ลำดับ ชื่อสถาบัน
1การศึกษาวิทยาศาสตร์คนตาบอด
2ปริยัติรังสรรค์
3สุวรรณรังสฤษฎิ์วิทยาลัย
4โรงเรียนคงคาราม
5โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเพชรบุรี
6โรงเรียนชลประทานแก่งกระจาน
7โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
8โรงเรียนท่ายางวิทยา
9โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร
10โรงเรียนบางจานวิทยา
11โรงเรียนบ้านซ่อง
12โรงเรียนบ้านซ่อง(ประชากรบำรุง)
13โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย
14โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์
15โรงเรียนบ้านท่ายาง
16โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)
17โรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44)
18โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดใต้
19โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
20โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)
21โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
22โรงเรียนบ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )
23โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)
24โรงเรียนบ้านหนองโรง
25โรงเรียนบ้านเขาย้อย
26โรงเรียนบ้านแหลม
27โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา
28โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
29โรงเรียนพรหมานุสรณ์
30โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต
31โรงเรียนวัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์)
32โรงเรียนวัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)
33โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสานราษฎร์)
34โรงเรียนวัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์)
35โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
36โรงเรียนวัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)
37โรงเรียนวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา)
38โรงเรียนวัดถ้ำรงณ์
39โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)
40โรงเรียนวัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)
41โรงเรียนวัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ)
42โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)
43โรงเรียนวัดวังไคร้
44โรงเรียนวัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)
45โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)
46โรงเรียนวัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)
47โรงเรียนวัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร)
48โรงเรียนวัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา)
49โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง)
50โรงเรียนวัดในกลาง
51โรงเรียนวัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)
52โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี (ราชประชานุเคราะห์ 47)
53โรงเรียนหนองจอกวิทยา
54โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
55โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
56โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์
57โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
58โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
59โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
60โรงเรียนเขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)
61โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
62โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล
63โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา
64โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
65โรงเรียนโยธินบูรณะเพชรบุรี


กลับหน้าเดิม