ลำดับ ชื่อสถาบัน
1การศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
2ชัยมงคลวิทย์
3ดารุลอามานมูลนิธิ
4บำรุงศาสน์
5ภักดีศึกษามูลนิธิ
6ศิริพงศ์วิทยา
7สงขลาวิทยามูลนิธิ
8อูลูมุดดีน
9แจ้งวิทยา
10โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
11โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม
12โรงเรียนคลองแดนวิทยา
13โรงเรียนควนเนียงวิทยา
14โรงเรียนคูเต่าวิทยา
15โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
16โรงเรียนจะนะวิทยา
17โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม
18โรงเรียนชะแล้นิมิตวิทยา
19โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
20โรงเรียนชุมชนบ้านด่าน
21โรงเรียนชุมชนบ้านทางควาย
22โรงเรียนชุมชนบ้านนาทับ
23โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง
24โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย
25โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่
26โรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง
27โรงเรียนชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)
28โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย
29โรงเรียนชุมชนวัดคลองรี
30โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด
31โรงเรียนชุมชนวัดน้ำขาว
32โรงเรียนชุมชนวัดปลักชะเมา
33โรงเรียนชุมชนวัดสามบ่อ (พุทธวโรปการ)
34โรงเรียนชุมชนสะพานไม้แก่น
35โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม
36โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
37โรงเรียนทุ่งปรือพิทยาคม
38โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา
39โรงเรียนท่าบอนมิตรภาพที่ 90
40โรงเรียนธรรมโฆสิ
41โรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศทักษิณ
42โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
43โรงเรียนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ
44โรงเรียนบางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก
45โรงเรียนบ่อเกดวิจิตรวิทยา
46โรงเรียนบ้านกระอาน
47โรงเรียนบ้านกลาง
48โรงเรียนบ้านกะทิง
49โรงเรียนบ้านกําแพงเพชร
50โรงเรียนบ้านขนุน
51โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
52โรงเรียนบ้านคลองหวะ
53โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง
54โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)
55โรงเรียนบ้านควนจง
56โรงเรียนบ้านควนเนียง
57โรงเรียนบ้านควนโส
58โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
59โรงเรียนบ้านคูศักดิ์สิทธิ์
60โรงเรียนบ้านคูหา
61โรงเรียนบ้านจะทิ้งพระ
62โรงเรียนบ้านฉลุง
63โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
64โรงเรียนบ้านตะเคียนเภา
65โรงเรียนบ้านต้นส้าน
66โรงเรียนบ้านทับโกบ
67โรงเรียนบ้านทุ่งงาย
68โรงเรียนบ้านทุ่งนาเคียน
69โรงเรียนบ้านทุ่งนํ้าขาว
70โรงเรียนบ้านทุ่งไพล
71โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
72โรงเรียนบ้านนา
73โรงเรียนบ้านนาทวี
74โรงเรียนบ้านนาปรัง
75โรงเรียนบ้านน้ำกระจาย
76โรงเรียนบ้านบางแฟบ
77โรงเรียนบ้านบาโหย
78โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
79โรงเรียนบ้านบ่อเตย
80โรงเรียนบ้านประกอบ
81โรงเรียนบ้านปลักบ่อ
82โรงเรียนบ้านปากบางสะกอม
83โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
84โรงเรียนบ้านป่าโอน
85โรงเรียนบ้านม่วง
86โรงเรียนบ้านม่วงงาม
87โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
88โรงเรียนบ้านระตะ
89โรงเรียนบ้านระโนต (ธัญเจริญ)
90โรงเรียนบ้านลางา
91โรงเรียนบ้านลำชิง
92โรงเรียนบ้านลำลอง
93โรงเรียนบ้านวังบวบ
94โรงเรียนบ้านวัดใหม่
95โรงเรียนบ้านสะพานหัก
96โรงเรียนบ้านสุโสะ
97โรงเรียนบ้านสํานักหว้า
98โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
99โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์
100โรงเรียนบ้านหัวปาบ
101โรงเรียนบ้านหัวเขา
102โรงเรียนบ้านหาร
103โรงเรียนบ้านห้วยบอน
104โรงเรียนบ้านห้วยโอน
105โรงเรียนบ้านเกาะทาก
106โรงเรียนบ้านเกาะหมี
107โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่
108โรงเรียนบ้านเก่า
109โรงเรียนบ้านเขาพระ
110โรงเรียนบ้านเขาแดง
111โรงเรียนบ้านเคลียง
112โรงเรียนบ้านเนินนิมิต
113โรงเรียนบ้านเมาะลาแต
114โรงเรียนบ้านแค
115โรงเรียนบ้านแม่ที
116โรงเรียนบ้านโคกตก
117โรงเรียนบ้านโคกเมา
118โรงเรียนบ้านโต้นนท์
119โรงเรียนบ้านโป๊ะหมอ (พรหมเทพราษฎร์บำรุง)
120โรงเรียนบ้านโมย
121โรงเรียนบ้านใต้
122โรงเรียนบ้านไร่(สะเดา)
123โรงเรียนบ้านไร่(หาดใหญ่)
124โรงเรียนปากจ่าวิทยา
125โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์
126โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์
127โรงเรียนมหาวชิราวุธ
128โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
129โรงเรียนระโนด
130โรงเรียนระโนดวิทยา
131โรงเรียนรัตนพลวิทยา
132โรงเรียนรัตภูมิวิทยา
133โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11
134โรงเรียนวรนารีเฉลิม
135โรงเรียนวัดกลาง
136โรงเรียนวัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา)
137โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์
138โรงเรียนวัดคลองยอ
139โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11
140โรงเรียนวัดคูขุด(เพื่อมประชานุกูล)
141โรงเรียนวัดชะแล้
142โรงเรียนวัดดีหลวง
143โรงเรียนวัดตาหลวงคง
144โรงเรียนวัดทุ่งบัว
145โรงเรียนวัดทุ่งพระ
146โรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198
147โรงเรียนวัดทุ่งสงวน
148โรงเรียนวัดทุ่งหวังใน
149โรงเรียนวัดท่าประดู่
150โรงเรียนวัดท่าหิน
151โรงเรียนวัดท่าแซ
152โรงเรียนวัดท้ายยอ
153โรงเรียนวัดทํานบตางหน
154โรงเรียนวัดธรรมโฆษณ์
155โรงเรียนวัดนางเหล้า
156โรงเรียนวัดนารังนก
157โรงเรียนวัดนาหม่อม
158โรงเรียนวัดนิคมประสาท(บุญชอบ สาครินทร์)มิตรภาพที่ 149
159โรงเรียนวัดบางเขียด
160โรงเรียนวัดบ่อทรัพย์
161โรงเรียนวัดบ่อทรายเจริญธรรม
162โรงเรียนวัดบ่อแดง
163โรงเรียนวัดบ้านใหม่
164โรงเรียนวัดบ้านไร่
165โรงเรียนวัดประเจียก
166โรงเรียนวัดปรางแก้ว
167โรงเรียนวัดปากแตระ
168โรงเรียนวัดผาสุกาวาส
169โรงเรียนวัดวังไทร
170โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม
171โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
172โรงเรียนวัดสนามไชย
173โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
174โรงเรียนวัดหนองหอย
175โรงเรียนวัดหัวป่า
176โรงเรียนวัดหินเกลี้ยง
177โรงเรียนวัดหูแร่
178โรงเรียนวัดห้วยลาด
179โรงเรียนวัดเกษตรชลธี
180โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ
181โรงเรียนวัดเจดีย์งาม
182โรงเรียนวัดเถรแก้ว
183โรงเรียนวัดเทพชุมนุม
184โรงเรียนวัดเนินพิชัย
185โรงเรียนวัดแม่เปียะ
186โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ
187โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ
188โรงเรียนวัดโพธาราม
189โรงเรียนวิเชียรชม
190โรงเรียนสงขลาวิทยาคม
191โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์
192โรงเรียนสทิงพระวิทยา
193โรงเรียนสมเด็จเจ้าพระโคะ
194โรงเรียนสะบ้าย้อย
195โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา
196โรงเรียนสะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์)
197โรงเรียนสามบ่อวิทยา (อุดมคณารักษ์)
198โรงเรียนสำนักสงฆ์ศรีวิชัย
199โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
200โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
201โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
202โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย (2)
203โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
204โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา
205โรงเรียนอนุบาลสงขลา
206โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
207โรงเรียนเทพพิทยาภานุมาส
208โรงเรียนเทพา
209โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 (วัดหัวถิน)
210โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริงเพ็ชรไพศาล)
211โรงเรียนไม้แก่นประชาอุทิศ


กลับหน้าเดิม