ข่าวประชาสัมพันธ์>> รายละเอียด
   

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Deployment and operation of BGP” ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง ALPHA ชั้น 34 อาคาร เอสวี ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
วันเริ่มต้นประกาศ : 2014-08-07


   เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

               สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Deployment and operation of BGP” ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง ALPHA ชั้น 34 อาคาร เอสวี ซิตี้ กรุงเทพมหานคร
               การจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet ได้รับทราบเกี่ยวกับการนำ *Border Gateway Protocol (BGP) มาใช้งานบนระบบเครือข่าย รวมทั้งสามารถดำเนินการปรับแต่งการใช้งาน BGP เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการอบรมดังกล่าวยังมีการยกตัวอย่างการใช้งานจริงและผลที่ได้รับให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นและทราบถึงวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ BGP ได้ พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้บนระบบเครือข่ายของหน่วยงานตนเองให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
               *Border Gateway Protocol (BGP) คือ Routing Protocol ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายและรับส่งข้อมูลระหว่างโดเมน (Interdomain) ภายใต้ระบบ Autonomous System (AS) ใดๆ ด้วยกลุ่มของชุด Router โดยการบริหารจัดการตามนโยบายของตัวองค์กรเอง
เอกสารแนบ จำนวน  5  ไฟล์normal_DSC_2856.jpg

normal_DSC_2883.jpg

normal_DSC_2703.jpg

DSC_2881.jpg

normal_DSC_2848.jpg


กลับสู่หน้าหลัก