ข่าวประชาสัมพันธ์>> รายละเอียด
   

ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด การรับฟังนโยบายจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมศาตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558
วันเริ่มต้นประกาศ : 2015-09-10
   เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

               ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด การรับฟังนโยบายจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมศาตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2558 รายละเอียด คลิกที่นี่
               
               
กลับสู่หน้าหลัก