ลำดับ ชื่อสถาบัน
1ประชาบำรุง
2ปิยมาตย์
3พินิตประสาธน์
4โรงเรียนขุนควรวิทยาคม
5โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
6โรงเรียนจุนวิทยาคม
7โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
8โรงเรียนชุมชนบ้านบอน
9โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี
10โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
11โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง
12โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน
13โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน
14โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก
15โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส
16โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
17โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม
18โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม
19โรงเรียนบ้านขุนกำลัง
20โรงเรียนบ้านค่า
21โรงเรียนบ้านจำบอน
22โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย
23โรงเรียนบ้านจำไก่
24โรงเรียนบ้านจุน
25โรงเรียนบ้านดง
26โรงเรียนบ้านดงอินตา
27โรงเรียนบ้านดอนมูล
28โรงเรียนบ้านดอนไชยป่าแขม
29โรงเรียนบ้านดู่
30โรงเรียนบ้านต๋อม
31โรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์
32โรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี
33โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง
34โรงเรียนบ้านน้ำมิน
35โรงเรียนบ้านปง
36โรงเรียนบ้านปงใหม่
37โรงเรียนบ้านปัว
38โรงเรียนบ้านปางมดแดง
39โรงเรียนบ้านปิน
40โรงเรียนบ้านผาตั้ง
41โรงเรียนบ้านผาลาด
42โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน
43โรงเรียนบ้านพวงพยอม
44โรงเรียนบ้านภูเงิน
45โรงเรียนบ้านยางขาม
46โรงเรียนบ้านร่องจว้า
47โรงเรียนบ้านร่องส้าน
48โรงเรียนบ้านร่องห้า
49โรงเรียนบ้านร่องแมด
50โรงเรียนบ้านสบขาม
51โรงเรียนบ้านสบสา
52โรงเรียนบ้านสระ
53โรงเรียนบ้านสักทุ่ง
54โรงเรียนบ้านสักลอ
55โรงเรียนบ้านสันปูเลย
56โรงเรียนบ้านสาง
57โรงเรียนบ้านหย่วน(เชียงคำนาคโรวาท)
58โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
59โรงเรียนบ้านห้วยบง
60โรงเรียนบ้านอิงโค้ง
61โรงเรียนบ้านแม่กา
62โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ
63โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้
64โรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)
65โรงเรียนบ้านแวนโค้ง
66โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า(ภูลังกาอนุสรณ์)
67โรงเรียนบ้านไร่อ้อย
68โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม
69โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
70โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม
71โรงเรียนพญาลอวิทยาคม
72โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์
73โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
74โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
75โรงเรียนภูซางวิทยาคม
76โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24
77โรงเรียนราชานุเคราะห์
78โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
79โรงเรียนอนุบาลปง
80โรงเรียนอนุบาลพะเยา
81โรงเรียนอนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน)
82โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)
83โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน
84โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
85โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)
86โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา
87โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
88โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม
89โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
90โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46


กลับหน้าเดิม