ลำดับ ชื่อสถาบัน
1พุทธมงคลนิมิตร
2โรงเรียนกะทู้วิทยา
3โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
4โรงเรียนบ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)
5โรงเรียนบ้านกู้กู
6โรงเรียนบ้านฉลอง
7โรงเรียนบ้านทุ่งคา (บุณยขจรประชาอาสา)
8โรงเรียนบ้านบางคู
9โรงเรียนบ้านบางทอง
10โรงเรียนบ้านบางเทา
11โรงเรียนบ้านป่าคลอก
12โรงเรียนบ้านสะปำมงคลวิทยา
13โรงเรียนบ้านอ่าวปอ
14โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
15โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
16โรงเรียนวัดมงคลวราราม
17โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม
18โรงเรียนวัดศรีสุนทร
19โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
20โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์
21โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
22โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
23โรงเรียนวัดเทพนิมิตร
24โรงเรียนวิชิตสงคราม
25โรงเรียนสตรีภูเก็ต
26โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง
27โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
28โรงเรียนเกาะสิเหร่
29โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต
30โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 'จุติ-ก้อง อนุสรณ์'
31โรงเรียนเมืองถลาง
32โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)


กลับหน้าเดิม