ลำดับ ชื่อสถาบัน
1อนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง
2โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
3โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม
4โรงเรียนคีรีมาศพิทยาคม
5โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
6โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง
7โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
8โรงเรียนท่าชัยวิทยา
9โรงเรียนบ้านกง(ราษฎร์อุทิศ)
10โรงเรียนบ้านกลางดง
11โรงเรียนบ้านขอนซุง
12โรงเรียนบ้านขุนนาวัง
13โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา)
14โรงเรียนบ้านซ่าน
15โรงเรียนบ้านดงเดือย
16โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา
17โรงเรียนบ้านดอนจันทร์
18โรงเรียนบ้านด่าน
19โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา
20โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา
21โรงเรียนบ้านตึก
22โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร)
23โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง
24โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง
25โรงเรียนบ้านบึงหญ้า
26โรงเรียนบ้านปากคลองร่วม
27โรงเรียนบ้านปากคะยาง
28โรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ
29โรงเรียนบ้านป่าเลา
30โรงเรียนบ้านยางเมือง
31โรงเรียนบ้านราวต้นจันทน์
32โรงเรียนบ้านลานกระบือ
33โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว
34โรงเรียนบ้านวังลึก
35โรงเรียนบ้านวังลึก (ยุวนาฏชนูทิศ)
36โรงเรียนบ้านสนามบิน
37โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม
38โรงเรียนบ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)
39โรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์)
40โรงเรียนบ้านสารจิตร
41โรงเรียนบ้านหนองกระดิ่ง
42โรงเรียนบ้านหนองกลับ
43โรงเรียนบ้านหนองตูม
44โรงเรียนบ้านหนองบัว
45โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์)
46โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ
47โรงเรียนบ้านหนองรังสิต
48โรงเรียนบ้านหนองแหน
49โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
50โรงเรียนบ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล)
51โรงเรียนบ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์)
52โรงเรียนบ้านเขาดินไพรวัน
53โรงเรียนบ้านเตว็ดนอก (สร้อยสนประชาสรรค์)
54โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์)
55โรงเรียนบ้านแก่ง
56โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา
57โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา
58โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม
59โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
60โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก
61โรงเรียนบ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155)
62โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
63โรงเรียนป่ากล้วย
64โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม
65โรงเรียนลิไทพิทยาคม
66โรงเรียนวังทองวิทยา
67โรงเรียนวัดกกแรต
68โรงเรียนวัดคุ้งยาง
69โรงเรียนวัดคุ้งยางใหญ่
70โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ
71โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง)
72โรงเรียนวัดตาลเตี้ย
73โรงเรียนวัดท่าฉนวน
74โรงเรียนวัดปากน้ำ
75โรงเรียนวัดปากพระ
76โรงเรียนวัดมุจลินทาราม
77โรงเรียนวัดหางตลาด
78โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา
79โรงเรียนศรีนคร
80โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์)
81โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์
82โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
83โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2
84โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
85โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม
86โรงเรียนหนองตูมวิทยา
87โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม
88โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
89โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา)
90โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย
91โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)
92โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
93โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง
94โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)
95โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย
96โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย
97โรงเรียนอุดมดรุณี
98โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์
99โรงเรียนเมืองด้งวิทยา
100โรงเรียนเมืองเชลียง
101โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
102โรงเรียนไชยะวิทยา


กลับหน้าเดิม