ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนคลองขวาง
2โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
3โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา
4โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์
5โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง
6โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง
7โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
8โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง)
9โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่
10โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง
11โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)
12โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม
13โรงเรียนตราษตระการคุณ
14โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม
15โรงเรียนบ้านคลองจาก
16โรงเรียนบ้านคลองประทุน
17โรงเรียนบ้านคลองมะขาม
18โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
19โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
20โรงเรียนบ้านดงกลาง
21โรงเรียนบ้านท่าประดู่
22โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)
23โรงเรียนบ้านปะอา
24โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
25โรงเรียนบ้านสระใหญ่
26โรงเรียนบ้านหนองบอน
27โรงเรียนบ้านหนองบัว
28โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง
29โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา
30โรงเรียนบ้านเนินตะบก
31โรงเรียนบ้านเนินตาล
32โรงเรียนบ้านโป่ง
33โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
34โรงเรียนวัดคิริวิหาร
35โรงเรียนวัดช้างทูน
36โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง)
37โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม
38โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
39โรงเรียนวัดไทรทอง
40โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตราด (ราชประชานุเคราะห์ 49)
41โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
42โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
43โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม
44โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
45โรงเรียนอนุบาลตราด
46โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
47โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่
48โรงเรียนอนุบาลวัดน้ำเชี่ยว
49โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์
50โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม
51โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม
52โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม


กลับหน้าเดิม