ลำดับ ชื่อสถาบัน
1ธรรมวาที
2บูรพาวิทยา ชลบุรี
3สอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา
4อนุบาลโสตพัฒนา
5โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา
6โรงเรียนจุกเสม็ด
7โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
8โรงเรียนชลกันยานุกูล
9โรงเรียนชลบุรีสุขบท
10โรงเรียนชลราษฎรบำรุง
11โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 2
12โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
13โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร
14โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง
15โรงเรียนชุมชนบ้านบางเสร่
16โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ
17โรงเรียนชุมชนบ้านหนองรี
18โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ
19โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน
20โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง
21โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว
22โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)
23โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม
24โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
25โรงเรียนบางละมุง
26โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม
27โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
28โรงเรียนบ้านกม.ห้า
29โรงเรียนบ้านขลอด
30โรงเรียนบ้านชากนอก
31โรงเรียนบ้านชากพุดซา
32โรงเรียนบ้านชากยายจีน
33โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า
34โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย
35โรงเรียนบ้านตาลดำ
36โรงเรียนบ้านทับร้าง
37โรงเรียนบ้านทุ่งกราด
38โรงเรียนบ้านทุ่งกลม
39โรงเรียนบ้านทุ่งคา
40โรงเรียนบ้านบางละมุง
41โรงเรียนบ้านบึง
42โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร)
43โรงเรียนบ้านบึงตะกู
44โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห์
45โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง
46โรงเรียนบ้านบ่อวิน
47โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)
48โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)
49โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก
50โรงเรียนบ้านมาบกรูด
51โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง
52โรงเรียนบ้านมาบลำบิด
53โรงเรียนบ้านมาบไผ่
54โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
55โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์)
56โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
57โรงเรียนบ้านสัตหีบ
58โรงเรียนบ้านสันติคาม
59โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์
60โรงเรียนบ้านหนองขยาด
61โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)
62โรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด
63โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก
64โรงเรียนบ้านหนองตะโก
65โรงเรียนบ้านหนองปรือ(บ้านบึง)
66โรงเรียนบ้านหนองปรือ(ศรีราชา)
67โรงเรียนบ้านหนองเกตุ
68โรงเรียนบ้านหนองเขิน
69โรงเรียนบ้านหุบบอน
70โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ (จิตราษฎร์ศรัทธา)
71โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม
72โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา
73โรงเรียนบ้านห้วยหวาย
74โรงเรียนบ้านอำเภอ
75โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)
76โรงเรียนบ้านเขาคันทรง
77โรงเรียนบ้านเขาดิน (บ้านบึง)
78โรงเรียนบ้านเขาดิน(ศรีราชา)
79โรงเรียนบ้านเขาตะแบก
80โรงเรียนบ้านเขาบายศรี
81โรงเรียนบ้านเขาหิน
82โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
83โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน
84โรงเรียนบ้านเนินหลังเต่า
85โรงเรียนบ้านแหลมแท่น
86โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ
87โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ต
88โรงเรียนบ้านโรงหีบ
89โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
90โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
91โรงเรียนพระตำหนักมหาราช
92โรงเรียนพานทอง
93โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
94โรงเรียนวอนนภาศัพท์
95โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ
96โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม
97โรงเรียนวัดทรงธรรม
98โรงเรียนวัดทุ่งเหียง
99โรงเรียนวัดท้องคุ้ง
100โรงเรียนวัดนากระรอก
101โรงเรียนวัดนาจอมเทียน
102โรงเรียนวัดนาพร้าว
103โรงเรียนวัดบุญญราศรี
104โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์
105โรงเรียนวัดบ้านกลาง
106โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม)
107โรงเรียนวัดผาสุการาม (อาคาร 4)
108โรงเรียนวัดพระประทานพร
109โรงเรียนวัดพานทอง
110โรงเรียนวัดพิบูลสัณหธรรม
111โรงเรียนวัดมโนรม
112โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส
113โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
114โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร
115โรงเรียนวัดวังหิน
116โรงเรียนวัดศรีประชาราม
117โรงเรียนวัดสุกรีย์บุญญาราม
118โรงเรียนวัดสุทธาวาส
119โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส
120โรงเรียนวัดหนองกะขะ
121โรงเรียนวัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง)
122โรงเรียนวัดหนองคล้า
123โรงเรียนวัดหนองจับเต่า
124โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
125โรงเรียนวัดหนองยาง
126โรงเรียนวัดหนองสังข์
127โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย
128โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่
129โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส
130โรงเรียนวัดห้วยยาง
131โรงเรียนวัดอัมพวัน
132โรงเรียนวัดเขาฉลาก
133โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง
134โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)
135โรงเรียนวัดเซิดสำราญ
136โรงเรียนวัดเนินสัก
137โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา)
138โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
139โรงเรียนวัดแหลมฉบัง
140โรงเรียนวัดแหลมแค
141โรงเรียนวัดโป่ง
142โรงเรียนวัดโป่งตามุข
143โรงเรียนวัดโป่งปากดง
144โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา)
145โรงเรียนวัดใหม่เนินพยอม
146โรงเรียนศรีราชา
147โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
148โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม
149โรงเรียนสิงห์สมุทร
150โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม
151โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
152โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
153โรงเรียนห้วยใหญ่
154โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
155โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
156โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
157โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)
158โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)
159โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
160โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
161โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)
162โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
163โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม
164โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที
165โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา
166โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ
167โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่
168โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์
169โรงเรียนเกล็ดแก้ว
170โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร
171โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
172โรงเรียนแสนสุขศึกษา
173โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
174โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
175โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 42


กลับหน้าเดิม