ลำดับ ชื่อสถาบัน
1โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม
2โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
3โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
4โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
5โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
6โรงเรียนทองเอนวิทยา
7โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร
8โรงเรียนบางระจันวิทยา
9โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม
10โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก
11โรงเรียนวัดถอนสมอ
12โรงเรียนวัดบางปูน
13โรงเรียนวัดประโชติการาม
14โรงเรียนวัดพรหมสาคร
15โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส
16โรงเรียนวัดสาธุการาม
17โรงเรียนวัดอัมพวัน
18โรงเรียนวัดโบสถ์
19โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม (ลามูลนิธิ)
20โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
21โรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์)
22โรงเรียนสิงห์บุรี
23โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน
24โรงเรียนอนุบาลบางระจัน
25โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
26โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี)
27โรงเรียนอินทร์บุรี
28โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)


กลับหน้าเดิม