ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1
2โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
3โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
4โรงเรียนจ่าการบุญ
5โรงเรียนจ่านกร้อง
6โรงเรียนชาติตระการวิทยา
7โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน
8โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
9โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
10โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
11โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
12โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
13โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
14โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย
15โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์)
16โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปถัมภ์
17โรงเรียนดงประคำพิทยาคม
18โรงเรียนดอนทองวิทยา
19โรงเรียนท่าทองพิทยาคม
20โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม
21โรงเรียนนครไทย
22โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
23โรงเรียนนาบัววิทยา
24โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม
25โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
26โรงเรียนบางระกำ
27โรงเรียนบางระกำวิทยา
28โรงเรียนบ่อวิทยาบางระกำ
29โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์)
30โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
31โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม
32โรงเรียนบ้านคลองเตย
33โรงเรียนบ้านชมภู
34โรงเรียนบ้านชาติตระการ
35โรงเรียนบ้านซำรัง
36โรงเรียนบ้านท่าสะแก
37โรงเรียนบ้านนาล้อม
38โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน
39โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
40โรงเรียนบ้านน้ำปาด
41โรงเรียนบ้านน้ำพริก
42โรงเรียนบ้านน้ำริน
43โรงเรียนบ้านบึงกระดาน
44โรงเรียนบ้านบึงพร้าว
45โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
46โรงเรียนบ้านปลักแรด
47โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
48โรงเรียนบ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์)
49โรงเรียนบ้านป่าแดง
50โรงเรียนบ้านพร้าว
51โรงเรียนบ้านพลายชุมพล
52โรงเรียนบ้านพันเสา
53โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
54โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว
55โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี)
56โรงเรียนบ้านวังโพรง
57โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา)
58โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง
59โรงเรียนบ้านสะเดา
60โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว
61โรงเรียนบ้านหนองกุลา
62โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น
63โรงเรียนบ้านหนองปรือ
64โรงเรียนบ้านหินประกาย
65โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน
66โรงเรียนบ้านเขาน้อย
67โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง (ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
68โรงเรียนบ้านเข็ก
69โรงเรียนบ้านเจริญผล
70โรงเรียนบ้านเนินทอง
71โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
72โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
73โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง
74โรงเรียนบ้านแม่ระกา
75โรงเรียนบ้านแยง
76โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง
77โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา
78โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
79โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา
80โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12
81โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล
82โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
83โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
84โรงเรียนยางโกลนวิทยา
85โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง
86โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์
87โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23
88โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา
89โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์
90โรงเรียนวังทองพิทยาคม
91โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา
92โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา
93โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม
94โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม
95โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม(พิศาลประชาสรรค์)
96โรงเรียนวัดกรับพวง
97โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ
98โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ
99โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก
100โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก
101โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย
102โรงเรียนวัดทับยายเชียง
103โรงเรียนวัดท่ามะขาม
104โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม
105โรงเรียนวัดท้องโพลง
106โรงเรียนวัดน้ำคบ
107โรงเรียนวัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู
108โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
109โรงเรียนวัดบ้านดง
110โรงเรียนวัดบ้านน้อย
111โรงเรียนวัดบ้านมุง
112โรงเรียนวัดบ้านใหม่
113โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
114โรงเรียนวัดพรหมเกษร
115โรงเรียนวัดมหาวนาราม
116โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา)
117โรงเรียนวัดยางเอน
118โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
119โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
120โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
121โรงเรียนวัดสระโคล่
122โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์)
123โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง
124โรงเรียนวัดหนองมะคัง
125โรงเรียนวัดหางไหล
126โรงเรียนวัดหินลาด
127โรงเรียนวัดห้วยดั้ง
128โรงเรียนวัดอรัญญิก
129โรงเรียนวัดเนินมะคึด
130โรงเรียนวัดเสนาสน์
131โรงเรียนวัดโบสถ์
132โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
133โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว
134โรงเรียนวัดโพธิญาณ
135โรงเรียนวิทยสัมพันธ์
136โรงเรียนศึกษาลัย
137โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา
138โรงเรียนสะพานที่ 3
139โรงเรียนหนองพระพิทยา
140โรงเรียนห้วยพลู
141โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
142โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง
143โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
144โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโซน 1
145โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา
146โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา
147โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
148โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)


กลับหน้าเดิม