ค้นหา

สมาชิกเครือข่าย UniNet และ NEdNet

รายละเอียด : ห้องสมุดสังกัด กศน.

ลำดับ ชื่อสถาบันการศึกษา จังหวัด
1หอสมุดรัชมังคลาภิเษก วังไกลกังวลประจวบคีรีขันธ์
2ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกระบี่กระบี่
3ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี
4ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์
5ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงเพชร
6ห้องสมุดประชาชนจังหวัดขอนแก่นขอนแก่น
7ห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรีจันทบุรี
8ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
9ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรีชลบุรี
10ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยนาทชัยนาท
11ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิ
12ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชุมพรชุมพร
13ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตรังตรัง
14ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตราดตราด
15ห้องสมุดประชาชนจังหวัดตากตาก
16ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายกนครนายก
17ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครปฐมนครปฐม
18ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครพนมนครพนม
19ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมา
20ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
21ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์
22ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรีนนทบุรี
23ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาสนราธิวาส
24ห้องสมุดประชาชนจังหวัดน่านน่าน
25ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์
26ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปทุมธานีปทุมธานี
27ห้องสมุดประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์
28ห้องสมุดประชาชนจังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรี
29ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
30ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพะเยาพะเยา
31ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพังงาพังงา
32ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุงพัทลุง
33ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิจิตรพิจิตร
34ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลก
35ห้องสมุดประชาชนจังหวัดภูเก็ตภูเก็ต
36ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมหาสารคามมหาสารคาม
37ห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดาหารมุกดาหาร
38ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลายะลา
39ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยโสธรยโสธร
40ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนองระนอง
41ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระยองระยอง
42ห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรีราชบุรี
43ห้องสมุดประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
44ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรีลพบุรี
45ห้องสมุดประชาชนจังหวัดลำปางลำปาง
46ห้องสมุดประชาชนจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ
47ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสกลนครสกลนคร
48ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสงขลาสงขลา
49ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูลสตูล
50ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการ
51ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
52ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสาครสมุทรสาคร
53ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระบุรีสระบุรี
54ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสระแก้วสระแก้ว
55ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรี
56ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
57ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุราษฏร์ธานีสุราษฎร์ธานี
58ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุรินทร์สุรินทร์
59ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสุโขทัยสุโขทัย
60ห้องสมุดประชาชนจังหวัดหนองคายหนองคาย
61ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญอำนาจเจริญ
62ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุดรธานีอุดรธานี
63ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์
64ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุทัยธานีอุทัยธานี
65ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานี
66ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอ่างทองอ่างทอง
67ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงรายเชียงราย
68ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่
69ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรี
70ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
71ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเลยเลย
72ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่แพร่
73ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน
74ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี จังหวัดหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
75ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
76ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอกะทู้ภูเก็ต
77ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
78ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอกาบเชิง สุรินทร์
79ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอกำแพงแสนนครปฐม
80ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอขุนหาญ ศรีสะเกษ
81ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอจังหาร ร้อยเอ็ด
82ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอจัตุรัสชัยภูมิ
83ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอจุน พะเยา
84ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอชุมพวง นครราชสีมา
85ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอกคำโซน 4 พะเยา
86ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
87ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอด่านช้างสุพรรณบุรี
88ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอตาคลี นครสวรรค์
89ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรี
90ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอทับคล้อ พิจิตร
91ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอทับปุด พังงา
92ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอท่าช้างสิงห์บุรี
93ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอท่าตูมสุรินทร์
94ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
95ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอธัญบุรีปทุมธานี
96ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอนาดี ปราจีนบุรี
97ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอน้ำพองขอนแก่น
98ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอบรบือมหาสารคาม
99ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอบางคนทีสมุทรสงคราม
100ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอบางปะกงฉะเชิงเทรา
101ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอบางละมุง ชลบุรี
102ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์
103ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอบางแพราชบุรี
104ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอบ้านด่านลานหอยสุโขทัย
105ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอบ้านตาก ตาก
106ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร
107ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอปักธงชัยนครราชสีมา
108ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอปากช่องนครราชสีมา
109ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอพัฒนานิคมลพบุรี
110ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอพิมายนครราชสีมา
111ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอยางตลาดกาฬสินธุ์
112ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอย่านตาขาวตรัง
113ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอรือเสาะ นราธิวาส
114ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอลอง แพร่
115ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี
116ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอวังทรายพูน พิจิตร
117ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอวังทอง พิษณุโลก
118ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอวัดสิงห์ชัยนาท
119ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอวานรนิวาสสกลนคร
120ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอวารินชำราบ อุบลราชธานี
121ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอวิเศษชัยชาญ อ่างทอง
122ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอศรีมโหสถปราจีนบุรี
123ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอศีขรภูมิ สุรินทร์
124ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอสวรรคโลก สุโขทัย
125ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอสวีชุมพร
126ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอสัตหีบชลบุรี
127ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอสันกำแพง เชียงใหม่
128ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอสามพราน นครปฐม
129ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอสิงหนคร สงขลา
130ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอห้วยยอดตรัง
131ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอองครักษ์ นครนายก
132ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภออ่าวลึกกระบี่
133ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเขาคิชฌกูฎจันทบุรี
134ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเขาย้อย เพชรบุรี
135ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเขาสมิงตราด
136ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเชียงแสน เชียงราย
137ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
138ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองลำพูน
139ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองนครราชสีมา
140ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
141ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองราชบุรี
142ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองสมุทรสาคร
143ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองลพบุรี
144ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองปัตตานีปัตตานี
145ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเสนาพระนครศรีอยุธยา
146ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอแกลง ระยอง
147ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอแก้งสนามนางนครราชสีมา
148ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอแม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน
149ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอแสวงหา อ่างทอง
150ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอโคกศรีสุพรรณสกลนคร
151ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอโพธิ์ทองอ่างทอง
152ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี เขาขุนพนมนครศรีธรรมราช
รวม    152  โหนด
กลับหน้าสมาชิก