ลำดับ ชื่อสถาบัน
1จริยธรรมอิสลามมูลนิธิ
2พัฒนาการศึกษามูลนิธิ
3อนุบาลมุสลิมสตูล
4อันซอเรียะห์ อัดดีนียะห์
5แสงประทีปวิทยามูลนิธิ
6โรงเรียนกำแพงวิทยา
7โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม
8โรงเรียนควนโดนวิทยา
9โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
10โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์
11โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์
12โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์
13โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3
14โรงเรียนบ้านกาเนะ
15โรงเรียนบ้านกุบังปะโหลด
16โรงเรียนบ้านขอนคลาน
17โรงเรียนบ้านคลองขุด
18โรงเรียนบ้านควน
19โรงเรียนบ้านควนสตอ
20โรงเรียนบ้านควนเก
21โรงเรียนบ้านดาหลำ
22โรงเรียนบ้านตะโละใส
23โรงเรียนบ้านตันหยงโป
24โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม
25โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
26โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง
27โรงเรียนบ้านนางแก้ว
28โรงเรียนบ้านบุโบย
29โรงเรียนบ้านปันเจอร์
30โรงเรียนบ้านปากบาง
31โรงเรียนบ้านปากบารา
32โรงเรียนบ้านย่านซื่อ (มิตรภาพที่ 147)
33โรงเรียนบ้านลาหงา
34โรงเรียนบ้านวังตง
35โรงเรียนบ้านวังปริง
36โรงเรียนบ้านวังสายทอง
37โรงเรียนบ้านเกตรี
38โรงเรียนบ้านเขาจีน
39โรงเรียนบ้านเจ๊ะบิลัง
40โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ
41โรงเรียนบ้านใหม่
42โรงเรียนบ้านไทรงาม
43โรงเรียนปากละงู
44โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์
45โรงเรียนผังปาล์ม 2
46โรงเรียนพิมานพิทยาสรรพ์
47โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 (กำลังก่อสร้าง)
48โรงเรียนละงูพิทยาคม
49โรงเรียนสตูลวิทยา
50โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3
51โรงเรียนสาครพิทยาคาร
52โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง
53โรงเรียนอนุบาลควนโดน
54โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า
55โรงเรียนอนุบาลท่าแพ
56โรงเรียนอนุบาลมะนัง
57โรงเรียนอนุบาลละงู
58โรงเรียนอนุบาลสตูล
59โรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล
60โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 40


กลับหน้าเดิม