ข่าวประชาสัมพันธ์>> รายละเอียด
   

ภาพบรรยากาศการเสวนาแนวทางการจัดการหรือวิธีการป้องกันและแก้ไขด้าน Security เมื่อได้รับอีเมลล์แจ้งจาก noc และการกำหนด Policy ด้าน Security
วันเริ่มต้นประกาศ : 2015-01-30


   เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

               ในงาน WUNCA ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตราจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการ เสวนาแนวทางการจัดการหรือวิธีการป้องกันและแก้ไขด้าน Security เมื่อได้รับอีเมลล์แจ้งจาก noc และการกำหนด Policy ด้าน Security ในวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 200 ที่นั่ง ชั้น 8
               โดยได้มีการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่บริหารเครือข่าย (NOC) และสมาชิกเครือข่าย UniNet เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้าน Security พร้อมทั้งร่วมกันกำหนด Policy ด้าน Security ของ UniNet ร่วมกันอีกด้วย ดำเนินการอภิปรายโดย ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์ โดยมีวิทยากร คือ คุณทวี ศรีบุศย์ดี (หัวหน้าฝ่ายบริหารเครือข่าย) และคุณเกรียงศักดิ์ เหล็กดี (เจ้าหน้าที่บริหารเครือข่าย(NOC)
               
เอกสารแนบ จำนวน  5  ไฟล์DSC_0408.JPG

DSC_0421.JPG

DSC_0428.JPG

DSC_0433.JPG

DSC_0420.JPG


กลับสู่หน้าหลัก