ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
2โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
3โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
4โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม
5โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
6โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้
7โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม
8โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม
9โรงเรียนดอนพุดวิทยา
10โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68)
11โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์)
12โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง)
13โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ
14โรงเรียนบ้านซับบอน
15โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง
16โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
17โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา
18โรงเรียนบ้านธารทองแดง
19โรงเรียนบ้านบางกง
20โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร
21โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี
22โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
23โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1
24โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
25โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก
26โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว
27โรงเรียนบ้านหมอ'พัฒนานุกูล'
28โรงเรียนบ้านหลังเขา
29โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
30โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์
31โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน
32โรงเรียนพระพุทธบาท
33โรงเรียนพระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา
34โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
35โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม
36โรงเรียนวัดกุดนกเปล้า
37โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
38โรงเรียนวัดชำผักแพว
39โรงเรียนวัดท่ามะปราง
40โรงเรียนวัดนาบุญ
41โรงเรียนวัดป่าไผ่
42โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
43โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
44โรงเรียนวัดลำบัว
45โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
46โรงเรียนวัดสองคอนกลาง
47โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์
48โรงเรียนวัดสารภี
49โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
50โรงเรียนวัดหนองคณฑี(พลานุกูล)
51โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
52โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
53โรงเรียนวัดหนองปลิง
54โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
55โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
56โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
57โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์)
58โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3)
59โรงเรียนวัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ)
60โรงเรียนวัดเจริญธรรม
61โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)
62โรงเรียนวัดเตาปูน
63โรงเรียนวัดโคกกรุง
64โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)
65โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า
66โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
67โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
68โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
69โรงเรียนสุธีวิทยา
70โรงเรียนหนองแค (สรกิจพิทยา)
71โรงเรียนหนองแซงวิทยา(สพม เขต4)
72โรงเรียนหนองโดนวิทยา(สพม เขต4)
73โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์)
74โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์)
75โรงเรียนหินกองวิทยาคม
76โรงเรียนอนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง)
77โรงเรียนอนุบาลทับกวาง
78โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์'
79โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
80โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
81โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท
82โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง
83โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง
84โรงเรียนอนุบาลสระบุรี
85โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์
86โรงเรียนอนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร)
87โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
88โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี(ต.อ.พ.บ.)
89โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแควิทยา
90โรงเรียนเสาไห (วิมลวิทยานุกูล)
91โรงเรียนแก่งคอย
92โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
93โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)


กลับหน้าเดิม