ลำดับ ชื่อสถาบัน
1สัมมาสิกขาปฐมอโศก
2โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
3โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา
4โรงเรียนคงทองวิทยา
5โรงเรียนคลองบางกระทึก
6โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์
7โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม
8โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
9โรงเรียนบางหลวงวิทยา
10โรงเรียนบางเลนวิทยา
11โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์
12โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
13โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่
14โรงเรียนบ้านคลองโยง
15โรงเรียนบ้านคลองใหม่
16โรงเรียนบ้านบางเลน
17โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ
18โรงเรียนบ้านประตูน้ำพระพิมล
19โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม
20โรงเรียนบ้านหนองกะโดน
21โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
22โรงเรียนบ้านหนองปากโลง (รัฐประชานุเคราะห์)
23โรงเรียนบ้านหนองพงนก
24โรงเรียนบ้านหลวงวิทยา
25โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ
26โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
27โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา
28โรงเรียนปรกแก้ววิทยา
29โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน
30โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม
31โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
32โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
33โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
34โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
35โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
36โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน
37โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
38โรงเรียนราชินีบูรณะ
39โรงเรียนวัดกกตาล (สีมารัตน์วิทยา)
40โรงเรียนวัดกงลาด
41โรงเรียนวัดกลางคูเวียง
42โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
43โรงเรียนวัดงิ้วราย (พินพิทยาคาร)
44โรงเรียนวัดจินดาราม
45โรงเรียนวัดดอนยายหอม
46โรงเรียนวัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท)
47โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
48โรงเรียนวัดตะโกสูง
49โรงเรียนวัดตาก้อง
50โรงเรียนวัดตุ๊กตา (ภิทัยธารามประสิทธิ์)
51โรงเรียนวัดทะเลบก
52โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์)
53โรงเรียนวัดท่าข้าม
54โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร)
55โรงเรียนวัดท่าพูด
56โรงเรียนวัดท่าเสา
57โรงเรียนวัดธรรมศาลา (หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)
58โรงเรียนวัดนราภิรมย์
59โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม
60โรงเรียนวัดบางช้างใต้
61โรงเรียนวัดบางพระ
62โรงเรียนวัดบางหลวง
63โรงเรียนวัดบางแขม
64โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
65โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด
66โรงเรียนวัดบ้านยาง
67โรงเรียนวัดบ้านหลวง
68โรงเรียนวัดประชานาถ
69โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
70โรงเรียนวัดปรีดาราม
71โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย
72โรงเรียนวัดผาสุการาม
73โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร)
74โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์ (ตั้งตรงจิตร 4)
75โรงเรียนวัดพะเนียงแตก
76โรงเรียนวัดมะเกลือ
77โรงเรียนวัดม่วงตารศ
78โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
79โรงเรียนวัดลานคา
80โรงเรียนวัดลานตากฟ้า
81โรงเรียนวัดลำเหย
82โรงเรียนวัดวังตะกู
83โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
84โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว
85โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
86โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
87โรงเรียนวัดศิลามูล
88โรงเรียนวัดศีรษะทอง
89โรงเรียนวัดสรรเพชญ
90โรงเรียนวัดสระกะเทียม
91โรงเรียนวัดสระพัง
92โรงเรียนวัดสระสี่มุม
93โรงเรียนวัดสามควายเผือก
94โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)
95โรงเรียนวัดสาลวัน
96โรงเรียนวัดหนองปลาไหล
97โรงเรียนวัดหนองศาลา
98โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล)
99โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
100โรงเรียนวัดหอมเกร็ด
101โรงเรียนวัดหุบรัก (ไพรประชาอุปถัมภ์)
102โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม
103โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
104โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม
105โรงเรียนวัดโคกเขมา
106โรงเรียนวัดโพธิ์
107โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร)
108โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)
109โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก
110โรงเรียนวัดไทร (สินศึกษาลัย)
111โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)
112โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง
113โรงเรียนวัดไร่ขิง
114โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา
115โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
116โรงเรียนศาลาตึกวิทยา
117โรงเรียนสถาพรวิทยา
118โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม
119โรงเรียนสามพรานวิทยา
120โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
121โรงเรียนหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์
122โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน
123โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
124โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย (บ้านยาง)
125โรงเรียนเพิ่มวิทยา
126โรงเรียนแหลมบัววิทยา
127โรงเรียนโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา)
128โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม
129โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม


กลับหน้าเดิม