทัย
3176โรงเรียนบ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)นครราชสีมา
3177โรงเรียนบ้านปากดงอุดรธานี
3178โรงเรียนบ้านปากด่านสุราษฎร์ธานี
3179โรงเรียนบ้านปากทางท่าลี่เชียงใหม่
3180โรงเรียนบ้านปากน้ำเพชรบูรณ์
3181โรงเรียนบ้านปากน้ำอุบลราชธานี
3182โรงเรียนบ้านปากน้ำนครศรีธรรมราช
3183โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมนาวาสงเคราะห์)ชุมพร
3184โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณประจวบคีรีขันธ์
3185โรงเรียนบ้านปากบางสตูล
3186โรงเรียนบ้านปากบางสะกอมสงขลา
3187โรงเรียนบ้านปากบาราสตูล
3188โรงเรียนบ้านปากปวนเลย
3189โรงเรียนบ้านปากปาดอุตรดิตถ์
3190โรงเรียนบ้านปากพญานครศรีธรรมราช
3191โรงเรียนบ้านปากพรุนครศรีธรรมราช
3192โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)พังงา
3193โรงเรียนบ้านปากลงนครศรีธรรมราช
3194โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124พังงา
3195โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนองอุบลราชธานี
3196โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)นครพนม
3197โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทองอุดรธานี
3198โรงเรียนบ้านปากเหมืองเชียงใหม่
3199โรงเรียนบ้านปากแพรกระยอง
3200โรงเรียนบ้านปางลำพูน
3201โรงเรียนบ้านปางขนุนกำแพงเพชร
3202โรงเรียนบ้านปางคามแม่ฮ่องสอน
3203โรงเรียนบ้านปางคึกเชียงราย
3204โรงเรียนบ้านปางตองแม่ฮ่องสอน
3205โรงเรียนบ้านปางปอยเชียงใหม่
3206โรงเรียนบ้านปางป๋อเชียงใหม่
3207โรงเรียนบ้านปางมดแดงพะเยา
3208โรงเรียนบ้านปางมะเยาเชียงใหม่
3209โรงเรียนบ้านปางวุ้นอุตรดิตถ์
3210โรงเรียนบ้านปางสวรรค์นครสวรรค์
3211โรงเรียนบ้านปางสุดนครสวรรค์
3212โรงเรียนบ้านปางส้านตาก
3213โรงเรียนบ้านปางอุ๋งเชียงใหม่
3214โรงเรียนบ้านปางเกี๊ยะเชียงใหม่
3215โรงเรียนบ้านปางเป๋ยน่าน
3216โรงเรียนบ้านปางแก(สภาประชานุกูล)นครราชสีมา
3217โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่อุทัยธานี
3218โรงเรียนบ้านปาดังยอนราธิวาส
3219โรงเรียนบ้านปานันปัตตานี
3220โรงเรียนบ้านปาเระปัตตานี
3221โรงเรียนบ้านปาแดรูยะลา
3222โรงเรียนบ้านปิงหลวงน่าน
3223โรงเรียนบ้านปินพะเยา
3224โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)แพร่
3225โรงเรียนบ้านปุนศรีสะเกษ
3226โรงเรียนบ้านปุลากงปัตตานี
3227โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุงสกลนคร
3228โรงเรียนบ้านปูลัยยะลา
3229โรงเรียนบ้านปูลูอุดรธานี
3230โรงเรียนบ้านปูเต้อตาก
3231โรงเรียนบ้านปูโป๊ะนราธิวาส
3232โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคีบึงกาฬ
3233โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)พิษณุโลก
3234โรงเรียนบ้านป่ากลาง(มิตรภาพที่ 166)น่าน
3235โรงเรียนบ้านป่ากล้วยขอนแก่น
3236โรงเรียนบ้านป่ากะพี้อุตรดิตถ์
3237โรงเรียนบ้านป่ากุงน้อยอุบลราชธานี
3238โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะสุโขทัย
3239โรงเรียนบ้านป่าก้าวอุดรธานี
3240โรงเรียนบ้านป่าก๊อเชียงใหม่
3241โรงเรียนบ้านป่าข่าอุบลราชธานี
3242โรงเรียนบ้านป่าคลอกภูเก็ต
3243โรงเรียนบ้านป่าคาหนองบัวลำภู
3244โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วงแพร่
3245โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮีขอนแก่น
3246โรงเรียนบ้านป่าชันบุรีรัมย์
3247โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือเชียงราย
3248โรงเรียนบ้านป่าติ้วเชียงใหม่
3249โรงเรียนบ้านป่าถล่มประจวบคีรีขันธ์
3250โรงเรียนบ้านป่าบงเชียงราย
3251โรงเรียนบ้านป่าบงเพชรบูรณ์
3252โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์เชียงราย
3253โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จันเชียงราย
3254โรงเรียนบ้านป่าบอนปัตตานี
3255โรงเรียนบ้านป่าผางสกลนคร
3256โรงเรียนบ้านป่าม่วงปัตตานี
3257โรงเรียนบ้านป่ายางเชียงราย
3258โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)ชลบุรี
3259โรงเรียนบ้านป่าลานแม่ฮ่องสอน
3260โรงเรียนบ้านป่าวิไลจันทบุรี
3261โรงเรียนบ้านป่าสักแพร่
3262โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)พิษณุโลก
3263โรงเรียนบ้านป่าหวังยะลา
3264โรงเรียนบ้านป่าอ้ออุทัยธานี
3265โรงเรียนบ้านป่าเตยมุกดาหาร
3266โรงเรียนบ้านป่าเร็ดสงขลา
3267โรงเรียนบ้านป่าเลาสุโขทัย
3268โรงเรียนบ้านป่าเลาลำพูน
3269โรงเรียนบ้านป่าเสร้าเชียงใหม่
3270โรงเรียนบ้านป่าเหวลำปาง
3271โรงเรียนบ้านป่าแงะเชียงราย
3272โรงเรียนบ้านป่าแดงเพชรบูรณ์
3273โรงเรียนบ้านป่าแดงเชียงใหม่
3274โรงเรียนบ้านป่าแดงเชียงราย
3275โรงเรียนบ้านป่าแดงพิษณุโลก
3276โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)แพร่
3277โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)ชลบุรี
3278โรงเรียนบ้านป่าแดงงามหนองบัวลำภู
3279โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวงเชียงราย
3280โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)เชียงราย
3281โรงเรียนบ้านป่าแลวหลวงวิทยาน่าน
3282โรงเรียนบ้านป่าโมงอุบลราชธานี
3283โรงเรียนบ้านป่าโอนสงขลา
3284โรงเรียนบ้านป่าไม้แดงเชียงใหม่
3285โรงเรียนบ้านป่าไหม้ปัตตานี
3286โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพลตราด
3287โรงเรียนบ้านผักกะย่ายโสธร
3288โรงเรียนบ้านผักตบประชานุกูลอุดรธานี
3289โรงเรียนบ้านผักบุ้งอุดรธานี
3290โรงเรียนบ้านผักบุ้งศรีสะเกษ
3291โรงเรียนบ้านผักไหมสุรินทร์
3292โรงเรียนบ้านผาขามขอนแก่น
3293โรงเรียนบ้านผาขาวเลย
3294โรงเรียนบ้านผาตั้งพะเยา
3295โรงเรียนบ้านผาปูนเชียงใหม่
3296โรงเรียนบ้านผาลาดลำพูน
3297โรงเรียนบ้านผาลาดพะเยา
3298โรงเรียนบ้านผาเดื่อเชียงราย
3299โรงเรียนบ้านผาแก้วอุบลราชธานี
3300โรงเรียนบ้านผาแบ่นเลย
3301โรงเรียนบ้านผำโนนสว่างร้อยเอ็ด
3302โรงเรียนบ้านผึ้งนครพนม
3303โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคมนครพนม
3304โรงเรียนบ้านผือหนองคาย
3305โรงเรียนบ้านผือสุรินทร์
3306โรงเรียนบ้านผือศรีสะเกษ
3307โรงเรียนบ้านผือ (ประชาพัฒนา)สุรินทร์
3308โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์อุดรธานี
3309โรงเรียนบ้านผือฮียโสธร
3310โรงเรียนบ้านผไทรินทร์บุรีรัมย์
3311โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพงสกลนคร
3312โรงเรียนบ้านฝั่งตื้นเชียงราย
3313โรงเรียนบ้านฝั่งเพอุบลราชธานี
3314โรงเรียนบ้านฝั่งแดงหนองบัวลำภู
3315โรงเรียนบ้านฝั่งแดงนครพนม
3316โรงเรียนบ้านฝางปัตตานี
3317โรงเรียนบ้านฝายเพชรบูรณ์
3318โรงเรียนบ้านฝ้ายบุรีรัมย์
3319โรงเรียนบ้านพนมดินสุรินทร์
3320โรงเรียนบ้านพนมรอกนครสวรรค์
3321โรงเรียนบ้านพนมไพรร้อยเอ็ด
3322โรงเรียนบ้านพนอมนครพนม
3323โรงเรียนบ้านพนาทักษิณนราธิวาส
3324โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์นครสวรรค์
3325โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)สุรินทร์
3326โรงเรียนบ้านพรหมสะอาดสุรินทร์
3327โรงเรียนบ้านพระนอนเชียงใหม่
3328โรงเรียนบ้านพระนั่งดินพะเยา
3329โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือขอนแก่น
3330โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์หนองคาย
3331โรงเรียนบ้านพระพุทธนครราชสีมา
3332โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคีนครราชสีมา
3333โรงเรียนบ้านพระเพลิงสระแก้ว
3334โรงเรียนบ้านพระแก้วสุรินทร์
3335โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์)ศรีสะเกษ
3336โรงเรียนบ้านพรานกระต่ายกำแพงเพชร
3337โรงเรียนบ้านพรานเหมือนอุดรธานี
3338โรงเรียนบ้านพรุดินนากระบี่
3339โรงเรียนบ้านพรุนายขาวพัทลุง
3340โรงเรียนบ้านพรุยายชีสุราษฎร์ธานี
3341โรงเรียนบ้านพรุเตยกระบี่
3342โรงเรียนบ้านพร่อนยะลา
3343โรงเรียนบ้านพร้าวหนองบัวลำภู
3344โรงเรียนบ้านพร้าวพิษณุโลก
3345โรงเรียนบ้านพลกรัง(เดชาติวงค์คงฤทธิ์อนุสรณ์)นครราชสีมา
3346โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมระยอง
3347โรงเรียนบ้านพลจลกนครราชสีมา
3348โรงเรียนบ้านพลวง (พรหมบำรุงราษฎร์)สุรินทร์
3349โรงเรียนบ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)นครราชสีมา
3350โรงเรียนบ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)พระนครศรีอยุธยา
3351โรงเรียนบ้านพลายชุมพลพิษณุโลก
3352โรงเรียนบ้านพวงพยอมพะเยา
3353โรงเรียนบ้านพอกอุบลราชธานี
3354โรงเรียนบ้านพอกศรีสะเกษ
3355โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วงสกลนคร
3356โรงเรียนบ้านพะทายนครพนม
3357โรงเรียนบ้านพะวรศรีสะเกษ
3358โรงเรียนบ้านพะเด๊ะตาก
3359โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุงสกลนคร
3360โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยาศรีสะเกษ
3361โรงเรียนบ้านพะไลนครราชสีมา
3362โรงเรียนบ้านพังขวางวัฒนศิลป์สกลนคร
3363โรงเรียนบ้านพังปริงนครศรีธรรมราช
3364โรงเรียนบ้านพังเคนอุบลราชธานี
3365โรงเรียนบ้านพังโคน (จำปาสามัคคีวิทยา)สกลนคร
3366โรงเรียนบ้านพัฒนาสุราษฎร์ธานี
3367โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคีชัยภูมิ
3368โรงเรียนบ้านพัดโบกกำแพงเพชร
3369โรงเรียนบ้านพันษีสุรินทร์
3370โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอกชลบุรี
3371โรงเรียนบ้านพันเสาพิษณุโลก
3372โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุงสกลนคร
3373โรงเรียนบ้านพิงพวย(เสียงราษฎร์พัฒนา)ศรีสะเกษ
3374โรงเรียนบ้านพิชิตคเชนทร์นครราชสีมา
3375โรงเรียนบ้านพุขามเพชรบูรณ์
3376โรงเรียนบ้านพุทรานครราชสีมา
3377โรงเรียนบ้านพุน้อยประจวบคีรีขันธ์
3378โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนสุพรรณบุรี
3379โรงเรียนบ้านพุเลียบกาญจนบุรี
3380โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลางพัทลุง
3381โรงเรียนบ้านพ่อมิ่งปัตตานี
3382โรงเรียนบ้านฟ้าน่าน
3383โรงเรียนบ้านฟ้าห่วนอุบลราชธานี
3384โรงเรียนบ้านฟ้าห่วนยโสธร
3385โรงเรียนบ้านภูกระแตนครพนม
3386โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครองสุรินทร์
3387โรงเรียนบ้านภูดินหินกองชัยภูมิ
3388โรงเรียนบ้านภูมะหรี่อุบลราชธานี
3389โรงเรียนบ้านภูมิซรอลศรีสะเกษ
3390โรงเรียนบ้านภูมิศาลาศรีสะเกษ
3391โรงเรียนบ้านภูเขาทองระนอง
3392โรงเรียนบ้านภูเขาลาดนครราชสีมา
3393โรงเรียนบ้านภูเงินพะเยา
3394โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)ศรีสะเกษ
3395โรงเรียนบ้านภูเหล็กขอนแก่น
3396โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีสระบุรี
3397โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยาเชียงราย
3398โรงเรียนบ้านมรสวบประจวบคีรีขันธ์
3399โรงเรียนบ้านมหาเจริญสระแก้ว
3400โรงเรียนบ้านมหาโพธิลพบุรี
3401โรงเรียนบ้านมอสมบัติกำแพงเพชร
3402โรงเรียนบ้านมอสมบูรณ์มิตรภาพที่ 189กำแพงเพชร
3403โรงเรียนบ้านมอเจริญกำแพงเพชร
3404โรงเรียนบ้านมอเหนือหนองบัวลำภู
3405โรงเรียนบ้านมะกอกหวานลพบุรี
3406โรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์)จันทบุรี
3407โรงเรียนบ้านมะขามภูมิศรีสะเกษ
3408โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)นครราชสีมา
3409โรงเรียนบ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์)นครราชสีมา
3410โรงเรียนบ้านมะนังกาหยีนราธิวาส
3411โรงเรียนบ้านมะนังปันยังนราธิวาส
3412โรงเรียนบ้านมะนาวหวานลพบุรี
3413โรงเรียนบ้านมะปริงปัตตานี
3414โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียวปัตตานี
3415โรงเรียนบ้านมะมังบุรีรัมย์
3416โรงเรียนบ้านมะรือโบตกนราธิวาส
3417โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199นราธิวาส
3418โรงเรียนบ้านมะรุมนครราชสีมา
3419โรงเรียนบ้านมะเกลือโนนทองชัยภูมิ
3420โรงเรียนบ้านมะเกลือใหม่นครราชสีมา
3421โรงเรียนบ้านมะเดื่อระยอง
3422โรงเรียนบ้านมะเดื่อทองประจวบคีรีขันธ์
3423โรงเรียนบ้านมะเลาะสุราษฎร์ธานี
3424โรงเรียนบ้านมาบกระเปาพิจิตร
3425โรงเรียนบ้านมาบกรูดชลบุรี
3426โรงเรียนบ้านมาบตาพุดระยอง
3427โรงเรียนบ้านมาบนาดีฉะเชิงเทรา
3428โรงเรียนบ้านมาบฟักทองชลบุรี
3429โรงเรียนบ้านมาบยางพรระยอง
3430โรงเรียนบ้านมาบลำบิดชลบุรี
3431โรงเรียนบ้านมาบไผ่ชลบุรี
3432โรงเรียนบ้านมาแฮยะลา
3433โรงเรียนบ้านมือบานราธิวาส
3434โรงเรียนบ้านมูเซอเชียงใหม่
3435โรงเรียนบ้านมูโนะนราธิวาส
3436โรงเรียนบ้านม่วงขอนแก่น
3437โรงเรียนบ้านม่วงอุตรดิตถ์
3438โรงเรียนบ้านม่วงสงขลา
3439โรงเรียนบ้านม่วงศรีสะเกษ
3440โรงเรียนบ้านม่วงบุรีรัมย์
3441โรงเรียนบ้านม่วงกาชังยโสธร
3442โรงเรียนบ้านม่วงกุลกาฬสินธุ์
3443โรงเรียนบ้านม่วงคอนสายอุดรธานี
3444โรงเรียนบ้านม่วงคำสกลนคร
3445โรงเรียนบ้านม่วงคำแพร่
3446โรงเรียนบ้านม่วงค่อมลพบุรี
3447โรงเรียนบ้านม่วงงามสงขลา
3448โรงเรียนบ้านม่วงชุมเชียงใหม่
3449โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาดร้อยเอ็ด
3450โรงเรียนบ้านม่วงนาดีอุบลราชธานี
3451โรงเรียนบ้านม่วงประชาบำรุงอุดรธานี
3452โรงเรียนบ้านม่วงป็อกเชียงใหม่
3453โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมสกลนคร
3454โรงเรียนบ้านม่วงพุ่มสงขลา
3455โรงเรียนบ้านม่วงยายเชียงราย
3456โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์สกลนคร
3457โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาสกลนคร
3458โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคีอุดรธานี
3459โรงเรียนบ้านม่วงสามปีลำพูน
3460โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)พิษณุโลก
3461โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่าอุบลราชธานี
3462โรงเรียนบ้านม่วงโคนอุบลราชธานี
3463โรงเรียนบ้านม่วงโตนลำพูน
3464โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์สกลนคร
3465โรงเรียนบ้านม่อนปิ่นเชียงใหม่
3466โรงเรียนบ้านยวดอุดรธานี
3467โรงเรียนบ้านยอดดอนชีอุบลราชธานี
3468โรงเรียนบ้านยะพอตาก
3469โรงเรียนบ้านยะรังปัตตานี
3470โรงเรียนบ้านยะลายะลา
3471โรงเรียนบ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)นราธิวาส
3472โรงเรียนบ้านยะหายะลา
3473โรงเรียนบ้านยางเลย
3474โรงเรียนบ้านยาง 'คุรุราษฎร์รังสรรค์'บุรีรัมย์
3475โรงเรียนบ้านยางกระจับสุรินทร์
3476โรงเรียนบ้านยางกระเดาอุบลราชธานี
3477โรงเรียนบ้านยางขามพะเยา
3478โรงเรียนบ้านยางครกเชียงใหม่
3479โรงเรียนบ้านยางคำขอนแก่น
3480โรงเรียนบ้านยางงามสุราษฎร์ธานี
3481โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่ศรีสะเกษ
3482โรงเรียนบ้านยางน้อยตองปิดศรีสะเกษ
3483โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้เพชรบุรี
3484โรงเรียนบ้านยางรากลพบุรี
3485โรงเรียนบ้านยางลุ่มอุบลราชธานี
3486โรงเรียนบ้านยางวิทยานครราชสีมา
3487โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่มอุบลราชธานี
3488โรงเรียนบ้านยางสูง(กาญจนบุรี เขต4)กาญจนบุรี
3489โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วยหนองบัวลำภู
3490โรงเรียนบ้านยางหวายชัยภูมิ
3491โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อยร้อยเอ็ด
3492โรงเรียนบ้านยางเตี้ยสุรินทร์
3493โรงเรียนบ้านยางเปาเชียงใหม่
3494โรงเรียนบ้านยางเมืองสุโขทัย
3495โรงเรียนบ้านยางเหล่าสวนกล้วยอุดรธานี
3496โรงเรียนบ้านยางเอนระยอง
3497โรงเรียนบ้านยางเอือดศรีสะเกษ
3498โรงเรียนบ้านยางโทนลพบุรี
3499โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์สกลนคร
3500โรงเรียนบ้านยางโองนอกตาก
3501โรงเรียนบ้านยานิงนราธิวาส
3502โรงเรียนบ้านยาบีปัตตานี
3503โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำอุดรธานี
3504โรงเรียนบ้านยามูเฉลิมปัตตานี
3505โรงเรียนบ้านยายจั่นระยอง
3506โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่งเพชรบูรณ์
3507โรงเรียนบ้านยือโระยะลา
3508โรงเรียนบ้านยู้น่าน
3509โรงเรียนบ้านย่านซื่อ (มิตรภาพที่ 147)สตูล
3510โรงเรียนบ้านย่านตาขาวตรัง
3511โรงเรียนบ้านย่านอุดมกระบี่
3512โรงเรียนบ้านระกาศรีสะเกษ
3513โรงเรียนบ้านระกาสังแกสุรินทร์
3514โรงเรียนบ้านระตะสงขลา
3515โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร)บุรีรัมย์
3516โรงเรียนบ้านระมาดค้อสุรินทร์
3517โรงเรียนบ้านระวิงเพชรบูรณ์
3518โรงเรียนบ้านระหว่างควนพัทลุง
3519โรงเรียนบ้านระเริงนครราชสีมา
3520โรงเรียนบ้านระเวียงสุรินทร์
3521โรงเรียนบ้านระแงงสุรินทร์
3522โรงเรียนบ้านระแว้งปัตตานี
3523โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)สงขลา
3524โรงเรียนบ้านรังแตนระนอง
3525โรงเรียนบ้านรัตนะขอนแก่น
3526โรงเรียนบ้านรัตนะสระแก้ว
3527โรงเรียนบ้านรางกระต่ายกาญจนบุรี
3528โรงเรียนบ้านรางสาลี่กาญจนบุรี
3529โรงเรียนบ้านรานอยะลา
3530โรงเรียนบ้านรามราชนครพนม
3531โรงเรียนบ้านรามันยะลา
3532โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์สุโขทัย
3533โรงเรียนบ้านราวอ(ปะนาเระ)ปัตตานี
3534โรงเรียนบ้านราวอ(มายอ)ปัตตานี
3535โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินชัยภูมิ
3536โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสานจิตสุราษฎร์ธานี
3537โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนานครราชสีมา
3538โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญสระบุรี
3539โรงเรียนบ้านราหุลเพชรบูรณ์
3540โรงเรียนบ้านราโมงยะลา
3541โรงเรียนบ้านรินหลวงเชียงใหม่
3542โรงเรียนบ้านริมใต้เชียงใหม่
3543โรงเรียนบ้านริแงนราธิวาส
3544โรงเรียนบ้านรุงศรีสะเกษ
3545โรงเรียนบ้านรุนสุรินทร์
3546โรงเรียนบ้านรูสะมิแลปัตตานี
3547โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2ตาก
3548โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 3ตาก
3549โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4ตาก
3550โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองฉะเชิงเทรา
3551โรงเรียนบ้านร่องคำร้อยเอ็ด
3552โรงเรียนบ้านร่องจว้าพะเยา
3553โรงเรียนบ้านร่องตาทีอุทัยธานี
3554โรงเรียนบ้านร่องน้ำเชียงใหม่
3555โรงเรียนบ้านร่องฟองแพร่
3556โรงเรียนบ้านร่องสะอาดศรีสะเกษ
3557โรงเรียนบ้านร่องส้านพะเยา
3558โรงเรียนบ้านร่องห้าพะเยา
3559โรงเรียนบ้านร่องแมดพะเยา
3560โรงเรียนบ้านร่อนทองบุรีรัมย์
3561โรงเรียนบ้านร่าปูกระบี่
3562โรงเรียนบ้านร้องน่าน
3563โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)แพร่
3564โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าวพิษณุโลก
3565โรงเรียนบ้านร้องลึกอุตรดิตถ์
3566โรงเรียนบ้านร้องเรือลำพูน
3567โรงเรียนบ้านร้านตัดผมชุมพร
3568โรงเรียนบ้านลดาปัตตานี
3569โรงเรียนบ้านลอมคอมขอนแก่น
3570โรงเรียนบ้านละมงค์สุรินทร์
3571โรงเรียนบ้านละลมศรีสะเกษ
3572โรงเรียนบ้านละลมติมสระแก้ว
3573โรงเรียนบ้านละว้าวังควายสุพรรณบุรี
3574โรงเรียนบ้านละหานชัยภูมิ
3575โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)บุรีรัมย์
3576โรงเรียนบ้านละหานสามัคคีนครราชสีมา
3577โรงเรียนบ้านละหารยามูปัตตานี
3578โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้ระนอง
3579โรงเรียนบ้านละอูบแม่ฮ่องสอน
3580โรงเรียนบ้านละเบิกตาฮีงศรีสะเกษ
3581โรงเรียนบ้านละเวี้ย (แปลงคุรุราษฎร์บำรุง)บุรีรัมย์
3582โรงเรียนบ้านละเอาะสุรินทร์
3583โรงเรียนบ้านละเอาะศรีสะเกษ
3584โรงเรียนบ้านละแอยะลา
3585โรงเรียนบ้านละโว้นครราชสีมา
3586โรงเรียนบ้านลันแต้สุรินทร์
3587โรงเรียนบ้านลางาสงขลา
3588โรงเรียนบ้านลาดกระทิงฉะเชิงเทรา
3589โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)สกลนคร
3590โรงเรียนบ้านลาดวิถีประจวบคีรีขันธ์
3591โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเพชรบุรี
3592โรงเรียนบ้านลาดใต้ชัยภูมิ
3593โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ชัยภูมิ
3594โรงเรียนบ้านลานเชียงใหม่
3595โรงเรียนบ้านลานกระบือสุโขทัย
3596โรงเรียนบ้านลานช้างปัตตานี
3597โรงเรียนบ้านลานตาบัวกำแพงเพชร
3598โรงเรียนบ้านลานวิทยาคมขอนแก่น
3599โรงเรียนบ้านลานสะเดากำแพงเพชร
3600โรงเรียนบ้านลาหงาสตูล
3601โรงเรียนบ้านลาแลนราธิวาส
3602โรงเรียนบ้านลำชิงสงขลา
3603โรงเรียนบ้านลำตะคร้อเพชรบูรณ์
3604โรงเรียนบ้านลำทับกระบี่
3605โรงเรียนบ้านลำนางแก้วนครราชสีมา
3606โรงเรียนบ้านลำนารวยเพชรบูรณ์
3607โรงเรียนบ้านลำพยนต์นครสวรรค์
3608โรงเรียนบ้านลำพระราชบุรี
3609โรงเรียนบ้านลำมะโกรกกำแพงเพชร
3610โรงเรียนบ้านลำลองสงขลา
3611โรงเรียนบ้านลำหักนครศรีธรรมราช
3612โรงเรียนบ้านลำเพิญ(อรุณราษฎร์สงเคราะห์)สุรินทร์
3613โรงเรียนบ้านลำแก่นพังงา
3614โรงเรียนบ้านลำแดงพระนครศรีอยุธยา
3615โรงเรียนบ้านลิพังตรัง
3616โรงเรียนบ้านลิมุด (บุญชอบ สาครินทร์)ยะลา
3617โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่นกาญจนบุรี
3618โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้าศรีสะเกษ
3619โรงเรียนบ้านลุงเขว้านครราชสีมา
3620โรงเรียนบ้านลุมพุกคลองแก้วศรีสะเกษ
3621โรงเรียนบ้านลูโบะบายะนราธิวาส
3622โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเยาะนราธิวาส
3623โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยังยะลา
3624โรงเรียนบ้านวนท่าแครงฉะเชิงเทรา
3625โรงเรียนบ้านวนาหลวงแม่ฮ่องสอน
3626โรงเรียนบ้านวัง(สายอนุกูล)นครราชสีมา
3627โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อเลย
3628โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทองพิจิตร
3629โรงเรียนบ้านวังกระแสนครพนม
3630โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อยนครสวรรค์
3631โรงเรียนบ้านวังกวางเพชรบูรณ์
3632โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158ประจวบคีรีขันธ์
3633โรงเรียนบ้านวังขอนขว้างลพบุรี
3634โรงเรียนบ้านวังข่อยนครสวรรค์
3635โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)ชัยนาท
3636โรงเรียนบ้านวังคางฮูงอุดรธานี
3637โรงเรียนบ้านวังจั่นลพบุรี
3638โรงเรียนบ้านวังชะโอนกำแพงเพชร
3639โรงเรียนบ้านวังชัยขอนแก่น
3640โรงเรียนบ้านวังชุมพรนครสวรรค์
3641โรงเรียนบ้านวังช้างชุมพร
3642โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)แพร่
3643โรงเรียนบ้านวังดินอุตรดิตถ์
3644โรงเรียนบ้านวังดินสอปราจีนบุรี
3645โรงเรียนบ้านวังตงสตูล
3646โรงเรียนบ้านวังตะเคียนตาก
3647โรงเรียนบ้านวังตะเคียนกำแพงเพชร
3648โรงเรียนบ้านวังตะเคียนปราจีนบุรี
3649โรงเรียนบ้านวังตะเฆ่ชัยภูมิ
3650โรงเรียนบ้านวังตาช่วยกำแพงเพชร
3651โรงเรียนบ้านวังตาท้าวชัยภูมิ
3652โรงเรียนบ้านวังตามัวนครพนม
3653โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ลพบุรี
3654โรงเรียนบ้านวังถ้ำอุตรดิตถ์
3655โรงเรียนบ้านวังทองกำแพงเพชร
3656โรงเรียนบ้านวังทะลุปราจีนบุรี
3657โรงเรียนบ้านวังท่าดีเพชรบูรณ์
3658โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวสุโขทัย
3659โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวนครสวรรค์
3660โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวประจวบคีรีขันธ์
3661โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียวนครราชสีมา
3662โรงเรียนบ้านวังบงสกลนคร
3663โรงเรียนบ้านวังบวบสงขลา
3664โรงเรียนบ้านวังบัวกำแพงเพชร
3665โรงเรียนบ้านวังบูรพาสระแก้ว
3666โรงเรียนบ้านวังปรากฏอุตรดิตถ์
3667โรงเรียนบ้านวังปริงสตูล
3668โรงเรียนบ้านวังปลาชุมพร
3669โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อมขอนแก่น
3670โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)แพร่
3671โรงเรียนบ้านวังมลเพชรบูรณ์
3672โรงเรียนบ้านวังม่วงชัยภูมิ
3673โรงเรียนบ้านวังม่วงเลย
3674โรงเรียนบ้านวังม่วยร้อยเอ็ด
3675โรงเรียนบ้านวังยวนนครศรีธรรมราช
3676โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)พิษณุโลก
3677โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล)สกลนคร
3678โรงเรียนบ้านวังยาวขอนแก่น
3679โรงเรียนบ้านวังยาวร้อยเอ็ด
3680โรงเรียนบ้านวังยาวนครศรีธรรมราช
3681โรงเรียนบ้านวังยาวน่าน
3682โรงเรียนบ้านวังร่องเพชรบูรณ์
3683โรงเรียนบ้านวังลานกาญจนบุรี
3684โรงเรียนบ้านวังลำตรัง
3685โรงเรียนบ้านวังลึกสุโขทัย
3686โรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวนาฏชนูทิศ)สุโขทัย
3687โรงเรียนบ้านวังลุงเชียงใหม่
3688โรงเรียนบ้านวังลุงนครศรีธรรมราช
3689โรงเรียนบ้านวังศาลเพชรบูรณ์
3690โรงเรียนบ้านวังสะพุงเลย
3691โรงเรียนบ้านวังสายทองสตูล
3692โรงเรียนบ้านวังสารภีกาญจนบุรี
3693โรงเรียนบ้านวังสิงห์กาญจนบุรี
3694โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)แพร่
3695โรงเรียนบ้านวังหินระยอง
3696โรงเรียนบ้านวังหินอุทัยธานี
3697โรงเรียนบ้านวังหินเพชรบูรณ์
3698โรงเรียนบ้านวังหินซาหนองบัวลำภู
3699โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อขอนแก่น
3700โรงเรียนบ้านวังอีแอ่นจันทบุรี
3701โรงเรียนบ้านวังอ้อพิจิตร
3702โรงเรียนบ้านวังเกษตรอุทัยธานี
3703โรงเรียนบ้านวังเตยอุทัยธานี
3704โรงเรียนบ้านวังเบอะแพร่
3705โรงเรียนบ้านวังเพลิงลพบุรี
3706โรงเรียนบ้านวังเยี่ยมสกลนคร
3707โรงเรียนบ้านวังเลียงแพร่
3708โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)อุตรดิตถ์
3709โรงเรียนบ้านวังแท่นเลย
3710โรงเรียนบ้านวังแสงมหาสารคาม
3711โรงเรียนบ้านวังโบสถ์เพชรบูรณ์
3712โรงเรียนบ้านวังโป่งลำปาง
3713โรงเรียนบ้านวังโพธิ์กาญจนบุรี
3714โรงเรียนบ้านวังโพรงพิษณุโลก
3715โรงเรียนบ้านวังใหญ่สุราษฎร์ธานี
3716โรงเรียนบ้านวังใหญ่เพชรบูรณ์
3717โรงเรียนบ้านวังใหม่สระแก้ว
3718โรงเรียนบ้านวังใหม่ลำปาง
3719โรงเรียนบ้านวังไทรนครราชสีมา
3720โรงเรียนบ้านวังไผ่เพชรบูรณ์
3721โรงเรียนบ้านวังไม้แดงจันทบุรี
3722โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์เลย
3723โรงเรียนบ้านวัดหลวงหนองคาย
3724โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)พิษณุโลก
3725โรงเรียนบ้านวัดใหม่สงขลา
3726โรงเรียนบ้านวานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)สกลนคร
3727โรงเรียนบ้านวารีสีสุกร้อยเอ็ด
3728โรงเรียนบ้านวาวีเชียงราย
3729โรงเรียนบ้านวาใหญ่สกลนคร
3730โรงเรียนบ้านว่านหนองคาย
3731โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่านปราจีนบุรี
3732โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาบุรีรัมย์
3733โรงเรียนบ้านศรีชมภูบึงกาฬ
3734โรงเรียนบ้านศรีตะวันสุรินทร์
3735โรงเรียนบ้านศรีถาวรบุรีรัมย์
3736โรงเรียนบ้านศรีนาม่านน่าน
3737โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
3738โรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองเชียงใหม่
3739โรงเรียนบ้านศรีย้อยลำพูน
3740โรงเรียนบ้านศรีวิชา (คุรุราษฎร์อุทิศ)สกลนคร
3741โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176พิจิตร
3742โรงเรียนบ้านศรีสุขนครราชสีมา
3743โรงเรียนบ้านศรีสุขขอนแก่น
3744โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญขอนแก่น
3745โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่หนองคาย
3746โรงเรียนบ้านศรีเมืองใหม่อุบลราชธานี
3747โรงเรียนบ้านศรีแก้วศรีสะเกษ
3748โรงเรียนบ้านศรีแก้วยโสธร
3749โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศนครสวรรค์
3750โรงเรียนบ้านศาลาศรีสะเกษ
3751โรงเรียนบ้านศาลาลัยประจวบคีรีขันธ์
3752โรงเรียนบ้านศาลาลำดวนสระแก้ว
3753โรงเรียนบ้านศาลาสองปัตตานี
3754โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคีสุรินทร์
3755โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอนนครราชสีมา
3756โรงเรียนบ้านศาลาใหม่นราธิวาส
3757โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อนครราชสีมา
3758โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อนครสวรรค์
3759โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์บึงกาฬ
3760โรงเรียนบ้านศิลาเพชรบูรณ์
3761โรงเรียนบ้านศิลาทองชัยภูมิ
3762โรงเรียนบ้านสกลสุรินทร์
3763โรงเรียนบ้านสงเปลือยเพชรบูรณ์
3764โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบอุดรธานี
3765โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือมุกดาหาร
3766โรงเรียนบ้านสดอสุรินทร์
3767โรงเรียนบ้านสดำศรีสะเกษ
3768โรงเรียนบ้านสตึกบุรีรัมย์
3769โรงเรียนบ้านสถานน่าน
3770โรงเรียนบ้านสนบสุรินทร์
3771โรงเรียนบ้านสนามมหาสารคาม
3772โรงเรียนบ้านสนามบินสุโขทัย
3773โรงเรียนบ้านสนายศรีสะเกษ
3774โรงเรียนบ้านสบกอนน่าน
3775โรงเรียนบ้านสบขามพะเยา
3776โรงเรียนบ้านสบพลึงลำปาง
3777โรงเรียนบ้านสบมางน่าน
3778โรงเรียนบ้านสบสาพะเยา
3779โรงเรียนบ้านสบายศรีสะเกษ
3780โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะเชียงใหม่
3781โรงเรียนบ้านสบเป็ดน่าน
3782โรงเรียนบ้านสมสะอาดอุบลราชธานี
3783โรงเรียนบ้านสมอทองอุทัยธานี
3784โรงเรียนบ้านสระพะเยา
3785โรงเรียนบ้านสระกระโจมสุพรรณบุรี
3786โรงเรียนบ้านสระขามบุรีรัมย์
3787โรงเรียนบ้านสระขุดบุรีรัมย์
3788โรงเรียนบ้านสระดอกเกษอุบลราชธานี
3789โรงเรียนบ้านสระตะเคียนนครราชสีมา
3790โรงเรียนบ้านสระทองสุรินทร์
3791โรงเรียนบ้านสระนารายณ์อุทัยธานี
3792โรงเรียนบ้านสระน้ำส้มนครปฐม
3793โรงเรียนบ้านสระบัวนครศรีธรรมราช
3794โรงเรียนบ้านสระบากมหาสารคาม
3795โรงเรียนบ้านสระประดู่เพชรบูรณ์
3796โรงเรียนบ้านสระประทีปนครราชสีมา
3797โรงเรียนบ้านสระภูศรีสะเกษ
3798โรงเรียนบ้านสระมาลาปัตตานี
3799โรงเรียนบ้านสระลงเรือกาญจนบุรี
3800โรงเรียนบ้านสระลุมพุกกาญจนบุรี
3801โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมชลบุรี
3802โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมนครราชสีมา
3803โรงเรียนบ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์ชัยภูมิ
3804โรงเรียนบ้านสระเตยสุพรรณบุรี
3805โรงเรียนบ้านสระเพลงลพบุรี
3806โรงเรียนบ้านสระแก้วร้อยเอ็ด
3807โรงเรียนบ้านสระแคนมหาสารคาม
3808โรงเรียนบ้านสระใหญ่ตราด
3809โรงเรียนบ้านสระไม้แดงฉะเชิงเทรา
3810โรงเรียนบ้านสร้างก่ออุดรธานี
3811โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143ยโสธร
3812โรงเรียนบ้านสร้างถ่ออำนาจเจริญ
3813โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งอุบลราชธานี
3814โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำอุดรธานี
3815โรงเรียนบ้านสร้างแก้วอุบลราชธานี
3816โรงเรียนบ้านสร้างแป้นสกลนคร
3817โรงเรียนบ้านสลกแพร่
3818โรงเรียนบ้านสลักใดนครราชสีมา
3819โรงเรียนบ้านสลักไดสุรินทร์
3820โรงเรียนบ้านสลับศรีสะเกษ
3821โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)ชลบุรี
3822โรงเรียนบ้านสวนขวัญอุทัยธานี
3823โรงเรียนบ้านสวนผึ้งราชบุรี
3824โรงเรียนบ้านสวนพลูนราธิวาส
3825โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคมสุโขทัย
3826โรงเรียนบ้านสวนส้มจันทบุรี
3827โรงเรียนบ้านสวนหม่อนอุดรธานี
3828โรงเรียนบ้านสวนหลวงสมุทรสาคร
3829โรงเรียนบ้านสวนหลวงประจวบคีรีขันธ์
3830โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาชลบุรี
3831โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)แพร่
3832โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยงพิษณุโลก
3833โรงเรียนบ้านสวองหนองไผ่ล้อมขอนแก่น
3834โรงเรียนบ้านสวัสดีอุดรธานี
3835โรงเรียนบ้านสวัสดีศรีสะเกษ
3836โรงเรียนบ้านสวายศรีสะเกษ
3837โรงเรียนบ้านสวาย(ศีขรภูมิ)สุรินทร์
3838โรงเรียนบ้านสวาย(เมืองสุรินทร์)สุรินทร์
3839โรงเรียนบ้านสวายจีกบุรีรัมย์
3840โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)บุรีรัมย์
3841โรงเรียนบ้านสว่างร้อยเอ็ด
3842โรงเรียนบ้านสว่างปากรางอุดรธานี
3843โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดงสุรินทร์
3844โรงเรียนบ้านสว้าน่าน
3845โรงเรียนบ้านสองครยโสธร
3846โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ขอนแก่น
3847โรงเรียนบ้านสองสลึงตั้งตรงจิตร 9ระยอง
3848โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหินร้อยเอ็ด
3849โรงเรียนบ้านสองแคว(สองแคว)น่าน
3850โรงเรียนบ้านสองแคว(เมืองน่าน)น่าน
3851โรงเรียนบ้านสองแพรกระนอง
3852โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92นครศรีธรรมราช
3853โรงเรียนบ้านสะกาดสุรินทร์
3854โรงเรียนบ้านสะกำปัตตานี
3855โรงเรียนบ้านสะบารังปัตตานี
3856โรงเรียนบ้านสะปันน่าน
3857โรงเรียนบ้านสะปำมงคลวิทยาภูเก็ต
3858โรงเรียนบ้านสะพานนครราชสีมา
3859โรงเรียนบ้านสะพานพนกระบี่
3860โรงเรียนบ้านสะพานยาวชัยภูมิ
3861โรงเรียนบ้านสะพานหักสงขลา
3862โรงเรียนบ้านสะพานหินชัยภูมิ
3863โรงเรียนบ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)ชัยนาท
3864โรงเรียนบ้านสะพือท่าค้ออุบลราชธานี
3865โรงเรียนบ้านสะพือใต้อุบลราชธานี
3866โรงเรียนบ้านสะพุงศรีสะเกษ
3867โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)ศรีสะเกษ
3868โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)ร้อยเอ็ด
3869โรงเรียนบ้านสะอาด(หนองนาคำ)ขอนแก่น
3870โรงเรียนบ้านสะอาด(เมืองขอนแก่น)ขอนแก่น
3871โรงเรียนบ้านสะอาดนาดีร้อยเอ็ด
3872โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังอุดรธานี
3873โรงเรียนบ้านสะเดาพิษณุโลก
3874โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)บุรีรัมย์
3875โรงเรียนบ้านสะเดาหนองไผ่ชัยภูมิ
3876โรงเรียนบ้านสะเดาใหญ่ศรีสะเกษ
3877โรงเรียนบ้านสะเดียงเพชรบูรณ์
3878โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)ยโสธร
3879โรงเรียนบ้านสะแบงอุดรธานี
3880โรงเรียนบ้านสะแรสุรินทร์
3881โรงเรียนบ้านสะโตยะลา
3882โรงเรียนบ้านสะโนสุรินทร์
3883โรงเรียนบ้านสักทุ่งพะเยา
3884โรงเรียนบ้านสักลอพะเยา
3885โรงเรียนบ้านสักแห้งเพชรบูรณ์
3886โรงเรียนบ้านสังขะสุรินทร์
3887โรงเรียนบ้านสังข์ทองมหาสารคาม
3888โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)ร้อยเอ็ด
3889โรงเรียนบ้านสังเม็กศรีสะเกษ
3890โรงเรียนบ้านสัตหีบชลบุรี
3891โรงเรียนบ้านสันกลางเชียงใหม่
3892โรงเรียนบ้านสันกองเชียงราย
3893โรงเรียนบ้านสันกำแพงเชียงใหม่
3894โรงเรียนบ้านสันคะยอมเชียงใหม่
3895โรงเรียนบ้านสันติคามชลบุรี
3896โรงเรียนบ้านสันติสุขนครราชสีมา
3897โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อเชียงใหม่
3898โรงเรียนบ้านสันถนนเชียงราย
3899โรงเรียนบ้านสันทรายเชียงราย
3900โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)เชียงราย
3901โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อยเชียงใหม่
3902โรงเรียนบ้านสันทะน่าน
3903โรงเรียนบ้านสันปูเลยลำพูน
3904โรงเรียนบ้านสันปูเลยพะเยา
3905โรงเรียนบ้านสันป่าสักเชียงใหม่
3906โรงเรียนบ้านสันป่าเหียงลำพูน
3907โรงเรียนบ้านสันยูงนครศรีธรรมราช
3908โรงเรียนบ้านสันวิไลลำพูน
3909โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)เชียงราย
3910โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ขอนแก่น
3911โรงเรียนบ้านสากอนราธิวาส
3912โรงเรียนบ้านสาครพัฒนาอุดรธานี
3913โรงเรียนบ้านสาคูมิตรภาพที่ 195สุราษฎร์ธานี
3914โรงเรียนบ้านสางพะเยา
3915โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพ 3มุกดาหาร
3916โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)สุโขทัย
3917โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)ประจวบคีรีขันธ์
3918โรงเรียนบ้านสามสักสุราษฎร์ธานี
3919โรงเรียนบ้านสามหลังเชียงใหม่
3920โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)สุโขทัย
3921โรงเรียนบ้านสามัคคีอุดรธานี
3922โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมนครศรีธรรมราช
3923โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปายโสธร
3924โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500)ลพบุรี
3925โรงเรียนบ้านสามเส้าศรีสะเกษ
3926โรงเรียนบ้านสามแยกตรัง
3927โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็นระยอง
3928โรงเรียนบ้านสามแยกวังชมภูเพชรบูรณ์
3929โรงเรียนบ้านสารจอดชัยภูมิ
3930โรงเรียนบ้านสารจอดเก่าชัยภูมิ
3931โรงเรียนบ้านสารจิตรสุโขทัย
3932โรงเรียนบ้านสารภีนครราชสีมา
3933โรงเรียนบ้านสาลีกน่าน
3934โรงเรียนบ้านสาวะถีขอนแก่น
3935โรงเรียนบ้านสาวิทยาสรรพ์กาฬสินธุ์
3936โรงเรียนบ้านสาวเอ้บุรีรัมย์
3937โรงเรียนบ้านสาหร่ายวิทยานครราชสีมา
3938โรงเรียนบ้านสำนักระนอง
3939โรงเรียนบ้านสำนักทองระยอง
3940โรงเรียนบ้านสำพะเนียงนครราชสีมา
3941โรงเรียนบ้านสำราญนครพนม
3942โรงเรียนบ้านสำโรงขอนแก่น
3943โรงเรียนบ้านสำโรงอุบลราชธานี
3944โรงเรียนบ้านสำโรงสุรินทร์
3945โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)อุบลราชธานี
3946โรงเรียนบ้านสำโรงนาดีสุรินทร์
3947โรงเรียนบ้านสำโรงพลันศรีสะเกษ
3948โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติศรีสะเกษ
3949โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรบุรีรัมย์
3950โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งบุรีรัมย์
3951โรงเรียนบ้านสิงห์ยโสธร
3952โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)บุรีรัมย์
3953โรงเรียนบ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)นครราชสีมา
3954โรงเรียนบ้านสีระมันระยอง
3955โรงเรียนบ้านสีสุกนครราชสีมา
3956โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมงสกลนคร
3957โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุงอุตรดิตถ์
3958โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมนครราชสีมา
3959โรงเรียนบ้านสี่แยกคลองศิลาสุราษฎร์ธานี
3960โรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จกาฬสินธุ์
3961โรงเรียนบ้านสือดังปัตตานี
3962โรงเรียนบ้านสุขฤทัยเชียงใหม่
3963โรงเรียนบ้านสุขสำราญบุรีรัมย์
3964โรงเรียนบ้านสุขสำราญกำแพงเพชร
3965โรงเรียนบ้านสุขสำราญระนอง
3966โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี)นครราชสีมา
3967โรงเรียนบ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา)แพร่
3968โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ชลบุรี
3969โรงเรียนบ้านสุวรรณคามสกลนคร
3970โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรีสกลนคร
3971โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิกำแพงเพชร
3972โรงเรียนบ้านสุโสะสงขลา
3973โรงเรียนบ้านสุไหงบาลานราธิวาส
3974โรงเรียนบ้านสุไหงโกลกนราธิวาส
3975โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญฉะเชิงเทรา
3976โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคีสกลนคร
3977โรงเรียนบ้านส่องตาแลกำแพงเพชร
3978โรงเรียนบ้านส้มป่อยชัยภูมิ
3979โรงเรียนบ้านส้มป่อย 'รอดนุกูล'มุกดาหาร
3980โรงเรียนบ้านส้มผ่อยโสธร
3981โรงเรียนบ้านส้องเหนือสุราษฎร์ธานี
3982โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)น่าน
3983โรงเรียนบ้านสํานักกอพัทลุง
3984โรงเรียนบ้านสํานักหว้าสงขลา
3985โรงเรียนบ้านหญ้าคานครราชสีมา
3986โรงเรียนบ้านหญ้าปล้องศรีสะเกษ
3987โรงเรียนบ้านหนองกกนครราชสีมา
3988โรงเรียนบ้านหนองกงบุรีรัมย์
3989โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่งสุโขทัย
3990โรงเรียนบ้านหนองกระถินสุพรรณบุรี
3991โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกาญจนบุรี
3992โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มอุทัยธานี
3993โรงเรียนบ้านหนองกระทู้สุพรรณบุรี
3994โรงเรียนบ้านหนองกร่างกาญจนบุรี
3995โรงเรียนบ้านหนองกลับสุโขทัย
3996โรงเรียนบ้านหนองกะท้าวพิษณุโลก
3997โรงเรียนบ้านหนองกะโดนนครปฐม
3998โรงเรียนบ้านหนองกันเกรานครนายก
3999โรงเรียนบ้านหนองกับสุรินทร์
4000โรงเรียนบ้านหนองกา (ประชารัฐพิทยา)สุรินทร์
4001โรงเรียนบ้านหนองกาโนนสิมมาอุดรธานี
4002โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญบุรีรัมย์
4003โรงเรียนบ้านหนองกุงชัยภูมิ
4004โรงเรียนบ้านหนองกุงสกลนคร
4005โรงเรียนบ้านหนองกุงมหาสารคาม
4006โรงเรียนบ้านหนองกุงร้อยเอ็ด
4007โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้าอุดรธานี
4008โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภนขอนแก่น
4009โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยกาฬสินธุ์
4010โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยากรมหาสารคาม
4011โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญอุดรธานี
4012โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทันขอนแก่น
4013โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่กาฬสินธุ์
4014โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่ชัยภูมิ
4015โรงเรียนบ้านหนองกุลาพิษณุโลก
4016โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่อุบลราชธานี
4017โรงเรียนบ้านหนองขยาดชลบุรี
4018โรงเรียนบ้านหนองขวางบุรีรัมย์
4019โรงเรียนบ้านหนองขอนกาญจนบุรี
4020โรงเรียนบ้านหนองขอนบุรีรัมย์
4021โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนมกาญจนบุรี
4022โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นร้อยเอ็ด
4023โรงเรียนบ้านหนองขามราชบุรี
4024โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)อุดรธานี
4025โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)ประจวบคีรีขันธ์
4026โรงเรียนบ้านหนองขามนาดีนครราชสีมา
4027โรงเรียนบ้านหนองขาวพิจิตร
4028โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่งฉะเชิงเทรา
4029โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยางเชียงใหม่
4030โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้าร้อยเอ็ด
4031โรงเรียนบ้านหนองขุย (นาคสวัสดิ์ประชานุเคราะห์)อุทัยธานี
4032โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136ชัยนาท
4033โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าวิทยาอุดรธานี
4034โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)ชัยภูมิ
4035โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดงขอนแก่น
4036โรงเรียนบ้านหนองคอกฉะเชิงเทรา
4037โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)ชัยภูมิ
4038โรงเรียนบ้านหนองคะเนขอนแก่น
4039โรงเรียนบ้านหนองคันชัยภูมิ
4040โรงเรียนบ้านหนองคางประจวบคีรีขันธ์
4041โรงเรียนบ้านหนองคำร้อยเอ็ด
4042โรงเรียนบ้านหนองคูชัยภูมิ
4043โรงเรียนบ้านหนองคูมหาสารคาม
4044โรงเรียนบ้านหนองคูณร้อยเอ็ด
4045โรงเรียนบ้านหนองคูอาวอยศรีสะเกษ
4046โรงเรียนบ้านหนองคูใหญ่สุรินทร์
4047โรงเรียนบ้านหนองค้อหนองบัวลำภู
4048โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมปราจีนบุรี
4049โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมนครปฐม
4050โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล)ศรีสะเกษ
4051โรงเรียนบ้านหนองจอกระยอง
4052โรงเรียนบ้านหนองจอกอุทัยธานี
4053โรงเรียนบ้านหนองจอกสุรินทร์
4054โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์หนองคาย
4055โรงเรียนบ้านหนองจันทน์หนองคาย
4056โรงเรียนบ้านหนองจาน(ขามสะแกแสง)นครราชสีมา
4057โรงเรียนบ้านหนองจาน(ลำทะเมนชัย)นครราชสีมา
4058โรงเรียนบ้านหนองจานใต้นครราชสีมา
4059โรงเรียนบ้านหนองจิกศรีสะเกษ
4060โรงเรียนบ้านหนองจิกมหาสารคาม
4061โรงเรียนบ้านหนองจิกประจวบคีรีขันธ์
4062โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1สระบุรี
4063โรงเรียนบ้านหนองจิกรากข่าสุพรรณบุรี
4064โรงเรียนบ้านหนองจูดกระบี่
4065โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)ชลบุรี
4066โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ดชลบุรี
4067โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงกาฬสินธุ์
4068โรงเรียนบ้านหนองชุมแสงตรัง
4069โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)เพชรบุรี
4070โรงเรียนบ้านหนองช้างอุบลราชธานี
4071โรงเรียนบ้านหนองซนนครพนม
4072โรงเรียนบ้านหนองซอนมหาสารคาม
4073โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากชลบุรี
4074โรงเรียนบ้านหนองญาตินครพนม
4075โรงเรียนบ้านหนองดินดำ (คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)ชัยภูมิ
4076โรงเรียนบ้านหนองด่านหนองบัวลำภู
4077โรงเรียนบ้านหนองตะขบชัยนาท
4078โรงเรียนบ้านหนองตะครองบุรีรัมย์
4079โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กนครราชสีมา
4080โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูมนครราชสีมา
4081โรงเรียนบ้านหนองตะเคียนอุทัยธานี
4082โรงเรียนบ้านหนองตะเภาประจวบคีรีขันธ์
4083โรงเรียนบ้านหนองตะแบกนครราชสีมา
4084โรงเรียนบ้านหนองตะโกชลบุรี
4085โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ชัยภูมิ
4086โรงเรียนบ้านหนองตาคงนครราชสีมา
4087โรงเรียนบ้านหนองตาดสุรินทร์
4088โรงเรียนบ้านหนองตาด(ชุมพวง)นครราชสีมา
4089โรงเรียนบ้านหนองตาด(สีดา)นครราชสีมา
4090โรงเรียนบ้านหนองตาดำบุรีรัมย์
4091โรงเรียนบ้านหนองตานาชัยภูมิ
4092โรงเรียนบ้านหนองตานาเลย
4093โรงเรียนบ้านหนองตาบ่งกาญจนบุรี
4094โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ร้อยเอ็ด
4095โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็กขอนแก่น
4096โรงเรียนบ้านหนองติ้วบุรีรัมย์
4097โรงเรียนบ้านหนองตุอุดรธานี
4098โรงเรียนบ้านหนองตูมสุโขทัย
4099โรงเรียนบ้านหนองถ้ำอ่างทอง
4100โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่มบุรีรัมย์
4101โรงเรียนบ้านหนองทะเลกระบี่
4102โรงเรียนบ้านหนองทัพไทยร้อยเอ็ด
4103โรงเรียนบ้านหนองทุ่งมนหนองบัวลำภู
4104โรงเรียนบ้านหนองทุ่มสกลนคร
4105โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสูงวิทยาหนองบัวลำภู
4106โรงเรียนบ้านหนองธงพัทลุง
4107โรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนราชบุรี
4108โรงเรียนบ้านหนองนกทาอุบลราชธานี
4109โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียนบุรีรัมย์
4110โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทันอุดรธานี
4111โรงเรียนบ้านหนองนกแก้วกาญจนบุรี
4112โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้นพิษณุโลก
4113โรงเรียนบ้านหนองนาคำอุดรธานี
4114โรงเรียนบ้านหนองนาคำขอนแก่น
4115โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำยโสธร
4116โรงเรียนบ้านหนองนางเลิงนครพนม
4117โรงเรียนบ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคีนครราชสีมา
4118โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียวมหาสารคาม
4119โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาดอุดรธานี
4120โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นระยอง
4121โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นบุรีรัมย์
4122โรงเรียนบ้านหนองน้ำใสสระแก้ว
4123โรงเรียนบ้านหนองบอนตราด
4124โรงเรียนบ้านหนองบอนนครราชสีมา
4125โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์)กรุงเทพมหานคร
4126โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาวมหาสารคาม
4127โรงเรียนบ้านหนองบัวอุดรธานี
4128โรงเรียนบ้านหนองบัวตราด
4129โรงเรียนบ้านหนองบัวสระแก้ว
4130โรงเรียนบ้านหนองบัวสุโขทัย
4131โรงเรียนบ้านหนองบัวเลย
4132โรงเรียนบ้านหนองบัวร้อยเอ็ด
4133โรงเรียนบ้านหนองบัวตาก
4134โรงเรียนบ้านหนองบัวนครราชสีมา
4135โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)สุโขทัย
4136โรงเรียนบ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)นครราชสีมา
4137โรงเรียนบ้านหนองบัวกระจายนครราชสีมา
4138โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ (วุฒิวิทยาคม)มหาสารคาม
4139โรงเรียนบ้านหนองบัวขาวชัยภูมิ
4140โรงเรียนบ้านหนองบัวคำแสนหนองบัวลำภู
4141โรงเรียนบ้านหนองบัวงามบึงกาฬ
4142โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)ศรีสะเกษ
4143โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมีขอนแก่น
4144โรงเรียนบ้านหนองบัวทองศรีสะเกษ
4145โรงเรียนบ้านหนองบัวนาคนครราชสีมา
4146โรงเรียนบ้านหนองบัวนาราชควายนครพนม
4147โรงเรียนบ้านหนองบัวบานสุรินทร์
4148โรงเรียนบ้านหนองบัวบานอุดรธานี
4149โรงเรียนบ้านหนองบัวประชาสรรค์ร้อยเอ็ด
4150โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85สุรินทร์
4151โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคารสกลนคร
4152โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมสกลนคร
4153โรงเรียนบ้านหนองบัวอารีอุบลราชธานี
4154โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองคาย
4155โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่าบุรีรัมย์
4156โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณศรีสะเกษ
4157โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงอุดรธานี
4158โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงอุบลราชธานี
4159โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ชัยภูมิ
4160โรงเรียนบ้านหนองบึงทวายสกลนคร
4161โรงเรียนบ้านหนองบุนนากนครราชสีมา
4162โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำอุดรธานี
4163โรงเรียนบ้านหนองบ่อนครพนม
4164โรงเรียนบ้านหนองประดู่กาญจนบุรี
4165โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ฉะเชิงเทรา
4166โรงเรียนบ้านหนองปรือสระแก้ว
4167โรงเรียนบ้านหนองปรือสุรินทร์
4168โรงเรียนบ้านหนองปรือพิษณุโลก
4169โรงเรียนบ้านหนองปรือบุรีรัมย์
4170โรงเรียนบ้านหนองปรือ(บ้านบึง)ชลบุรี
4171โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ศรีราชา)ชลบุรี
4172โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางฉะเชิงเทรา
4173โรงเรียนบ้านหนองปรือโป่งนครราชสีมา
4174โรงเรียนบ้านหนองปรูนครราชสีมา
4175โรงเรียนบ้านหนองปลาชุมพร
4176โรงเรียนบ้านหนองปลาชัยภูมิ
4177โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกนครพนม
4178โรงเรียนบ้านหนองปลาปากอุบลราชธานี
4179โรงเรียนบ้านหนองปลามันเชียงใหม่
4180โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวายลำพูน
4181โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงามสกลนคร
4182โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ศรีสะเกษ
4183โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลกาญจนบุรี
4184โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลตาก
4185โรงเรียนบ้านหนองปลิงกาญจนบุรี
4186โรงเรียนบ้านหนองปลิงอำนาจเจริญ
4187โรงเรียนบ้านหนองปล้องชัยภูมิ
4188โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์)นครปฐม
4189โรงเรียนบ้านหนองปิดเชียงใหม่
4190โรงเรียนบ้านหนองปืนแตกเพชรบุรี
4191โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็กนครพนม
4192โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้งสระบุรี
4193โรงเรียนบ้านหนองผักหนอกสระบุรี
4194โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกาญจนบุรี
4195โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นบึงกาฬ
4196โรงเรียนบ้านหนองผืออุบลราชธานี
4197โรงเรียนบ้านหนองผือกาฬสินธุ์
4198โรงเรียนบ้านหนองผือนครพนม
4199โรงเรียนบ้านหนองฝางอุทัยธานี
4200โรงเรียนบ้านหนองพงนกนครปฐม
4201โรงเรียนบ้านหนองพระพิจิตร
4202โรงเรียนบ้านหนองพรานพุกประจวบคีรีขันธ์
4203โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อยสกลนคร
4204โรงเรียนบ้านหนองพันทาบึงกาฬ
4205โรงเรียนบ้านหนองฟ้าร้อยเอ็ด
4206โรงเรียนบ้านหนองมะค่าลพบุรี
4207โรงเรียนบ้านหนองมะค่านครราชสีมา
4208โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้บุรีรัมย์
4209โรงเรียนบ้านหนองมะสังอุทัยธานี
4210โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือสุโขทัย
4211โรงเรียนบ้านหนองม่วงชัยภูมิ
4212โรงเรียนบ้านหนองม่วงหนองบัวลำภู
4213โรงเรียนบ้านหนองม่วงบุรีรัมย์
4214โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศบุรีรัมย์
4215โรงเรียนบ้านหนองม่วงวิทยาคารนครราชสีมา
4216โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคาขอนแก่น
4217โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวานนครราชสีมา
4218โรงเรียนบ้านหนองม่วงใหญ่นครราชสีมา
4219โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่แพร่
4220โรงเรียนบ้านหนองม้านครราชสีมา
4221โรงเรียนบ้านหนองยางฉะเชิงเทรา
4222โรงเรียนบ้านหนองยางชัยนาท
4223โรงเรียนบ้านหนองยางมุกดาหาร
4224โรงเรียนบ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)สุรินทร์
4225โรงเรียนบ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)นครราชสีมา
4226โรงเรียนบ้านหนองยางห้วยสะแบกยโสธร
4227โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)บุรีรัมย์
4228โรงเรียนบ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)นครราชสีมา
4229โรงเรียนบ้านหนองยาวเชียงใหม่
4230โรงเรียนบ้านหนองยาวสุพรรณบุรี
4231โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )เพชรบุรี
4232โรงเรียนบ้านหนองยิงหมีประจวบคีรีขันธ์
4233โรงเรียนบ้านหนองย่างทอยเพชรบูรณ์
4234โรงเรียนบ้านหนองย่างหมูบุรีรัมย์
4235โรงเรียนบ้านหนองระเวียงมหาสารคาม
4236โรงเรียนบ้านหนองรังสิตสุโขทัย
4237โรงเรียนบ้านหนองรีกาญจนบุรี
4238โรงเรียนบ้านหนองละมั่งนครราชสีมา
4239โรงเรียนบ้านหนองลาดอุดรธานี
4240โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)สกลนคร
4241โรงเรียนบ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูดอุดรธานี
4242โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคมสิงห์บุรี
4243โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุงสกลนคร
4244โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่างหนองบัวลำภู
4245โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้วมหาสารคาม
4246โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์อุทัยธานี
4247โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์สระแก้ว
4248โรงเรียนบ้านหนองสรวงนครราชสีมา
4249โรงเรียนบ้านหนองสลุดจันทบุรี
4250โรงเรียนบ้านหนองสว่างอุดรธานี
4251โรงเรียนบ้านหนองสองตอนกาญจนบุรี
4252โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้องตรัง
4253โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกาญจนบุรี
4254โรงเรียนบ้านหนองสองห้องขอนแก่น
4255โรงเรียนบ้านหนองสองห้องอุบลราชธานี
4256โรงเรียนบ้านหนองสองห้องอุดรธานี
4257โรงเรียนบ้านหนองสองห้องปราจีนบุรี
4258โรงเรียนบ้านหนองสังข์ชัยภูมิ
4259โรงเรียนบ้านหนองสังข์สระแก้ว
4260โรงเรียนบ้านหนองสานแตรสุพรรณบุรี
4261โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำอำนาจเจริญ
4262โรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายนครราชสีมา
4263โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาวนครราชสีมา
4264โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องสุราษฎร์ธานี
4265โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)เพชรบุรี
4266โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ขอนแก่น
4267โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซอุดรธานี
4268โรงเรียนบ้านหนองหมอตรัง
4269โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)ศรีสะเกษ
4270โรงเรียนบ้านหนองหลวงกำแพงเพชร
4271โรงเรียนบ้านหนองหลวงหนองคาย
4272โรงเรียนบ้านหนองหลวงนครสวรรค์
4273โรงเรียนบ้านหนองหลอดอุดรธานี
4274โรงเรียนบ้านหนองหลักอุบลราชธานี
4275โรงเรียนบ้านหนองหลักอุดรธานี
4276โรงเรียนบ้านหนองหลักสามัคคีนครราชสีมา
4277โรงเรียนบ้านหนองหลุบขอนแก่น
4278โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอกระบี่
4279โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตยชัยภูมิ
4280โรงเรียนบ้านหนองหว้าสระแก้ว
4281โรงเรียนบ้านหนองหว้าศรีสะเกษ
4282โรงเรียนบ้านหนองหว้ามหาสารคาม
4283โรงเรียนบ้านหนองหว้านครราชสีมา
4284โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชะมายนุกูล)นครศรีธรรมราช
4285โรงเรียนบ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์)นครราชสีมา
4286โรงเรียนบ้านหนองหว้าตาดำนครราชสีมา
4287โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนาร้อยเอ็ด
4288โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่อุดรธานี
4289โรงเรียนบ้านหนองหอยประจวบคีรีขันธ์
4290โรงเรียนบ้านหนองหอยชัยภูมิ
4291โรงเรียนบ้านหนองหอยสกลนคร
4292โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อมนครพนม
4293โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวายมุกดาหาร
4294โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างบึงกาฬ
4295โรงเรียนบ้านหนองหัวลิงหนองขอนอุบลราชธานี
4296โรงเรียนบ้านหนองหัววัวกำแพงเพชร
4297โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูศรีสะเกษ
4298โรงเรียนบ้านหนองหัวแรดนครราชสีมา
4299โรงเรียนบ้านหนองหานอุดรธานี
4300โรงเรียนบ้านหนองหารเชียงใหม่
4301โรงเรียนบ้านหนองหินขอนแก่น
4302โรงเรียนบ้านหนองหูช้างพิจิตร
4303โรงเรียนบ้านหนองห้างศรีสะเกษ
4304โรงเรียนบ้านหนองห้างมหาสารคาม
4305โรงเรียนบ้านหนองอั้วหนองคาย
4306โรงเรียนบ้านหนองอาแมะบุรีรัมย์
4307โรงเรียนบ้านหนองอีดำสุรินทร์
4308โรงเรียนบ้านหนองอียอสุรินทร์
4309โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโลร้อยเอ็ด
4310โรงเรียนบ้านหนองอ้มอุบลราชธานี
4311โรงเรียนบ้านหนองอ้ออุดรธานี
4312โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสามชัยนาท
4313โรงเรียนบ้านหนองฮะสุรินทร์
4314โรงเรียนบ้านหนองฮางร้อยเอ็ด
4315โรงเรียนบ้านหนองฮีมหาสารคาม
4316โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลมบึงกาฬ
4317โรงเรียนบ้านหนองเกดประจวบคีรีขันธ์
4318โรงเรียนบ้านหนองเกตุชลบุรี
4319โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฎร์บำรุง)บุรีรัมย์
4320โรงเรียนบ้านหนองเกิดลำพูน
4321โรงเรียนบ้านหนองเก็มบุรีรัมย์
4322โรงเรียนบ้านหนองเขินชลบุรี
4323โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพ 205ขอนแก่น
4324โรงเรียนบ้านหนองเค็ดกาญจนบุรี
4325โรงเรียนบ้านหนองเงินฮ้อยอุบลราชธานี
4326โรงเรียนบ้านหนองเงือกลำพูน
4327โรงเรียนบ้านหนองเจนครศรีธรรมราช
4328โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อยจันทบุรี
4329โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูนศรีสะเกษ
4330โรงเรียนบ้านหนองเชือกบุรีรัมย์
4331โรงเรียนบ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาดขอนแก่น
4332โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นหนองคาย
4333โรงเรียนบ้านหนองเตาปูนประจวบคีรีขันธ์
4334โรงเรียนบ้านหนองเตียนสระแก้ว
4335โรงเรียนบ้านหนองเต็ง (จันทศิริอนุสรณ์)บุรีรัมย์
4336โรงเรียนบ้านหนองเต่านครราชสีมา
4337โรงเรียนบ้านหนองเต่าเพชรเจริญอุบลราชธานี
4338โรงเรียนบ้านหนองเทาอุบลราชธานี
4339โรงเรียนบ้านหนองเทานครพนม
4340โรงเรียนบ้านหนองเป็ดกาญจนบุรี
4341โรงเรียนบ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)ชัยภูมิ
4342โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)นครราชสีมา
4343โรงเรียนบ้านหนองเพดานศรีสะเกษ
4344โรงเรียนบ้านหนองเมนอุทัยธานี
4345โรงเรียนบ้านหนองเม็กชัยภูมิ
4346โรงเรียนบ้านหนองเม็กสระแก้ว
4347โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยาศรีสะเกษ
4348โรงเรียนบ้านหนองเรือชัยภูมิ
4349โรงเรียนบ้านหนองเรือสระแก้ว
4350โรงเรียนบ้านหนองเรือสุรินทร์
4351โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดตรัง
4352โรงเรียนบ้านหนองเสือประจวบคีรีขันธ์
4353โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่หนองบัวลำภู
4354โรงเรียนบ้านหนองเหล็กสุรินทร์
4355โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนมุกดาหาร
4356โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง 'ราษฎร์สงเคราะห์'มุกดาหาร
4357โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวสระบุรี
4358โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายบึงกาฬ
4359โรงเรียนบ้านหนองแขมลพบุรี
4360โรงเรียนบ้านหนองแขมนครราชสีมา
4361โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโลขอนแก่น
4362โรงเรียนบ้านหนองแคนยโสธร
4363โรงเรียนบ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)ศรีสะเกษ
4364โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจานมุกดาหาร
4365โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์)สกลนคร
4366โรงเรียนบ้านหนองแจงเพชรบูรณ์
4367โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้บุรีรัมย์
4368โรงเรียนบ้านหนองแซงกาฬสินธุ์
4369โรงเรียนบ้านหนองแซงชัยภูมิ
4370โรงเรียนบ้านหนองแซงนครพนม
4371โรงเรียนบ้านหนองแดงขอนแก่น
4372โรงเรียนบ้านหนองแดง(คุรุราษฎร์บำเพ็ญ)ชัยภูมิ
4373โรงเรียนบ้านหนองแต้(เดชอุดม)อุบลราชธานี
4374โรงเรียนบ้านหนองแต้(เมืองอุบลราชธานี)อุบลราชธานี
4375โรงเรียนบ้านหนองแปกอุบลราชธานี
4376โรงเรียนบ้านหนองแปนสกลนคร
4377โรงเรียนบ้านหนองแฟบระยอง
4378โรงเรียนบ้านหนองแมงดาอำนาจเจริญ
4379โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา)กำแพงเพชร
4380โรงเรียนบ้านหนองแรตปัตตานี
4381โรงเรียนบ้านหนองแลงระไงศรีสะเกษ
4382โรงเรียนบ้านหนองแล้งสุรินทร์
4383โรงเรียนบ้านหนองแวงสุรินทร์
4384โรงเรียนบ้านหนองแวงสกลนคร
4385โรงเรียนบ้านหนองแวงร้อยเอ็ด
4386โรงเรียนบ้านหนองแวงมุกดาหาร
4387โรงเรียนบ้านหนองแวงนครพนม
4388โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำเกลี้ยง)ศรีสะเกษ
4389โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม)อุดรธานี
4390โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ)อุดรธานี
4391โรงเรียนบ้านหนองแวง(ปรางค์กู่)ศรีสะเกษ
4392โรงเรียนบ้านหนองแวง(ภูเขียว)ชัยภูมิ
4393โรงเรียนบ้านหนองแวง(ลำปลายมาศ)บุรีรัมย์
4394โรงเรียนบ้านหนองแวง(สตึก)บุรีรัมย์
4395โรงเรียนบ้านหนองแวง(แก้งคร้อ)ชัยภูมิ
4396โรงเรียนบ้านหนองแวง(โนนคูณ)ศรีสะเกษ
4397โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)ศรีสะเกษ
4398โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตากหนองบัวลำภู
4399โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้งขอนแก่น
4400โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัดขอนแก่น
4401โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อยสกลนคร
4402โรงเรียนบ้านหนองแวงบ่อแก้วกาฬสินธุ์
4403โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาราษฎร์อำนวยสกลนคร
4404โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขาขอนแก่น
4405โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีอุดรธานี
4406โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ร้อยเอ็ด
4407โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ร้อยเอ็ด
4408โรงเรียนบ้านหนองแสงอุบลราชธานี
4409โรงเรียนบ้านหนองแสง-วังอ่างอุบลราชธานี
4410โรงเรียนบ้านหนองแสงวิทยาชัยภูมิ
4411โรงเรียนบ้านหนองแสงเจริญพัฒนาอุบลราชธานี
4412โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยขอนแก่น
4413โรงเรียนบ้านหนองแสลบกาญจนบุรี
4414โรงเรียนบ้านหนองแหนสุโขทัย
4415โรงเรียนบ้านหนองแหนมหาสารคาม
4416โรงเรียนบ้านหนองแห้งแม่ฮ่องสอน
4417โรงเรียนบ้านหนองแอกสระแก้ว
4418โรงเรียนบ้านหนองแอกมุกดาหาร
4419โรงเรียนบ้านหนองโกขอนแก่น
4420โรงเรียนบ้านหนองโกมหาสารคาม
4421โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยาลพบุรี
4422โรงเรียนบ้านหนองโกโนนประดู่วิทยาหนองบัวลำภู
4423โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูดร้อยเอ็ด
4424โรงเรียนบ้านหนองโคบาลนครราชสีมา
4425โรงเรียนบ้านหนองโคลนบุรีรัมย์
4426โรงเรียนบ้านหนองโค้งเชียงใหม่
4427โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียดบึงกาฬ
4428โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์บุรีรัมย์
4429โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูนอุบลราชธานี
4430โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำมหาสารคาม
4431โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์บุรีรัมย์
4432โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์อุบลราชธานี
4433โรงเรียนบ้านหนองโพนเขวาศรีสะเกษ
4434โรงเรียนบ้านหนองโรงเพชรบุรี
4435โรงเรียนบ้านหนองโสนบุรีรัมย์
4436โรงเรียนบ้านหนองโสนกาญจนบุรี
4437โรงเรียนบ้านหนองโสนกำแพงเพชร
4438โรงเรียนบ้านหนองโสนพิจิตร
4439โรงเรียนบ้านหนองโสนสุราษฎร์ธานี
4440โรงเรียนบ้านหนองใยบัวราชบุรี
4441โรงเรียนบ้านหนองใหญ่นครศรีธรรมราช
4442โรงเรียนบ้านหนองใหญ่บุรีรัมย์
4443โรงเรียนบ้านหนองไข่นกอุบลราชธานี
4444โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำนครราชสีมา
4445โรงเรียนบ้านหนองไคร้เชียงใหม่
4446โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)บุรีรัมย์
4447โรงเรียนบ้านหนองไผ่กาญจนบุรี
4448โรงเรียนบ้านหนองไผ่ชัยภูมิ
4449โรงเรียนบ้านหนองไผ่สกลนคร
4450โรงเรียนบ้านหนองไผ่ศรีสะเกษ
4451โรงเรียนบ้านหนองไผ่นครราชสีมา
4452โรงเรียนบ้านหนองไผ่นครสวรรค์
4453โรงเรียนบ้านหนองไผ่บุรีรัมย์
4454โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ขอนแก่น
4455โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวานมหาสารคาม
4456โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดีขอนแก่น
4457โรงเรียนบ้านหนองไผ่พิทยาคมอุดรธานี
4458โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อมชัยภูมิ
4459โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1บุรีรัมย์
4460โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2บุรีรัมย์
4461โรงเรียนบ้านหนองไม้ถี่สุรินทร์
4462โรงเรียนบ้านหนองไม้สอเพชรบูรณ์
4463โรงเรียนบ้านหนองไม้สักนครราชสีมา
4464โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)อุบลราชธานี
4465โรงเรียนบ้านหนองไฮมหาสารคาม
4466โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา)อำนาจเจริญ
4467โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา)อุบลราชธานี
4468โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เมฆวิทยาคาร)อุบลราชธานี
4469โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)อำนาจเจริญ
4470โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ยขอนแก่น
4471โรงเรียนบ้านหนามแท่งสกลนคร
4472โรงเรียนบ้านหน้าควนลังสงขลา
4473โรงเรียนบ้านหน้าค่ายสุราษฎร์ธานี
4474โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์สงขลา
4475โรงเรียนบ้านหน้าศาลนครศรีธรรมราช
4476โรงเรียนบ้านหน้าสถานีสระแก้ว
4477โรงเรียนบ้านหมอ'พัฒนานุกูล'สระบุรี
4478โรงเรียนบ้านหมันนครราชสีมา
4479โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลางอุดรธานี
4480โรงเรียนบ้านหมากมายอุบลราชธานี
4481โรงเรียนบ้านหมากหญ้าอุดรธานี
4482โรงเรียนบ้านหมากแข้งอุดรธานี
4483โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาลพบุรี
4484โรงเรียนบ้านหมื่นแผ้วชัยภูมิ
4485โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่างอุดรธานี
4486โรงเรียนบ้านหมูม้นร้อยเอ็ด
4487โรงเรียนบ้านหมูม้นนครพนม
4488โรงเรียนบ้านหม่านศรีทองวิทยาหนองบัวลำภู
4489โรงเรียนบ้านหยวกอุดรธานี
4490โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคีพัทลุง
4491โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)พะเยา
4492โรงเรียนบ้านหลวงเชียงใหม่
4493โรงเรียนบ้านหลวงน่าน
4494โรงเรียนบ้านหลวงวิทยานครปฐม
4495โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวยอุดรธานี
4496โรงเรียนบ้านหลักสุรินทร์
4497โรงเรียนบ้านหลักปันเชียงใหม่
4498โรงเรียนบ้านหลักร้อยนครราชสีมา
4499โรงเรียนบ้านหลักร้อยอุตรดิตถ์
4500โรงเรียนบ้านหลักเขตยะลา
4501โรงเรียนบ้านหลักเขตบุรีรัมย์
4502โรงเรียนบ้านหลังเขากาญจนบุรี
4503โรงเรียนบ้านหลังเขาตรัง
4504โรงเรียนบ้านหลังเขาสระบุรี
4505โรงเรียนบ้านหลุกลำปาง
4506โรงเรียนบ้านหลุบเลาสกลนคร
4507โรงเรียนบ้านหลุมข้าวอุดรธานี
4508โรงเรียนบ้านหลุมข้าวลพบุรี
4509โรงเรียนบ้านหลุมข้าวนครราชสีมา
4510โรงเรียนบ้านหลุมหินกาญจนบุรี
4511โรงเรียนบ้านหลุมเข้า มิตรภาพที่ 117อุทัยธานี
4512โรงเรียนบ้านหลุ่งประดู่นครราชสีมา
4513โรงเรียนบ้านหลู้เชียงราย
4514โรงเรียนบ้านหวายยโสธร
4515โรงเรียนบ้านหว้าขอนแก่น
4516โรงเรียนบ้านหว้านอุบลราชธานี
4517โรงเรียนบ้านหว้านสกลนคร
4518โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่มุกดาหาร
4519โรงเรียนบ้านหอกลองกระสังนครราชสีมา
4520โรงเรียนบ้านหอย(เติมเอนจิเนียริ่งอุปถัมภ์)ปราจีนบุรี
4521โรงเรียนบ้านหันศิลางามขอนแก่น
4522โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคีร้อยเอ็ด
4523โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียนมหาสารคาม
4524โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ)บุรีรัมย์
4525โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่งศรีสะเกษ
4526โรงเรียนบ้านหัวคูร้อยเอ็ด
4527โรงเรียนบ้านหัวงัวยโสธร
4528โรงเรียนบ้านหัวงัวสุรินทร์
4529โรงเรียนบ้านหัวช้างอุดรธานี
4530โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)ศรีสะเกษ
4531โรงเรียนบ้านหัวดงแพร่
4532โรงเรียนบ้านหัวดอยเชียงราย
4533โรงเรียนบ้านหัวตะพานอำนาจเจริญ
4534โรงเรียนบ้านหัวถนนชุมพร
4535โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)นครสวรรค์
4536โรงเรียนบ้านหัวทะเลนครราชสีมา
4537โรงเรียนบ้านหัวทุ่งพะเยา
4538โรงเรียนบ้านหัวนากาญจนบุรี
4539โรงเรียนบ้านหัวนามหาสารคาม
4540โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร)ร้อยเอ็ด
4541โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง)ร้อยเอ็ด
4542โรงเรียนบ้านหัวนาคำขอนแก่น
4543โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปนขอนแก่น
4544โรงเรียนบ้านหัวบึงอุดรธานี
4545โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่งนครพนม
4546โรงเรียนบ้านหัวปาบสงขลา
4547โรงเรียนบ้านหัวฝายบุรีรัมย์
4548โรงเรียนบ้านหัวลำลพบุรี
4549โรงเรียนบ้านหัววังสุพรรณบุรี
4550โรงเรียนบ้านหัวสะพานชัยภูมิ
4551โรงเรียนบ้านหัวสะพานบุรีรัมย์
4552โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217สุราษฎร์ธานี
4553โรงเรียนบ้านหัวหมูมหาสารคาม
4554โรงเรียนบ้านหัวหินกาญจนบุรี
4555โรงเรียนบ้านหัวเขาสงขลา
4556โรงเรียนบ้านหัวเมืองน่าน
4557โรงเรียนบ้านหัวเหล่าศรีสะเกษ
4558โรงเรียนบ้านหัวแข้อุบลราชธานี
4559โรงเรียนบ้านหัวแฮตบึงกาฬ
4560โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่165ฯร้อยเอ็ด
4561โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)ร้อยเอ็ด
4562โรงเรียนบ้านหาญนครราชสีมา
4563โรงเรียนบ้านหาดจิกระนอง
4564โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณอุบลราชธานี
4565โรงเรียนบ้านหาดส้มแป้นระนอง
4566โรงเรียนบ้านหาดเค็ดน่าน
4567โรงเรียนบ้านหาดแพงนครพนม
4568โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่าพัทลุง
4569โรงเรียนบ้านหารสงขลา
4570โรงเรียนบ้านหารเทาพัทลุง
4571โรงเรียนบ้านหินกองสระแก้ว
4572โรงเรียนบ้านหินช้างระนอง
4573โรงเรียนบ้านหินดาดนครราชสีมา
4574โรงเรียนบ้านหินดาดนครสวรรค์
4575โรงเรียนบ้านหินดาตราษฎร์บำรุงกำแพงเพชร
4576โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องขอนแก่น
4577โรงเรียนบ้านหินประกายพิษณุโลก
4578โรงเรียนบ้านหินลาดพังงา
4579โรงเรียนบ้านหินลาดบุรีรัมย์
4580โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอขอนแก่น
4581โรงเรียนบ้านหินฮาวน้ำกงวิทยาหนองบัวลำภู
4582โรงเรียนบ้านหินเพิงนครราชสีมา
4583โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟบุรีรัมย์
4584โรงเรียนบ้านหินแก้วชุมพร
4585โรงเรียนบ้านหินแร่ฉะเชิงเทรา
4586โรงเรียนบ้านหินแหลมกาญจนบุรี
4587โรงเรียนบ้านหินโคนนครราชสีมา
4588โรงเรียนบ้านหินโคนบุรีรัมย์
4589โรงเรียนบ้านหุบบอนชลบุรี
4590โรงเรียนบ้านหูช้างอุทัยธานี
4591โรงเรียนบ้านหูทำนบบุรีรัมย์
4592โรงเรียนบ้านห่างทางหลวงน่าน
4593โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะจันทบุรี
4594โรงเรียนบ้านห้วดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28)นครพนม
4595โรงเรียนบ้านห้วยกนทาชัยภูมิ
4596โรงเรียนบ้านห้วยกบกาญจนบุรี
4597โรงเรียนบ้านห้วยกลางชุมพร
4598โรงเรียนบ้านห้วยกอก1มุกดาหาร
4599โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ (จิตราษฎร์ศรัทธา)ชลบุรี
4600โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลกตาก
4601โรงเรียนบ้านห้วยกุ่มชลบุรี
4602โรงเรียนบ้านห้วยกุ้งแม่ฮ่องสอน
4603โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองบึงกาฬ
4604โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)แพร่
4605โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง (คุรุพานิชวิทยาคาร)อุบลราชธานี
4606โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็กเชียงราย
4607โรงเรียนบ้านห้วยข่าอุบลราชธานี
4608โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์หนองบัวลำภู
4609โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมูเชียงใหม่
4610โรงเรียนบ้านห้วยงาช้างเพชรบูรณ์
4611โรงเรียนบ้านห้วยชันชุมพร
4612โรงเรียนบ้านห้วยตะปอกฉะเชิงเทรา
4613โรงเรียนบ้านห้วยต่อตรัง
4614โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ลำพูน
4615โรงเรียนบ้านห้วยทมอำนาจเจริญ
4616โรงเรียนบ้านห้วยทรายเชียงใหม่
4617โรงเรียนบ้านห้วยทรายชัยภูมิ
4618โรงเรียนบ้านห้วยทรายแม่ฮ่องสอน
4619โรงเรียนบ้านห้วยทรายบึงกาฬ
4620โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวชุมพร
4621โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมนขอนแก่น
4622โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญระยอง
4623โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้างราชบุรี
4624โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟานพิษณุโลก
4625โรงเรียนบ้านห้วยนกกกตาก
4626โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา)อุบลราชธานี
4627โรงเรียนบ้านห้วยนกแลตาก
4628โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาวเชียงใหม่
4629โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประจวบคีรีขันธ์
4630โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)เชียงราย
4631โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยงสกลนคร
4632โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นเชียงราย
4633โรงเรียนบ้านห้วยบงพะเยา
4634โรงเรียนบ้านห้วยบอนสงขลา
4635โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืนเลย
4636โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถอุดรธานี
4637โรงเรียนบ้านห้วยปอบุรีรัมย์
4638โรงเรียนบ้านห้วยป่าซางเชียงใหม่
4639โรงเรียนบ้านห้วยผักขะบึงกาฬ
4640โรงเรียนบ้านห้วยผักไลเพชรบูรณ์
4641โรงเรียนบ้านห้วยผากราชบุรี
4642โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งเชียงราย
4643โรงเรียนบ้านห้วยฝ้ายอุบลราชธานี
4644โรงเรียนบ้านห้วยพระนครพนม
4645โรงเรียนบ้านห้วยพลูตาก
4646โรงเรียนบ้านห้วยพิชัยเลย
4647โรงเรียนบ้านห้วยพุนสุราษฎร์ธานี
4648โรงเรียนบ้านห้วยฟองน่าน
4649โรงเรียนบ้านห้วยมงคลประจวบคีรีขันธ์
4650โรงเรียนบ้านห้วยมะซางเชียงราย
4651โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝนเชียงราย
4652โรงเรียนบ้านห้วยมาลัยกาญจนบุรี
4653โรงเรียนบ้านห้วยม่วงตาก
4654โรงเรียนบ้านห้วยม่วงตรัง
4655โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)แพร่
4656โรงเรียนบ้านห้วยยางอุบลราชธานี
4657โรงเรียนบ้านห้วยยางขอนแก่น
4658โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ประจวบคีรีขันธ์
4659โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุนครปฐม
4660โรงเรียนบ้านห้วยลานเพชรบูรณ์
4661โรงเรียนบ้านห้วยลึกอุตรดิตถ์
4662โรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล)บึงกาฬ
4663โรงเรียนบ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย)บึงกาฬ
4664โรงเรียนบ้านห้วยศาลาเชียงใหม่
4665โรงเรียนบ้านห้วยศาลาบุรีรัมย์
4666โรงเรียนบ้านห้วยสะแกเพชรบูรณ์
4667โรงเรียนบ้านห้วยสารกระบี่
4668โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกาชลบุรี
4669โรงเรียนบ้านห้วยสำราญบุรีรัมย์
4670โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์แม่ฮ่องสอน
4671โรงเรียนบ้านห้วยส้มเชียงใหม่
4672โรงเรียนบ้านห้วยส้มเลย
4673โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลาเชียงราย
4674โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือเพชรบูรณ์
4675โรงเรียนบ้านห้วยหมากอุบลราชธานี
4676โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียกเชียงราย
4677โรงเรียนบ้านห้วยหละลำพูน
4678โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูกเชียงใหม่
4679โรงเรียนบ้านห้วยหวายชลบุรี
4680โรงเรียนบ้านห้วยหันชัยภูมิ
4681โรงเรียนบ้านห้วยหารนครศรีธรรมราช
4682โรงเรียนบ้านห้วยหินฉะเชิงเทรา
4683โรงเรียนบ้านห้วยหินสกลนคร
4684โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดสกลนคร
4685โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธารสกลนคร
4686โรงเรียนบ้านห้วยห้าลำพูน
4687โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝายหนองบัวลำภู
4688โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้งวัฒนเสรีราษฎร์บำรุงอุดรธานี
4689โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือบึงกาฬ
4690โรงเรียนบ้านห้วยเปล้าอุทัยธานี
4691โรงเรียนบ้านห้วยเสลาบุรีรัมย์
4692โรงเรียนบ้านห้วยเสียดกระบี่
4693โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้าขอนแก่น
4694โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้วน่าน
4695โรงเรียนบ้านห้วยโก๋นน่าน
4696โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวางเพชรบูรณ์
4697โรงเรียนบ้านห้วยโผแม่ฮ่องสอน
4698โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอกแพร่
4699โรงเรียนบ้านห้วยโอนสงขลา
4700โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ลพบุรี
4701โรงเรียนบ้านห้วยไคร้เชียงใหม่
4702โรงเรียนบ้านห้วยไคร้สุโขทัย
4703โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(แม่สรวย)เชียงราย
4704โรงเรียนบ้านห้วยไคร้(แม่สาย)เชียงราย
4705โรงเรียนบ้านห้วยไซลำพูน
4706โรงเรียนบ้านห้วยไซงัวหนองคาย
4707โรงเรียนบ้านห้วยไทรนครศรีธรรมราช
4708โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เชียงใหม่
4709โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอดหนองคาย
4710โรงเรียนบ้านห้วยไม้หกเชียงใหม่
4711โรงเรียนบ้านห้วยไร่กาญจนบุรี
4712โรงเรียนบ้านห้วยไร่แพร่
4713โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคีเชียงราย
4714โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์นครพนม
4715โรงเรียนบ้านห้องแซงยโสธร
4716โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์)ร้อยเอ็ด
4717โรงเรียนบ้านอนันต์ (ชูศรีราษฎร์สามัคคี)สุรินทร์
4718โรงเรียนบ้านอรุโณทัยเชียงใหม่
4719โรงเรียนบ้านอรุโณทัยสุราษฎร์ธานี
4720โรงเรียนบ้านอังกัญ - โคกบรรเลงสุรินทร์
4721โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวงยะลา
4722โรงเรียนบ้านอากาศสกลนคร
4723โรงเรียนบ้านอายเลานครศรีธรรมราช
4724โรงเรียนบ้านอาลัยศรีสะเกษ
4725โรงเรียนบ้านอาวอยศรีสะเกษ
4726โรงเรียนบ้านอาโพนสุรินทร์
4727โรงเรียนบ้านอำปึลสุรินทร์
4728โรงเรียนบ้านอำเภอชลบุรี
4729โรงเรียนบ้านอิงโค้งพะเยา
4730โรงเรียนบ้านอินทร์แปลงสกลนคร
4731โรงเรียนบ้านอีกุดสกลนคร
4732โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)ศรีสะเกษ
4733โรงเรียนบ้านอีหมุนร้อยเอ็ด
4734โรงเรียนบ้านอีเติ่งอุบลราชธานี
4735โรงเรียนบ้านอีเลี่ยนอุดรธานี
4736โรงเรียนบ้านอุดมศรีวิไลวิทยาหนองบัวลำภู
4737โรงเรียนบ้านอุโลกสุรินทร์
4738โรงเรียนบ้านอุ่มเลย
4739โรงเรียนบ้านอุ่มจานอุดรธานี
4740โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้าสกลนคร
4741โรงเรียนบ้านอูบมุงอุดรธานี
4742โรงเรียนบ้านอูล่องกาญจนบุรี
4743โรงเรียนบ้านอู่หู่ตาก
4744โรงเรียนบ้านอ่างกะป่องตราด
4745โรงเรียนบ้านอ่างทองสุราษฎร์ธานี
4746โรงเรียนบ้านอ่างทองพัทลุง
4747โรงเรียนบ้านอ่างศิลาขอนแก่น
4748โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)อุบลราชธานี
4749โรงเรียนบ้านอ่างเตยฉะเชิงเทรา
4750โรงเรียนบ้านอ่ายเชียงใหม่
4751โรงเรียนบ้านอ่าวปอภูเก็ต
4752โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยกระบี่
4753โรงเรียนบ้านอ้นร้อยเอ็ด
4754โรงเรียนบ้านอ้อกระทิงนครปฐม
4755โรงเรียนบ้านอ้อนลำปาง
4756โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคีนครราชสีมา
4757โรงเรียนบ้านอ้อมแก้วศรีสะเกษ
4758โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบสมุทรสาคร
4759โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารแพร่
4760โรงเรียนบ้านอ้อไพลนครราชสีมา
4761โรงเรียนบ้านฮีอุบลราชธานี
4762โรงเรียนบ้านฮ่องขาดหนองตะเคียนศรีสะเกษ
4763โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ร้อยเอ็ด
4764โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรรสกลนคร
4765โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำเชียงราย
4766โรงเรียนบ้านเกตรีสตูล
4767โรงเรียนบ้านเกริงกระเวียกาญจนบุรี
4768โรงเรียนบ้านเกศกาสรกำแพงเพชร
4769โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์บุรีรัมย์
4770โรงเรียนบ้านเกษมอุบลราชธานี
4771โรงเรียนบ้านเกาะขวัญนครศรีธรรมราช
4772โรงเรียนบ้านเกาะจันปัตตานี
4773โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)สุโขทัย
4774โรงเรียนบ้านเกาะทากสงขลา
4775โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)สุโขทัย
4776โรงเรียนบ้านเกาะนางคำพัทลุง
4777โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจนกำแพงเพชร
4778โรงเรียนบ้านเกาะมุกด์สุราษฎร์ธานี
4779โรงเรียนบ้านเกาะรังลพบุรี
4780โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียดกำแพงเพชร
4781โรงเรียนบ้านเกาะวิทยานครศรีธรรมราช
4782โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนนราธิวาส
4783โรงเรียนบ้านเกาะหมีสงขลา
4784โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมตรัง
4785โรงเรียนบ้านเกาะเต่าตรัง
4786โรงเรียนบ้านเกาะเปาะปัตตานี
4787โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์กำแพงเพชร
4788โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)ชลบุรี
4789โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่สงขลา
4790โรงเรียนบ้านเกิ้งขอนแก่น
4791โรงเรียนบ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)เชียงราย
4792โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)ศรีสะเกษ
4793โรงเรียนบ้านเก่าสงขลา
4794โรงเรียนบ้านเก่ากลอยกุดกระสู้หนองบัวลำภู
4795โรงเรียนบ้านเขตเมืองสมุทรสงคราม
4796โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยานครราชสีมา
4797โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายนชัยภูมิ
4798โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษาชัยภูมิ
4799โรงเรียนบ้านเขากอบตรัง
4800โรงเรียนบ้านเขากำแพงสุพรรณบุรี
4801โรงเรียนบ้านเขาคันทรงชลบุรี
4802โรงเรียนบ้านเขาค่ายชุมพร
4803โรงเรียนบ้านเขาจีนสตูล
4804โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลองระยอง
4805โรงเรียนบ้านเขาชานหมากสุพรรณบุรี
4806โรงเรียนบ้านเขาช่องลมระยอง
4807โรงเรียนบ้านเขาดิน (บ้านบึง)ชลบุรี
4808โรงเรียนบ้านเขาดิน(ศรีราชา)ชลบุรี
4809โรงเรียนบ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)นครนายก
4810โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวันสุโขทัย
4811โรงเรียนบ้านเขาด้วนปราจีนบุรี
4812โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนาสระแก้ว
4813โรงเรียนบ้านเขาตะแบกชลบุรี
4814โรงเรียนบ้านเขาตันหยงนราธิวาส
4815โรงเรียนบ้านเขาทะลุชุมพร
4816โรงเรียนบ้านเขาทับควายลพบุรี
4817โรงเรียนบ้านเขานางต่วมนครสวรรค์
4818โรงเรียนบ้านเขานาในสุราษฎร์ธานี
4819โรงเรียนบ้านเขาน้อยพิษณุโลก
4820โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีชุมพร
4821โรงเรียนบ้านเขาบายศรีชลบุรี
4822โรงเรียนบ้านเขาปูนสุราษฎร์ธานี
4823โรงเรียนบ้านเขาปู่พัทลุง
4824โรงเรียนบ้านเขาฝากกระบี่
4825โรงเรียนบ้านเขาฝ้ายนครศรีธรรมราช
4826โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณสระแก้ว
4827โรงเรียนบ้านเขาพระสงขลา
4828โรงเรียนบ้านเขายายกะตาลพบุรี
4829โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนาชุมพร
4830โรงเรียนบ้านเขาย้อยเพชรบุรี
4831โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ)นครสวรรค์
4832โรงเรียนบ้านเขาล้านชุมพร
4833โรงเรียนบ้านเขาวงชุมพร
4834โรงเรียนบ้านเขาวงอุทัยธานี
4835โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง (ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)พิษณุโลก
4836โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์กำแพงเพชร
4837โรงเรียนบ้านเขาสะพานนาคลพบุรี
4838โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้องนครนายก
4839โรงเรียนบ้านเขาหัวนานครนายก
4840โรงเรียนบ้านเขาหินชลบุรี
4841โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อนฉะเชิงเทรา
4842โรงเรียนบ้านเขาหินตั้งกาญจนบุรี
4843โรงเรียนบ้านเขาเฒ่าพังงา
4844โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากระบี่
4845โรงเรียนบ้านเขาแดงสงขลา
4846โรงเรียนบ้านเขาแดงประจวบคีรีขันธ์
4847โรงเรียนบ้านเขาแหลมชัยนาท
4848โรงเรียนบ้านเขาแหลมกาญจนบุรี
4849โรงเรียนบ้านเขาแหลมสระแก้ว
4850โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ชลบุรี
4851โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้วปราจีนบุรี
4852โรงเรียนบ้านเขืองร้อยเอ็ด
4853โรงเรียนบ้านเข็กพิษณุโลก
4854โรงเรียนบ้านเข็กน้อยเพชรบูรณ์
4855โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139มหาสารคาม
4856โรงเรียนบ้านเข็มทองเพชรบูรณ์
4857โรงเรียนบ้านเคลียงสงขลา
4858โรงเรียนบ้านเคาะศรีสะเกษ
4859โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัวเชียงใหม่
4860โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะตาก
4861โรงเรียนบ้านเจริญผลพิษณุโลก
4862โรงเรียนบ้านเจาะกือแยปัตตานี
4863โรงเรียนบ้านเจาะปันตังยะลา
4864โรงเรียนบ้านเจาะไอร้องนราธิวาส
4865โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนาตราด
4866โรงเรียนบ้านเจ้าวัดอุทัยธานี
4867โรงเรียนบ้านเจ้าเณรกาญจนบุรี
4868โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลังสตูล
4869โรงเรียนบ้านเจ๊ะเกนราธิวาส
4870โรงเรียนบ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)นครราชสีมา
4871โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)เชียงใหม่
4872โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)อุดรธานี
4873โรงเรียนบ้านเชียงคานเลย
4874โรงเรียนบ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา'เลย
4875โรงเรียนบ้านเชียงดาอุดรธานี
4876โรงเรียนบ้านเชียงดาวเชียงใหม่
4877โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือมอุดรธานี
4878โรงเรียนบ้านเชียงพิณอุดรธานี
4879โรงเรียนบ้านเชียงยืนอุดรธานี
4880โรงเรียนบ้านเชียงยืนมหาสารคาม
4881โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาอุดรธานี
4882โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวยสกลนคร
4883โรงเรียนบ้านเชียงหวาง 'คุรุประชาสรรค์'อุดรธานี
4884โรงเรียนบ้านเชียงอาดหนองคาย
4885โรงเรียนบ้านเชียงแหวอุดรธานี
4886โรงเรียนบ้านเชี่ยวเหลียงระนอง
4887โรงเรียนบ้านเชือกอำนาจเจริญ
4888โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิงสุรินทร์
4889โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรีหนองบัวลำภู
4890โรงเรียนบ้านเซิมหนองคาย
4891โรงเรียนบ้านเซียมป่าหม้อชัยภูมิ
4892โรงเรียนบ้านเซือมสกลนคร
4893โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)ศรีสะเกษ
4894โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตกศรีสะเกษ
4895โรงเรียนบ้านเดื่อหนองคาย
4896โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)ชัยภูมิ
4897โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชยสกลนคร
4898โรงเรียนบ้านเดื่อใต้หนองคาย
4899โรงเรียนบ้านเด่นลำปาง
4900โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ร้อยเอ็ด
4901โรงเรียนบ้านเด่นเหล็กอุตรดิตถ์
4902โรงเรียนบ้านเตยอุบลราชธานี
4903โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)อุบลราชธานี
4904โรงเรียนบ้านเตยกระโตนนครราชสีมา
4905โรงเรียนบ้านเตรียมพังงา
4906โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์)สุโขทัย
4907โรงเรียนบ้านเตาปูนยะลา
4908โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)แพร่
4909โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊กนครราชสีมา
4910โรงเรียนบ้านเถกิงสุรินทร์
4911โรงเรียนบ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์)แพร่
4912โรงเรียนบ้านเทพนครกำแพงเพชร
4913โรงเรียนบ้านเทพพัฒนาบุรีรัมย์
4914โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์)นครสวรรค์
4915โรงเรียนบ้านเทอดไทยเชียงราย
4916โรงเรียนบ้านเทา-นาบอนหนองคาย
4917โรงเรียนบ้านเทื่อมอุดรธานี
4918โรงเรียนบ้านเนินนครสวรรค์
4919โรงเรียนบ้านเนินคนธาเพชรบูรณ์
4920โรงเรียนบ้านเนินจำปาจันทบุรี
4921โรงเรียนบ้านเนินตะบกตราด
4922โรงเรียนบ้านเนินตาลตราด
4923โรงเรียนบ้านเนินทองชุมพร
4924โรงเรียนบ้านเนินทองพิษณุโลก
4925โรงเรียนบ้านเนินนิมิตสงขลา
4926โรงเรียนบ้านเนินพลับหวานชลบุรี
4927โรงเรียนบ้านเนินมะค่าอุทัยธานี
4928โรงเรียนบ้านเนินมะปรางพิษณุโลก
4929โรงเรียนบ้านเนินสะอาดพิษณุโลก
4930โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์อุทัยธานี
4931โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่าชลบุรี
4932โรงเรียนบ้านเนินหอมปราจีนบุรี
4933โรงเรียนบ้านเบญญายะลา
4934โรงเรียนบ้านเบตงสุภาพอนุสรณ์ยะลา
4935โรงเรียนบ้านเบิกไพรราชบุรี
4936โรงเรียนบ้านเบิดสุรินทร์
4937โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา)ร้อยเอ็ด
4938โรงเรียนบ้านเปียงเชียงใหม่
4939โรงเรียนบ้านเปียงซ้อน่าน
4940โรงเรียนบ้านเปียงหลวงเชียงใหม่
4941โรงเรียนบ้านเปียดมุกดาหาร
4942โรงเรียนบ้านเปือย(กันทรารมย์)ศรีสะเกษ
4943โรงเรียนบ้านเปือย(พยุห์)ศรีสะเกษ
4944โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์สกลนคร
4945โรงเรียนบ้านเป็ดขอนแก่น
4946โรงเรียนบ้านเป้าน่าน
4947โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)อุบลราชธานี
4948โรงเรียนบ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)ชัยภูมิ
4949โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีบุรีรัมย์
4950โรงเรียนบ้านเพชรละครเพชรบูรณ์
4951โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนานครปฐม
4952โรงเรียนบ้านเพิ่มเลย
4953โรงเรียนบ้านเพียสกลนคร
4954โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)ศรีสะเกษ
4955โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ขอนแก่น
4956โรงเรียนบ้านเมาะลาแตสงขลา
4957โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยาชัยภูมิ
4958โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์เชียงราย
4959โรงเรียนบ้านเมืองคงนครราชสีมา
4960โรงเรียนบ้านเมืองจังน่าน
4961โรงเรียนบ้านเมืองน้อยหนองมุขศรีสะเกษ
4962โรงเรียนบ้านเมืองบางหนองคาย
4963โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคีนครราชสีมา
4964โรงเรียนบ้านเมืองลีงสุรินทร์
4965โรงเรียนบ้านเมืองสรวงร้อยเอ็ด
4966โรงเรียนบ้านเมืองหมีหนองคาย
4967โรงเรียนบ้านเมืองหลวงศรีสะเกษ
4968โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)สุโขทัย
4969โรงเรียนบ้านเมืองเพียขอนแก่น
4970โรงเรียนบ้านเมืองแกบุรีรัมย์
4971โรงเรียนบ้านเมืองไผ่บุรีรัมย์
4972โรงเรียนบ้านเม็กดำมหาสารคาม
4973โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่อุบลราชธานี
4974โรงเรียนบ้านเม็งขอนแก่น
4975โรงเรียนบ้านเรือขอนแก่น
4976โรงเรียนบ้านเรืองน่าน
4977โรงเรียนบ้านเลิศอรุณสุรินทร์
4978โรงเรียนบ้านเลื่อมอุดรธานี
4979โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคารร้อยเอ็ด
4980โรงเรียนบ้านเวินพระบาทนครพนม
4981โรงเรียนบ้านเวียงคุกหนองคาย
4982โรงเรียนบ้านเวียงดิมเชียงราย
4983โรงเรียนบ้านเวียงฝางเชียงใหม่
4984โรงเรียนบ้านเวียงพานเชียงราย
4985โรงเรียนบ้านเวียงสองน่าน
4986โรงเรียนบ้านเวียงหวายเชียงใหม่
4987โรงเรียนบ้านเวียงเหนือแม่ฮ่องสอน
4988โรงเรียนบ้านเวียงแหงเชียงใหม่
4989โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมสุราษฎร์ธานี
4990โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์บุรีรัมย์
4991โรงเรียนบ้านเสาธงชัยศรีสะเกษ
4992โรงเรียนบ้านเสาหงษ์กาญจนบุรี
4993โรงเรียนบ้านเสาหงส์กาญจนบุรี
4994โรงเรียนบ้านเสาเล้าอุบลราชธานี
4995โรงเรียนบ้านเสาเล้านครพนม
4996โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์อุดรธานี
4997โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลางขอนแก่น
4998โรงเรียนบ้านเสื่องข้าวศรีสะเกษ
4999โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐอุบลราชธานี
5000โรงเรียนบ้านเหมืองทวดสุราษฎร์ธานี
5001โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่งเลย
5002โรงเรียนบ้านเหมืองแร่เชียงใหม่
5003โรงเรียนบ้านเหรียงงามพัทลุง
5004โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์นครราชสีมา
5005โรงเรียนบ้านเหล็กศรีสะเกษ
5006โรงเรียนบ้านเหล่าอุตรดิตถ์
5007โรงเรียนบ้านเหล่าลำปาง
5008โรงเรียนบ้านเหล่ามุกดาหาร
5009โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์)มหาสารคาม
5010โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง )แพร่
5011โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)ร้อยเอ็ด
5012โรงเรียนบ้านเหล่าครามมุกดาหาร
5013โรงเรียนบ้านเหล่าคามบึงกาฬ
5014โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงินอุดรธานี
5015โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำหนองคาย
5016โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางบึงกาฬ
5017โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อนสกลนคร
5018โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสาอุตรดิตถ์
5019โรงเรียนบ้านเหล่าป่าเป้ดมุกดาหาร
5020โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่สกลนคร
5021โรงเรียนบ้านเหล่าพิทยาคมนครราชสีมา
5022โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุนครพนม
5023โรงเรียนบ้านเหล่ายาวลำพูน
5024โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้าเพชรบูรณ์
5025โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำมหาสารคาม
5026โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อยสระแก้ว
5027โรงเรียนบ้านเหล่าเป้าเชียงใหม่
5028โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้กอุบลราชธานี
5029โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลางร้อยเอ็ด
5030โรงเรียนบ้านเหล่าแดงอุบลราชธานี
5031โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่ามศรีสะเกษ
5032โรงเรียนบ้านเอราวัณเลย
5033โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่อุบลราชธานี
5034โรงเรียนบ้านแกวิทยาคมกาฬสินธุ์
5035โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยากาฬสินธุ์
5036โรงเรียนบ้านแกแมนราธิวาส
5037โรงเรียนบ้านแกใหญ่สุรินทร์
5038โรงเรียนบ้านแก่งสุโขทัย
5039โรงเรียนบ้านแก่งจูงนางพิษณุโลก
5040โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยานครสวรรค์
5041โรงเรียนบ้านแก่งยางอุบลราชธานี
5042โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาสุโขทัย
5043โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิเลย
5044โรงเรียนบ้านแก่งหลวง(กาญจนบุรี เขต1)กาญจนบุรี
5045โรงเรียนบ้านแก่งเค็งอุบลราชธานี
5046โรงเรียนบ้านแก่งเพกาชุมพร
5047โรงเรียนบ้านแก่งโตนเพชรบูรณ์
5048โรงเรียนบ้านแก้งสระแก้ว
5049โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์)ชัยภูมิ
5050โรงเรียนบ้านแก้ง-โนนส้มกบชัยภูมิ
5051โรงเรียนบ้านแก้งกอกอุบลราชธานี
5052โรงเรียนบ้านแก้งสมบูรณ์อุบลราชธานี
5053โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่านอุบลราชธานี
5054โรงเรียนบ้านแก้วจันทบุรี
5055โรงเรียนบ้านแขมเจริญอุบลราชธานี
5056โรงเรียนบ้านแข่โพนเมืองยโสธร
5057โรงเรียนบ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา)ชัยภูมิ
5058โรงเรียนบ้านแคสงขลา
5059โรงเรียนบ้านแคนสุรินทร์
5060โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503)ร้อยเอ็ด
5061โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคารสมุทรสาคร
5062โรงเรียนบ้านแควมะกอกเชียงใหม่
5063โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองเชียงใหม่
5064โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่าร้อยเอ็ด
5065โรงเรียนบ้านแชะนครราชสีมา
5066โรงเรียนบ้านแซววิทยาคมเชียงราย
5067โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา)ศรีสะเกษ
5068โรงเรียนบ้านแดงน้อยขอนแก่น
5069โรงเรียนบ้านแดงราษฎร์สามัคคีขอนแก่น
5070โรงเรียนบ้านแดงสว่างชัยภูมิ
5071โรงเรียนบ้านแดงหนองแซงยโสธร
5072โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่างร้อยเอ็ด
5073โรงเรียนบ้านแดงใหญ่ขอนแก่น
5074โรงเรียนบ้านแตลสุรินทร์
5075โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่ศรีสะเกษ
5076โรงเรียนบ้านแต้ใหม่อุบลราชธานี
5077โรงเรียนบ้านแถววิทยาคารพระนครศรีอยุธยา
5078โรงเรียนบ้านแทงวิทยาศรีสะเกษ
5079โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์บุรีรัมย์
5080โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาชัยภูมิ
5081โรงเรียนบ้านแนงมุดสุรินทร์
5082โรงเรียนบ้านแบงหนองคาย
5083โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือสตูล
5084โรงเรียนบ้านแปดอุ้มอุบลราชธานี
5085โรงเรียนบ้านแปลงจันทบุรี
5086โรงเรียนบ้านแปลง 5เชียงใหม่
5087โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาลำพูน
5088โรงเรียนบ้านแป๊ะบุญนราธิวาส
5089โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)บุรีรัมย์
5090โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมนครพนม
5091โรงเรียนบ้านแพงวิทยานครพนม
5092โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือมหาสารคาม
5093โรงเรียนบ้านแพงใหญ่สกลนคร
5094โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์พระนครศรีอยุธยา
5095โรงเรียนบ้านแพะอุตรดิตถ์
5096โรงเรียนบ้านแพะพิทยาแม่ฮ่องสอน
5097โรงเรียนบ้านแมดอุบลราชธานี
5098โรงเรียนบ้านแมดนาท่มสกลนคร
5099โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคารร้อยเอ็ด
5100โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อมแพร่
5101โรงเรียนบ้านแม่กลองใหม่ตาก
5102โรงเรียนบ้านแม่กัวะลำปาง
5103โรงเรียนบ้านแม่กาพะเยา
5104โรงเรียนบ้านแม่กาษาตาก
5105โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182ตาก
5106โรงเรียนบ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)พัทลุง
5107โรงเรียนบ้านแม่ข่าเชียงใหม่
5108โรงเรียนบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุดเชียงราย
5109โรงเรียนบ้านแม่คะเชียงใหม่
5110โรงเรียนบ้านแม่คี-หนองอ้อเชียงราย
5111โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแควตาก
5112โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)เชียงราย
5113โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ (ประชาราษฎร์รังสรรค์)แพร่
5114โรงเรียนบ้านแม่ตาวตาก
5115โรงเรียนบ้านแม่ตีบลำปาง
5116โรงเรียนบ้านแม่ต๋อมเชียงใหม่
5117โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำเชียงราย
5118โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำพะเยา
5119โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)แพร่
5120โรงเรียนบ้านแม่ทะลำปาง
5121โรงเรียนบ้านแม่ทะลบเชียงใหม่
5122โรงเรียนบ้านแม่ทีสงขลา
5123โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาสุโขทัย
5124โรงเรียนบ้านแม่นะเชียงใหม่
5125โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้พะเยา
5126โรงเรียนบ้านแม่ปั๋งเชียงใหม่
5127โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)แพร่
5128โรงเรียนบ้านแม่ปูคาเชียงใหม่
5129โรงเรียนบ้านแม่ป้อกลำพูน
5130โรงเรียนบ้านแม่พลูตาก
5131โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้นเชียงราย
5132โรงเรียนบ้านแม่ยางห้าเชียงใหม่
5133โรงเรียนบ้านแม่ยางเปรี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)แพร่
5134โรงเรียนบ้านแม่ระกาพิษณุโลก
5135โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุงตาก
5136โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)แพร่
5137โรงเรียนบ้านแม่ละนาแม่ฮ่องสอน
5138โรงเรียนบ้านแม่ละเมาตาก
5139โรงเรียนบ้านแม่ลายเชียงใหม่
5140โรงเรียนบ้านแม่สลองในเชียงราย
5141โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาตาก
5142โรงเรียนบ้านแม่สวดแม่ฮ่องสอน
5143โรงเรียนบ้านแม่สาเชียงใหม่
5144โรงเรียนบ้านแม่สาวเชียงใหม่
5145โรงเรียนบ้านแม่หลองน้อยเชียงใหม่
5146โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)แพร่
5147โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์)ลำพูน
5148โรงเรียนบ้านแม่อุสุตาก
5149โรงเรียนบ้านแม่เทยลำพูน
5150โรงเรียนบ้านแม่เหียะเชียงใหม่
5151โรงเรียนบ้านแม่แอบวิทยาเชียงราย
5152โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนตาก
5153โรงเรียนบ้านแม่โจ้เชียงใหม่
5154โรงเรียนบ้านแม่โต๋เชียงใหม่
5155โรงเรียนบ้านแม่โถเชียงใหม่
5156โรงเรียนบ้านแม่โถแม่ฮ่องสอน
5157โรงเรียนบ้านแม่โมกข์สุราษฎร์ธานี
5158โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)พะเยา
5159โรงเรียนบ้านแยงพิษณุโลก
5160โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146สุรินทร์
5161โรงเรียนบ้านแยะนราธิวาส
5162โรงเรียนบ้านแร่สกลนคร
5163โรงเรียนบ้านแลแวะปัตตานี
5164โรงเรียนบ้านแวงสกลนคร
5165โรงเรียนบ้านแวนโค้งพะเยา
5166โรงเรียนบ้านแว้งนราธิวาส
5167โรงเรียนบ้านแสงดาวโนนธาตุหนองบัวลำภู
5168โรงเรียนบ้านแสงสว่างอุดรธานี
5169โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคนศรีสะเกษ
5170โรงเรียนบ้านแสนขันอุตรดิตถ์
5171โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อนนครพนม
5172โรงเรียนบ้านแสรออสุรินทร์
5173โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์สุรินทร์
5174โรงเรียนบ้านแสลงโทนบุรีรัมย์
5175โรงเรียนบ้านแหนน่าน
5176โรงเรียนบ้านแหรยะลา
5177โรงเรียนบ้านแหลมเพชรบุรี
5178โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคีอุตรดิตถ์
5179โรงเรียนบ้านแหลมมะขามตรัง
5180โรงเรียนบ้านแหลมรัง 'ราษฎร์บำรุง'พิจิตร
5181โรงเรียนบ้านแหลมวิทยาเพชรบุรี
5182โรงเรียนบ้านแหลมสอมตรัง
5183โรงเรียนบ้านแหลมสักกระบี่
5184โรงเรียนบ้านแหลมหินปราจีนบุรี
5185โรงเรียนบ้านแหลมแท่นชลบุรี
5186โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์กระบี่
5187โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูลร้อยเอ็ด
5188โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ขอนแก่น
5189โรงเรียนบ้านแห้วขอนแก่น
5190โรงเรียนบ้านแอ่นจัดสรรเชียงใหม่
5191โรงเรียนบ้านแฮดศึกษาขอนแก่น
5192โรงเรียนบ้านโกตาบารูยะลา
5193โรงเรียนบ้านโกทามหาสารคาม
5194โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนูบุรีรัมย์
5195โรงเรียนบ้านโกรกลึกอุทัยธานี
5196โรงเรียนบ้านโก่ยอุดรธานี
5197โรงเรียนบ้านโขมงหักกำแพงเพชร
5198โรงเรียนบ้านโคกเพชรบูรณ์
5199โรงเรียนบ้านโคกกกม่วงร้อยเอ็ด
5200โรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงชัยภูมิ
5201โรงเรียนบ้านโคกกร่างนครสวรรค์
5202โรงเรียนบ้านโคกกลอยบุรีรัมย์
5203โรงเรียนบ้านโคกกลางบุรีรัมย์
5204โรงเรียนบ้านโคกกลางอำนาจเจริญ
5205โรงเรียนบ้านโคกกลางอุดรธานี
5206โรงเรียนบ้านโคกกลางยโสธร
5207โรงเรียนบ้านโคกกลางบึงกาฬ
5208โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์บุรีรัมย์
5209โรงเรียนบ้านโคกกะชายบุรีรัมย์
5210โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)ลพบุรี
5211โรงเรียนบ้านโคกกุงชัยภูมิ
5212โรงเรียนบ้านโคกกุงหนองบัวลำภู
5213โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86บึงกาฬ
5214โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคารสกลนคร
5215โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นเลย
5216โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นบุรีรัมย์
5217โรงเรียนบ้านโคกขามเลียนมุกดาหาร
5218โรงเรียนบ้านโคกคอนหนองคาย
5219โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วยสกลนคร
5220โรงเรียนบ้านโคกงามเลย
5221โรงเรียนบ้านโคกชำแระอุบลราชธานี
5222โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้ายอำนาจเจริญ
5223โรงเรียนบ้านโคกตกสงขลา
5224โรงเรียนบ้านโคกตะขบเพชรบูรณ์
5225โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสุรินทร์
5226โรงเรียนบ้านโคกตานราธิวาส
5227โรงเรียนบ้านโคกตาลศรีสะเกษ
5228โรงเรียนบ้านโคกตูมลพบุรี
5229โรงเรียนบ้านโคกทรายพัทลุง
5230โรงเรียนบ้านโคกทหารสระแก้ว
5231โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อยหนองบัวลำภู
5232โรงเรียนบ้านโคกทุ่งยั้งอุดรธานี
5233โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมขอนแก่น
5234โรงเรียนบ้านโคกนาเหล่าหนองบัวลำภู
5235โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อมหาสารคาม
5236โรงเรียนบ้านโคกปราสาทบุรีรัมย์
5237โรงเรียนบ้านโคกผักหอมอุดรธานี
5238โรงเรียนบ้านโคกพนมดีปราจีนบุรี
5239โรงเรียนบ้านโคกพระนครราชสีมา
5240โรงเรียนบ้านโคกภูสกลนคร
5241โรงเรียนบ้านโคกมนเลย
5242โรงเรียนบ้านโคกมนเพชรบูรณ์
5243โรงเรียนบ้านโคกมะขามนครศรีธรรมราช
5244โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน (ธรรมสุชาติอุทิศ)สุรินทร์
5245โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223นราธิวาส
5246โรงเรียนบ้านโคกยางตรัง
5247โรงเรียนบ้านโคกยางบุรีรัมย์
5248โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีบุรีรัมย์
5249โรงเรียนบ้านโคกรังน้อยเพชรบูรณ์
5250โรงเรียนบ้านโคกวัดบุรีรัมย์
5251โรงเรียนบ้านโคกวัดจันทบุรี
5252โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคมอุตรดิตถ์
5253โรงเรียนบ้านโคกศิลาสกลนคร
5254โรงเรียนบ้านโคกสว่างบึงกาฬ
5255โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ)นครพนม
5256โรงเรียนบ้านโคกสะอาดสระบุรี
5257โรงเรียนบ้านโคกสะอาดชัยภูมิ
5258โรงเรียนบ้านโคกสะอาดนครสวรรค์
5259โรงเรียนบ้านโคกสะอาดบึงกาฬ
5260โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารบุรีรัมย์
5261โรงเรียนบ้านโคกสะอาดหนองหัวช้างหนองบัวลำภู
5262โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยาชัยภูมิ
5263โรงเรียนบ้านโคกสะแกลาดเพชรบูรณ์
5264โรงเรียนบ้านโคกสักพัทลุง
5265โรงเรียนบ้านโคกสามัคคีสระแก้ว
5266โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์บึงกาฬ
5267โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา)สกลนคร
5268โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลางมหาสารคาม
5269โรงเรียนบ้านโคกสูงขอนแก่น
5270โรงเรียนบ้านโคกสูงศรีสะเกษ
5271โรงเรียนบ้านโคกสูงนครราชสีมา
5272โรงเรียนบ้านโคกสูงบุรีรัมย์
5273โรงเรียนบ้านโคกหมักปัตตานี
5274โรงเรียนบ้านโคกหารกระบี่
5275โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่นครพนม
5276โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนาบุรีรัมย์
5277โรงเรียนบ้านโคกเจริญนครสวรรค์
5278โรงเรียนบ้านโคกเทียมอุบลราชธานี
5279โรงเรียนบ้านโคกเที่ยงอุบลราชธานี
5280โรงเรียนบ้านโคกเพชร (เภคประชารัฐบำรุง)สุรินทร์
5281โรงเรียนบ้านโคกเพร็กสระแก้ว
5282โรงเรียนบ้านโคกเมาสงขลา
5283โรงเรียนบ้านโคกแสมสารลพบุรี
5284โรงเรียนบ้านโคกโกขอนแก่น
5285โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ปัตตานี
5286โรงเรียนบ้านโคกใหญ่อุบลราชธานี
5287โรงเรียนบ้านโคกใหญ่เลย
5288โรงเรียนบ้านโคกไพลสระแก้ว
5289โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)ขอนแก่น
5290โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสังบุรีรัมย์
5291โรงเรียนบ้านโคคลานสระแก้ว
5292โรงเรียนบ้านโคนพิทยาอุตรดิตถ์
5293โรงเรียนบ้านโจดขอนแก่น
5294โรงเรียนบ้านโจดนาตาลกาฬสินธุ์
5295โรงเรียนบ้านโจดม่วงศรีสะเกษ
5296โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิมขอนแก่น
5297โรงเรียนบ้านโฉลงยะลา
5298โรงเรียนบ้านโชกเหนือสุรินทร์
5299โรงเรียนบ้านโชคชัยพัฒนากำแพงเพชร
5300โรงเรียนบ้านโชคนาสามสุรินทร์
5301โรงเรียนบ้านโชคเจริญอุดรธานี
5302โรงเรียนบ้านโซงอุบลราชธานี
5303โรงเรียนบ้านโซงเลงศรีสะเกษ
5304โรงเรียนบ้านโดงสุรินทร์
5305โรงเรียนบ้านโดท่างามมหาสารคาม
5306โรงเรียนบ้านโดนอาวศรีสะเกษ
5307โรงเรียนบ้านโดนโอกสุรินทร์
5308โรงเรียนบ้านโตยะลา
5309โรงเรียนบ้านโตกเพชรบูรณ์
5310โรงเรียนบ้านโตนดนครราชสีมา
5311โรงเรียนบ้านโตะบาลาปัตตานี
5312โรงเรียนบ้านโต่งโต้นศรีสะเกษ
5313โรงเรียนบ้านโต้นนท์สงขลา
5314โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเตปัตตานี
5315โรงเรียนบ้านโต๊ะปาแก๊ะยะลา
5316โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะนราธิวาส
5317โรงเรียนบ้านโทะศรีสะเกษ
5318โรงเรียนบ้านโนนขอนแก่น
5319โรงเรียนบ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)ศรีสะเกษ
5320โรงเรียนบ้านโนนกาหลงอุบลราชธานี
5321โรงเรียนบ้านโนนกุงอุบลราชธานี
5322โรงเรียนบ้านโนนกุงสกลนคร
5323โรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่ 210นครราชสีมา
5324โรงเรียนบ้านโนนคำแก้วศรีสะเกษ
5325โรงเรียนบ้านโนนคูณชัยภูมิ
5326โรงเรียนบ้านโนนคูณศรีสะเกษ
5327โรงเรียนบ้านโนนค้อกาฬสินธุ์
5328โรงเรียนบ้านโนนจั่นกำแพงเพชร
5329โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)ชัยภูมิ
5330โรงเรียนบ้านโนนจิกอุบลราชธานี
5331โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ชัยภูมิ
5332โรงเรียนบ้านโนนดู่อำนาจเจริญ
5333โรงเรียนบ้านโนนทรายคำสกลนคร
5334โรงเรียนบ้านโนนทองขอนแก่น
5335โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญอุดรธานี
5336โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยาขอนแก่น
5337โรงเรียนบ้านโนนทับช้างสกลนคร
5338โรงเรียนบ้านโนนบกอุบลราชธานี
5339โรงเรียนบ้านโนนบอนอุบลราชธานี
5340โรงเรียนบ้านโนนบากมิตรภาพที่ 83อุบลราชธานี
5341โรงเรียนบ้านโนนบ่อขอนแก่น
5342โรงเรียนบ้านโนนปอแดงเลย
5343โรงเรียนบ้านโนนป่าหว้านเชียงฮายหนองบัวลำภู
5344โรงเรียนบ้านโนนพฤกษ์นครราชสีมา
5345โรงเรียนบ้านโนนม่วงขอนแก่น
5346โรงเรียนบ้านโนนม่วงอุบลราชธานี
5347โรงเรียนบ้านโนนม่วงหนองบัวลำภู
5348โรงเรียนบ้านโนนม่วงโนนจิกอุบลราชธานี
5349โรงเรียนบ้านโนนยอนครราชสีมา
5350โรงเรียนบ้านโนนยางยโสธร
5351โรงเรียนบ้านโนนยางอุบลราชธานี
5352โรงเรียนบ้านโนนยางร้อยเอ็ด
5353โรงเรียนบ้านโนนระเวียงนครราชสีมา
5354โรงเรียนบ้านโนนรังร้อยเอ็ด
5355โรงเรียนบ้านโนนรัง(ชุมพวง)นครราชสีมา
5356โรงเรียนบ้านโนนรัง(แก้งสนามนาง)นครราชสีมา
5357โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือยหนองบัวลำภู
5358โรงเรียนบ้านโนนสง่าหนองคาย
5359โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์กำแพงเพชร
5360โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์อุบลราชธานี
5361โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์อุดรธานี
5362โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์หนองบัวลำภู
5363โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์นครราชสีมา
5364โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์อุบลราชธานี
5365โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เลย
5366โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ร้อยเอ็ด
5367โรงเรียนบ้านโนนสว่างอุบลราชธานี
5368โรงเรียนบ้านโนนสว่างอุดรธานี
5369โรงเรียนบ้านโนนสว่างบึงกาฬ
5370โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือขอนแก่น
5371โรงเรียนบ้านโนนสว่างบวรวิทยาหนองบัวลำภู
5372โรงเรียนบ้านโนนสะอาดเพชรบูรณ์
5373โรงเรียนบ้านโนนสะอาดอุดรธานี
5374โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองคาย
5375โรงเรียนบ้านโนนสะอาดชัยภูมิ
5376โรงเรียนบ้านโนนสะอาดปราจีนบุรี
5377โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุขอุดรธานี
5378โรงเรียนบ้านโนนสังนครราชสีมา
5379โรงเรียนบ้านโนนสาอุดรธานี
5380โรงเรียนบ้านโนนสำราญหนองบัวลำภู
5381โรงเรียนบ้านโนนสำราญศรีสะเกษ
5382โรงเรียนบ้านโนนสำราญนครราชสีมา
5383โรงเรียนบ้านโนนสูงสุรินทร์
5384โรงเรียนบ้านโนนสูงศรีสะเกษ
5385โรงเรียนบ้านโนนสูงนครราชสีมา
5386โรงเรียนบ้านโนนสูง(ต.โดมประดิษฐ์)อุบลราชธานี
5387โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อยบุรีรัมย์
5388โรงเรียนบ้านโนนหวายอุดรธานี
5389โรงเรียนบ้านโนนหอมอุดรธานี
5390โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์นครราชสีมา
5391โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญอุบลราชธานี
5392โรงเรียนบ้านโนนเต็งนครราชสีมา
5393โรงเรียนบ้านโนนเที่ยงกาฬสินธุ์
5394โรงเรียนบ้านโนนเปลือยชัยภูมิ
5395โรงเรียนบ้านโนนเมืองหนองบัวลำภู
5396โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอนมหาสารคาม
5397โรงเรียนบ้านโนนเลียงอุบลราชธานี
5398โรงเรียนบ้านโนนเสถียรบึงกาฬ
5399โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญสกลนคร
5400โรงเรียนบ้านโนนเหม่าชัยภูมิ
5401โรงเรียนบ้านโนนเหลื่อมนครราชสีมา
5402โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองบึงกาฬ
5403โรงเรียนบ้านโนนแคนอำนาจเจริญ
5404โรงเรียนบ้านโนนแดงชัยภูมิ
5405โรงเรียนบ้านโนนแดงอุบลราชธานี
5406โรงเรียนบ้านโนนแฝกศรีสะเกษ
5407โรงเรียนบ้านโนนโชงโลงนครราชสีมา
5408โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)อุบลราชธานี
5409โรงเรียนบ้านโนนใหญ่กำแพงเพชร
5410โรงเรียนบ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)ศรีสะเกษ
5411โรงเรียนบ้านโปงเชียงใหม่
5412โรงเรียนบ้านโปร่งอุดรธานี
5413โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปานครพนม
5414โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุชลบุรี
5415โรงเรียนบ้านโป่งตราด
5416โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนราชบุรี
5417โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างราชบุรี
5418โรงเรียนบ้านโป่งขุนเพชรพัฒนาชัยภูมิ
5419โรงเรียนบ้านโป่งชีเลย
5420โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศกำแพงเพชร
5421โรงเรียนบ้านโป่งนกเชียงใหม่
5422โรงเรียนบ้านโป่งนกเชียงราย
5423โรงเรียนบ้านโป่งนกพิทยาชัยภูมิ
5424โรงเรียนบ้านโป่งน้อยเชียงใหม่
5425โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนกำแพงเพชร
5426โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนจันทบุรี
5427โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนเชียงราย
5428โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญเพชรบูรณ์
5429โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดงพิจิตร
5430โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทนเลย
5431โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ตชลบุรี
5432โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบอุทัยธานี
5433โรงเรียนบ้านโป่งเกตุเพชรบุรี
5434โรงเรียนบ้านโป่งเก้งอุทัยธานี
5435โรงเรียนบ้านโป่งเจริญฉะเชิงเทรา
5436โรงเรียนบ้านโป่งเทวีเชียงราย
5437โรงเรียนบ้านโป่งเปือยบึงกาฬ
5438โรงเรียนบ้านโป่งแคศรีถาวรหนองบัวลำภู
5439โรงเรียนบ้านโป่งแดงเชียงราย
5440โรงเรียนบ้านโป่งแดงลำพูน
5441โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคีนครราชสีมา
5442โรงเรียนบ้านโป่งแยงนอกเชียงใหม่
5443โรงเรียนบ้านโป่งแยงในเชียงใหม่
5444โรงเรียนบ้านโป๊ะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บำรุง)สงขลา
5445โรงเรียนบ้านโผลงนราธิวาส
5446โรงเรียนบ้านโพธิ์อุบลราชธานี
5447โรงเรียนบ้านโพธิ์หนองคาย
5448โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)ศรีสะเกษ
5449โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัลศรีสะเกษ
5450โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ศรีสะเกษ
5451โรงเรียนบ้านโพธิ์กองสุรินทร์
5452โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยสกลนคร
5453โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาทนครสวรรค์
5454โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนากำแพงเพชร
5455โรงเรียนบ้านโพธิ์ลังกาศรีสะเกษ
5456โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีอุบลราชธานี
5457โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสุพรรณบุรี
5458โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีร้อยเอ็ด
5459โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญอุดรธานี
5460โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่าอุบลราชธานี
5461โรงเรียนบ้านโพธิ์หวายสุราษฎร์ธานี
5462โรงเรียนบ้านโพธิ์เหล่าวิชาอุดรธานี
5463โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ร้อยเอ็ด
5464โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรอุบลราชธานี
5465โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรียโสธร
5466โรงเรียนบ้านโพนมหาสารคาม
5467โรงเรียนบ้านโพนก่อนครพนม
5468โรงเรียนบ้านโพนครกสุรินทร์
5469โรงเรียนบ้านโพนค้อศรีสะเกษ
5470โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์นครพนม
5471โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุอุดรธานี
5472โรงเรียนบ้านโพนจานนครพนม
5473โรงเรียนบ้านโพนทองหนองคาย
5474โรงเรียนบ้านโพนทองอำนาจเจริญ
5475โรงเรียนบ้านโพนทองร้อยเอ็ด
5476โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศสกลนคร
5477โรงเรียนบ้านโพนบกนครพนม
5478โรงเรียนบ้านโพนพระหนองคาย
5479โรงเรียนบ้านโพนยางศรีสะเกษ
5480โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยาสกลนคร
5481โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์หนองคาย
5482โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์นครพนม
5483โรงเรียนบ้านโพนสวางมุกดาหาร
5484โรงเรียนบ้านโพนสูงโนนสวรรค์อุดรธานี
5485โรงเรียนบ้านโพนเพ็กนครพนม
5486โรงเรียนบ้านโพนเลาอุดรธานี
5487โรงเรียนบ้านโพนแดงมุกดาหาร
5488โรงเรียนบ้านโพนแพงกาฬสินธุ์
5489โรงเรียนบ้านโพนแพงสกลนคร
5490โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างามร้อยเอ็ด
5491โรงเรียนบ้านโมนสกลนคร
5492โรงเรียนบ้านโมยสงขลา
5493โรงเรียนบ้านโรงหีบชลบุรี
5494โรงเรียนบ้านโรงเข้สมุทรสาคร
5495โรงเรียนบ้านโรงเหล็กนครศรีธรรมราช
5496โรงเรียนบ้านโลทูปัตตานี
5497โรงเรียนบ้านโละเชียงใหม่
5498โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้บึงกาฬ
5499โรงเรียนบ้านโสกปลาดุกชัยภูมิ
5500โรงเรียนบ้านโสกแสงอุบลราชธานี
5501โรงเรียนบ้านโสนศรีสะเกษ
5502โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา)สุรินทร์
5503โรงเรียนบ้านโสมนสุรินทร์
5504โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนาชุมพร
5505โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์กาฬสินธุ์
5506โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาลำพูน
5507โรงเรียนบ้านใจดีศรีสะเกษ
5508โรงเรียนบ้านใต้สงขลา
5509โรงเรียนบ้านในถุ้งนครศรีธรรมราช
5510โรงเรียนบ้านในปงตรัง
5511โรงเรียนบ้านในล็อคประจวบคีรีขันธ์
5512โรงเรียนบ้านในสอยแม่ฮ่องสอน
5513โรงเรียนบ้านในหุบชุมพร
5514โรงเรียนบ้านในเมืองอุตรดิตถ์
5515โรงเรียนบ้านในเวียงแพร่
5516โรงเรียนบ้านในเหมืองชุมพร
5517โรงเรียนบ้านใหญ่นครราชสีมา
5518โรงเรียนบ้านใหม่สตูล
5519โรงเรียนบ้านใหม่ปัตตานี
5520โรงเรียนบ้านใหม่น่าน
5521โรงเรียนบ้านใหม่ (วันครู 2503)ยะลา
5522โรงเรียนบ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)นครราชสีมา
5523โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)แพร่
5524โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)พะเยา
5525โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนากาญจนบุรี
5526โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาลำปาง
5527โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาเชียงราย
5528โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ลำปาง
5529โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูบึงกาฬ
5530โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์เชียงใหม่
5531โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีลพบุรี
5532โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคีเชียงราย
5533โรงเรียนบ้านใหม่สำโรงนครราชสีมา
5534โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมสุโขทัย
5535โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัวเชียงใหม่
5536โรงเรียนบ้านใหม่หนองหอยเชียงใหม่
5537โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคมสุโขทัย
5538โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุขนครราชสีมา
5539โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบขอนแก่น
5540โรงเรียนบ้านใหม่ไทยเจริญนครราชสีมา
5541โรงเรียนบ้านไก่คำอำนาจเจริญ
5542โรงเรียนบ้านไชยภักดีตรัง
5543โรงเรียนบ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา)นครราชสีมา
5544โรงเรียนบ้านไชยราชประจวบคีรีขันธ์
5545โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์กำแพงเพชร
5546โรงเรียนบ้านไทยชนะศึกสุโขทัย
5547โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาชุมพร
5548โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีสระแก้ว
5549โรงเรียนบ้านไทยสามัคคีนครราชสีมา
5550โรงเรียนบ้านไทยเจริญยโสธร
5551โรงเรียนบ้านไทรงามสตูล
5552โรงเรียนบ้านไทรงามนครราชสีมา
5553โรงเรียนบ้านไทรดงยั้งพิษณุโลก
5554โรงเรียนบ้านไทรทองสระแก้ว
5555โรงเรียนบ้านไทรย้อยอุบลราชธานี
5556โรงเรียนบ้านไผ่ขอนแก่น
5557โรงเรียนบ้านไผ่ศรีสะเกษ
5558โรงเรียนบ้านไผ่ (วันครู 2503)สุรินทร์
5559โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษาขอนแก่น
5560โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคมขอนแก่น
5561โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46แพร่
5562โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาขอนแก่น
5563โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ขอนแก่น
5564โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)แพร่
5565โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)สุรินทร์
5566โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยาสระแก้ว
5567โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์กำแพงเพชร
5568โรงเรียนบ้านไพลนครราชสีมา
5569โรงเรียนบ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี)นครราชสีมา
5570โรงเรียนบ้านไม้กะพงตาก
5571โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียนลำพูน
5572โรงเรียนบ้านไม้ฝาดนราธิวาส
5573โรงเรียนบ้านไม้ยามิตรภาพที่168เชียงราย
5574โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)ตราด
5575โรงเรียนบ้านไม้แก่นยะลา
5576โรงเรียนบ้านไม้แดงบุรีรัมย์
5577โรงเรียนบ้านไร่กาญจนบุรี
5578โรงเรียนบ้านไร่น่าน
5579โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา)สงขลา
5580โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)สุโขทัย
5581โรงเรียนบ้านไร่(หาดใหญ่)สงขลา
5582โรงเรียนบ้านไร่ขีอำนาจเจริญ
5583โรงเรียนบ้านไร่จันดีระยอง
5584โรงเรียนบ้านไร่ดอนฉะเชิงเทรา
5585โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตงกำแพงเพชร
5586โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคีประจวบคีรีขันธ์
5587โรงเรียนบ้านไร่ป้ากาญจนบุรี
5588โรงเรียนบ้านไร่พญานราธิวาส
5589โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมสุโขทัย
5590โรงเรียนบ้านไร่วิทยาแม่ฮ่องสอน
5591โรงเรียนบ้านไร่วิทยาอุทัยธานี
5592โรงเรียนบ้านไร่อ้อยพะเยา
5593โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์
5594โรงเรียนบ้านไร่เหนือเพชรบูรณ์
5595โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ(ประสมทรัพย์อนุสรณ์)บุรีรัมย์
5596โรงเรียนบ้านไสกุนพัทลุง
5597โรงเรียนบ้านไสตอสุราษฎร์ธานี
5598โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะนครศรีธรรมราช
5599โรงเรียนบ้านไสใหญ่(ทุ่งใหญ่)นครศรีธรรมราช
5600โรงเรียนบ้านไสใหญ่(พระพรหม)นครศรีธรรมราช
5601โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล)สกลนคร
5602โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหลสกลนคร
5603โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคมพะเยา
5604โรงเรียนปงรัชดาภิเษกพะเยา
5605โรงเรียนปทุมคงคากรุงเทพมหานคร
5606โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการสมุทรปราการ
5607โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ปัตตานี
5608โรงเรียนปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง)ปทุมธานี
5609โรงเรียนปทุมพิทยาคมอุบลราชธานี
5610โรงเรียนปทุมมานุกุลนครศรีธรรมราช
5611โรงเรียนปทุมมาศวิทยาสุรินทร์
5612โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคมร้อยเอ็ด
5613โรงเรียนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
5614โรงเรียนปทุมวิทยากรอุบลราชธานี
5615โรงเรียนปทุมวิไลปทุมธานี
5616โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหนองคาย
5617โรงเรียนปรกแก้ววิทยานครปฐม
5618โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุงฉะเชิงเทรา
5619โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์น่าน
5620โรงเรียนประจวบวิทยาลัยประจวบคีรีขันธ์
5621โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคมอุดรธานี
5622โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคารอุดรธานี
5623โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงปราจีนบุรี
5624โรงเรียนประชานิคม 2ชุมพร
5625โรงเรียนประชานิคม 4ชุมพร
5626โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูลหนองคาย
5627โรงเรียนประชานุเคราะห์ 8นครศรีธรรมราช
5628โรงเรียนประชาบดีพิทยาคมหนองคาย
5629โรงเรียนประชาบำรุงหนองคาย
5630โรงเรียนประชาบำรุงพัทลุง
5631โรงเรียนประชาพัฒนามหาสารคาม
5632โรงเรียนประชาพิทักษ์ประจวบคีรีขันธ์
5633โรงเรียนประชามงคลกาญจนบุรี
5634โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณลำปาง
5635โรงเรียนประชารัฐบำรุงนนทบุรี
5636โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมขอนแก่น
5637โรงเรียนประชารัฐสามัคคีนครราชสีมา
5638โรงเรียนประชารัฐสามัคคี (ธนาคารกรุงเทพ 13)อุบลราชธานี
5639โรงเรียนประชาราชวิทยาลำปาง
5640โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์ฉะเชิงเทรา
5641โรงเรียนประชาวิทยรังสรรค์นราธิวาส
5642โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยาพิษณุโลก
5643โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์สระบุรี
5644โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยาพิษณุโลก
5645โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์)กำแพงเพชร
5646โรงเรียนประชาสามัคคีอุบลราชธานี
5647โรงเรียนประชาสามัคคีอุดรธานี
5648โรงเรียนประชาสามัคคีนครราชสีมา
5649โรงเรียนประชาสามัคคี (เมืองเดช)อุบลราชธานี
5650โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงปัตตานี
5651โรงเรียนประชาอุปถัมภ์นนทบุรี
5652โรงเรียนประดู่พิทยาคมสุราษฎร์ธานี
5653โรงเรียนประตูชัยพระนครศรีอยุธยา
5654โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยาปัตตานี
5655โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสนนครปฐม
5656โรงเรียนประถมทวีธาภิเษกกรุงเทพมหานคร
5657โรงเรียนประถมนนทรีกรุงเทพมหานคร
5658โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ปทุมธานี
5659โรงเรียนประภัสสรรังสิตพัทลุง
5660โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจราชบุรี
5661โรงเรียนประสาทวิทยาคารสุรินทร์
5662โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุงนครศรีธรรมราช
5663โรงเรียนประสานมิตรวิทยาศรีสะเกษ
5664โรงเรียนประสานมิตรวิทยาบึงกาฬ
5665โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยานนทบุรี
5666โรงเรียนประเทียบวิทยาทานสระบุรี
5667โรงเรียนประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1สระแก้ว
5668โรงเรียนประเสริฐอิสลามนนทบุรี
5669โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมบุรีรัมย์
5670โรงเรียนประโคนชัยวิทยาบุรีรัมย์
5671โรงเรียนปรางค์กู่ศรีสะเกษ
5672โรงเรียนปราจีนกัลยาณีปราจีนบุรี
5673โรงเรียนปราจีนราษฎรบำรุงปราจีนบุรี
5674โรงเรียนปราสาทสุรินทร์
5675โรงเรียนปราสาททองวิทยาพระนครศรีอยุธยา
5676โรงเรียนปราสาทศึกษาคารสุรินทร์
5677โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์กำแพงเพชร
5678โรงเรียนปราสาทเบงวิทยาสุรินทร์
5679โรงเรียนปริยัติไพศาลนครราชสีมา
5680โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมนครปฐม
5681โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมระยอง
5682โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์อำนาจเจริญ
5683โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงอำนาจเจริญ
5684โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุงนครพนม
5685โรงเรียนปลาปากวิทยานครพนม
5686โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคมกระบี่
5687โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคารกาฬสินธุ์
5688โรงเรียนปล้องวิทยาคมเชียงราย
5689โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกมหาสารคาม
5690โรงเรียนปอวิทยาเชียงราย
5691โรงเรียนปะคำพิทยาคมบุรีรัมย์
5692โรงเรียนปะทิววิทยาชุมพร
5693โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ตรัง
5694โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคารนครราชสีมา
5695โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตนครราชสีมา
5696โรงเรียนปัญญาวรคุณกรุงเทพมหานคร
5697โรงเรียนปัญญาวุธพัทลุง
5698โรงเรียนปัวน่าน
5699โรงเรียนปากกรานพิทยาพระนครศรีอยุธยา
5700โรงเรียนปากคลองบางขนากฉะเชิงเทรา
5701โรงเรียนปากคาดพิทยาคมหนองคาย
5702โรงเรียนปากจั่นวิทยาระนอง
5703โรงเรียนปากจ่าวิทยาสงขลา
5704โรงเรียนปากชมวิทยาเลย
5705โรงเรียนปากช่องนครราชสีมา
5706โรงเรียนปากท่อพิทยาคมราชบุรี
5707โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยาชุมพร
5708โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยาประจวบคีรีขันธ์
5709โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยาชุมพร
5710โรงเรียนปากพนังนครศรีธรรมราช
5711โรงเรียนปากพลีวิทยาคารนครนายก
5712โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคารพัทลุง
5713โรงเรียนปากพูนนครศรีธรรมราช
5714โรงเรียนปากละงูสตูล
5715โรงเรียนปากสวยพิทยาคมหนองคาย
5716โรงเรียนปากเกร็ดนนทบุรี
5717โรงเรียนปากแพรกวิทยาคมสุราษฎร์ธานี
5718โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคมกำแพงเพชร
5719โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์แม่ฮ่องสอน
5720โรงเรียนปางศิลาทองศึกษากำแพงเพชร
5721โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์เชียงราย
5722โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์สงขลา
5723โรงเรียนปายวิทยาคารแม่ฮ่องสอน
5724โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์สตูล
5725โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิอ่างทอง
5726โรงเรียนปิยะชาติพัฒนานครนายก
5727โรงเรียนปิยะบุตร์ลพบุรี
5728โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยนครพนม
5729โรงเรียนปูแกงอินทราราษฎร์อุปถัมภ์เชียงราย
5730โรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัยชัยภูมิ
5731โรงเรียนป่งแดงวิทยาคมมุกดาหาร
5732โรงเรียนป่ากล้วยสุโขทัย
5733โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยาอุตรดิตถ์
5734โรงเรียนป่างิ้ววิทยาเชียงราย
5735โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยาเชียงใหม่
5736โรงเรียนป่าซางลำพูน
5737โรงเรียนป่าตันวิทยาลำปาง
5738โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยาลำพูน
5739โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล (อนุบาลป่าติ้ว)ยโสธร
5740โรงเรียนป่าติ้ววิทยายโสธร
5741โรงเรียนป่าตึงพิทยานุกูลเชียงราย
5742โรงเรียนป่าบอนพิทยาคมพัทลุง
5743โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคมพัทลุง
5744โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยาร้อยเอ็ด
5745โรงเรียนป่าแดงวิทยาเชียงราย
5746โรงเรียนป่าแดดวิทยาคมเชียงราย
5747โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)กาญจนบุรี
5748โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4ตาก
5749โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 9นนทบุรี
5750โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้าสมุทรปราการ
5751โรงเรียนผดุงนารีมหาสารคาม
5752โรงเรียนผดุงปัญญาตาก
5753โรงเรียนผดุงราษฎร์วิทยากาฬสินธุ์
5754โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขามร้อยเอ็ด
5755โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูลศรีสะเกษ
5756โรงเรียนผักไห่(สุทธาประมุข)พระนครศรีอยุธยา
5757โรงเรียนผังปาล์ม 2สตูล
5758โรงเรียนผาขามวิทยายนขอนแก่น
5759โรงเรียนผาช่อวิทยาลำปาง
5760โรงเรียนผาน้อยวิทยาคมเลย
5761โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยาร้อยเอ็ด
5762โรงเรียนผาปังวิทยาลำปาง
5763โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคมเลย
5764โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยาเลย
5765โรงเรียนผาเทิบวิทยามุกดาหาร
5766โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมเพชรบูรณ์
5767โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์กาฬสินธุ์
5768โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนากำแพงเพชร
5769โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนชลบุรี
5770โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคารมุกดาหาร
5771โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์หนองบัวลำภู
5772โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์เชียงใหม่
5773โรงเรียนฝางพิทยาคมหนองคาย
5774โรงเรียนฝางวิทยายนขอนแก่น
5775โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมพะเยา
5776โรงเรียนฝายหินประชารักษ์หนองบัวลำภู
5777โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษาขอนแก่น
5778โรงเรียนพญาลอวิทยาคมพะเยา
5779โรงเรียนพญาเม็งรายเชียงราย
5780โรงเรียนพญาไทกรุงเทพมหานคร
5781โรงเรียนพนมดงรักวิทยาสุรินทร์
5782โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์กาญจนบุรี
5783โรงเรียนพนมทวนวิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)กาญจนบุรี
5784โรงเรียนพนมรอกวิทยานครสวรรค์
5785โรงเรียนพนมรุ้งบุรีรัมย์
5786โรงเรียนพนมศึกษาสุราษฎร์ธานี
5787โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)ฉะเชิงเทรา
5788โรงเรียนพนมเบญจากระบี่
5789โรงเรียนพนมไพรวิทยาคารร้อยเอ็ด
5790โรงเรียนพนัสพิทยาคารชลบุรี
5791โรงเรียนพนางตุงพัทลุง
5792โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริมร้อยเอ็ด
5793โรงเรียนพนาศึกษาอำนาจเจริญ
5794โรงเรียนพนาสนวิทยาสุรินทร์
5795โรงเรียนพบพระวิทยาคมตาก
5796โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารมหาสารคาม
5797โรงเรียนพยุหะพิทยาคมนครสวรรค์
5798โรงเรียนพยุหะศึกษาคารนครสวรรค์
5799โรงเรียนพยุห์วิทยาศรีสะเกษ
5800โรงเรียนพรตพิทยพยัตกรุงเทพมหานคร
5801โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์สกลนคร
5802โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคมนครศรีธรรมราช
5803โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกสิงห์บุรี
5804โรงเรียนพรหมพิกุลทองสมุทรปราการ
5805โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรีพัทลุง
5806โรงเรียนพรหมพิรามวิทยาพิษณุโลก
5807โรงเรียนพรหมรังษีลพบุรี
5808โรงเรียนพรหมานุสรณ์เพชรบุรี
5809โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ฉะเชิงเทรา
5810โรงเรียนพระกลางวิทยาคารนครพนม
5811โรงเรียนพระครูพิทยาคมบุรีรัมย์
5812โรงเรียนพระครูวิทยาบุรีรัมย์
5813โรงเรียนพระคือหนองโพธิ์วิทยาขอนแก่น
5814โรงเรียนพระซองวิทยาคารนครพนม
5815โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยานครพนม
5816โรงเรียนพระตำหนักมหาราชชลบุรี
5817โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบกรุงเทพมหานคร
5818โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลนครปฐม
5819โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยาหนองคาย
5820โรงเรียนพระธาตุพิทยาคมน่าน
5821โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่นชัยภูมิ
5822โรงเรียนพระนารายณ์ลพบุรี
5823โรงเรียนพระบางวิทยานครสวรรค์
5824โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคมหนองคาย
5825โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยนครปฐม
5826โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์นครปฐม
5827โรงเรียนพระพรหมวิทยานุสรณ์นครศรีธรรมราช
5828โรงเรียนพระพุทธบาทสระบุรี
5829โรงเรียนพระพุทธบาทพลานุกูลวิทยาสระบุรี
5830โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาน่าน
5831โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคมหนองคาย
5832โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยาหนองคาย
5833โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่างสิงหเสนี)กรุงเทพมหานคร
5834โรงเรียนพระราชทานทับละมุพังงา
5835โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาวปัตตานี
5836โรงเรียนพระวอพระตาวิทยานุสรณ์อุบลราชธานี
5837โรงเรียนพระอินทร์ศึกษาพระนครศรีอยุธยา
5838โรงเรียนพระแก้ววิทยาสุรินทร์
5839โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารกาญจนบุรี
5840โรงเรียนพระแสงวิทยาสุราษฎร์ธานี
5841โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรุงเทพมหานคร
5842โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคมกำแพงเพชร
5843โรงเรียนพรุพีพิทยาคมสุราษฎร์ธานี
5844โรงเรียนพรเจริญวิทยาหนองคาย
5845โรงเรียนพร้านิลวัชระสมุทรปราการ
5846โรงเรียนพร้าววิทยาคมเชียงใหม่
5847โรงเรียนพลขอนแก่น
5848โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50ลพบุรี
5849โรงเรียนพลอยจาตุรจินดาสมุทรปราการ
5850โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคมบุรีรัมย์
5851โรงเรียนพลับพลาไชยสุพรรณบุรี
5852โรงเรียนพลาญชัยพิทยาคมร้อยเอ็ด
5853โรงเรียนพลิ้วจันทบุรี
5854โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษกศรีสะเกษ
5855โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์สงขลา
5856โรงเรียนพะทายพิทยาคมนครพนม
5857โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์พะเยา
5858โรงเรียนพะเยาพิทยาคมพะเยา
5859โรงเรียนพะโต๊ะวิทยาชุมพร
5860โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์กาญจนบุรี
5861โรงเรียนพังเคนพิทยาอุบลราชธานี
5862โรงเรียนพังโคนวิทยาคมสกลนคร
5863โรงเรียนพัชรพิทยาคมเพชรบูรณ์
5864โรงเรียนพัฒนศึกษาชุมพร
5865โรงเรียนพัฒนานิคมลพบุรี
5866โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์
5867โรงเรียนพัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์อุดรธานี
5868โรงเรียนพัทลุงพัทลุง
5869โรงเรียนพัทลุงพิทยาคมพัทลุง
5870โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาสมุทรสาคร
5871โรงเรียนพานทองชลบุรี
5872โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ชลบุรี
5873โรงเรียนพานพร้าวหนองคาย
5874โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์เชียงราย
5875โรงเรียนพานพิทยาคมเชียงราย
5876โรงเรียนพานพิเศษพิทยาเชียงราย
5877โรงเรียนพิกุลทองนครราชสีมา
5878โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูลพิจิตร
5879โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมพิจิตร
5880โรงเรียนพิชัยอุตรดิตถ์
5881โรงเรียนพิชัยรัตนาคารระนอง
5882โรงเรียนพิชัยศึกษาอุบลราชธานี
5883โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12พิษณุโลก
5884โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคมกรุงเทพมหานคร
5885โรงเรียนพิทักษ์วิทยากุมุงนราธิวาส
5886โรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุงกาฬสินธุ์
5887โรงเรียนพิบูลประชาบาลสมุทรปราการ
5888โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์กรุงเทพมหานคร
5889โรงเรียนพิบูลมังสาหาร (วิภาคย์วิทยากร)อุบลราชธานี
5890โรงเรียนพิบูลย์รักษ์พิทยาอุดรธานี
5891โรงเรียนพิบูลย์สงเคราะห์ 1ลพบุรี
5892โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์กรุงเทพมหานคร
5893โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยลพบุรี
5894โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศนครศรีธรรมราช
5895โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุงกาฬสินธุ์
5896โรงเรียนพิมพ์รัฐประชาสรรค์บุรีรัมย์
5897โรงเรียนพิมานพิทยาสรรพ์สตูล
5898โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคมนครราชสีมา
5899โรงเรียนพิมายวิทยานครราชสีมา
5900โรงเรียนพิมายสามัคคี 1นครราชสีมา
5901โรงเรียนพิริยาลัยแพร่
5902โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลพิษณุโลก
5903โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมพิษณุโลก