ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนถาวรานุกูล
2โรงเรียนท้ายหาด
3โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
4โรงเรียนบ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)
5โรงเรียนบ้านเขตเมือง
6โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
7โรงเรียนวัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)
8โรงเรียนวัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
9โรงเรียนวัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)
10โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง (ประโชคประชานุกูล)
11โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
12โรงเรียนวัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
13โรงเรียนวัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
14โรงเรียนวัดลาดเป้ง
15โรงเรียนวัดศรัทธาธรรม
16โรงเรียนวัดสวนแก้ว
17โรงเรียนวัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)
18โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง
19โรงเรียนวัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
20โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)
21โรงเรียนวัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)
22โรงเรียนศรัทธาสมุทร
23โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)
24โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
25โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
26โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
27โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 70 (บ้านบางแก้ว)


กลับหน้าเดิม