ลำดับ ชื่อสถาบัน
1ฝวาหมินกงลิ
2พุทธยาคมศรียาภัย
3โรงเรียนครนพิทยาคม
4โรงเรียนชุมชนบ้านคุริงมิตรภาพที่ 25
5โรงเรียนชุมชนบ้านถ้ำสิงห์
6โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
7โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง
8โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง
9โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
10โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
11โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม
12โรงเรียนชุมชนวัดหาดพันไกร
13โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ
14โรงเรียนด่านสวีวิทยา
15โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร
16โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา
17โรงเรียนท่าข้ามวิทยา
18โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก
19โรงเรียนนาสักวิทยา
20โรงเรียนบ้านคลองสูบ
21โรงเรียนบ้านคลองเหนก
22โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์
23โรงเรียนบ้านคู
24โรงเรียนบ้านจันทึง
25โรงเรียนบ้านดอนแค
26โรงเรียนบ้านดอนไทรงาม
27โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า
28โรงเรียนบ้านท่ามะปริง
29โรงเรียนบ้านท่าไม้ลาย
30โรงเรียนบ้านบางหยี
31โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี
32โรงเรียนบ้านปากคลอง
33โรงเรียนบ้านปากน้ำ (เผดิมนาวาสงเคราะห์)
34โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
35โรงเรียนบ้านวังช้าง
36โรงเรียนบ้านวังปลา
37โรงเรียนบ้านหนองปลา
38โรงเรียนบ้านหัวถนน
39โรงเรียนบ้านหินแก้ว
40โรงเรียนบ้านห้วยกลาง
41โรงเรียนบ้านห้วยชัน
42โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
43โรงเรียนบ้านเขาค่าย
44โรงเรียนบ้านเขาทะลุ
45โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี
46โรงเรียนบ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา
47โรงเรียนบ้านเขาล้าน
48โรงเรียนบ้านเขาวง
49โรงเรียนบ้านเนินทอง
50โรงเรียนบ้านแก่งเพกา
51โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา
52โรงเรียนบ้านในหุบ
53โรงเรียนบ้านในเหมือง
54โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา
55โรงเรียนประชานิคม 2
56โรงเรียนประชานิคม 4
57โรงเรียนปะทิววิทยา
58โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา
59โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา
60โรงเรียนพะโต๊ะวิทยา
61โรงเรียนพัฒนศึกษา
62โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
63โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20
64โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3
65โรงเรียนละแมวิทยา
66โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม
67โรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว
68โรงเรียนวัดดอนรวบ
69โรงเรียนวัดดอนเมือง
70โรงเรียนวัดน้อยถวาย
71โรงเรียนวัดประสาทนิกร
72โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม
73โรงเรียนวัดพิชัยยาราม
74โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง
75โรงเรียนวัดราษฎร์อรุณ
76โรงเรียนวัดสว่างมนัส
77โรงเรียนวัดหัวกรูด
78โรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว
79โรงเรียนวัดหูรอ
80โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
81โรงเรียนวัดแหลมปอ
82โรงเรียนศรียาภัย
83โรงเรียนสวนศรีวิทยา
84โรงเรียนสวีวิทยา
85โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
86โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
87โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
88โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม
89โรงเรียนอนุบาลชุมพร
90โรงเรียนอนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ)
91โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง)
92โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ
93โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)
94โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)
95โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม
96โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม
97โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา
98โรงเรียนเมืองหลังสวน
99โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 66 (บ้านนาเนียน)
100โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ)
101โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)
102โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย)


กลับหน้าเดิม