ลำดับ ชื่อสถาบัน
1จรัสพิชากร
2ท้าวราษฎร์สงเคราะห์
3พระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม
4พัฒนศาสน์วิทยา
5มุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ
6มูลนิธิสหมิตรศึกษา
7วัดกุฎิขันติพลาภิรมสงเคราะห์
8อนุบาลวัดจังหูนสงเคราะห์
9อนุบาลวัดเสมาเมือง
10อัลมูวาห์ฮิดีน
11โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
12โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม
13โรงเรียนขนอมพิทยา
14โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์
15โรงเรียนคงคาประชารักษ์
16โรงเรียนควนเกยสุทธิวิทยา
17โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
18โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
19โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
20โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
21โรงเรียนชะอวด
22โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
23โรงเรียนชุมชนควนดินแดง ม.173
24โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา
25โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
26โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว
27โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง
28โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม
29โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218
30โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง
31โรงเรียนชุมชนวัดบางคู
32โรงเรียนชุมชนวัดปัณณาราม
33โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี
34โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม
35โรงเรียนชุมชนวัดหมน
36โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน
37โรงเรียนชุมชนวัดอินทคีรี
38โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร
39โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ
40โรงเรียนชุมชนวัดเทพราช
41โรงเรียนชุมชนใหม่
42โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล
43โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา
44โรงเรียนทรายขาววิทยา
45โรงเรียนทัศนาวลัย
46โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร
47โรงเรียนทุ่งสง
48โรงเรียนทุ่งสงวิทยา
49โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
50โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
51โรงเรียนท่านครญานวโรภาสอุทิศ
52โรงเรียนท่าศาลา
53โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
54โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล
55โรงเรียนนบพิตำวิทยา
56โรงเรียนนาบอน
57โรงเรียนบางขันวิทยา
58โรงเรียนบ้านกลอง
59โรงเรียนบ้านกุมแป
60โรงเรียนบ้านขอนหาด
61โรงเรียนบ้านคลองขุด
62โรงเรียนบ้านคลองดิน
63โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์
64โรงเรียนบ้านควนรุย
65โรงเรียนบ้านควนเงิน
66โรงเรียนบ้านคอกช้าง
67โรงเรียนบ้านคันธง
68โรงเรียนบ้านจำปา
69โรงเรียนบ้านชะอวด
70โรงเรียนบ้านตลาด
71โรงเรียนบ้านทวดทอง
72โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง
73โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด
74โรงเรียนบ้านทุ่งชน
75โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ
76โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
77โรงเรียนบ้านท่าม่วง
78โรงเรียนบ้านท่าไทร
79โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง
80โรงเรียนบ้านนางหลง
81โรงเรียนบ้านนาตำเสา
82โรงเรียนบ้านนาเคียน
83โรงเรียนบ้านนาเส
84โรงเรียนบ้านน้ำตก
85โรงเรียนบ้านบนควน
86โรงเรียนบ้านบางกระบือ
87โรงเรียนบ้านบางฉาง
88โรงเรียนบ้านบางตะเภา
89โรงเรียนบ้านบางน้อย
90โรงเรียนบ้านปราบราษฏร์อุทิศ
91โรงเรียนบ้านปลายเส
92โรงเรียนบ้านปากน้ำ
93โรงเรียนบ้านปากพญา
94โรงเรียนบ้านปากพรุ
95โรงเรียนบ้านปากลง
96โรงเรียนบ้านพังปริง
97โรงเรียนบ้านลำหัก
98โรงเรียนบ้านวังยวน
99โรงเรียนบ้านวังยาว
100โรงเรียนบ้านวังลุง
101โรงเรียนบ้านสระบัว
102โรงเรียนบ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92
103โรงเรียนบ้านสันยูง
104โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม
105โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชะมายนุกูล)
106โรงเรียนบ้านหนองเจ
107โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
108โรงเรียนบ้านหน้าศาล
109โรงเรียนบ้านห้วยหาร
110โรงเรียนบ้านห้วยไทร
111โรงเรียนบ้านอายเลา
112โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ
113โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา
114โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย
115โรงเรียนบ้านโคกมะขาม
116โรงเรียนบ้านโรงเหล็ก
117โรงเรียนบ้านในถุ้ง
118โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ
119โรงเรียนบ้านไสใหญ่(ทุ่งใหญ่)
120โรงเรียนบ้านไสใหญ่(พระพรหม)
121โรงเรียนปทุมมานุกุล
122โรงเรียนประชานุเคราะห์ 8
123โรงเรียนประสาธน์ราษฎร์บำรุง
124โรงเรียนปากพนัง
125โรงเรียนปากพูน
126โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
127โรงเรียนพระพรหมวิทยานุสรณ์
128โรงเรียนพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
129โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์(เดิมชื่อ สามตำบลวิทยาประชาสรรค์)
130โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
131โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19
132โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6
133โรงเรียนร่อนพิบูลย์
134โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
135โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์
136โรงเรียนวัดกะเปียด
137โรงเรียนวัดกะโสม
138โรงเรียนวัดกาโห่ใต้
139โรงเรียนวัดขรัวช่วย
140โรงเรียนวัดคงคา
141โรงเรียนวัดควนกอ
142โรงเรียนวัดควนชะลิก
143โรงเรียนวัดควนเกย
144โรงเรียนวัดคีรีกันทร์
145โรงเรียนวัดจันดี
146โรงเรียนวัดจันทาราม
147โรงเรียนวัดชนสังขรณพิจิตร
148โรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์
149โรงเรียนวัดชลธาราม
150โรงเรียนวัดชะอวด
151โรงเรียนวัดชัน
152โรงเรียนวัดชัยธารามประดิษฐ์
153โรงเรียนวัดดอนตรอ
154โรงเรียนวัดดอนยาง
155โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
156โรงเรียนวัดทางพูน
157โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ
158โรงเรียนวัดทุ่งแย้
159โรงเรียนวัดท่าช้าง
160โรงเรียนวัดท่ายาง
161โรงเรียนวัดท่าแพ
162โรงเรียนวัดท้ายสำเภา
163โรงเรียนวัดนากัน
164โรงเรียนวัดนาหมอบุญ
165โรงเรียนวัดน้ำรอบ
166โรงเรียนวัดบางคุระ
167โรงเรียนวัดบางตะพาน
168โรงเรียนวัดบางใหญ่ (ใหม่)
169โรงเรียนวัดบางไทร
170โรงเรียนวัดบูรณาวาส
171โรงเรียนวัดบ่อล้อ
172โรงเรียนวัดบ่อโพง
173โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
174โรงเรียนวัดปลายสระ
175โรงเรียนวัดป่าระกำ
176โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง
177โรงเรียนวัดพรหมโลก
178โรงเรียนวัดพระพรหม
179โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
180โรงเรียนวัดพังยอม
181โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต
182โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม
183โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด
184โรงเรียนวัดมุขธารา
185โรงเรียนวัดยางทอง
186โรงเรียนวัดรัตนาราม
187โรงเรียนวัดลำนาว
188โรงเรียนวัดวังฆ้อง
189โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ
190โรงเรียนวัดวังหีบ
191โรงเรียนวัดวัวหลุง
192โรงเรียนวัดศรีมงคล
193โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
194โรงเรียนวัดสมควร
195โรงเรียนวัดสระ
196โรงเรียนวัดสระประดิษฐ์
197โรงเรียนวัดสระไคร
198โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
199โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล
200โรงเรียนวัดสามัคยาราม
201โรงเรียนวัดสุชล
202โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต
203โรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต (จินดามัยคุณ)
204โรงเรียนวัดหญ้า
205โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง
206โรงเรียนวัดหน้าสตน
207โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิสานอุปถัมภ์)
208โรงเรียนวัดหัวอิฐ
209โรงเรียนวัดหาดสูง
210โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ
211โรงเรียนวัดเกาะจาก
212โรงเรียนวัดเขาขุนพนม
213โรงเรียนวัดเขาน้อย
214โรงเรียนวัดเขาโร
215โรงเรียนวัดเจดีย์หลวง
216โรงเรียนวัดเชิงแตระ
217โรงเรียนวัดเทพนมเชือด
218โรงเรียนวัดเทพมงคล
219โรงเรียนวัดเทวดาราม
220โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
221โรงเรียนวัดแดง
222โรงเรียนวัดแพร่
223โรงเรียนวัดแหลม
224โรงเรียนวัดโคกพิกุล
225โรงเรียนวัดโคกมะม่วง
226โรงเรียนวัดโทเอก
227โรงเรียนวัดโบราณาราม
228โรงเรียนวัดโบสถ์
229โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ
230โรงเรียนวัดโมคลาน
231โรงเรียนวัดไพศาลสถิต
232โรงเรียนวัดไม้เสียบ
233โรงเรียนวัดไสมะนาว
234โรงเรียนสตรีทุ่งสง
235โรงเรียนสตรีปากพนัง
236โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
237โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
238โรงเรียนสังวาลย์วิท 7
239โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา
240โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
241โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้
242โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
243โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์
244โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
245โรงเรียนเขาพังไกร
246โรงเรียนเคียงศิริ
247โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
248โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
249โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาโซน 4
250โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
251โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
252โรงเรียนเสาธงวิทยา
253โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
254โรงเรียนโยธินบำรุง
255โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
256โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)


กลับหน้าเดิม