ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนกะปงพิทยาคม
2โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
3โรงเรียนคุระบุรี
4โรงเรียนคุระบุรีวิทยาคม
5โรงเรียนชาวไทยใหม่
6โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
7โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
8โรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล
9โรงเรียนทับปุด
10โรงเรียนทับปุดวิทยา
11โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
12โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
13โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
14โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
15โรงเรียนบ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)
16โรงเรียนบ้านกลาง
17โรงเรียนบ้านกะไหล
18โรงเรียนบ้านคลองเคียน
19โรงเรียนบ้านคุระ
20โรงเรียนบ้านตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
21โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์
22โรงเรียนบ้านท่านุ่น
23โรงเรียนบ้านท่าสนุก
24โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
25โรงเรียนบ้านบางกรัก
26โรงเรียนบ้านบางม่วง
27โรงเรียนบ้านบางวัน
28โรงเรียนบ้านบางหลาม
29โรงเรียนบ้านบางใหญ่
30โรงเรียนบ้านบ่อแสน
31โรงเรียนบ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)
32โรงเรียนบ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124
33โรงเรียนบ้านลำแก่น
34โรงเรียนบ้านหินลาด
35โรงเรียนบ้านเขาเฒ่า
36โรงเรียนบ้านเตรียม
37โรงเรียนพระราชทานทับละมุ
38โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35
39โรงเรียนวัดคมนียเขต
40โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163
41โรงเรียนวัดนารายณิการาม
42โรงเรียนวัดนิโครธาราม
43โรงเรียนวัดประชาธิการาม
44โรงเรียนวัดประชุมศึกษา
45โรงเรียนวัดปัจจันตคาม
46โรงเรียนวัดปัตติการาม
47โรงเรียนวัดสุวรรณคูหา
48โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส
49โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม
50โรงเรียนวัดโคกสวย
51โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิต 11
52โรงเรียนสตรีพังงา
53โรงเรียนอนุบาลพังงา
54โรงเรียนเกาะเคี่ยม
55โรงเรียนเมืองพังงา
56โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)


กลับหน้าเดิม