ข่าวประชาสัมพันธ์>> รายละเอียด
   

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Website Security monitoring (Phishing and Hacking Case Study) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันเริ่มต้นประกาศ : 2015-09-02


   เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

               เนื่องด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Website Security monitoring (Phishing and Hacking Case Study) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมา ในการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญอย่าง ผศ.นิษฐิดา เอลซ์, คุณคณากรณ์ หอศิริธรรม และ คุณศิริพงษ์ ศิริวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต รู้ถึงวิธีป้องกันระบบคอมพิวเตอร์ให้พ้นจากการถูกโจรกรรมข้อมูล การโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งสามารถเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ เช่น การตรวจหาความผิดปกติที่ทำให้ Web Server ล่มเป็นระยะๆการตรวจสอบและวิธีค้นหา Backdoor การตรวจสอบช่องโหว่งของ Website ตนเองก่อถูก Hack เป็นต้นซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวนี้ จะสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เพื่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายจะสามารถดำเนินการวางแผนตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นอย่างมาก ภาพบรรยากาศการอบรมสามารถคลิกดูได้ ที่นี่
               ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-3545678 ต่อ 5002 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th
               
เอกสารแนบ จำนวน  5  ไฟล์WS3 (70).JPG

WS3 (4).JPG

WS3 (11).JPG

WS3 (13).JPG

WS3 (8).JPG


กลับสู่หน้าหลัก