ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียน.บ้านหนองบัวเงิน
2โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร
3โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา
4โรงเรียนค่ายบกหวานวิทยา
5โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
6โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง
7โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน
8โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
9โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย
10โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์
11โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา
12โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4
13โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
14โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์
15โรงเรียนถ่อนวิทยา
16โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม
17โรงเรียนท่าบ่อ
18โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
19โรงเรียนธนากรสงเคราะห์
20โรงเรียนนาดีพิทยาคม
21โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
22โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
23โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์
24โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
25โรงเรียนบึงของหลงวิทยา
26โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
27โรงเรียนบุ่งคล้านคร
28โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง
29โรงเรียนบ้านกองนาง
30โรงเรียนบ้านคุยนางขาว
31โรงเรียนบ้านต้อน
32โรงเรียนบ้านทองสาย
33โรงเรียนบ้านนาดี
34โรงเรียนบ้านนาหนัง
35โรงเรียนบ้านนาฮำ
36โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
37โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19
38โรงเรียนบ้านบัว
39โรงเรียนบ้านผือ
40โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
41โรงเรียนบ้านวัดหลวง
42โรงเรียนบ้านว่าน
43โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
44โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
45โรงเรียนบ้านหนองจันทน์
46โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
47โรงเรียนบ้านหนองหลวง
48โรงเรียนบ้านหนองอั้ว
49โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น
50โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว
51โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด
52โรงเรียนบ้านเชียงอาด
53โรงเรียนบ้านเซิม
54โรงเรียนบ้านเดื่อ
55โรงเรียนบ้านเดื่อใต้
56โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน
57โรงเรียนบ้านเมืองบาง
58โรงเรียนบ้านเมืองหมี
59โรงเรียนบ้านเวียงคุก
60โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ
61โรงเรียนบ้านแบง
62โรงเรียนบ้านโคกคอน
63โรงเรียนบ้านโนนสง่า
64โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
65โรงเรียนบ้านโพธิ์
66โรงเรียนบ้านโพนทอง
67โรงเรียนบ้านโพนพระ
68โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์
69โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
70โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
71โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
72โรงเรียนประชาบำรุง
73โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
74โรงเรียนปากสวยพิทยาคม
75โรงเรียนฝางพิทยาคม
76โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
77โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
78โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม
79โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา
80โรงเรียนพรเจริญวิทยา
81โรงเรียนพานพร้าว
82โรงเรียนรสลินคัคณางค์
83โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14
84โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย
85โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์
86โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
87โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
88โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา
89โรงเรียนวรลาโภนุสรณ์
90โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์
91โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
92โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
93โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม
94โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
95โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์
96โรงเรียนสังคมวิทยา
97โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
98โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
99โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
100โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
101โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม
102โรงเรียนหัวหาดวิทยา
103โรงเรียนหินโงมพิทยาคม
104โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
105โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
106โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
107โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน
108โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง
109โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่
110โรงเรียนอนุบาลสังคม
111โรงเรียนอนุบาลหนองควาย
112โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
113โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา
114โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
115โรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา
116โรงเรียนเซกา
117โรงเรียนเซิมพิทยาคม
118โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
119โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา
120โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
121โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง
122โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร
123โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
124โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
125โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
126โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม
127โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม
128โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
129โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
130โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
131โรงเรียนโสกก่ามวิทยา


กลับหน้าเดิม