ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนชายเขาวิทยา
2โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา
3โรงเรียนชุมชนบ้านดง
4โรงเรียนชุมชนบ้านนากล่ำ
5โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
6โรงเรียนชุมชนบ้านโคน
7โรงเรียนชุมชนผาเลือดวิทยาคาร
8โรงเรียนชุมชนหัวดง
9โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
10โรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม
11โรงเรียนดาราพิทยาคม
12โรงเรียนด่านแม่คำมันพิทยาคม
13โรงเรียนด่านแม่คํามัน
14โรงเรียนตรอนตรีสินธุ์
15โรงเรียนทองแสนขันวิทยา
16โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา
17โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
18โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1
19โรงเรียนนานกกก
20โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1
21โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3
22โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
23โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง
24โรงเรียนน้ำริดวิทยา
25โรงเรียนบ้านกองโค
26โรงเรียนบ้านงิ้วงาม
27โรงเรียนบ้านชําสอง
28โรงเรียนบ้านท่าสัก
29โรงเรียนบ้านนาบัว
30โรงเรียนบ้านนายาง
31โรงเรียนบ้านนาอิซาง
32โรงเรียนบ้านนาอิน
33โรงเรียนบ้านนาไพร
34โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214
35โรงเรียนบ้านน้ำหมัน
36โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163)
37โรงเรียนบ้านปากปาด
38โรงเรียนบ้านปางวุ้น
39โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
40โรงเรียนบ้านม่วง
41โรงเรียนบ้านร้องลึก
42โรงเรียนบ้านวังดิน
43โรงเรียนบ้านวังถ้ำ
44โรงเรียนบ้านวังปรากฏ
45โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)
46โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง
47โรงเรียนบ้านหลักร้อย
48โรงเรียนบ้านห้วยลึก
49โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก
50โรงเรียนบ้านเหล่า
51โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา
52โรงเรียนบ้านแพะ
53โรงเรียนบ้านแสนขัน
54โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี
55โรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม
56โรงเรียนบ้านโคนพิทยา
57โรงเรียนบ้านในเมือง
58โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา
59โรงเรียนพิชัย
60โรงเรียนฟากท่าวิทยา
61โรงเรียนลับแลพิทยาคม
62โรงเรียนลับแลศรีวิทยา
63โรงเรียนวัดจอมแจ้ง
64โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
65โรงเรียนวัดวังยาง
66โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง
67โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
68โรงเรียนวัดแม่เฉย
69โรงเรียนวัดไร่อ้อย
70โรงเรียนสวนหลวง
71โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี
72โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต)
73โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก
74โรงเรียนอนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503)
75โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
76โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5(วัดตลิ่งต่ำ)
77โรงเรียนอุตรดิตถ์
78โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
79โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์วิทยา)
80โรงเรียนแสนตอวิทยา


กลับหน้าเดิม