ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
2โรงเรียนคุรุสภา
3โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน
4โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย
5โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง
6โรงเรียนดิศกุล
7โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
8โรงเรียนตลาดสํารอง
9โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
10โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
11โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
12โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
13โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
14โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
15โรงเรียนบ้านกุยแหย่
16โรงเรียนบ้านช่องด่าน
17โรงเรียนบ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)
18โรงเรียนบ้านซองกาเรีย
19โรงเรียนบ้านดอนรัก
20โรงเรียนบ้านดินโส
21โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา
22โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
23โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
24โรงเรียนบ้านทัพพระยา
25โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามเฒ่า
26โรงเรียนบ้านท่าดินแดง
27โรงเรียนบ้านท่ามะกา
28โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง
29โรงเรียนบ้านน้ำคลุ้ง
30โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
31โรงเรียนบ้านประจําไม้
32โรงเรียนบ้านพุเลียบ
33โรงเรียนบ้านยางสูง(กาญจนบุรี เขต4)
34โรงเรียนบ้านรางกระต่าย
35โรงเรียนบ้านรางสาลี่
36โรงเรียนบ้านลิ่นถิ่น
37โรงเรียนบ้านวังลาน
38โรงเรียนบ้านวังสารภี
39โรงเรียนบ้านวังสิงห์
40โรงเรียนบ้านวังโพธิ์
41โรงเรียนบ้านสระลงเรือ
42โรงเรียนบ้านสระลุมพุก
43โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
44โรงเรียนบ้านหนองกร่าง
45โรงเรียนบ้านหนองขอน
46โรงเรียนบ้านหนองขอนเทพพนม
47โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
48โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว
49โรงเรียนบ้านหนองประดู่
50โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
51โรงเรียนบ้านหนองปลิง
52โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
53โรงเรียนบ้านหนองรี
54โรงเรียนบ้านหนองสองตอน
55โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง
56โรงเรียนบ้านหนองเค็ด
57โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
58โรงเรียนบ้านหนองแสลบ
59โรงเรียนบ้านหนองโสน
60โรงเรียนบ้านหนองไผ่
61โรงเรียนบ้านหลังเขา
62โรงเรียนบ้านหลุมหิน
63โรงเรียนบ้านหัวนา
64โรงเรียนบ้านหัวหิน
65โรงเรียนบ้านหินแหลม
66โรงเรียนบ้านห้วยกบ
67โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย
68โรงเรียนบ้านห้วยไร่
69โรงเรียนบ้านอูล่อง
70โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย
71โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง
72โรงเรียนบ้านเขาแหลม
73โรงเรียนบ้านเจ้าเณร
74โรงเรียนบ้านเสาหงษ์
75โรงเรียนบ้านเสาหงส์
76โรงเรียนบ้านแก่งหลวง(กาญจนบุรี เขต1)
77โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
78โรงเรียนบ้านไร่
79โรงเรียนบ้านไร่ป้า
80โรงเรียนประชามงคล
81โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)
82โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
83โรงเรียนพนมทวนวิทยาคม (สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์)
84โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
85โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
86โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา
87โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
88โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
89โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
90โรงเรียนวัดคร้อพนัน
91โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
92โรงเรียนวัดชุกพี้
93โรงเรียนวัดดอนชะเอม
94โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
95โรงเรียนวัดดอนแสลบ
96โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
97โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน
98โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)
99โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า'ลาดหญ้าวิทยา'
100โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
101โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ
102โรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น
103โรงเรียนวัดท่าล้อ
104โรงเรียนวัดท่าเรือ (อุตสาหะวิทยาคาร)
105โรงเรียนวัดบ้านทวน
106โรงเรียนวัดบ้านเก่า
107โรงเรียนวัดปรังกาสี
108โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
109โรงเรียนวัดพังตรุ
110โรงเรียนวัดยางเกาะ
111โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม
112โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
113โรงเรียนวัดวังศาลา
114โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
115โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
116โรงเรียนวัดสนามแย้(กาญจนบุรี เขต2)
117โรงเรียนวัดสาลวนาราม
118โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
119โรงเรียนวัดหนองปลิง
120โรงเรียนวัดหนองพลับ
121โรงเรียนวัดหนองพังตรุ
122โรงเรียนวัดหนองเสือ
123โรงเรียนวัดหนองไม้เอื้อย
124โรงเรียนวัดหวายเหนียว 'ปุญสิริวิทยา'
125โรงเรียนวัดหินดาด
126โรงเรียนวัดอินทาราม
127โรงเรียนวัดเขารักษ์
128โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
129โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
130โรงเรียนวัดเบญพาด
131โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม
132โรงเรียนวัดใหม่ภูมิเจริญ
133โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
134โรงเรียนวิสุทธรังษี
135โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
136โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน (ราชประชานุเคราะห์ 45)
137โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ
138โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
139โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
140โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
141โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
142โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
143โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
144โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
145โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย
146โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
147โรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
148โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
149โรงเรียนอนุบาลพนมทวน
150โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
151โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
152โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
153โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์
154โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
155โรงเรียนอนุบาลหนองปรือ
156โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
157โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
158โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
159โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
160โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี
161โรงเรียนเทพมงคลรังษี
162โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
163โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
164โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย)
165โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
166โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
167โรงเรียนไทรโยคใหญ่


กลับหน้าเดิม