ลำดับ ชื่อสถาบัน
1พัฒนศาสน์วิทยา
2ห้วยหนำ
3โรงเรียนกุยบุรีวิทยา
4โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
5โรงเรียนทับสะแกวิทยา
6โรงเรียนธงชัยวิทยา
7โรงเรียนธนาคารออมสิน
8โรงเรียนบางสะพาน
9โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
10โรงเรียนบางสะพานวิทยา
11โรงเรียนบ้านคลองวาฬ
12โรงเรียนบ้านคั่นกระได
13โรงเรียนบ้านช้างเผือก
14โรงเรียนบ้านดอนกลาง
15โรงเรียนบ้านดอนสง่า
16โรงเรียนบ้านตำหรุ (วังประชาสงเคราะห์)
17โรงเรียนบ้านทองมงคล
18โรงเรียนบ้านทับใต้
19โรงเรียนบ้านทุ่งกระโตน
20โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด
21โรงเรียนบ้านท่าฝาง
22โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย
23โรงเรียนบ้านบางเจริญ
24โรงเรียนบ้านปรือน้อย
25โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ
26โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
27โรงเรียนบ้านพุน้อย
28โรงเรียนบ้านมรสวบ
29โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง
30โรงเรียนบ้านลาดวิถี
31โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158
32โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
33โรงเรียนบ้านศาลาลัย
34โรงเรียนบ้านสวนหลวง
35โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
36โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง)
37โรงเรียนบ้านหนองคาง
38โรงเรียนบ้านหนองจิก
39โรงเรียนบ้านหนองตะเภา
40โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก
41โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
42โรงเรียนบ้านหนองหอย
43โรงเรียนบ้านหนองเกด
44โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน
45โรงเรียนบ้านหนองเสือ
46โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
47โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
48โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
49โรงเรียนบ้านเขาแดง
50โรงเรียนบ้านในล็อค
51โรงเรียนบ้านไชยราช
52โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี
53โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
54โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
55โรงเรียนประชาพิทักษ์
56โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา
57โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
58โรงเรียนยางชุมวิทยา
59โรงเรียนวัดกำมะเสน
60โรงเรียนวัดดอนยาง
61โรงเรียนวัดดอนยายหนู
62โรงเรียนวัดหนองหอย
63โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2
64โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม
65โรงเรียนหนองพลับวิทยา
66โรงเรียนหว้ากอวิทยาลัย
67โรงเรียนหัวหิน
68โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
69โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง
70โรงเรียนห้วยยางวิทยา
71โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
72โรงเรียนอนุบาลทับสะแก
73โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
74โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย
75โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
76โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)
77โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)
78โรงเรียนอ่าวน้อยวิทยานิคม
79โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี
80โรงเรียนเมืองปราณบุรี


กลับหน้าเดิม