ลำดับ ชื่อสถาบัน
1สมาคมสงเคราะห์วิทยา
2โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฉะเชิงเทรา
3โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
4โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
5โรงเรียนดัดดรุณี
6โรงเรียนตลาดคลอง 16
7โรงเรียนตลาดบางบ่อ
8โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์
9โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม
10โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
11โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน
12โรงเรียนบึงสิงโต
13โรงเรียนบ้าน ก.ม.7
14โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย
15โรงเรียนบ้านคลองอุดม
16โรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา
17โรงเรียนบ้านทุ่งส่าย
18โรงเรียนบ้านท่ากลอย
19โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10
20โรงเรียนบ้านท่าทองดำ
21โรงเรียนบ้านท่าเลียบ
22โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ใน
23โรงเรียนบ้านปลายคลอง 20
24โรงเรียนบ้านมาบนาดี
25โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง
26โรงเรียนบ้านลาดกระทิง
27โรงเรียนบ้านวนท่าแครง
28โรงเรียนบ้านสระไม้แดง
29โรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ
30โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง
31โรงเรียนบ้านหนองคอก
32โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
33โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง
34โรงเรียนบ้านหนองยาง
35โรงเรียนบ้านหินแร่
36โรงเรียนบ้านห้วยตะปอก
37โรงเรียนบ้านห้วยหิน
38โรงเรียนบ้านอ่างเตย
39โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
40โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
41โรงเรียนบ้านไร่ดอน
42โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
43โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์
44โรงเรียนปากคลองบางขนาก
45โรงเรียนพนมสารคาม (พนมอดุลวิทยา)
46โรงเรียนพรหมานุเคราะห์
47โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
48โรงเรียนพุทธโสธร
49โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
50โรงเรียนราชสาส์นวิทยา
51โรงเรียนวัดคลอง 18
52โรงเรียนวัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์)
53โรงเรียนวัดคลองเจ้า
54โรงเรียนวัดคู้เกษมโมสร
55โรงเรียนวัดชนะสงสาร (อนันตชัยประชานุกูล)
56โรงเรียนวัดชำป่างาม
57โรงเรียนวัดดอนทอง(พนมสารคาม)
58โรงเรียนวัดดอนทอง(เมืองฉะเชิงเทรา)
59โรงเรียนวัดต้นตาล (อรุณโรจน์ประชารัฐบำรุง)
60โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
61โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน
62โรงเรียนวัดท่าเกวียน
63โรงเรียนวัดธารพูด
64โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต
65โรงเรียนวัดนาเหล่าบก
66โรงเรียนวัดบางพระ
67โรงเรียนวัดบางวัว(สายเสริมวิทย์)
68โรงเรียนวัดบางสมัคร
69โรงเรียนวัดบางสาย
70โรงเรียนวัดบางเกลือ
71โรงเรียนวัดบางแสม
72โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่
73โรงเรียนวัดปากน้ำ
74โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ
75โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร
76โรงเรียนวัดพิมพาวาส
77โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
78โรงเรียนวัดลำมหาชัย
79โรงเรียนวัดล่าง
80โรงเรียนวัดวังเย็น
81โรงเรียนวัดศรีสุตาราม
82โรงเรียนวัดสนามจันทร์
83โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
84โรงเรียนวัดสองคลอง
85โรงเรียนวัดสุคันธศีลาราม
86โรงเรียนวัดหนองเค็ด (ศักดิ์ศิลป์บุญลือราษฎร์)
87โรงเรียนวัดหนองเสือ
88โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
89โรงเรียนวัดหัวสำโรง
90โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่
91โรงเรียนวัดเกตุสโมสร
92โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
93โรงเรียนวัดเขาดิน
94โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
95โรงเรียนวัดเทพราช
96โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข
97โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม
98โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
99โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
100โรงเรียนวัดไชยธารา
101โรงเรียนวัดไผ่ดำ
102โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์
103โรงเรียนสนามชัยเขต(สพม เขต6)
104โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์
105โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
106โรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ
107โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18
108โรงเรียนสุเหร่าคลอง 19
109โรงเรียนสุเหร่าคลองใหญ่
110โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ
111โรงเรียนสุเหร่าแคราย
112โรงเรียนหนองแหนวิทยา
113โรงเรียนหมอนทองวิทยา
114โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
115โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน
116โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวินทวงศ์
117โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2
118โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา
119โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5
120โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ฉะเชิงเทรา
121โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
122โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร
123โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 41
124โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
125โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา


กลับหน้าเดิม