ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่
2โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160
3โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
4โรงเรียนคลองพน
5โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา
6โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
7โรงเรียนคลองหินพิทยาคม
8โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง
9โรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม
10โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44
11โรงเรียนบ้านคลองยวน
12โรงเรียนบ้านคลองหมาก
13โรงเรียนบ้านคลองหิน
14โรงเรียนบ้านคลองแห้ง
15โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
16โรงเรียนบ้านคลองไคร
17โรงเรียนบ้านควนต่อ
18โรงเรียนบ้านควนม่วง
19โรงเรียนบ้านดินแดง
20โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
21โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
22โรงเรียนบ้านทรายขาว
23โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ
24โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ
25โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด
26โรงเรียนบ้านนาปง
27โรงเรียนบ้านบากัน
28โรงเรียนบ้านบางคราม
29โรงเรียนบ้านบางหอย
30โรงเรียนบ้านบางเจริญ
31โรงเรียนบ้านบางเหียน
32โรงเรียนบ้านพรุดินนา
33โรงเรียนบ้านพรุเตย
34โรงเรียนบ้านย่านอุดม
35โรงเรียนบ้านร่าปู
36โรงเรียนบ้านลำทับ
37โรงเรียนบ้านสะพานพน
38โรงเรียนบ้านหนองจูด
39โรงเรียนบ้านหนองทะเล
40โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ
41โรงเรียนบ้านห้วยสาร
42โรงเรียนบ้านห้วยเสียด
43โรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย
44โรงเรียนบ้านเขาฝาก
45โรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า
46โรงเรียนบ้านแหลมสัก
47โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์
48โรงเรียนบ้านโคกหาร
49โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
50โรงเรียนพนมเบญจา
51โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1
52โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37
53โรงเรียนราชประชานุเคราะห์2
54โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์
55โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม
56โรงเรียนวัดบางเหลียว
57โรงเรียนวัดโคกยาง
58โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง
59โรงเรียนวิทยาประชาคม
60โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก2
61โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์
62โรงเรียนหนองทะเลวิทยา
63โรงเรียนอนุบาลกระบี่
64โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม
65โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
66โรงเรียนอุตรกิจ
67โรงเรียนอ่าวลึก
68โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
69โรงเรียนเขาดินประชานุกูล
70โรงเรียนเมืองกระบี่
71โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง


กลับหน้าเดิม