ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนชุมชนบ้านซาง
2โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา
3โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง
4โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม
5โรงเรียนชุมชนสมสนุก
6โรงเรียนบึงกาฬ
7โรงเรียนบ้านกุดสิม
8โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี
9โรงเรียนบ้านคำไผ่
10โรงเรียนบ้านดงบัง
11โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง
12โรงเรียนบ้านดอนเสียด
13โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ
14โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง
15โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น
16โรงเรียนบ้านท่าสะอาด
17โรงเรียนบ้านท่าสีไค
18โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ
19โรงเรียนบ้านนากั้ง
20โรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง)
21โรงเรียนบ้านนาขาม(ศรีชมภู)
22โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา
23โรงเรียนบ้านนาดง
24โรงเรียนบ้านนาทราย
25โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
26โรงเรียนบ้านนาสะแบง
27โรงเรียนบ้านนาสิงห์
28โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม
29โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์
30โรงเรียนบ้านบัวโคก
31โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
32โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี
33โรงเรียนบ้านศรีชมภู
34โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์
35โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม
36โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
37โรงเรียนบ้านหนองพันทา
38โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
39โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม
40โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
41โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด
42โรงเรียนบ้านหัวแฮต
43โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง
44โรงเรียนบ้านห้วยทราย
45โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ
46โรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล)
47โรงเรียนบ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย)
48โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ
49โรงเรียนบ้านเหล่าคาม
50โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง
51โรงเรียนบ้านโคกกลาง
52โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
53โรงเรียนบ้านโคกสว่าง
54โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
55โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์
56โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
57โรงเรียนบ้านโนนเสถียร
58โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง
59โรงเรียนบ้านโป่งเปือย
60โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้
61โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู
62โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
63โรงเรียนสิริภัทรวิทยา
64โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา
65โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์
66โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
67โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า
68โรงเรียนอนุบาลปากคาด
69โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
70โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล
71โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย
72โรงเรียนอนุบาลเซกา
73โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย
74โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51


กลับหน้าเดิม