ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม
2โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
3โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7
4โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก
5โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์
6โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ
7โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
8โรงเรียนชุมชนวัดทับมา (ญาณรังษีราษฎร์รังสรรค์)
9โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง (ประทุมราษฎร์รังสรรค์)
10โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์
11โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอกหมู
12โรงเรียนนิคมวิทยา
13โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2
14โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 4
15โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5
16โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8
17โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1
18โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3
19โรงเรียนบ้านคลองขนุน
20โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน
21โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้
22โรงเรียนบ้านค่าย
23โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
24โรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า
25โรงเรียนบ้านชำฆ้อ
26โรงเรียนบ้านชุมแสง
27โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด
28โรงเรียนบ้านท่าลำบิด
29โรงเรียนบ้านบึงตาต้า
30โรงเรียนบ้านปลวกแดง
31โรงเรียนบ้านปากแพรก
32โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม
33โรงเรียนบ้านมะเดื่อ
34โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
35โรงเรียนบ้านมาบยางพร
36โรงเรียนบ้านยางเอน
37โรงเรียนบ้านยายจั่น
38โรงเรียนบ้านวังหิน
39โรงเรียนบ้านสองสลึงตั้งตรงจิตร 9
40โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น
41โรงเรียนบ้านสำนักทอง
42โรงเรียนบ้านสีระมัน
43โรงเรียนบ้านหนองจอก
44โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
45โรงเรียนบ้านหนองแฟบ
46โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ
47โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง
48โรงเรียนบ้านเขาช่องลม
49โรงเรียนบ้านไร่จันดี
50โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
51โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย
52โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
53โรงเรียนระยองปัญญานุกูล
54โรงเรียนระยองวิทยาคม
55โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
56โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
57โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
58โรงเรียนวัดกรอกยายชา
59โรงเรียนวัดกะแส
60โรงเรียนวัดคงคาวราราม (วงศ์ผินประชานุกูล)
61โรงเรียนวัดคลองปูน (แปล่มราษฎร์อุปถัมภ์)
62โรงเรียนวัดชากหมาก
63โรงเรียนวัดตะพงนอก
64โรงเรียนวัดตะเคียนทอง
65โรงเรียนวัดตากวน
66โรงเรียนวัดท่าเรือ
67โรงเรียนวัดนาตาขวัญ
68โรงเรียนวัดน้ำคอก (ราษฎร์อนุกูล)
69โรงเรียนวัดบ้านค่าย
70โรงเรียนวัดบ้านฉาง
71โรงเรียนวัดบ้านดอน
72โรงเรียนวัดปทุมาวาส
73โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง
74โรงเรียนวัดป่าประดู่
75โรงเรียนวัดป่ายุบ
76โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
77โรงเรียนวัดพลา
78โรงเรียนวัดมาบข่า
79โรงเรียนวัดมาบชลูด
80โรงเรียนวัดสระแก้ว
81โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม
82โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน
83โรงเรียนวัดสุขไพรวัน
84โรงเรียนวัดหนองกระบอก
85โรงเรียนวัดหนองกรับ
86โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ
87โรงเรียนวัดหนองกันเกรา
88โรงเรียนวัดหนองพะวา
89โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
90โรงเรียนวัดเกาะกลอย
91โรงเรียนวัดเกาะลอย (ฟอกประชานุเคราะห์)
92โรงเรียนวัดเนินกระปรอก
93โรงเรียนวัดเนินพระ
94โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
95โรงเรียนวัดเภตราสุขารมย์
96โรงเรียนวัดแกลงบน
97โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 24
98โรงเรียนวัดในไร่
99โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
100โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
101โรงเรียนห้วยยางศึกษา
102โรงเรียนอนุบาลระยอง
103โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม
104โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา
105โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองทร์ ระยอง
106โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
107โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร)


กลับหน้าเดิม